Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych - pracuje nad nim obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości. W rejestrze mają znajdować się osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których w przeszłości została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja. Rejestr ma objąć także alimenciarzy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 31.01.2018
Udostępnij:

W rejestrze pojawią się osoby, wobec których egzekucja jeszcze trwa oraz takie, które zalegają z terminową spłatą powyżej 6 miesięcy. Do rejestru będzie miał dostęp na przykład pracodawca – będzie mógł sprawdzić, czy zatrudniana osoba ma jakieś zaległości finansowe.

Alimenciarze na szczególnej pozycji

Osoby zalegające ze spłatą alimentów będą umieszczone w osobnej podgrupie. Wiceminister Sprawiedliwości, Michał Woś, uważa, że będzie to utworzone „właśnie po to, by pracodawca zatrudniając taką osobę mógł sprawdzić, czy zalega z alimentami czy też nie".

Alimenty nie zastąpią rodzica

Resort chce skupić się także na tym, by uregulować kwestie kontaktów dzieci z rodzicami, którzy są rozwiedzeni. W ciągu kilku najbliższych tygodni Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawić projekt dotyczący zmian w prawie rodzinnym.

Michał Woś podkreśla: „I tu tak samo jak przy alimentach trzeba powiedzieć, że każde dziecko oprócz prawa do utrzymania ma też prawo do widzenia ze swoim rodzicem". Wstępna propozycja mówi o tym, że rodzicowi utrudniającym dziecku kontakt z drugim rodzicem, może grozić nawet odpowiedzialność karna.


 

Komentarze