KNF odmawia fuzji Idea Banku z Getin Noble Bankiem

KNF odmawia fuzji Idea Banku z Getin Noble Bankiem

author
Halszka Gronek
03 czerwca 2019

Połączenie z Getin Noble Bankiem miało przynieść kres kłopotom finansowym, z jakimi od ponad roku zmaga się Idea Bank. Niestety KNF odmówiła przyznania zielonego światła dla projektu fuzji. Powodem wydania negatywnej decyzji była obawa o spełnienie wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej, a co ważniejsze – o bezpieczeństwo środków ulokowanych w bankach przez klientów. Sprawdzamy szczegóły.

Zaledwie dwa tygodnie temu informowaliśmy naszych czytelników o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła kuratora dla Idea Banku. Jego obecność miała pomóc bankowi w wyjściu z ciężkiej sytuacji finansowej stanowiącej spore zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych. Na kuratora Idea Banku wybrany został Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja o imponującym doświadczeniu w obszarze restrukturyzacji zadłużenia. 

Pod koniec 2018 roku starta finansowa Idea Banku sięgała aż 1,9 miliarda złotych netto. Tak ogromny deficyt spowodowany był przede wszystkim drastyczną podwyżką kosztów odsetkowych. Całoroczny wynik z tytułu odsetek spadł do 542,7 mln zł wobec 755,4 mln zł odnotowanych w 2017 roku. Co równie istotne, to fakt, iż przychody z opłat i prowizji spadły na przełomie 2018 roku z 504,5 mln zł do 311,4 mln zł. Ustanowienie kuratora było więc działaniem koniecznym. 

Prezes Idea Banku w swym oficjalnym oświadczeniu z maja bieżącego roku poinformował, iż bank zamierza skupić się na budowie zaufania klientów do organizacji, w związku z czym instytucja jest w trakcie poszukiwań nowego inwestora. Poszukiwania odpowiedniego kandydata nie trwały długo – zaledwie kilkanaście dni po ustanowieniu kuratora dla Idea Banku do opinii publicznej trafiła informacja o planowanej fuzji banku z Getin Noble Bankiem. Jej istotą miało być przeniesienie majątku GNB na zadłużony bank, celem pokrycia deficytu. Niestety KNF odrzuciła ten projekt. 


Idea Bank i Getin Noble Bank planowały fuzję już stycznia br., kiedy to zarządy obu instytucji podpisały wspólny plan połączenia. Po ogłoszeniu kuratora dla Idea Banku cały projekt nabrał tempa i stał się jawny dla opinii publicznej.

Połączenie banków byłby zbyt ryzykowne

Komisja Nadzoru Finansowego, jako czołowy filar polskiego sektora nadzoru nad instytucjami finansowymi, nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Instytucja powołała się przy tym na art. 124., ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Idea Banku wydanym niedługo po otrzymaniu odmownej decyzji w sprawie fuzji:

"

KNF w uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów.

Natomiast w komunikacie wydanym przez samą Komisję Nadzoru Finansowego czytamy, iż odmowna decyzja podjęta została także w związku z brakiem uzupełnienia przez wnioskodawców (Idea Bank i Getin Noble Bank) materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru. Każdy z wyżej wymienionych powodów obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków – mając na uwadze polskie prawo i bezpieczeństwo klientów. 

Czy kłopoty z pozyskaniem inwestora zwiastują koniec Idea Banku?

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego połączenie zadłużonego Idea Banku z Getin Noble Bankiem budzi ogromne wątpliwości przede wszystkim dlatego, że dotychczasowe działania „okołofuzyjne” banków były nieudolne. W toku prowadzonego postępowania instytucje nie przedstawiły kluczowych dla postępowania danych i projekcji finansowych. Co więcej, wnioskodawcy nie udowodnili spełnienia (przez połączony bank) wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa.

Po wydaniu odmownej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wśród wnioskodawców zapanował pesymistyczny nastrój. Już w czwartek 30 maja br. Getin Noble Bank ogłosił, że istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia z Idea Bankiem. W opinii zarządu GNB jedynym możliwym scenariuszem, w którym fuzja miałaby szansę powodzenia, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie nowo powstającego banku – hybrydy Idea Banku z Getin Noble Bankiem. 

Zadłużony Idea Bank znalazł się niejako w kropce. Zdaniem zarządu samodzielne funkcjonowanie połączonego banku (o zmienionym modelu biznesowym) wymagałoby zewnętrznego dokapitalizowania kwotą w wysokości aż 500 milionów złotych. Znalezienie takiego inwestora nie jest łatwym zadaniem, lecz bankowi pomału kończą się inne opcje. Na tę chwilę los Idea Banku stoi pod dużym znakiem zapytania, choć bank ogłosił, iż będzie aktywnie poszukiwał źródła finansowania. Proces pozyskania inwestora strategicznego powinien się zakończyć w czerwcu br.


W piątek, 31 maja br., rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu Idea Banku złożyli Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk. W uzasadnieniu dymisji nie zostały podane powody złożenia rezygnacji, choć łatwo się domyślić, iż miały one wiele wspólnego z obecną sytuacją banku. 


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_odmowy_zezwolenia_na_połaczenie_IB_i_GNB_65919.pdf
http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2736875,knf-nie-zgadza-sie-na-polaczenie-idea-banku-z-getin-noble-bankiem-(opis) 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Sierakowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
23 września 2019

PKO BP w Sierakowicach

Bank Pekao w Żychlinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Bank Pekao w Żychlinie

Credit Agricole w Puławach
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 lipca 2019

Credit Agricole w Puławach

Młodzi biorą kredyty na spełnianie marzeń
Blog
author
Aneta Jankowska
24 maja 2017

Młodzi biorą kredyty na spełnianie marzeń

Blokada środków na rachunku bankowym
Ekonomia
author
Aleksandra Gościnna
11 marca 2022

Blokada środków na rachunku bankowym

Credit Agricole w Pruszkowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 lipca 2019

Credit Agricole w Pruszkowie

Porównaj