Jak działa kredyt odnawialny?

Jak działa kredyt odnawialny?

author
Dominika Byczek
09 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Jeśli potrzebujesz większej ilości gotówki, niż ta, jaką dysponujesz każdego miesiąca, ciekawym rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się kredyt odnawialny. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polega taki kredyt i jakie korzyści z niego płyną.

Spis treści:

  1. Co to jest kredyt odnawialny?
  2. Kredyt odnawialny a linia kredytowa
  3. Dla kogo kredyt odnawialny?
  4. Ile kosztuje kredyt odnawialny?
  5. Jak spłacić kredyt odnawialny?
  6. Kredyt odnawialny dla firm
  7. Przykłady kredytów odnawialnych
  8. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co to jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to jedna z usług, jakie ściśle związane są z bankowym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (czyli tzw. „ROR-em”). Banki oferują kredyt odnawialny jako element standardowego pakietu usług, jaki przysługuje każdemu, kto posiada środki na rachunku bankowym. Kredyt odnawialny, nazywany także kredytem w koncie lub linią kredytową, jest łatwym i przystępnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce dysponować większą ilością gotówki, niż ta, którą co miesiąc obraca. Za pomocą środków z tego kredytu można także dokonywać transakcji bezgotówkowych.

Kredyt odnawialny jest niczym innym, jak dodatkowo przyznanymi nam przez banku środkami pieniężnymi. Udzielany jest on zwykle na 12 miesięcy i powiększa nasze saldo konta o dodatkową sumę kredytu. Jeśli więc nasze comiesięczne przychody na konto wynoszą 3 tysiące złotych, a wysokość udzielonego nam kredytu odnawialnego to 5 tysięcy, będziemy mogli wykorzystać aż 8 tysięcy złotych. Kwota uzyskana na mocy kredytu zostanie pobrana przez bank (wraz z naliczonymi odsetkami od wykorzystanych środków) dopiero po upływie całego okresu umowy kredytowej. Co istotne, decydując się na owy rodzaj kredytu, nie musimy podawać bankowi, na jaki cel wykorzystamy pozyskane w ten sposób pieniądze.

Kredyt odnawialny a linia kredytowa

Jeżeli mówimy o kredycie odnawialnym, mówimy tak naprawdę również jednocześnie o linii kredytowej. Obie te usługi to określony umową stale (przez cały okres kredytowania) dostępny limit, na jaki kredytobiorca może się zadłużyć w dowolnym celu. Dostępne środki limitu pozostaną do dyspozycji kredytobiorcy na cały czas trwania umowy i dopiero po jego ukończeniu zostaną pobrane (wraz z odpowiednimi odsetkami). Jeśli więc zastanawiasz się, czym różnią się od siebie kredyt odnawialny i linia kredytowa, odpowiedź na to pytanie jest prosta – zupełnie niczym. Obie nazwy są równoprawnie i zamiennie stosowane w przypadku tej samem usługi bankowej.

Dla kogo kredyt odnawialny?

Warunki udzielania kredytu odnawialnego są nieco inne w przypadku każdego z istniejących na polskim rynku banków. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione może być od różnych czynników. Istnieje jednak kilka istotnych kryteriów, jakie muszą spełnić wszyscy klienci, by móc liczyć na przyznanie kredytu odnawialnego. O kredyt odnawialny starać się mogą przede wszystkim klienci indywidualni – zarówno ci posiadający obywatelstwo polskie i na stale zamieszkali w Polsce, jak i obywatele państw obcych, o ile zatrudnieni są przez podmiot mający siedzibę w Polsce lub otrzymujący polską rentę, emeryturę czy stypendium.

Na przyznanie kredytu liczyć mogą ci, którzy systematycznie zasilają swój rachunek wpływami z wynagrodzenia, emerytury lub renty i posiadają konto w danym banku przez określony przez czas (przeważnie są to co najmniej 3 miesiące w przypadku dokonywania systematycznych, comiesięcznych wpływów). W przypadku kredytu odnawialnego konieczne będzie także uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Istotne będzie również niewykazywanie w swej historii kredytowej niedopuszczalnego salda debetowego w określonym przez bank czasie przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu (przeważnie są to 3 miesiące). Jeżeli nie uzyskasz pozytywnej oceny zdolności kredytowej, możesz także wnioskować o pożyczki bez zdolności kredytowej.

Ile kosztuje kredyt odnawialny?

Każdy bank oferuje zupełnie inne warunki kredytu odnawialnego. Jego całkowity koszt zwykle zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta, ale również od kwoty, jaką chcemy dostać i czasu, na jaki uruchomimy linię kredytową przy naszym rachunku. Kredyt odnawialny naliczy nam nie tylko odsetki o oprocentowaniu zależnym od oferty danego banku, lecz często i prowizję za otworzenie linii kredytowej o wysokim limicie.

O czym jednak warto pamiętać, kredyt odnawialny w rzeczywistości okazuje się być znacznie tańszym niż wynikałoby to z bankowej tabeli oprocentowania, bowiem każda kolejna wpłata funduszy na konto automatycznie zmniejsza sumę aktywnego kredytu, od której pobierane są odsetki. Tak – bank nalicza odsetki wyłącznie od kwoty pozostałej do spłaty. Działa to zatem przeciwnie do pożyczek pozabankowych, w których płacimy za całość pożyczonej kwoty, nawet jeżeli całej nie wykorzystamy.

Kredyt odnawialny w praktyce

Na rachunku posiadamy 2 000 zł wolnych środków i 6 000 przyznanego limitu. Chcąc dokonać ważnego zakupu, wypłacamy z konta 8 000 – a więc wykorzystujemy całą linię kredytową. Nasze saldo w tejże chwili wynosi – 6 000 zł.

Bank od tych 6 000 zł kredytu zaczyna naliczać nam odsetki. Po kilku dniach na konto przelewane jest jednak nasze wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 000 zł. Saldo wynosi więc już tylko – 3000 zł. I od tej właśnie sumy bank pobierać będzie odsetki.

Tak więc każda kolejna wpłata na konto obniża koszty utrzymania kredytu na naszym rachunku. A jeśli wcale nie wykorzystamy przyznanej linii kredytowej – nie zapłacimy ani złotówki. Działa to więc zupełnie inaczej niż w przypadku kredytu gotówkowego, który bierzemy w całości i spłacamy w całości. Oferty kredytów gotówkowych sprawdzisz tutaj: Kredyt gotówkowy – najlepsze oferty.

Jak spłacić kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny spłacamy z reguły bezpośrednio na rachunku kredytowym. Jeżeli wykorzystamy, nawet częściowo, limit kredytu, musimy potem zwrócić go, wraz z odsetkami naliczanymi tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. W ramach kredytu odnawialnego środki po wykorzystaniu i spłaceniu ich, nieustannie się odnawiają.

Kredyt odnawialny dla firm

Choć kredyt odnawialny początkowo dedykowany był jedynie klientom indywidualnym lub kontom wspólnym (np. małżeńskim), coraz więcej banków prowadza do swej oferty kredyty odnawialne dla firm. Wynika to z faktu, iż coraz więcej polskich przedsiębiorstw ma problemy z płynnością finansową i zmaga się z setkami niezapłaconych faktur. By wyjść z tej paraliżującej firmy spirali zadłużenia, czasem wystarczy zasilić przedsiębiorstwo niewielką kwotą linii kredytowej. Przyznawany dla firm kredyt odnawialny jest zwykle w większej wartości niż kredyty dla klientów indywidualnych. By go otrzymać, firmy muszą spełnić jednak podobne kryteria jak osoby fizyczne – a przede wszystkim posiadać zdolność kredytową.

Przykłady kredytów odnawialnych

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę kredytów odnawialnych. Elementy tu wskazane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Wskazane tu oferty to kredyty online.

Kredyt odnawialny PKO Bank Polski SA

PKO BP oferuje swym klientom nawet 150 000 złotych linii kredytowej. Umowę kredytową można zawrzeć nie tylko stacjonarnie, lecz także i listownie czy internetowo. Na wstępną decyzję kredytową można liczyć już w trakcie składania wniosku. Przyznany przez bank limit pojawi się na koncie niemal od razu po podpisaniu umowy, a późniejsza spłata odsetek dotyczyć będzie tylko wykorzystanej kwoty limitu. PKO BP zakłada brak prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego do wysokości 10 00 złotych (w rachunku Platinum lub Konto Platinum II). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla linii kredytowej, jaka podana postała na stronie internetowej banku, wynosi 24,19%.

Kredyt odnawialny mBank

Kredyt odnawialny w mBank uruchamiany jest na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok. Kwota przyznanego limitu może wynosić od 500 do nawet 150 000z złotych – w zależności m.in. od długości dotychczasowej współpracy z bankiem i wyliczonej przez analityków zdolności kredytowej. Na warunki przyznanego kredytu wpływ mieć mogą takie kryteria, jak analiza średnich wpływów na konto czy wysokość miesięcznego wynagrodzenia wnioskodawcy. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu odnawialnego w mBanku są regularne wpływy na powiązany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Finansowe bezpieczeństwo może zapewnić także fakultatywne Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Odnawialnego.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kredyt odnawialny, nazywany również kredytem rewolwingowym, to forma kredytu, w której bank udostępnia klientowi określoną kwotę pieniędzy do wykorzystania według jego potrzeb. Kredyt ten ma charakter odnawialny, co oznacza, że po spłaceniu części lub całości zadłużenia klient ma możliwość ponownego korzystania z kwoty kredytu.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu odnawialnego zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej klienta. Kredyt odnawialny jest korzystny dla osób, które potrzebują elastycznej formy finansowania, np. na pokrycie nagłych wydatków, ale nie chcą zaciągać kredytu gotówkowego. Jednak korzystanie z takiego kredytu może prowadzić do nadmiernego zadłużenia i kosztów, dlatego należy przemyśleć zdolność kredytową i cel wykorzystania kredytu przed podjęciem decyzji.

Okres odnawiania kredytu odnawialnego zależy od indywidualnych warunków umowy i regulaminu banku udzielającego kredytu. Zazwyczaj kredyt odnawialny jest odnawiany automatycznie po spłacie zadłużenia lub części zadłużenia, ale termin ten może się różnić w zależności od banku i produktu finansowego.

Koszt limitu odnawialnego zależy od indywidualnych warunków umowy i regulaminu banku udzielającego kredytu odnawialnego. Zwykle bank pobiera opłatę za udostępnienie kredytu odnawialnego w postaci prowizji, opłaty za obsługę kredytu, a także odsetek od zadłużenia i innych dodatkowych opłat, np. za przekroczenie limitu kredytowego. Wysokość tych opłat zależy od warunków umowy i regulaminu banku, a także od indywidualnej zdolności kredytowej klienta.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

kawaler
kawaler
2022-05-05 11:08:06

banki oczekują od klientów przesłania wielu dokumentów... zrezygnowałem z opcji takiej pożyczki, jeżeli potrzebuję szybkiej kasy na konto. W Axi Card mamy możliwość uzyskania limitu do 4000 zł na karcie. Trzeba oczywiście pamiętać o terminowej spłacie, żeby nie naliczyły sie żadne odsteki. Proste!

florian
florian
2018-08-03 11:53:09

bardzo fajna opcja

Podobne artykuły

Negatywna decyzja kredytowa

Dostałeś w banku negatywną decyzję kredytową bez podania przyczyny ? Sprawdź najczęstsze powody, dla których banki nie chcą udzielić Ci kredytu.

author
Dominika Byczek
10 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Bolesławiec

Chcesz wziąć najtańszą pożyczkę w Bolesławcu? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Załuskach sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Załuskach ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Załuski.

author
Patryk Byczek
18 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

4 mln Polaków skorzystało z biura podróży

Polacy coraz chętniej wybierają biura podróży. W pierwszej połowie 2018 roku, na taką organizację swoich wakacji postawiło prawie 4 mln z nas.

author
Aneta Jankowska
27 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Millennium dopłaca do odsetek od kredytów obrotowych

Bank Millennium poinformował o zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do odsetek kredytowych. Z przygotowanego przez Millennium i BGK rozwiązania skorzystają firmy, które są obsługiwane w segmencie przedsiębiorstw, które przez pandemię koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji.

author
Dominika Byczek
08 września 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

DNB Bank kontakt infolinia

Potrzebujesz skontaktować się z DNB Bankiem? Sprawdzamy numer infolinii oraz jej godziny pracy. W DBN Banku możemy również zamówić połączenie przez formularz kontaktowy albo napisać wiadomość e-mail. Zobacz najszybsze formy kontaktu z DNB Bankiem.

author
Dominika Byczek
08 marca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj