Kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia?

Kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia?

author
Dorota Grycko
01 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Kategoria

Łączna suma długu z tytułu niepłaconych alimentów wynosi na ten moment aż kilkanaście miliardów złotych. Osoby z zaległościami alimentacyjnymi mogą zostać surowo ukarane. Sprawdź, co grozi za niepłacenie alimentów, czy z tego tytułu można trafić do więzienia?

 

Spis treści:

 1. Jakie są kary za niepłacenie alimentów?
 2. Alimenty - podstawy prawne
 3. Dług alimentacyjny - ważne zmiany
 4. Jak zgłosić osobę, która nie płaci alimentów?
 5. Czy za alimenty można trafić do więzienia?
Zwiń spis treści

Państwo polskie chroni swych obywateli w sytuacjach, gdy stają się oni pokrzywdzeni z powodu niewypłacenia im należnego świadczenia alimentacyjnego przez dłużnika. W takim przypadku rządowe wsparcie jest im zapewnione dzięki specjalnemu funduszowi alimentacyjnemu, z którego środki dedykowane są właśnie tym osobom, którym nie udało się wyegzekwować zaległych należności od dłużnika alimentacyjnego.

Jakie są kary za niepłacenie alimentów?

Wraz z dniem 1. czerwca 2017 roku w życie weszła nowelizacja odpowiedniego działu Kodeksu karnego, jaki dotyczył sankcji dla dłużników alimentacyjnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów każda osoba, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi liczyć się z możliwością nałożenia na nią nie tylko kary grzywny, lecz także ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres 2 lat.

Łączna wartość zaległości alimentacyjnych, przy której osiągnięciu dłużnik będzie podlegał karze, musi jednak wynieść co najmniej trzykrotność wysokości poszczególnego świadczenia okresowego. W przypadku świadczeń nieokresowych opóźnienie w spłacie powinno wynieść minimum 3 miesiące.

Alimenty - podstawy prawne

O uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego i ogólnych jego konsekwencjach traktuje paragraf 1 art. 1 Kodeksu karnego:

“Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku“.

Paragraf 2. art. 1 Kodeksu karnego wyjaśnia, komu należy się najcięższa kara za uchylanie się od obowiązku karnego: „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Dług alimentacyjny - ważne zmiany

Pod koniec roku 2021 wprowadzono zmiany dotyczące ściągalności alimentów. Od początku grudnia 2021 działa Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który podaje dane dotyczące osób oraz podmiotów, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Każdy może bezpłatnie sprawdzić umieszczane tam informacje o danych dłużnikach. Jeśli potrzebujesz gotówki, a znajdujesz się w bazach dłużników, skorzystaj z pożyczek bez baz.

Co istotne, wprowadzono również zmianę dotyczącą usuwania informacji o długach alimentacyjnych. BIK (Biuro Informacji Gospodarczej) nie usuwa już danych o zaległościach alimentacyjnych starszych niż 6 lat. Informacje, które możemy tam sprawdzić to:

 •  imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • podstawa prawna powstania należności alimentacyjnej.

Rząd próbuje również skrócić czas oczekiwania na decyzję dotyczącą alimentów. Dotychczas po rozwodzie rodzic, pod którego opieką pozostawało dziecko, musiał latami domagać się alimentów na drodze sądowej. Na alimenty natychmiastowe dziecko poczeka najdłużej 2 tygodnie.

Jak zgłosić osobę, która nie płaci alimentów?

W sytuacji kiedy dłużnik nie płaci alimentów, w pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się z wnioskiem egzekucyjnym do komornika. Jeśli taka egzekucja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można złożyć wniosek o ściganie przestępstwa związanego z unikaniem płatności zasądzonych alimentów. Taki wniosek możemy złożyć do dwóch instytucji – policji lub prokuratury. Ściganie osoby niewypełniającej swego obowiązku alimentacyjnego następuje zazwyczaj na wniosek osoby pokrzywdzonej lub zajmującego się daną sprawą organu pomocy społecznej.

Jeśli jednak osoba pokrzywdzona została wsparta odpowiednimi świadczeniami, jakie wypłacane są w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, ściganie dłużnika nastąpi z urzędu.

Warto pamiętać również o tym, że możemy zgłosić się do odpowiednich organów, które podejmą działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego w trybie administracyjnym.

Czy za alimenty można trafić do więzienia?

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie, które wykazało, że w Polsce kwota zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego wynosi prawie 13 mld zł. Jest to poważny problem, którego nie powinno się bagatelizować, ponieważ dłużnicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

W pierwszej kolejności sprawa trafia do komornika, który (biorąc pod uwagę, że jest to dług alimentacyjny) może zabrać nawet 60% otrzymywanej pensji. Przeczytaj również czy komornik może zająć alimenty.

Jak wspomnieliśmy wyżej, nieregulowanie alimentów to przestępstwo, które powinno być surowo karane. W kodeksie karnym przeczytamy, że jeśli nasze zadłużenie przekracza minimum 3 świadczenia okresowe, możemy zostać ukarani:

 • grzywną,
 • ograniczeniem wolności,
 • pozbawieniem wolności do jednego roku (w niektórych sytuacjach nawet do 2 lat).

Ostatnia z wymienionych kar następuje wtedy, gdy sąd orzeknie, że dłużnik rażąco unika obowiązku płacenia świadczenia alimentacyjnego lub nie dostosowuje się do prawomocnego wyroku sądu. Sprawdź kto płaci alimenty, gdy rodzic jest w więzieniu.

Złapany dłużnik może uniknąć swej kary tylko wtedy, gdy w terminie do 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, uiści on w całości zaległe alimenty – o ile sąd zajmujący się owym przestępstwem nie uzna winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez dłużnika czynu za dyskwalifikujący odstąpienie od kary.

Więzienie za alimenty - najważniejsze pytania

W świetle obecnie obowiązujących przepisów każda osoba, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi liczyć się z możliwością nałożenia na nią kary ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres do 2 lat.

Pobyt rodzica w więzieniu, nie sprawia, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka zostaje automatycznie wstrzymany. W takim przypadku rządowe wsparcie jest im zapewnione dzięki specjalnemu funduszowi alimentacyjnemu.

Aby zostać ukaranym za niepłacenie alimentów, łączna wysokość zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych (czyli zazwyczaj są to 3 miesiące). 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów każda osoba, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi liczyć się z możliwością nałożenia na nią nie tylko kary grzywny, lecz także ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres 2 lat.

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Inka
Inka
2023-10-02 10:13:43

Witam Co w sytuacji gdy ojciec dziecka ma już wyrok za nie płacenie alimentów i od wyroku wywiązywał się a teraz ponownie od 2 miesięcy nie płaci ?

Prawa ręka Boga
Prawa ręka Boga
2023-09-19 19:30:20

To prawo to jakiś żart i kpina. Jeżeli pracuje na pełen etat w systemie zmianowym, nie jest możliwe podjęcie dodatkowej pracy, a kobiety nic tylko pieniądze by liczyły pozbawiają Ojców możliwości życia i pracy umieszczając w zakładach karnych po czym pozostaje im bezdomność i śmierć głodowa. Pierdole PiS PO i cały system w kraju. Jest to banda darmozjadów którzy zamiast pomagać społeczeństwu to utrudniają. Czeka was kara

Podobne artykuły

Jak wymienić stare banknoty?

Jesteś w posiadaniu starych walut, które wyszły już z obiegu? Niektóre nieaktualne już banknoty mogą stanowić jedynie wartość kolekcjonerską. Istnieje jednak możliwość, że nadal mogą być one coś warte. W jaki sposób i gdzie możemy wymienić stare pieniądze? Czy wszystkie jednostki monetarne można wymienić?

author
Patryk Byczek
16 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Przezakupy z kartą Visa Debit FX – edycja II” – w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa promocja, w której nowi Klienci w zamian za założenie konta oraz spełnienie prostych warunków mogą zgarnąć bony do Allegro o wartości 200 złotych. Promocja trwa do 31 marca 2022 roku a pula wniosków promocyjnych wynosi 1300 sztuk. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
18 marca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Testuj pożyczkę do 60 dni za 0 zł. Promocja w Smartney

Do końca roku trwa promocja „Test 60 dni” w firmie pożyczkowej Smartney. Klienci, którzy w ciągu 60 dni od zawarcia umowy, zwrócą całość pożyczki – nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów . Warunkiem jest terminowa spłata rat, zgodnie z harmonogramem spłat. Sprawdzamy szczegóły.

author
Dominika Byczek
25 listopada 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Visa Debit Gold do Konta Przekorzystnego Pekao S.A.

Jak udało się odkryć redaktorom portalu cashless.pl, Bank Pekao S.A. proponuje złotą kartę płatniczą Visa Debit Gold również do Konta Przekorzystnego. Dotychczas okazję skorzystania z oferty mieli tylko posiadacze Konta Świat Premium. Jakie bonusy wiążą się z ofertą i jak rozpocząć korzystanie ze złotej karty?

author
Alicja Hirsekorn
31 grudnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
05 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Czarnym Dunajcu

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Czarnym Dunajcu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj