Kredyt gotówkowy – minimalny i maksymalny wiek

Kredyt gotówkowy – minimalny i maksymalny wiek

author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Kiedy chcemy uzyskać kredyt gotówkowy, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy dana oferta jest w ogóle dla nas dostępna. Jednym z kryteriów przyznawalności kredytów jest wiek – zarówno minimalny, jak i maksymalny. Sprawdzamy, jak banki podchodzą do wieku kredytobiorców.

Wiek kredytobiorcy a ustawa

Z reguły chcąc mieć potwierdzenie, że to, o czym słyszeliśmy lub przeczytaliśmy, jest prawdziwe, szukamy dowodów w ustawach. Warto więc wiedzieć, że w polskim prawie regulowany jest tylko minimalny wiek kredytobiorcy – kredyty gotówkowe udzielane są jedynie osobom pełnoletnim. Dopiero po przekroczeniu tego wieku można samodzielnie i z pełną odpowiedzialnością nabywać zobowiązania finansowe.

Nie ma natomiast uniwersalnej ustawy, która jakkolwiek regulowałaby maksymalny wiek kredytobiorcy. Dlatego też banki zabezpieczają się w tym aspekcie indywidualnymi ustaleniami – każdy bank ustala inną wysokość wieku maksymalnego przy kredytach.

Co więcej, wiek ten może różnić się w zależności od typu kredytu (z reguły najniższy wiek maksymalny wyznaczany jest dla kredytów hipotecznych, a dla kredytów gotówkowych wiek maksymalny jest często dużo wyższy).

Kredyty gotówkowe – wiek minimalny

Jak już wskazaliśmy – prawo wymaga, by kredytobiorca w momencie przystępowania do umowy kredytowej miał co najmniej 18 lat. Co na to banki? Oczywiście bezwzględnie musimy wskazać, że banki stosują się do tego wymogu i osobom niepełnoletnim na pewno kredytu online oraz zwykłego kredytu w placówce po prostu nie udzielą.

Kredyt gotówkowy tylko dla pełnoletnich

Nie dla wszystkich banków jednak wiek 18 lat jest zupełnie wystarczający – banki w zakresie wymogów wieku nie mogą ustalić wieku minimalnego niższego niż 18 lat, ale mogą jako wiek minimalny ustanowić wiek wyższy – np.: 19, 20 czy nawet 21 lat.

Wiele banków korzysta z tej możliwości i mają do tego pełne prawo. Nie możemy wymagać od banków, by udzieliły nam kredytu, ponieważ mamy już ukończone 18 lat, jeżeli wymogi tego banku zakładają udzielanie kredytów dopiero od wyższego wieku.

Kredyty gotówkowe – wiek maksymalny

Z wiekiem maksymalnym jest już jednak nieco bardziej skomplikowanie. Praktycznie każdy bank – ze względu na brak ogólnych ustaleń – stosuje własną politykę względem maksymalnego wieku kredytobiorców. Jest jednak pewne pocieszenie w tej kwestii – polityka ta nie jest zbyt surowa i w większości banków kredyty mogą brać osoby będące nawet w wieku 70 czy 80 lat.

Ze względu na to, że każdy bank wyznacza inny wiek maksymalny przy kredytach gotówkowych, wszystkie dane na ten temat przedstawiamy w poniższej tabeli.

Kredyt gotówkowy – wiek maksymalny

Santander Consumer Bank bez limitu
Santander Bank Polska bez limitu
Bank Pekao bez limitu
Citi Handlowy bez limitu
ING Bank Śląski bez limitu
BOŚ Bank bez limitu, ale kredytobiorcy, którzy w ciągu okresu spłaty przekroczą 70. rok życia, muszą ustanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu
PKO BP bez uniwersalnych limitów – każdy wniosek rozpatrywany jest z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danej osoby
Bank Millennium nie więcej jak 85 lat w dniu spłaty ostatniej raty
Bank Pocztowy nie więcej jak 80 lat w dniu spłaty ostatniej raty
Credit Agricole (kredyt na okres do 5 lat) nie więcej jak 80 lat w dniu spłaty ostatniej raty
Credit Agricole (kredyt na okres powyżej 5 lat) nie więcej jak 74 lata w dniu spłaty ostatniej raty
mBank 70 lat w dniu wnioskowania o kredyt

Wiek maksymalny a emerytura i długość życia

Wiek maksymalny wyznaczany jest nieprzypadkowo właśnie na takie granice, jak wskazano powyżej. Przede wszystkim ma on związek z szacowaną długością życia kobiet i mężczyzn w Polsce. Według danych GUS z ubiegłego roku przeciętna długość życia Polaków wynosi:

  • 74,1 lat u kobiet,
  • 81,8 lat u mężczyzn.

Wszystkim bankom zależy na tym, by kredyty w nich wzięte zostały spłacone. Dlatego też wiek maksymalny przy kredytach ustala się właśnie mniej więcej na taki, jaki zbieżny jest z przeciętną długością życia Polaków.

Wszystkie opisywane tutaj informacje dotyczą kredytów gotówkowych – przeznaczanych na zupełnie dowolny cel. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na spłatę innych swoich rat kredytów lub pożyczek, możesz zapoznać się z ofertami kredytów konsolidacyjnych online.

Na wiek maksymalny wyznaczany przez banki ma również wpływ to, że w okolicach 60-70 lat większość seniorów przechodzi na emeryturę. Oczywiście jej kwota nie jest tak wysoka, jak dotychczas otrzymywane wynagrodzenie, więc teoretycznie mogą pojawić się pewne problemy ze spłatą kredytu przez emerytów. To kolejny czynnik, który wpływa na to, że ustalono właśnie taką granicę wieku maksymalnego kredytobiorców.

Limit wieku przy kredytach gotówkowych jest konieczny z wielu względów – głównie po to, by banki miały pewność, że nie będą po prostu stratne na udzieleniu kredytu osobom, które nie będą w stanie ich spłacić.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Niewykorzystany urlop przepadnie?
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
15 sierpnia 2018

Niewykorzystany urlop przepadnie?

PKO BP w Golinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
29 sierpnia 2019

PKO BP w Golinie

Niewielka pożyczka – darmowa pożyczka
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
08 lipca 2017

Niewielka pożyczka – darmowa pożyczka

Bank Pekao w Piastowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 sierpnia 2019

Bank Pekao w Piastowie

Rekordowo niski wskaźnik PMI dla Polski
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
05 sierpnia 2019

Rekordowo niski wskaźnik PMI dla Polski

Raty Od.nowa – współpraca BNP Paribas i Allegro
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 grudnia 2020

Raty Od.nowa – współpraca BNP Paribas i Allegro