Kredyt preferencyjny – dla kogo, jak otrzymać?

Kredyt preferencyjny – dla kogo, jak otrzymać?

author
Dominika Sobieraj
26 września 2019

Kredyt preferencyjny to często niższe oprocentowanie, lepsze warunki umowy albo lżejszy harmonogram spłat. Kto może z niego skorzystać i czy naprawdę się to opłaca? Sprawdzamy.

Co to jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to nic innego, jak kredyt udzielony na warunkach korzystniejszych niż tradycyjne warunki rynkowe. Lepsze warunki przekładają się zazwyczaj na:

 1. niższe oprocentowanie,
 2. uzyskaniu dopłaty do kapitału,
 3. uzyskaniu dopłaty do spłacanych odsetek,
 4. zgodny z naszą wolą okres spłaty,
 5. większe możliwości skorzystania z karencji,
 6. szansa na prolongatę kredytu,
 7. brak konieczności posiadania zabezpieczenia do kredytu.

Kredyt preferencyjny nie ma jednak nic wspólnego z kredytem promocyjnym. Kredyt w promocji może uzyskać każdy, kto spełni warunki danej promocji bankowej, a z kredytu preferencyjnego mogą skorzystać tylko dane grupy osób, do których jest on kierowany. Grupy zakrojone są najczęściej pod względem danej grupy zawodowej albo celu wzięcia kredytu.

Kredyty preferencyjne są udzielane na tak dobrych warunkach, ponieważ to, co my zaoszczędzamy, dopłacane jest przez państwo albo przez daną instytucję, dzięki której korzystamy z tego typu kredytu.

Sprawdź także najlepsze oferty kredytów online

Dla kogo kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny udzielany jest w celu wspierania działań lub konkretnych grup. Obecnie z ofert preferencyjnych kredytów dostępnych na rynku skorzystać mogą osoby zaliczające się do:

 • studentów,
 • rolników,
 • osób młodych, które chcą kupić mieszkanie.

Kredyt preferencyjny mogą także uzyskać osoby nienależące do grup powyżej wskazanych, ale potrzebujące pieniędzy na zrealizowanie jednego ze wspieranych celów. Obecnie celem takim jest fotowoltaika – większość celowych kredytów preferencyjnych udzielana jest właśnie na urządzenia energooszczędne.

Jak otrzymać kredyt na specjalnych warunkach?

W praktyce kredyt na warunkach preferencyjnych udzielany jest tak samo, jak każdy inny kredyt – musimy spełniać warunki niezbędne do skorzystania z kredytu, złożyć wniosek, a następnie poczekać na weryfikację naszej zdolności kredytowej. Również podobnie, jak przy zwykłym kredycie, musimy być w stanie zaoferować bankowi wymagany wkład własny.

Przede wszystkim jednak musimy mieć na uwadze to, że kredytów preferencyjnych na rynku jest tylko kilka. Nie działa to tak, że pójdziemy do banku i poprosimy o udzielenie nam zwykłego kredytu z bankowej oferty, tylko na lepszych warunkach. Kredyty preferencyjne muszą być preferencyjne z nazwy.

Ich oferta jest z reguły niewielka i często się zmienia. Jeżeli zatem chcemy skorzystać z kredytu preferencyjnego, musimy śledzić rynek kredytowy i czekać na ofertę dogodną dla siebie. Instytucjami, które najczęściej oferują kredyty preferencyjne, są konkretne agencje uzyskujące finansowanie z budżetu państwa (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferująca kredyt preferencyjny dla rolników).

Kredyt preferencyjny dla rolnika

Z kredytu na specjalnych warunkach mogą skorzystać rolnicy. Do nich kierowana jest oferta kredytowa przygotowywana zazwyczaj przez:

 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • banki spółdzielcze należące do SGB i BPS.

Preferencje przy kredycie dla rolników to z reguły kredyty inwestycyjne – środki z nich pochodzące muszą być przeznaczone na zakup ziemi rolnej oraz rozpoczęcie działalności rolniczej.

Preferencyjne kredyty dla rolników polegają z reguły na tym, że instytucja wspomagająca oferuje dopłatę dla kapitału, pomoc w spłacie części zobowiązania albo dopłatę do odsetek, czyli obniżenie części odsetkowej raty, którą musimy zapłacić.

Kredyty klęskowe

Kredyty preferencyjne dla rolników to często również kredyty klęskowe. Przy kredytach klęskowych wspieranych przez ARiMR agencja spłaca za rolników część należnych odsetek.

Przy kredytach klęskowych zaciąganych we wskazanych powyżej bankach rolnicy mogą we własnym zakresie negocjować wysokość opłat i prowizji. Kredyt klęskowy zaciągnąć mogą:

 1. rolnicy indywidualni,
 2. mikroprzedsiębiorstwa rolnicze,
 3. małe przedsiębiorstwa rolnicze,
 4. średnie przedsiębiorstwa rolnicze,
 5. duże przedsiębiorstwa rolnicze.

Kredyty klęskowe mają pomóc rolnikom w odtworzeniu własnego majątku trwałego utraconego w całości lub w części na skutek np.: susz lub powodzi.

Warunki kredytu preferencyjnego

Warunki skorzystania z konkretnego kredytu preferencyjnego są zawsze wyznaczane przez instytucję, która oferuje dopłaty. Nie ma więc uniwersalnego zbioru warunków odnoszących się do wszystkich kredytów. Przede wszystkim jednak musimy wiedzieć, że aby otrzymać kredyt preferencyjny, musimy również spełniać warunki na otrzymanie kredytu na zwykłych warunkach.

Dodatkowo przy konkretnych typach kredytów preferencyjnych musimy mieć również inne dokumenty potwierdzające nasze prawo do skorzystania z danego kredytu, np.:

– przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt studencki musimy mieć zaświadczenie o byciu studentem,

– przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt dla rolnika musimy posiadać protokół oszacowania szkód przygotowany przez komisje powołane przez wojewodów.

Kredyt preferencyjny ARiMR

ARiMR oferuje kilka linii kredytów preferencyjnych dostępnych dla rolników na stałe. Są to:

 1. Linia RR obejmująca kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
 2. Linia Z obejmująca kredyty na zakup użytków rolnych,
 3. Linia PR obejmująca kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
 4. Linia KO obejmująca kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego,
 5. Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 obejmująca kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych,
 6. Linia MRcsk obejmująca kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego.

Wsparcie przy preferencyjnych kredytach klęskowych (kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę) oferowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa okresowo – wtedy, kiedy wystąpi okoliczność uzasadniająca przyznanie takiego kredytu.

Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu klęskowego z ARiMR jest posiadanie protokołu oszacowania szkód. Następnie należy wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl albo konkretnego banku, w którym chcemy uzyskać kredyt. Trzeba również przygotować wszystkie dokumenty, które są wymagane przez wybrany przez nas bank.

Procedura ubiegania się o kredyt klęskowy – ARiMR:

źródło: https://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

Kredyt preferencyjny fotowoltaika

Kredyty preferencyjne udzielane są również przez różne banki jako kredyty celowe na zakup instalacji fotowoltaicznej. Obecnie taki kredyt w swojej ofercie posiadają jedynie dwa banki.

Maksymalna kwota kredytu tego typu w PKO Banku Polskim to 50 000 zł – wystarczy to jedynie na zakup mikroinstalacji słonecznej. Na większą instalację potrzebujemy więcej pieniędzy. Kredyt preferencyjny na fotowoltaikę na kwotę do 75 000 zł oferuje Bank Ochrony Środowiska. Oprocentowanie obu kredytów jest dużo niższe niż oprocentowanie tradycyjnych kredytów konsumpcyjnych.

Kredyt preferencyjny dla studenta

Oferty kredytów preferencyjnych są również często kierowane do studentów potrzebujących środków pozwalających na codziennie utrzymanie się (z reguły w trakcie studiów dziennych, które niejako uniemożliwiają utrzymywanie się z pracy).

Kredyty studenckie są pomyślane tak, by student nie miał żadnego problemu z ich spłatą. Przede wszystkim przez cały okres pobierania wypłat nie musi spłacać żadnych odsetek z tytułu kredytu (odsetki te spłaca państwo). Po drugie – okres spłaty zadłużenia z tytułu preferencyjnego kredytu studenckiego zaczyna się dopiero 2 lata po ukończeniu studiów przez kredytobiorcę. Dzięki temu może on oddawać pieniądze dopiero wtedy, kiedy zdąży się ustatkować i znaleźć dochodową pracę.

Co więcej – kredyt studencki charakteryzuje się również bardzo niskim oprocentowaniem, także student spłaci niewiele więcej, niż pożyczył. Jest także szansa, by nie spłacił nic – jedynym warunkiem do umorzenia kredytu jest znalezienie się w 1% najlepszych studentów. Jeżeli studentowi uda się być w 5% najlepszych studentów, umorzone zostanie 10% jego kwoty kredytu, a jeżeli znajdzie się w 10% najlepszych studentów, spłaci jedynie 80% zadłużenia.

Okres spłaty preferencyjnego kredytu studenckiego również liczy się bardzo prosto – jest on zawsze dwukrotnością okresu wypłat środków. Jeżeli przykładowo kredyt studencki został zaciągnięty na okres dwuletnich studiów magisterskich i student otrzymywał wypłaty przez 20 miesięcy, to jego okres spłaty kredytu wyniesie 40 miesięcy.

Pytania i odpowiedzi

Czy z kredytu preferencyjnego na fotowoltaikę mogą skorzystać firmy?

Kredyty preferencyjne na fotowoltaikę oferowane zarówno przez PKO Bank Polski, jak i przez BOŚ Bank są obecnie kierowane do gospodarstw domowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą szukać finansowania w innych bankach. Obecnie taka oferta przygotowywana jest na indywidualne zamówienie jedynie w banku BNP Paribas.


Czy z preferencyjnego kredytu studenckiego mogą korzystać studenci zaoczni lub wieczorowi?

Tak, kredyty studenckie kierowane są nie tylko to studentów dziennych, ale także do studentów wieczorowych i zaocznych – istotny jest jedynie fakt, by rozpoczęli oni kształcenie na studiach przed ukończeniem 25. roku życia.


Dlaczego kredyt preferencyjny jest tańszy od zwykłego kredytu?

Ponieważ istota tego kredytu polega na tym, że kredytobiorca nie ponosi całości kosztu kredytu – część dopłacana jest przez Skarb Państwa albo konkretną agencję. Kredyt ten nie jest zatem bezpośrednio tańszy – po prostu jego koszt dzieli się pomiędzy osobę biorącą kredyt i instytucję.


Źródło:

https://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-pv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim

Profi Credit zamknął prawie połowę oddziałów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 listopada 2019

Profi Credit zamknął prawie połowę oddziałów

Marek Lusztyn członkiem zarządu mBanku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
07 marca 2021

Marek Lusztyn członkiem zarządu mBanku

ING Bank Śląski w Piekarach Śląskich
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2019

ING Bank Śląski w Piekarach Śląskich

PKO BP w Pniewach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
06 października 2019

PKO BP w Pniewach

Porównaj