Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy dla firm

author
Halszka Gronek
04 lutego 2019

Jednym ze sposobów na zapewnienie firmie płynności finansowej jest skorzystanie z kredytu obrotowego. Sprawdziliśmy, na czym polega jego istotna, kto może liczyć na przyznanie finansowania i jakie są warunki spłaty zobowiązania. 

Spis treści

1. Co to jest kredyt obrotowy dla firm?
2. Kto może otrzymać kredyt obrotowy?
3. Jak otrzymać kredyt obrotowy dla firm?
4. Wymagane dokumenty.
5. Wady i zalety kredytu obrotowego dla firm.
6. Kredyt obrotowy a faktoring.
7. Pytania i odpowiedzi.
8. Podsumowanie.

Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy to specjalna pomoc pieniężna, jakiej banki udzielają wiarygodnym przedsiębiorcom. Istotą kredytu jest bieżące wsparcie przedsiębiorstw w prowadzonym przez nie biznesie – a często w ogóle umożliwienie dalszego prowadzenia firmy. 

Zwykle kredytu obrotowego udziela się w związku z zakupem dużej ilości towarów, zatrudnieniem sporej liczby nowych pracowników lub koniecznością pokrycia kosztów administracyjnych. Firmy nieposiadające własnych oszczędności nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania tak dużych inwestycji – i w takich właśnie sytuacjach decydują się na zaciągnięcie kredytu obrotowego. 

Kredyt obrotowy przyznawany jest zwykle na okres nie dłuższy niż 1 rok (jest to więc kredyt krótkoterminowy). W większości przypadków wypłata środków dokonywana jest na specjalnie przyznany limit kredytowy. W zależności od ustaleń między przedsiębiorstwem a kredytodawcą możliwe jest dokonanie spłaty albo ratalnie, albo całościowo (przed upływem wskazanego na umowie terminu).

Sprawdź nasz ranking pożyczek pozabankowych dla firm: https://www.zadluzenia.com/pozyczki-pozabankowe-dla-firm/

Kto może otrzymać kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy zwykle przyznawany jest firmom, które działają na rynku od pewnego czasu. W ich przypadku najczęstszą potrzebą skorzystania z kredytu obrotowego jest brak wystarczających środków (oszczędności) na samodzielne pokrycie dużej inwestycji. Może to być zakup sporej ilości towaru, powiększenie kadry pracowniczej lub kosztowne przygotowanie dobrze rokującego projektu. 

Co więcej, kredyt obrotowy przyznawany jest także nowym firmom. Te z kolei potrzebują dodatkowych funduszy zwykle po to, by „rozkręcić biznes” – zatrudnić wykwalifikowanych pracowników, zakupić niezbędne wyposażenie, wykończyć prace remontowe lokalu i tak dalej. Jeśli ich pomysł na biznes jest dobry i przyszłościowy, zaciągnięcie kredytu obrotowego z pewnością okaże się świetną inwestycją. 

Na zaciągniecie kredytu obrotowego szansę mają jedynie podmioty gospodarcze. Oznacza to, że przeciętny pan Jan Kowalski (o ile nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej) nie ma podstaw ku temu, by uzyskać kredyt obrotowy na własne potrzeby. Tylko firmy mają taką możliwość. 

Warto pamiętać, że nie każda firma ma szansę uzyskania kredytu obrotowego. Zanim bank udzieli finansowania, dokładnie sprawdzi zdolność kredytową przedsiębiorstwa, a także historię współpracy danego podmiotu z instytucjami finansowymi. W przypadku nowych firm pod uwagę może zostać wzięty biznesplan firmy, własny kapitał i inne zabezpieczenia. Jeśli firma nie zapewni takich danych, będzie mogła starać się o kredyt na start dla nowych firm, lecz niekoniecznie o kredyt obrotowy. 

 

Jak otrzymać kredyt obrotowy dla firm?

By uzyskać kredyt obrotowy, należy po prostu udać się do wybranego banku i spytać o wymogi dotyczące przyznawania tego typu finansowania. Warto pamiętać, że każdy bank samodzielnie ustala kryteria, wedle których wypłaca kredyt obrotowy. Niektóre instytucje oczekują dokładnych planów zakupowo-inwestycyjnych i opracowanego biznesplanu na rok w przód. Inne nie udzielają kredytów hipotecznych nowym podmiotom na rynku. 

By otrzymać kredyt obrotowy, należy upewnić się, czy mamy odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową. Firma wnioskująca nie może mieć zaległości w opłacaniu ZUS-u lub skarbówki. Im mniej ma aktywnych kredytów i zobowiązań, tym większa szansa na przyznanie finansowania na dogodnych warunkach. Bo te – co bardzo istotne – nie zawsze mogą być korzystne.

Suma finansowania i marża dla produktu ustalana jest przez bank indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Kwoty wyliczone zostaną na podstawie tego, jak bank oceni bieżącą sytuację finansową firmy i jej rokowania na przyszłość. Nie bez znaczenia pozostaje także staż istnienia danego przedsiębiorstwa w danym sektorze rynkowym oraz posiadane formy zabezpieczenia.

 

Wymagane dokumenty

Każdy bank samodzielnie ustala wykaz dokumentów, na podstawie których przyjęty zostanie wniosek o udzielenie kredytu obrotowego. Co więcej, lista koniecznych zaświadczeń różni się także od formy prawnej, wedle której zarejestrowana jest dana firma. Niemniej jednak można wyróżnić wachlarz podstawowych dokumentów, o jakie kredytodawca z pewnością poprosi – niezależnie od formy działalności. Są to:

 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • decyzja o nadaniu NIP i REGON),
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatków,
 • zeznania podatkowe za ostanie 2 lata wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez US,
 • informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2 lata,
 • wyciąg z banku, w którym firma posiada rachunek bieżący (za ostatni rok),
 • opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada).

Po kompletną listę dokumentów warto udać się bezpośrednio do banku, w którym będziemy starać się o kredyt obrotowy. Informacji na temat niezbędnych zaświadczeń zwykle udziela się także na infolinii banku lub drogą elektroniczną (poprzez kanał e-kontaktu z doradcą kredytowym).

Wady i zalety kredytu obrotowego dla firm

Do najważniejszych zalet skorzystania z kredytu obrotowego dla firm zalicza się:

 • wsparcie w podtrzymaniu płynności finansowej firmy, 
 • szansa na szybkie sfinansowanie dużej inwestycji biznesowej,
 • możliwość powiększenia kapitału obrotowego firmy. 

 

Kredyty obrotowe zwykle przyznawane są na korzystnych warunkach:

 • długi okres spłaty – zwykle do 12 miesięcy, choć niektóre banki przyznają finansowanie nawet na 3 lata;
 • wygodna wypłata środków – kredyt przyzwany jest zwykle na nowo otworzonym limicie kredytowym;
 • elastyczne warunki kredytowe – to od indywidualnych ustaleń z bankiem zależy, czy chcemy spłacić kredyt jednorazowo (otrzymawszy zysk z określonej inwestycji), czy zdecydujemy się na systematyczne spłacanie ratalne. 

 

Wad kredytu obrotowego nie ma wiele, lecz warto o nich pamiętać, podejmując decyzję o zaciągnięciu finansowania. Po pierwsze – opłaty i prowizje związane z udzieleniem finansowania. Są one oczywiście wyliczane na postawie zdolności wnioskodawcy, niemniej jednak kredytobiorca będzie musiał ponieść koszty kredytu. 

Po drugie – istnieje ryzyko niewypłacalności. Jeśli inwestycja, na którą zaciągnęliśmy kredyt obrotowy, okaże się stratna, zostaniemy z ogromnym długiem w banku, który być może zaważy na naszej wypłacalności i doprowadzi naszą firmę do bankructwa. 

Kredyt obrotowy a faktoring

Zarówno kredyt obrotowy, jak i faktoring są dwiema najczęściej stosowanymi formami dofinansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy to, jak już wyjaśniliśmy, finansowanie przyznane z banku. Faktoring jest usługą zgoła inną. 

Istotą faktoringu jest wykupienie przez podmiot zewnętrzny (faktora) wszystkich wierzytelności, jakich ściganiem zajmowało się do tej pory dane przedsiębiorstwo. 

Różnica między faktoringiem kredytem obrotowym jest taka, że w przypadku kredytu ubiegamy się o przyznanie dodatkowych, zewnętrznych środków. Natomiast w przypadku factoringu środki należą do nas samych – są zwrotem wcześniej nieuregulowanych zaległości przez naszych kontrahentów. 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy na kredyt obrotowy mogą liczyć nowe firmy?

Oczywiście, kredyt obrotowy przyznawany jest także nowym firmom. W końcu te bardzo często potrzebują dodatkowych funduszy na „rozkręcenie biznesu” – zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, wykończenie prac remontowych lokalu i tak dalej. 

Co jednak istotne, w przypadku nowych firm kredytodawcy bardzo dokładnie badają zdolność i wiarygodność przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy. Analitycy rozpatrują biznesplan firmy, oceniają własny kapitał i wszelkie inne formy zabezpieczenia. Jeśli firma nie okaże się wystarczająco „bezpieczna”, nie otrzyma kredytu obrotowego. Będzie mogła się za to starać o przyznanie kredytu firmowego na start. 


Czy kredyt obrotowy można spłacić „na raz”?

Oczywiście. Sposób, w jaki decydujemy się spłacić naszego zobowiązanie biznesowe, zależy od indywidualnych ustaleń z kredytodawcą. Jednak banki zwykle pozostają elastyczne w wyborze sposobu spłaty. Jeśli więc zależy nam na jednorazowym uiszczeniu należności (bo na przykład spodziewamy się dużego zysku z podjętej inwestycji), nie powinno być z tym żadnego problemu.


Bank sprawdza klienta przed wypłaceniem kredytu obrotowego?

Oczywiście. Żaden bank nie udzieli finansowania klientowi, który nie będzie odpowiednio “bezpieczny” – to znaczy nie będzie gwarantował odpowiedniej zdolności finansowej, zabezpieczenia materialnego oraz wiarygodności konsumenckiej. Wynika to po prostu z wyliczeń ryzyka kredytowego. Zbyt duże ryzyko może wiązać się z utratą płynności finansowej, a nawet całej wypłacalności instytucji finansowej.

Dlatego zanim złożymy wniosek o udzielenie kredytu obrotowego, warto upewnić się, czy spełniamy wszelkie warunki formalne ku temu, by zyskać finansowanie. Przede wszystkim nie powinniśmy figurować na żadnej z list dłużników. Co więcej, stabilność naszej firmy powinna być satysfakcjonująca. Nie możemy także mieć żadnych zaległości w opłacaniu należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy skarbówki.


Czy kredyt obrotowy to to samo, co faktoring?

Niestety nie. Wprawdzie i kredyt obrotowy, i faktoring są dwiema najczęściej stosowanymi formami dofinansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, jednak niemożna obu tych produktów ze sobą identyfikować. 

Różnica między faktoringiem kredytem obrotowym jest taka, że w przypadku kredytu ubiegamy się o przyznanie dodatkowych, zewnętrznych środków. Natomiast w przypadku factoringu środki należą do nas samych – są zwrotem wcześniej nieuregulowanych zaległości przez naszych kontrahentów, jakiego dokonał zewnętrzny faktor. 


 

Podsumowanie


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_obrotowy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt_obrotowy

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Wpisy Inne
author
Halszka Gronek
07 lipca 2018

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Czyszczenie BIK – za darmo
Biuro Informacji Kredytowej
author
Halszka Gronek
20 kwietnia 2022

Czyszczenie BIK – za darmo

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 października 2019

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie sesje przychodzące i wychodzące

Ministerstwo Rodziny o zmianach na rok 2020
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
25 grudnia 2019

Ministerstwo Rodziny o zmianach na rok 2020

Sukces T-Mobile Usługi Bankowe
Wpisy
author
Halszka Gronek
11 maja 2015

Sukces T-Mobile Usługi Bankowe

Jak będą realizowane przelewy w Sylwestra i Nowy Rok?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
30 grudnia 2018

Jak będą realizowane przelewy w Sylwestra i Nowy Rok?