Jak złożyć reklamację w SGB Bank?

Jak złożyć reklamację w SGB Bank?

author
Dorota Cholewicka
22 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z usług w SGB Banku? Złóż reklamację. Sprawdź, jak zrobić to szybko i skutecznie.

Spis treści:

 1. Reklamacja w SGB Banku
 2. Jak złożyć reklamację w SGB Banku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do SGB Banku?
 4. Odpowiedź na reklamację w SGB Banku
Zwiń spis treści

Reklamacja w SGB Banku

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.  Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w SGB Banku?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w SGB Banku.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

 •  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku.
 • faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

 • listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku.

4) Telefonicznie

 • 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
 • 61 647 28 46 (z zagranicy – opłata zgodna z taryfą operatora).

Co powinna zawierać reklamacja do SGB Banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia itp.)
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w SGB Banku

SGB Bank ma zawsze od 15 do 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w SGB Banku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 15 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach SGB Bank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 35 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych.
 • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta dodatkowo odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez e-mail.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Na samym początku możesz odwołać się do Rzecznika Klienta SGB Banku. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Sprawdź, ile dopłacasz za OC na raty
Wpisy
author
Aneta Jankowska
21 lipca 2017

Sprawdź, ile dopłacasz za OC na raty

Darmowa pożyczka w Vivus.pl na 60 dni
Wpisy
autor wpisu
Katarzyna_Meyer
02 czerwca 2016

Darmowa pożyczka w Vivus.pl na 60 dni

Chwilówki Mrągowo
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2022

Chwilówki Mrągowo

NOTUS Finanse – oddział w Szczecinie
Wpisy
author
Patryk Byczek
15 września 2018

NOTUS Finanse – oddział w Szczecinie

Porównaj