Windykacja a stalking

Windykacja a stalking

author
Dominika Sobieraj
11 sierpnia 2023

Stalking to stosunkowo nowe przestępstwo określone w kodeksie karnym. Polega na uporczywym nękaniu innej osoby – w tym przypadku dłużnika. Czy w czasie windykacji długu można podnieść zarzut stalkingu? Dotychczas windykatora można było pociągnąć do odpowiedzialności na podstawie kodeksu cywilnego. Na skutek rosnącej liczby skarg zdefiniowano jednak „stalking” jako nowe przestępstwo, tym razem w kodeksie karnym. Sprawdzamy szczegóły.

Czym jest stalking?

Mówiąc najprościej, stalking to uporczywe nękanie. Będą to zatem wszelkie działania windykatora, które będą uznane przez sąd za:

  • stałe (mające charakter powtarzalny),
  • podszyte złą wolą (celowym działaniem).

Istotne jest także odczucie dłużnika, ponieważ to on sam musi złożyć wniosek o ściganie windykatora. Musi wystąpić zatem jednoznaczne poczucie krzywdy na skutek czynności wykonanych w trakcie windykacji.

Nie trudno jednak o fałszywe oskarżenia – dłużnik zawsze będzie uważał, że windykator go nęka, a windykator zawsze będzie zdania, że dłużnik jest po prostu przewrażliwiony. Prawda zazwyczaj leży gdzieś po środku, ale nie zawsze. Jak ustalić i dowieść przed sądem, że windykator rzeczywiście dopuścił się przestępstwa z artykułu 190a kodeksu karnego, czyli stalkingu?

Podstawa prawna 

Art. 190a. Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Co grozi windykatorowi?

Kara pozbawienia wolności – i to niemała. Podstawowy wymiar kary to 3 lata więzienia. W sytuacji, gdy dłużnik na skutek uporczywego nękania przez windykatora targnie się na własne życie, kara pozbawienia wolności wzrasta aż do 10 lat. Mimo tego zatem, że przestępstwo stalkingu rozgrywa się w sferze właściwie bezdotykowej – nie ma żadnych ran na ciele, nikt nie zostaje pobity – kara jest podobna, jak przy cielesnych krzywdach. Krzywda wyrządzona na psychice danej osoby jest w świetle przepisów równie ważna, jak krzywda fizyczna i nie można jej lekceważyć.

Kto może zaskarżyć windykatora?

Windykatora może zaskarżyć jedynie sam pokrzywdzony, jeżeli rzeczywiście czuje się realnie zagrożony przez działania osoby egzekwującej spłatę długu. Skarga nie może zatem być wystosowana przez osoby będące świadkami działań windykatora – zmartwionego partner życiowy dłużnika albo jego przestraszone dzieci. Mogą one rzeczywiście zwrócić uwagę dłużnika na to, że windykator posuwa się w swoich czynnościach za daleko, ale nie mają prawa podawać go do sądu. Zgodnie z prawem musi to uczynić osoba podlegająca uporczywemu nękaniu.

Podstawa prawna

Art. 190a. Stalking

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Które działania to już stalking?

W przypadku windykacji niestety trudno o jednoznaczne rozgraniczenie, ponieważ część działań windykatora, które wynikają z jego obowiązku prawnego, jest z zasady wymierzona przeciw dłużnikowi i charakteryzuje się pewną regularnością, np.: wiadomości muszą być wysyłane codziennie.

Co windykator zgodnie z prawem może zatem robić bezkarnie?

  • wysyłać sms-y/e-maile przypominające o spłacie,
  • upominać telefonicznie o terminie spłaty,
  • monitować dłużnika pisemnie.

Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy SMS-y zaczynają przychodzić co godzinę, a głos w telefonie jest agresywny i wulgarny. Prześledźmy zatem różne scenariusze.

Windykator zna moje dane – czy to już przestępstwo?

Takie opinie krążą po różnych forach Internetowych i zazwyczaj odpowiedzią rzekomych znawców jest przyznanie, że fakt, iż windykator zna nasze dane osobowe, to przestępstwo, a zatem takiego windykatora można zaskarżyć. Oznaczałoby to jednak, że zaskarżyć można każdego windykatora, ponieważ każdy doskonale wie, jak nazywa się dłużnik i gdzie mieszka – w innym wypadku nie mógłby choćby przesłać mu pocztą pisemnego powiadomienia.

Dlaczego ma prawo dostępu do naszych danych? Ponieważ jeżeli doszło do windykacji, to znaczy, że kiedyś zobowiązaliśmy się do płacenia określonej kwoty dane instytucji, a każda umowa pisemna o kredyt lub pożyczkę zawiera klauzulę, że w razie niespłacania egzekwowanie długu zostanie przekazane firmie windykacyjnej.  Wszystkie nasze dane windykator na pewno posiada zgodnie z prawem – zgodnie z umową, którą sami podpisaliśmy.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Czego nie może windykator?

Windykator nie może posuwać się do każdej czynności. Czego nie może windykator?

1) Upubliczniać informacji o zadłużeniu

Ileż zdarzało się sytuacji – szczególnie w małych miejscowościach – że windykator groził wywieszeniem informacji o zadłużeniu np.: na drzwiach domu dłużnika. Na forach internetowych można przeczytać wiele skarg w stylu: „Windykator powiedział, że jak mnie jutro nie zastanie w domu, to przyklei mi na drzwiach kartkę, że jestem zadłużony. Co robić?”. Radzimy, co robić – złożyć zawiadomienie o próbie popełnienia przez windykatora przestępstwa stalkingu.

Sprawdź, jak wyjść z długów.

2) Przekazywać informacji o zadłużeniu osobom trzecim

Windykator nie ma prawa  przekazywać informacji o naszym zadłużeniu komukolwiek – nawet partnerowi dłużnika lub jego dzieciom. Osoba zadłużona ma prawo sama decydować, czy informację tę chce zachować dla siebie, czy podzielić się z kimś swoimi problemami. Jakiekolwiek próby przekazania informacji o zadłużeniu osobie trzeciej podpadają zatem pod zarzut stalkingu.

3) Odwiedzać dłużnika po godzinach pracy

Czyli pukać do drzwi w nocy, przyjeżdżać pod dom w weekendy. Nawet jeżeli windykator nie wejdzie do środka, ale na przykład zaparkuje pod oknem na kilka godzin, by wzbudzić choćby zainteresowanie sąsiadów dłużnika, to działania takie są przejawem stalkingu.

4) Wydzwaniać w nocy

Wykonywanie połączeń w nocy, a tym bardziej głuchych telefonów, jak najbardziej podlega zarzutowi stalkingu. Powiadomienia zgodnie z prawem mogą być wysyłane za dnia, w godzinach pracy dłużnika i – bez specjalnego zezwolenia – jedynie od poniedziałku do soboty.

5) Śledzić dłużnika

Niestety zdarzają się skargi na to, że windykator niczym cień posuwa się za dłużnikiem – sprawdza, co ten kupuje, dokąd wyjeżdża, skąd pobiera pieniądze. Takie działania podchodzą pod stalking, ponieważ windykator może kontaktować się z dłużnikiem tylko pisemnie, telefonicznie albo poprzez wysyłanie pisemnych monitów.

6) Nękać osób powiązanych z dłużnikiem

Ani dzieci, ani współmałżonka, ani pracodawcy – dosłownie nikogo windykator nie może angażować w nasz problem z zadłużeniem. A już tym bardziej poprzez wysyłanie ponagleń w spłacie. Dłużnikiem jest jedynie osoba związana umową kredytową lub pożyczkową i tylko ona może zgodnie z prawem otrzymywać jakiekolwiek monity ponaglające w spłacie.

7) Zastraszać dłużnika

Dotyczy to wszelkich prób szantażu „jak nie zapłacisz, powiemy…/zrobimy…”. Dłużnik musi dokonywać spłaty zobowiązania według swoich maksymalnych możliwości finansowych, ale nie może robić tego pod przymusem zastraszenia, w obawie, że o jego długach dowiedzą się bliscy lub sąsiedzi albo co gorsza – służba społeczna, która zjawi się w domu i odbierze mu dzieci. Takie sytuacje zdecydowanie jednoznacznie wskazują na dopuszczenie się przez windykatora przestępstwa stalkingu.

8) Stosować gróźb karalnych wobec dłużnika

Tego nie trzeba chyba tłumaczyć nikomu – groźby karalne są karalne z samej istoty, nie tylko w przypadku windykacji. Groźby karalne to nic innego, jak pisemne lub słowne pogróżki dotyczące popełnienia przestępstwa na szkodę tej osoby albo osoby jej bliskiej. Jeżeli kiedykolwiek otrzymaliśmy taką wiadomość od windykatora, to możemy przedstawić ją jako dowód w sądzie i z pewnością wygramy sprawę o zastosowanie groźby karalnej (2 lata pozbawienia wolności) stalking (3 lata pozbawienia wolności).

Pytania i odpowiedzi

Stalking w kontekście prawa karnego to uporczywe nękanie innej osoby lub jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność.

Odpowiedź: Działania stalkingowe muszą być stałe (powtarzalne) oraz podszyte złą wolą (celowym działaniem).

Tak, jeśli działania windykatora spełniają kryteria stalkingowe, dłużnik może zgłosić wniosek o ściganie windykatora zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Jedynie pokrzywdzony, czyli osoba nękana, może złożyć wniosek o ściganie windykatora za stalking.

Windykator może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie, kara może sięgnąć nawet do 10 lat.

Stałe i nadmierne wysyłanie wiadomości, wykonywanie nieuzasadnionych telefonów, agresywne i wulgarnie brzmiące kontaktowanie się, obserwowanie i śledzenie dłużnika.

Windykator może wysyłać przypomnienia o spłacie, upominać telefonicznie i monitować dłużnika pisemnie w granicach przyzwoitości.

Nie, windykator nie ma prawa przekazywać informacji o zadłużeniu osobom trzecim, nawet partnerowi dłużnika lub jego dzieciom.

Pokrzywdzony może złożyć wniosek o ściganie windykatora za stalking oraz może zgłosić nieodpowiednie działania odpowiednim organom, na przykład policji.

Groźby karalne są karalne same w sobie, a jeśli windykator używa ich wobec dłużnika, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 2 lat w związku ze stosowaniem groźby karalnej oraz do 3 lat w związku ze stalkingiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Załamana
Załamana
2022-12-10 09:12:13

Mam silną depresje Firma Profi Credit mnie straszy Zapowiadają co miesieczna spłate osobiscieBoje się ich a mój stan depresyjny sie pogarsza Rozwiązali ze mną umowe Nawet nie oddali sprawy do Sądu Mam dosyc takiego życia Czy mają takie prawo Chyba musza mieć nakaz zapłaty z Sadu Prosze o pomoc

mask
mask
2022-01-13 02:06:45

Czy stalking będzie podstawą do umorzenia egzekucji komorniczej?

Bałtroczyk
Bałtroczyk
2021-02-14 12:06:28

Polecam firmę splacamswojedlugi.pl która chroni przed windykacją oraz przed nękaniem a także pomaga zmniejszyć zadłużenie (proponuje firmom niższe spłaty bez tych ogromnych odsetek które sobie naliczają ot tak

elem
elem
2020-09-02 10:51:49

11 lat jestem nękana telefonami i sms przez różne firmy windykacyjne ściągające długi. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat usunięcia mojego numeru tel z bazy dłużników. 11 tak temu ten numer otrzymałam wraz z "dodatkiem" czyjegoś niespłaconego długu.

Martyna Barańska
Martyna Barańska
2020-08-30 01:37:50

Bardzo proszę o szybką pomoc ktoś mnie nęka i chce pieniędzy

Podobne artykuły

Credit Agricole w Żaganiu
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 lipca 2019

Credit Agricole w Żaganiu

Alior Bank pomoże poszkodowanym w nawałnicy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
29 sierpnia 2017

Alior Bank pomoże poszkodowanym w nawałnicy

Santander Bank Polska infolinia kontakt
Banki
author
Dominika Sobieraj
17 lutego 2023

Santander Bank Polska infolinia kontakt

Kredyt 400 tysięcy zł – kto oferuje?
Kredyty
author
Patryk Byczek
06 marca 2023

Kredyt 400 tysięcy zł – kto oferuje?

Szybsze wakacje z Bankiem Pocztowym
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 czerwca 2020

Szybsze wakacje z Bankiem Pocztowym

Santander Consumer Bank Jaworzno
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
18 lipca 2021

Santander Consumer Bank Jaworzno

Porównaj