Jak zostać policjantem?

Jak zostać policjantem?

author
Dominika Byczek
02 września 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria
Komendy polskiej policji nie narzekają na brak chętnych. Nic dziwnego - dobra pensja, wczesna emerytura i liczne dodatki do wypłaty oraz tak zwana trzynasta pensja w roku - mundurówka - zachęcają niejednego młodego człowieka do przywdziania niebieskiego munduru.

Policja – podobnie jak wojsko i straż pożarna – charakteryzują się specjalnymi procedurami przyjęcia nowych kandydatów. Zanim zgłosimy swoją chęć dołączenia do policyjnych szeregów, powinniśmy sprawdzić, czy możemy w ogóle zostać dopuszczeni do służby państwu. O wymaganiach, które policja stawia przyszłym policjantom, piszemy w artykule "Kto może zostać policjantem?".

Jeżeli spełniamy wszystkie warunki, możemy rozpocząć procedurę zgłaszania swojej kandydatury. Poniżej zamieściliśmy szczegółową instrukcję, która przedstawia kolejno wszystkie konieczne kroki, które musimy wykonać i przejść poprawnie, aby nasze zgłoszenie zostało przyjęte. Pamiętajmy o tym, że przy każdym kroku musimy mieć ze sobą dowód osobisty – jego brak wykluczy nas z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zapoznaj się z wszystkimi ośmioma krokami, które dzielą Cię od dołączenia do szeregów Policji. 

1. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Miejsce złożenia: którakolwiek komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji oraz niektóre komendy miejskie i powiatowe (jedynie wskazane na stronie internetowej odpowiedniej komendy wojewódzkiej)

Wykaz dokumentów:
 

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji – kierujemy je do komentanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz wskazujemy jedną jednostkę, do której chcemy zostać przyjęci. Jeżeli w razie odmowy dopuszczamy służbę także w innej jednostce, niż deklarowana, informację o alternatywnym wyborze zawrzemy później w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego.

  • kwestionariusz osobowy – wypełniamy w nim dokładnie każdy punkt z części A i B. Instrukcja wypełniania zamieszczona jest w kwestionariuszu. Druk taki możemy znaleźć w każdej komendzie, na stronach internetowych komend oraz tutaj

  • kserokopie dokumentów potwierdzających nasze wykształcenie oraz posiadane umiejętności – nie przynosimy odpisów, a koniecznie kserokopie wraz z oryginałem. Zostaną one porównane na miejscu przez pracownika kard i jeśli orzecze on zgodność z oryginałem, to dokumenty zostaną nam od razu zwrócone. 

  •  

Pamiętajmy o tym, by dokumenty ułożyć w kolejności takiej, jaka została wskazana powyżej. Weźmy ze sobą także dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli podlegami kwalifikacji wojskowej. 
 

2. TEST WIEDZY

Ilość pytań: 40
Typ testu: wybór jednej z czterech poprawnych odpowiedzi w każdym pytaniu
Punktacja: każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt
Zakres wiedzy: funkcjonowanie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, bezpieczeństwo publiczne

Test wiedzy nie jest selekcyjny – oznacza to, że mniejsza liczba punktów nie wykluczy nas z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zdobyte punkty mają potem jednak wpływ na nasze miejsce w ostatecznym rankingu, dlatego warto przyłożyć się do tego etapu – miejsce w rankingu decyduje o tym, czy zostaniemy przyjęci do policji. 

Przykładowy test wiedzy znajdziesz tutaj – pytania opracowała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 

3. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Potrzebne nam będą:
 

  • zaświadczenie lekarskie – musi być ono wystawione w terminie nie przekraczającym 14 dni od planowanej daty testu sprawności fizycznej. Zaświadczenie to ma potwierdzić nasze dopuszczenie do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

  • strój sportowy,

  • obuwie sportowe.

Test sprawności fizycznej zalicza się wtedy, kiedy wykona się wyznaczony tor przeszkód w nie więcej niż 1 minutę 41 sekund. Test jest przygotowany tak, by sprawdzić zarazem naszą szybkość, jak i zwinność, siłę i wytrzymałość. Co ważne – test i normy czasowe są jednakowe dla kobiet i mężczyzn

Test sprawności fizycznej można poprawiać jeden raz w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku. Jeżeli kolejny raz nam się nie uda, nowe postępowanie kwalifikacyjne możemy rozpocząć dopiero po sześciu miesiącach. 
 

4. BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Prowadzący: psychologowie z komend wojewódzkich (Stołecznych) Policji
Cel badań: określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata pod kątem pracy w policji
Zakres: predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy
Metoda badawcza: MultiSelect (dwie części badania: test komputerowy oraz rozmowa z psychologiem)
Punktacja: maksymalnie 60

Testu psychologicznego nie można poprawić wcześniej, jak po upływie 12 miesięcy do przeprowadzenia tego etapu. W Internecie znajdziemy wiele wskazówek na temat tego, jak najlepiej przygotować się do tego testu. 

5. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Forma: rozmowa kandydata z zespołem oceniającym
Skład zespołu oceniającego: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej
Cel rozmowy: poznanie osobiste kandydata i jego motywacji do pracy w policji
Punktacja: maksymalnie 60

Etap ten zostaje zaliczony, gdy kandydat uzyska minimum 36 punktów. Pozytywny wynik rozmowy jest ważny jeszcze przez rok od jego orzeczenia. 
 

6. KOMISJA LEKARSKA

W tym kroku zostaniemy skierowani na specjalną komisję lekarską, która ponownie oceni naszą psychiczną i fizyczną zdolność do pracy w policji. 
 

7. ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

Ankieta bezpieczeństwa osobowego ma na celu potwierdzenie, że jesteśmy osobami godnymi powiedzenia informacji niejawnych, do których będziemy mieli dostęp. Ankietę bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej Policji oraz tutaj
 

8. LISTA RANKINGOWA

Po przejściu wszystkich poprzednich etapów z powodzeniem, możemy jeszcze postarać się o dodatkowe punkty preferencyjne. Informacje o możliwości ich zdobycia znajdziemy na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. 

Lista rankingowa ujmuje wszystkich kandydatów ujmując na pierwszych miejscach tych, którzy uzyskali najwięcej punktów. Ukończenie postępowania kwalifikacyjnego sprawi, że zostaniemy umieszczeni na liście rankingowej.

Wysokie miejsce na liście rankingowej jest równoznaczne z przyjęciem do Policji. 
 

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Państwo polskie stoi na straży wszystkich obywateli Rzeczypospolitej oraz osób, które legalnie osiedliły się na jej terytorium. Jeśli więc znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, możesz zgłosić się do odpowiedniej placówki, by uzyskać pomoc społeczną.

author
Halszka Gronek
13 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP liderem rankingu Consensus Economics

PKO Bank Polski poinformował w komunikacie prasowym o zwycięstwie w rankingu prognoz makroekonomicznych Consensus Economics. Ranking dla Polski przygotowała londyńska firma. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
05 maja 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Miliczu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Miliczu to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Limanowa

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Limanowej – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
27 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje

Łączenie pracy zarobkowej z wychowaniem potomstwa nie zawsze jest tak łatwe, jak byśmy tego chcieli. By umożliwić wszystkim Polkom i Polakom pogodzenie rodzicielskich obowiązków z życiem zawodowym, ustawodawca wprowadził urlop wychowawczy. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, kto może liczyć na przyznane owego urlopu i jaki jest jego wymiar. Zapraszamy do lektury!

author
Halszka Gronek
21 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Mieszkanie Plus niewypałem? Oddano niespełna tysiąc lokali

Hucznie ogłaszany rządowy program budowy lokali mieszkalnych o nazwie Mieszkanie Plus okazuje się być fiaskiem. W ciągu trzech lat od rozpoczęcia prac związanych z realizacją programu udało się oddać nawet nie 1 000 nowych lokali. Ministerstwo Rozwoju pod kierunkiem Jadwigi Emilewicz zaprezentowało  podsumowanie.

author
Alicja Hirsekorn
08 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj