Kryterium dochodowe MOPS w 2024

Kryterium dochodowe MOPS w 2024

author
Julia Wierciło
15 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Kategoria

Osoby ubiegające się o wsparcie z ośrodków pomocy społecznej muszą spełnić szereg odgórnie ustalonych wymogów. Jednym z nich jest fakt spełnienia kryteriów dochodowych, które raz na kilka lat podlegają aktualizacji. W dzisiejszym artykule sprawdzimy,  kto, w jaki sposób i w oparciu o jakie dane ustala kryteria dochodowe dla świadczeniobiorców. Wskażemy także, jakie są progi dochodowe MOPS w roku 2024, a także ile wynosi stawka świadczeń MOPS.

Spis treści:

 1. Kryterium dochodowe MOPS - co to jest?
 2. Co wlicza się do dochodu przy świadczeniach z MOPS?
 3. Wysokość kryterium w 2024 roku
 4. 
Wysokość świadczeń MOPS w 2024 roku
 5. Czy warto korzystać z pomocy MOPS?
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Kryterium dochodowe MOPS - co to jest?

Kryterium dochodowe MOPS to odgórnie przyjęta kwota pieniężna, po przekroczeniu której osoba zainteresowania otrzymaniem pomocy społecznej od państwa traci prawo do wsparcia. Każdy kto stara się o otrzymanie pomocy od instytucji państwowych, powinien liczyć się z koniecznością spełnienia określonego kryterium dochodowego. Oczywiście poza samym progiem dochodowym ustawodawca przewiduje zwykle wiele innych warunków wypłaty świadczeń. Jeżeli jesteśmy w potrzebie, warto skorzystać ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy zajmują się ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych, biorą pod uwagę niemal wszystkie dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Co wlicza się do dochodu przy świadczeniach z MOPS?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc społeczną. Z kolei w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ośrodek pomocy społecznej będzie bazował na wpływach, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu wliczają się:

 • wynagrodzenie,
 • renta otrzymywana z ZUS,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Jeśli kwota, która została wyliczona nie przekroczy kryterium dochodowego, pomoc społeczna będzie mogła zostać wypłacona. Polskie prawo przewiduje pewne wyłączenia z sumy dochodu. Oznacza to, że istnieją pewne świadczenia, których nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społeczne. Dzięki temu spełnienie kryterium dochodowego jest prostsze.

Do dochodu nie wliczają się:

 • zasiłek celowy,
 • świadczenie dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne,
 • zasiłek z programu Rodzina 500 Plus – o ile osoba ubiega się o pomoc pieniężną z MOPS-u.

Wysokość kryterium w 2024 roku

Kwota stanowiąca kryterium dochodowe dla świadczeń pomocy społecznej podlega cyklicznej aktualizacji. Mówiąc precyzyjniej, zmiana progów dochodowych następuje co trzy lata. Kryteria dochodowe dla udzielanych przez MOPS świadczeń są różne.

Kryterium dochodowe MOPS w 2024 roku

Zasiłek stały, celowy i okresowy:

 • 776 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł – w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie,
 • 345 zł kwota z dochodu 1 ha przeliczeniowego.

Zasiłek rodziny: 

 • 674 zł – w przeliczeniu na osobę w rodzinie,
 • 764 zł – dla rodzin, w których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (również w znacznym lub umiarkowanym stopniu).

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet


Wysokość świadczeń MOPS w 2024 roku

W zależności od przyznanego typu świadczenia możemy liczyć na różne kwoty pomocy finansowej. Wysokość kryterium dochodowego wzrosła, ale wraz z nim także kwota wypacanych świadczeń. Sprawdźmy wysokość poszczególnych form pomocy pieniężnych.

Wysokość świadczeń MOPS w 2024 roku

 

 • zasiłek stały – maksymalnie 1000 zł,
 • zasiłek okresowy – maksymalnie 1000 zł,
 • zasiłek celowy – maksymalnie 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby pozostającej w rodzinie,
 • zasiłek rodzinny – 95 zł na dziecko do lat 5, 124 zł na dziecko od 5-18 lat, 135 zł na dziecko od 18-24 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny – wynosi 294,39 zł do 29 lutego 2024 r. Od 1 marca 2024 roku ma wynosić 324,39 zł (zasiłek ten nie podlega kryterium dochodowemu).

Należy pamiętać o tym, że mimo jednakowego kryterium dochodowego dla wszystkich zasiłków, inne konieczne do spełnienia warunki mogą się różnić. Przed wysłaniem wniosku należy dokładnie sprawdzić wymagania konkretnych świadczeń. Sprawdźmy, które zasiłki możemy otrzymać i jakie wymagania oprócz kryterium dochodowego należy spełnić.

Inne wymagania do otrzymania zasiłku

 

 • zasiłek stały – mogą go otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub osoby częściowo niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub posiadania grupy inwalidzkiej,
 • zasiłek okresowy – mogą go otrzymać osoby bezrobotne, niepełnosprawne lub takie, których stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy,
 • zasiłek celowy – środki wypłacane są na konkretny cel. Może być to zakup żywności lub leków,
 • zasiłek rodzinny – ta forma świadczenia jest wypłacana w celu pokrycia kosztów utrzymania dziecka,
 • zasiłek pielęgnacyjny – mogą go otrzymać osoby powyżej 75 roku życia, dzieci niepełnosprawne lub osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

Niezdolność do pracy z powodu wieku występuje w przypadku kobiety, która ukończyła 60 rok życia oraz mężczyzny, który ukończył 65 rok życia. Całkowita niezdolność do pracy wystąpi w przypadku osoby, która posiada I albo II grupę inwalidzką, ale również w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czy warto korzystać z pomocy MOPS?

Skorzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub odpowiedniej instytucji pomocowej jest często niezwykle ważnym krokiem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. MOPS to instytucja, która ma na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znalazły się w potrzebie, niezależnie od przyczyn tego kryzysu. Istnieje wiele powodów, dla których warto zwrócić się o pomoc do MOPS.

Po pierwsze, MOPS oferuje szeroki zakres usług, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb danej osoby lub rodziny. Może to obejmować wsparcie finansowe w formie świadczeń socjalnych, pomoc w uzyskaniu mieszkania, dostarczenie żywności czy odzieży, a także poradnictwo psychologiczne lub prawnicze. Dzięki tym usługom, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą poczuć się wsparci i zdolne do rozwiązania swoich problemów.

Po drugie, MOPS działa w oparciu o zasady anonimowości i poufności, co oznacza, że ​​osoby korzystające z jego usług nie muszą obawiać się naruszenia swojej prywatności. To ważne, ponieważ niektóre problemy życiowe mogą być trudne do ujawnienia przed innymi osobami, nawet bliskimi.

Po trzecie, MOPS może pomóc w nawiązaniu kontaktów z innymi osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji. To może być ważne dla budowania wsparcia społecznego i poczucia przynależności, które może przyczynić się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

Należy również pamiętać, że MOPS działa zgodnie z przepisami prawa i ma obowiązek pomagać osobom w potrzebie. Niezależnie od źródła trudności, z jakimi się zetkniesz, warto skorzystać z dostępnych środków wsparcia, aby poprawić swoją sytuację życiową i znaleźć drogę do lepszej przyszłości. Warto podkreślić, że skorzystanie z pomocy MOPS nie jest oznaką słabości, ale odwagi i determinacji do rozwiązania swoich problemów. Dlatego też, jeśli jesteś w potrzebie, warto rozważyć skontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną instytucją, która może ci pomóc.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie może być większy niż 776 złotych. Dochód dla osoby w rodzinie nie może być większy niż 600 złotych na jedną osobę (dla osoby w rodzinie, która korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Próg dochodowy wynosi 776 złotych netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600 złotych netto na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie.

Zgodnie z mechanizmem “złotówka za złotówkę” za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń będzie pomniejszana o 1 zł.

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej zasiłku stałego, celowego i okresowego wynosi 776 złotych dla osób samotnie gospodarujących i 600 złotych na osobę w rodzinie we wspólnym gospodarstwie.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Robert
Robert
2024-02-09 09:19:09

Jestem osobą bezdomną mam 48 lat mam zadłużenie alimentacyjne, czy jesli pójdę do pracy na cały etat to coś mi zostanie na życie mieszkam w tej chwili w schronisku sw, brata Alberta. Jak uzyskać potrzebną wiedzę kogo pytać? Ile jest netto na rękę? Koszt schroniska to 1700 zł miesięcznie. Chodzi mi o to jak będzie wyglądać moja sytuacja prawna i finansowa? Czy nie bedzie tak ze. Sam siebie pozbawię schronienia bo gops nic nie dołoży?

Podobne artykuły

Provident w Gdańsku

 

author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Na poczcie założysz Profil Zaufany

Profil Zaufany pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Teraz można go założyć także na poczcie i potwierdzić we wszystkich placówkach. 

author
Aneta Jankowska
21 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Pożyczki Tarnobrzeg

Szukasz najbardziej opłacalnej pożyczki w Tarnobrzegu? Przejrzyj ranking z najlepszymi opcjami pożyczek przez Internet. Maksymalnie dostępne nawet 200 000 zł z okresem spłaty do 10 lat. Gotówka dostępna od zaraz

author
Aleksandra Gościnna
21 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Pekao w Kolnie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Kolnie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
11 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pierwsza Pożyczka 2,99% w Raiffeisen Polbanku

„Pierwsza Pożyczka” to bardzo atrakcyjna propozycja kredytowa od Raiffeisen Polbanku. Wyłączny koszt pożyczki to prowizja 2,99% od jego całkowitej kwoty. Niestety maksymalna pożyczymy tylko 4000 zł.

author
Patryk Byczek
09 września 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Citi Handlowy wspiera Klientów w czasie pandemii

Citi Handlowy kontynuuje wsparcie dla Klientów, głównie tych, którzy są dotknięci skutkami pandemii koronawirusa. Już 11 000 Klientów tego banku skorzystało z oferowanej przez bank możliwości odroczenia spłaty kredytów.

author
Dominika Byczek
19 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj