Jak zostać policjantem?

Jak zostać policjantem?

author
Dominika Sobieraj
02 września 2017
Komendy polskiej policji nie narzekają na brak chętnych. Nic dziwnego - dobra pensja, wczesna emerytura i liczne dodatki do wypłaty oraz tak zwana trzynasta pensja w roku - mundurówka - zachęcają niejednego młodego człowieka do przywdziania niebieskiego munduru.

Policja – podobnie jak wojsko i straż pożarna – charakteryzują się specjalnymi procedurami przyjęcia nowych kandydatów. Zanim zgłosimy swoją chęć dołączenia do policyjnych szeregów, powinniśmy sprawdzić, czy możemy w ogóle zostać dopuszczeni do służby państwu. O wymaganiach, które policja stawia przyszłym policjantom, piszemy w artykule "Kto może zostać policjantem?".

Jeżeli spełniamy wszystkie warunki, możemy rozpocząć procedurę zgłaszania swojej kandydatury. Poniżej zamieściliśmy szczegółową instrukcję, która przedstawia kolejno wszystkie konieczne kroki, które musimy wykonać i przejść poprawnie, aby nasze zgłoszenie zostało przyjęte. Pamiętajmy o tym, że przy każdym kroku musimy mieć ze sobą dowód osobisty – jego brak wykluczy nas z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zapoznaj się z wszystkimi ośmioma krokami, które dzielą Cię od dołączenia do szeregów Policji. 

1. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Miejsce złożenia: którakolwiek komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji oraz niektóre komendy miejskie i powiatowe (jedynie wskazane na stronie internetowej odpowiedniej komendy wojewódzkiej)

Wykaz dokumentów:
 

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji – kierujemy je do komentanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz wskazujemy jedną jednostkę, do której chcemy zostać przyjęci. Jeżeli w razie odmowy dopuszczamy służbę także w innej jednostce, niż deklarowana, informację o alternatywnym wyborze zawrzemy później w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego.

  • kwestionariusz osobowy – wypełniamy w nim dokładnie każdy punkt z części A i B. Instrukcja wypełniania zamieszczona jest w kwestionariuszu. Druk taki możemy znaleźć w każdej komendzie, na stronach internetowych komend oraz tutaj

  • kserokopie dokumentów potwierdzających nasze wykształcenie oraz posiadane umiejętności – nie przynosimy odpisów, a koniecznie kserokopie wraz z oryginałem. Zostaną one porównane na miejscu przez pracownika kard i jeśli orzecze on zgodność z oryginałem, to dokumenty zostaną nam od razu zwrócone. 

  •  

Pamiętajmy o tym, by dokumenty ułożyć w kolejności takiej, jaka została wskazana powyżej. Weźmy ze sobą także dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli podlegami kwalifikacji wojskowej. 
 

2. TEST WIEDZY

Ilość pytań: 40
Typ testu: wybór jednej z czterech poprawnych odpowiedzi w każdym pytaniu
Punktacja: każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt
Zakres wiedzy: funkcjonowanie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, bezpieczeństwo publiczne

Test wiedzy nie jest selekcyjny – oznacza to, że mniejsza liczba punktów nie wykluczy nas z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zdobyte punkty mają potem jednak wpływ na nasze miejsce w ostatecznym rankingu, dlatego warto przyłożyć się do tego etapu – miejsce w rankingu decyduje o tym, czy zostaniemy przyjęci do policji. 

Przykładowy test wiedzy znajdziesz tutaj – pytania opracowała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 

3. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Potrzebne nam będą:
 

  • zaświadczenie lekarskie – musi być ono wystawione w terminie nie przekraczającym 14 dni od planowanej daty testu sprawności fizycznej. Zaświadczenie to ma potwierdzić nasze dopuszczenie do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

  • strój sportowy,

  • obuwie sportowe.

Test sprawności fizycznej zalicza się wtedy, kiedy wykona się wyznaczony tor przeszkód w nie więcej niż 1 minutę 41 sekund. Test jest przygotowany tak, by sprawdzić zarazem naszą szybkość, jak i zwinność, siłę i wytrzymałość. Co ważne – test i normy czasowe są jednakowe dla kobiet i mężczyzn

Test sprawności fizycznej można poprawiać jeden raz w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku. Jeżeli kolejny raz nam się nie uda, nowe postępowanie kwalifikacyjne możemy rozpocząć dopiero po sześciu miesiącach. 
 

4. BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Prowadzący: psychologowie z komend wojewódzkich (Stołecznych) Policji
Cel badań: określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata pod kątem pracy w policji
Zakres: predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy
Metoda badawcza: MultiSelect (dwie części badania: test komputerowy oraz rozmowa z psychologiem)
Punktacja: maksymalnie 60

Testu psychologicznego nie można poprawić wcześniej, jak po upływie 12 miesięcy do przeprowadzenia tego etapu. W Internecie znajdziemy wiele wskazówek na temat tego, jak najlepiej przygotować się do tego testu. 

5. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Forma: rozmowa kandydata z zespołem oceniającym
Skład zespołu oceniającego: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej
Cel rozmowy: poznanie osobiste kandydata i jego motywacji do pracy w policji
Punktacja: maksymalnie 60

Etap ten zostaje zaliczony, gdy kandydat uzyska minimum 36 punktów. Pozytywny wynik rozmowy jest ważny jeszcze przez rok od jego orzeczenia. 
 

6. KOMISJA LEKARSKA

W tym kroku zostaniemy skierowani na specjalną komisję lekarską, która ponownie oceni naszą psychiczną i fizyczną zdolność do pracy w policji. 
 

7. ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

Ankieta bezpieczeństwa osobowego ma na celu potwierdzenie, że jesteśmy osobami godnymi powiedzenia informacji niejawnych, do których będziemy mieli dostęp. Ankietę bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej Policji oraz tutaj
 

8. LISTA RANKINGOWA

Po przejściu wszystkich poprzednich etapów z powodzeniem, możemy jeszcze postarać się o dodatkowe punkty preferencyjne. Informacje o możliwości ich zdobycia znajdziemy na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. 

Lista rankingowa ujmuje wszystkich kandydatów ujmując na pierwszych miejscach tych, którzy uzyskali najwięcej punktów. Ukończenie postępowania kwalifikacyjnego sprawi, że zostaniemy umieszczeni na liście rankingowej.

Wysokie miejsce na liście rankingowej jest równoznaczne z przyjęciem do Policji. 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Gniezno
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 marca 2022

Chwilówki Gniezno

Kasa Stefczyka Nowy Targ
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 października 2020

Kasa Stefczyka Nowy Targ

Bank Pekao w Brzezinach
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 lipca 2019

Bank Pekao w Brzezinach

NOTUS Finanse – oddział w Wieluniu
Wpisy
author
Patryk Byczek
14 października 2018

NOTUS Finanse – oddział w Wieluniu

Kolejna edycja „Dzieciaków do Rakiet” od BNP Paribas
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
09 października 2019

Kolejna edycja „Dzieciaków do Rakiet” od BNP Paribas

Chwilówki Kalisz
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 marca 2022

Chwilówki Kalisz

Porównaj