Kredyt studencki 2023

Kredyt studencki 2023

author
Dominika Byczek
13 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Kredyty studenckie to niemalże darmowa forma pomocy finansowej od państwa. Główną cechą takiego kredytu jest to, że otrzymuje się go jeszcze w trakcie studiów, a spłaca dopiero po ich ukończeniu. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące kredytów studenckich na rok 2023.

Spis treści:

 1. Kredyt studencki – co to?  
 2. Kto może otrzymać kredyt studencki? 
 3. Jak otrzymać kredyt studencki? 
 4. Dokumenty wymagane do kredytu studenckiego
 5. Kredyt studencki - jaka kwota w 2023?
 6. Kredyt studencki – lista banków 
 7. Jak spłacić kredyt studencki? 
 8. Plusy i minusy kredytu studenckiego 
Zwiń spis treści

Ostatnie dane na temat kredytu studenckiego pochodzą co prawda sprzed kilku lat, ale i tak pokazują, że jest to produkt dość popularny wśród młodych. BGK podaje, że w roku 2021 banki zawarły ze studentami i doktorantami 1.810 umów o kredyt studencki.  Nie powinno to nikogo dziwić – obecnie to najtańszy kredyt, z którego mogą skorzystać młode osoby. Do tej grupy kierowane są także specjalne oferty pożyczek dla studentów, ale warunki nie są już tak korzystne, jak w przypadku kredytu udzielanego przez państwo. Studenci mogą także liczyć oczywiście na szybki kredyt online, dostępny w całości przez Internet.

Kredyt studencki – co to?  

Kredyt studencki to specjalny kredyt udzielany jedynie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Kredyty te mają bardzo niskie oprocentowanie dzięki temu, że dopłaty do nich finansowane są z budżetu państwa. Kredytów studenckich na warunkach określonych przez państwo udzielają wybrane banki. Podobnie jak kredyt na PIT – nie każda instytucja jest go w stanie udzielić.

Kredyt studencki spłaca się dopiero po zakończeniu studiów, kiedy można już pokryć jego koszty dzięki posiadaniu stałego źródła zarobku. Spłacanie można zacząć nawet dopiero po dwu latach od zakończenia okresu studiowania. Kredyt studencki udzielany jest maksymalnie na cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia, czyli na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Wypłata przyznawana jest studentowi przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego (od października do lipca).

Kto może otrzymać kredyt studencki? 

Z kredytu studenckiego mogą skorzystać:

 • studenci studiów licencjackich,
 • studenci studiów magisterskich,
 • doktoranci,
 • maturzyści rozpoczynający studia w roku 2023/2024.

Wszystkie te osoby muszą jednak rozpocząć studia przed 25 rokiem życia i spełnić pozostałe kryteria. Jedno z nich to kryterium wiekowe (student nie może ukończyć 30 lat, a doktorant 35 lat), a drugie to kryterium dochodowe. Osoba, która chce ubiegać się o kredyt studencki, musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w banku oświadczenie, że rzeczywiście jest studentem lub doktorantem deklarowanej uczelni. W trakcie trwania kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do okazania w banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Nie może więc skorzystać z kredytu studenckiego i przestać uczęszczać na studia.

Podstawa przyznania to kryterium dochodowe

Głównym warunkiem udzielenia kredytu studenckiego jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 3000 zł netto. Wobec osób spełniających kryterium dochodowe bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej wysokości raty.  W przypadku oceny pozytywnej kredyt jest przyznawany od razu, a w przypadku negatywnej – najpierw ocena dokonywana jest dla kwoty niższej, niż została wskazana we wniosku. Jeżeli ocena będzie negatywna także dla najniższej możliwej raty kredytu studenckiego, dany bank nie będzie mógł takiego kredytu udzielić.

§ PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3.000 zł.


źródło: Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023

Jeżeli dany student nie będzie w stanie sprostać wymogom żadnego banku i w każdym otrzyma negatywną ocenę, może jeszcze ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt studencki:

 • 100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód,
 • 100% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2500 zł.

Pożyczki na dowód – do 50 000 zł

Pożyczki bez BIK – do 200 000 zł

Poręczenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • 80%-100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim (w zależności od dochodu na osobę),
 • 100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Jak otrzymać kredyt studencki? 

Aby otrzymać kredyt studencki, musimy przede wszystkim wybrać konkretny bank, w którym chcemy go otrzymać, a następnie złożyć wniosek kredytowy.

Wniosek składa się w większości banków stacjonarnie (w oddziale bankowym), w taki też sposób przedkłada się wszystkie dokumenty. Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wypełniany jest przez pracownika banku na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego kredytobiorcę podczas wizyty w oddziale. Formularz wniosku należy pobrać z banku, w którym ubiegamy się o uzyskanie kredytu studenckiego.Pozostała część procesu odbywa się właściwie bez naszego udziału – bank przetwarza nasze dane i wydaje odpowiednią decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu.

Aby kredyt przyznany na okres kilku semestrów był podtrzymywany, każdy student musi dwa razy w roku (do 31 października i do 31 marca) przedłożyć w banku podbitą legitymację studencką, a zatem można to wykonać dopiero po uzyskaniu statusu studenta. Doktoranci muszą pojawić się w banku tylko raz w roku – do 31 października.

Dokumenty wymagane do kredytu studenckiego

Do wniosku obowiązkowo musimy załączyć:

1. Zaświadczenie z uczelni (dotyczy studentów i doktorantów)

Jest to zaświadczenie, które potwierdza, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem w danej placówce edukacyjnej. Zaświadczenie takie wydawane jest z reguły od ręki w dziekanacie właściwym danemu wydziałowi.

2. Dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (dotyczy maturzystów i przyszłych studentów oraz doktorantów)

Osoby, które jeszcze nie rozpoczęły studiów, a też chcą ubiegać się o kredyt studencki, powinny dołączyć do wniosku dokument, który potwierdzi ich udział w rekrutacji:

 • na studia pierwszego stopnia,
 • na studia drugiego stopnia,
 • do szkoły doktorskiej.

Uwaga! Jeżeli osoba nie przejdzie pozytywnie rekrutacji (nie dostanie się na studia), przyznanie kredytu studenckiego nie będzie możliwe.

3. Dokumenty wskazujące na dochody w rodzinie studenta

W tym przypadku większość banków prosi po prostu o roczne rozliczenia z podatku (PIT) obojga rodziców studenta.

4. Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

Może być to poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo inna forma poręczenia akceptowana przez dany bank.

Kredyt studencki - jaka kwota w 2023?

W roku akademickim 2023/2024 miesięczna kwota wypłacanego kredytu studenckiego może wynosić:

400 zł – rata obniżona,

600 zł – rata podstawowa,

800 zł – rata podwyższona,

1000 zł – rata podwyższona.

W trakcie trwania kredytu można wnioskować o zmianę wysokości przyznawanej raty. Nie każdy student musi jednak spłacać całą kwotę, którą pożyczył w okresie studiowania. Opcja umorzenia spłaty kredytu dostępna jest dla najlepszych studentów i tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Komu i w jakiej wysokości przysługuje umorzenie kredytu studenckiego? O tym przeczytasz w naszym artykule poświęconym temu tematowi: Jak umorzyć kredyt studencki?

Łączna kwota przyznana w ramach kredytu dla studenta liczona jest jako suma wszystkich wypłaconych transz. Student może w trakcie studiów pobrać maksymalnie 60 transz, a doktorant 40 transz. Transze wypłacane są maksymalnie przez 10 miesięcy w roku – bez sierpnia i września. W tych miesiącach można zaciągnąć natomiast pożyczki od 18 lat lub pożyczki od 20 lat – najlepsze oferty.

Spłacana kwota w przypadku kredytu studenckiego jest niewiele większa od kwoty, którą pożyczamy – oprocentowanie “wynosi połowę stopy procentowej stanowiącej sumę 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP i marży instytucji kredytującej, która w okresie kredytowania jest stała i wynosi nie więcej, niż dwa punkty procentowe” – czytamy na stronie BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Kredyt studencki – lista banków 

Kredytu studenckiego na rok akademicki 2023/2024 udzielają:

1. PKO Bank Polski

2. Bank Pekao

3. BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

W każdym z banków warunki uzyskania kredytu są takie same, ale różnice mogą wystąpić w sposobie dokonywania przez banki oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Różne mogą być także warunki dotyczące czasu składania wniosków – PKO Bank Polski przyjmuje na przykład wnioski składane nie tylko na pełny okres roku akademickiego, ale także na jego część.

Kredyt studencki w PKO BP

PKO Bank Polski oferuje cztery wysokości wypłacanych transz kredytu: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W spłacie odsetek pomaga studentowi Fundusz Kredytów Studenckich. Co ważne – bank nie pobiera żadnej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku o kredyt studencki od osób, które posiadają rachunek indywidualny w PKO BP. Bank nie pobiera również opłat dodatkowych za nadpłaty lub wcześniejszą spłatę kredytu.

PKO BP w ramach zabezpieczenia akceptuje przede wszystkim poręczenie BGK (tylko dla Kredytobiorców, którzy spełniają warunki objęcia tym poręczeniem), poręczenie na zasadach Kodeksu cywilnego, ale może przychylić się do akceptacji także innych form zabezpieczenia.

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki w PKO BP musi przygotować:

– wniosek o udzielenie kredytu,
– zaświadczenie z uczelni albo podmiotu prowadzącego szkołę doktorską potwierdzające, że osoba starająca się o kredyt jest w rzeczywistości studentem lub doktorantem,
– dokument konieczny do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby wnioskującej o kredyt (z reguły wystarczą PIT-y z ostatniego roku),
– dokumenty potwierdzające zabezpieczenie kredytu.

Ostateczna wysokość udzielonego kredytu studenckiego w PKO BP nie może przekroczyć łącznie 60 transz (w zadeklarowanej wysokości). Doktorant może natomiast skorzystać jedynie z 40 transz wypłaty kredytu.

Spłata kredytu studenckiego w PKO BP rozpoczyna się bezwzględnie po okresie dwóch lat od zakończenia studiów lub szkoły doktorskiej. Z kredytu mogą skorzystać tylko studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia i doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Kredyt wypłacany jest zawsze w formie przelewu online, nigdy w gotówce.

Kredyt studencki – Bank Pekao

Bank Pekao przy kredycie studenckim nie nalicza żadnych prowizji od wypłacanych transz, o ile student/doktorant jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tym banku. Za wypłatę transzy na rachunek prowadzony w innym banku Bank Pekao nalicza opłatę w wysokości 4 zł od każdej transzy.

Wniosek o kredyt studencki w tym banku możemy złożyć w całym kraju, w dowolnym oddziale. Spłata kredytu w Banku Pekao również rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów danego stopnia. Spłacanych rat jest dwa razy więcej niż wypłaconych transz kredytu. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku – bez sierpnia i września.

Przy ustalaniu dochodu na osobę do kredytu studenckiego pod uwagę bierze się dochody:

– studenta,
– małżonka studenta,
– rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych studenta,
– osób będących na utrzymaniu, dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.

Wniosek o kredyt studencki w Banku Pekao SA można składać przez cały rok – wypłata transz następuje wtedy od następnego miesiąca po zaakceptowaniu wniosku.

Kredyt studencki BPS

Kredyty studenckie w BPS banku przyznawane są w dowolnym terminie w ciągu roku – wypłaty następują jednak tylko w miesiącach od października do lipca. Oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie i wynosi tyle co mnożnik 0,5 x stopa redyskonta weksli NBP.

W Banku BPS występuje możliwość uzyskania poręczenia BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) i ARiMR. Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel – bank proponuje, że dobrym celem wydatkowania tych pieniędzy może być zakup książek, opłacenie akademika lub czesnych za studia.

Jak spłacić kredyt studencki? 

Spłata kredytu studenckiego i odsetek od niego rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów albo szkoły doktorskiej albo od terminu, w którym student/doktorant te studia ukończyć powinien. Liczba rat wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz, np.: jeżeli w ramach kredytu otrzymaliśmy 30 transz, do spłaty będziemy mieli 60 rat. W banku otrzymamy harmonogram spłat rat kredytowych.

Uwaga! Za wcześniejszą spłatę kredytu studenckiego nie jest pobierana żadna opłata. Na wypadek problemów ze spłatą nasze długi przechodzą na poręczyciela, którego wskazaliśmy we wniosku bankowym. Zazwyczaj studenci wskazują w nim rodzica albo rodzeństwo.

Plusy i minusy kredytu studenckiego 

 • najniższe oprocentowanie na rynku
 • kredyt na dowolny cel
 • dowolność w wyborze wysokości transz (400, 600, 800 i 1000 zł)
 • rozpoczęcie spłaty z opóźnieniem nawet 2 lata po ukończeniu studiów
 • zerowe oprocentowanie do momentu rozpoczęcia spłat
 • umorzenie spłaty kredytu studenckiego na wniosek kredytobiorcy
 • możliwość zawieszenia spłaty zobowiązań na wypadek trudnej sytuacji życiowej
 • wchodzenie w dorosłość z zadłużeniem
 • ograniczona liczba banków do wyboru
 • niemożliwość uzyskania kwoty wyżej niż 1000 zł miesięcznie

Mimo wskazanych powyżej minusów zdaniem zdecydowanie warto wziąć kredyt studencki. Takich warunków kredytu nie można uzyskać w żadnej innej instytucji finansowej. Wszystkie osoby, które spełniają kryterium dochodowe i potrzebują dofinansowania, aby mieć możliwość studiowania, powinny rozważyć taką opcję. Wszystkie inne kredyty i pożyczki dla studentów są obarczone dużo wyższymi kosztami, a co gorsza – konieczność ich spłaty następuje o wiele szybciej.

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

 1. Jest to najniżej oprocentowany kredyt dla młodych ludzi.
 2. Kredyt studencki charakteryzuje się tym, że spłaca się go dopiero po zakończeniu studiów.
 3. Rata spłaty kredytu studenckiego jest niska ze względu na to, że okres spłaty jest zawsze dwa razy dłuższy niż okres wypłat.
 4. Spłacanie można rozpocząć nawet dopiero dwa lata po zakończeniu studiów.
 5. Kredyt studencki jest udzielany maksymalnie na cały okres trwania studiów (6 lat studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 4 lata studiów doktoranckich).
 6. Wypłaty są przyznawane studentowi przez 10 miesięcy w roku (od października do lipca).
 7. Dopłaty do kredytu studenckiego realizowane są z budżetu państwa.
 8. O kredyt studencki mogą ubiegać się nawet maturzyści.
 9. Kredyt studencki to kredyt na dowolny cel.
 10. Kredytu studenckiego w Polsce udzielają tylko trzy banki: PKO BP, Pekao SA, Bank BPS.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

3 rok studiow
3 rok studiow
2020-06-23 23:08:18

mialam te sama sytuacje. dogadaj sie z przedstawicielem banku. mojego kredytu nikt nie poreczyl z podobnej przyczyny. gdy skladalam wniosek 80 albo 90% poreczenia bylo z BGK, reszta niezabezpieczona. nie znam szczegolow, ale na tamta chwile mialam juz 6 lat konto w PKO i naprawde prosilam i trafilam na kochanego pracownika. trzymam kciuki <3

julkaostoda
julkaostoda
2018-08-06 06:39:44

ciagle wszyscy praszą o ten dochod rodziny, i w przyp[adku stypendium i zapomogi i nawet kredytu studenckiego... niezaleznie czy jestem dobra uczennica, liczy sie. tylko to, ile zarabiaja moi rodzice. i nikogo nie obchodzi, ze nie mam z nimi zadnego kontaktu i wcale nie pomagaja mi pienieznie... chore to wszystko! kiedy to sie zmieni w koncu?

  Mądry
  Mądry
  2018-10-02 22:46:39

  Skoro nie utrzymuje kontaktów to mieszkasz sama i podajesz ze mieszkasz sama. W czym problem podać tylko swoje dochody. Wystarczy trochę pomyśleć

Podobne artykuły

Alior Bank w Białymstoku

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Białymstoku – dowiedz się, jakie są godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Mieszkanie Plus musi być pierwszym mieszkaniem

Jak zapowiedział wiceprezes BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, "Mieszkanie Plus" musi być pierwszym mieszkaniem dla najemcy. Dodał również, że lokator musi się liczyć z tym, że podpisuje umowę na 20-30 lat.

author
Aneta Jankowska
30 maja 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ponad 18 mln PIT-ów rozliczyliśmy online

Tadeusz Kościński, minister finansów, zwraca uwagę na to, że coraz więcej Polaków decyduje się na rozliczanie PIT-u przez internet. Wspomina także o rekordowej ilości wniosków złożonych bez wychodzenia z domu w tym roku.

author
Patryk Byczek
07 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Instytucje udzielające kredytów i pożyczek – Banki

Banki w Polsce działają w oparciu o obowiązujące Prawo bankowe oraz ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dla Klientów nad wyraz znacząca jest ponadto ustawa o kredycie konsumenckim, a także ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym, który w razie jakiegokolwiek niepowodzenia instytucji bankowej będzie w stanie wypłacić Klientowi należne mu odszkodowanie. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
07 lutego 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

10 milionów pasażerów LOT w roku 2019

Linie Lotnicze LOT zamykają rok 2019 z nowym rekordem na koncie. W locie z Warszawy do Amsterdamu wzięła udział dziesięciomilionowa pasażerka. A już teraz pojawiają się plany na pobicie kolejnego rekordu w nadchodzącym roku.

author
Aleksandra Gościnna
28 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska w Sulęcinie

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Sulęcinie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
17 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj