O umorzenie należności alimentacyjnych dłużnik może się starać tylko wyjątkowych, prawnie określonych sytuacjach. Czy pobyt zakładzie karnym należy do takowych?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 22.08.2018
Udostępnij:

Państwo polskie chroni swych obywateli w sytuacjach, gdy stają się oni pokrzywdzeni z powodu niewypłacenia im należnego świadczenia alimentacyjnego przez dłużnika. 
 

W takim przypadku rządowe wsparcie jest im zapewnione dzięki specjalnemu funduszowi alimentacyjnemu, z którego środki dedykowane są właśnie tym osobom, którym nie udało się wyegzekwować zaległych należności od dłużnika alimentacyjnego. 
 

W życiu jednak nie ma nic za darmo. Pieniądze, które państwo polskie wypłaciło z funduszu na rzecz osoby pokrzywdzonej, powinny zostać zwrócone przez dłużnika. Ten z kolei ma prawo do wnioskowania o umorzenie roszczeń w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Co pobyt w zakładzie karnym do takich należy?
 

Wszystko w rękach sądu
Organy władzy sądowniczej mają prawo do ograniczenia nałożonego na dłużnika obowiązku alimentacyjnego, lecz nie jest to jego obowiązkiem. Decyzja, w sprawie umorzenia należności alimentacyjnych jest więc podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku. 
 

Umorzenie długu osoby niewywiązującej się ze swego obowiązku alimentacyjnego następuje na drodze decyzji administracyjnej. Jeśli sąd uzna, że nie ma podstaw do anulowania zaległości alimentacyjnych lub że szkodliwość społeczna tego czynu była duża, ma on prawo oddalić wniosek o umorzenie długu. 
 

Co przemawia za umorzeniem zaległości?
Orany sądownicze mają możliwość ograniczenia lub umorzenia nałożonego na dłużnika obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy jego sytuacja materialna niezaprzeczalnie wykazuje brak szans na zdobycie odpowiednich środków pieniężnych.

Organ prowadzący daną sprawę alimentacyjną ma niezbywalny obowiązek zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego w sprawie zarówno finansowej, jak i osobistej sytuacji życiowej dłużnika. Przy wystawianiu decyzji nie ma więc „samowolki”. Każdy wyrok musi spełniać ogólne zasady postępowania administracyjnego i sądowego. 

Co z więźniami?
Choć  w wielu przypadkach więźniowie przebywający w zakładach karnych nie mają możliwości zarobienia pieniędzy, pojawia się pytanie, dlaczego władza sądownicza miałaby stosować taryfę ulgową wobec dłużnika, który popełnił przestępstwo i trafił za kratki?
 

W przypadku takich dylematów sądy kierują się przede wszystkim interesami społecznymi i obywatelskimi. Obniżenie lub umorzenie obowiązku alimentacyjnego miałoby przecież negatywne skutki przede wszystkim dla dziecka, które wcale nie było winne umieszczenia rodzica w zakładzie karnym.
 

Kratki nie uchronią przed obowiązkiem alimentacyjnym?
Innym kryterium, jakie może zdecydować o umorzeniu lub dalszym podtrzymaniu obowiązku alimentacyjnego dłużnika, który przebywa za kratkami, jest to, czy popełnił on swe przestępstwo umyślnie, czy też nieumyślnie. W zależności od odpowiedzi na to pytanie sąd może wydać swój wyrok o uchyleniu lub podtrzymaniu alimentów.
 

Zastanawiając się nad losem skazanego na karę wiezienia dłużnika alimentacyjnego warto mieć na uwadze, iż owy skazaniec przebywa w zakładzie karnym, w związku z czym znajduje się na utrzymaniu państwa. Nie ponosi on więc kosztów swego utrzymania z własnych dochodów i nic nie stoi na przeszkodzie, by z jego oszczędności lub posiadanych dóbr przeprowadzić egzekucję alimentacyjną. 
 

Komentarze (2)
Andrzej Koszewski, 25 czerwca 2019 o 00:05

Jestem za granicą bezdomny wracam do polski nie mam zadnych dochodow czy moge ubiegac sie o umozenie alimentow.Oczywiscie wiem ze pojde siedziec?

państwo polskie pozamyka wszystkich w wjenzieniu bo zamiast polaków zatrudnia sie obco krajowców i im sie daje mieszkania a polak musi wyjechaci by sobje zarobjic jak jeszcze ma zdrowje zamjast wjenzienie otwjeraci niech pszywrócą wojsko dopiero się sytułacja ustabjlizuje