Umowa kredowa, jaka zawierana jest przez Konsumenta z danym bankiem, zawiera wiele sformułowań i terminów, jakie dla przeciętnego Kredytobiorcy mogą okazać się niezrozumiałe. Wychodząc na przeciw czytelniczym oczekiwaniom, wyjaśnimy, czym jest są owe tajemnicze sformułowania. Na pierwszy ogień - kapitał kredytu.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.09.2018
Udostępnij:

Kapitał kredytu to nic innego, jak całkowita kwota kredytu, po jaką zgłosiliśmy się do banku. Nie chodzi tu o całkowity koszt kredytu – czyli o to, ile zapłacimy za udzielenie nam kredytu przez bank, ani o całkowitą kwotę do zapłaty – czyli łączną sumę, jaką oddamy bankowi wraz ze zwrotem właściwej pożyczki. 
 

Co istotne, kapitał kredytu stanowi główny wyznacznik wysokości rat miesięcznych, jakie Kredytobiorca będzie musiał opłacać przez cały czas spłaty zobowiązania. To właśnie kapitał, podzielony przez łączną ilość rat, stanowi część kapitałową każdej z nich. 
 

Jak zbudowana jest rata?
Rata każdego kredytu, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na raty stałe czy malejące – składa się z części kapitałowej, czyli odpowiedniej „porcji” pożyczonej od banku sumy (kapitału kredytu) oraz z części odsetkowej, czyli proporcjonalnie wyliczonej wartości oprocentowania danego kredytu. 
 

Na część odsetkową sumuje się nie tylko marża, jaką bank zarobi na udzieleniu nam kredytu, lecz także i stopa bazowa, jaka ustalona została przez ogólnokrajowy rynek finansowy. Całą budowę raty można więc ując w sposób następujący: 
rata kredytu = część kapitałowa + część odsetkowa (marża + stopa bazowa). 
 

Niezależnie od wybranej przez nas formy spłaty zobowiązania – o ratach stałych bądź malejących – część kapitałowa się nie zmienia. Jeśli więc pożyczymy od banku 360 000 złotych na 30 lat (czyli 360 miesięcy), w obu przypadkach część ta wynosić będzie 1 000zł miesięcznie do zapłaty. To, co ewentualnie ulec może zmianie, to część odsetkowa raty kredytu.

Zawirowania kapitałowe
Kapitał naszego kredytu nigdy się nie zmieni. Jeśli więc weźmiemy kredyt na 100 000 złotych, właśnie tyle pieniędzy bank nam wypłaci i właśnie taką kwotę czystego kapitału będziemy musieli oddać do banku.
 

Są jednak sytuacje, w których możemy choć na kilka miesięcy zatrzymać spłatę części kapitałowej naszych rat lub dla odmiany – spłacić tylko tę część. 
 

W pierwszym przypadku mowa będzie o karencji, czyli przerwie w spłacie część kapitałowej rat. Z karencją często ma się do czynienia w przypadku kredytu hipotecznego z wypłatą w transzach, czyli partiach pieniężnych.
 

Przypadek spłaty samej części kapitałowej dotyczy m.in. sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu, która zakłada nieprzyjęcie lub zwrot wcześniej opłaconej części odsetkowej rat za całą sumę przedterminowo spłaconą.
 


 

Komentarze