Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców?

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców?

author
Halszka Gronek
05 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Posiadanie numeru PESEL umożliwia obywatelom RP korzystanie z niemal wszystkich usług polskiej administracji i uprawnień cywilno-prawnych. O nadanie tego numeru identyfikacji ubiegać się mogą także cudzoziemcy. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach przysługuje im to prawo.

Spis treści:

 1. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców - najważniejsze informacje
 2. Kiedy można otrzymać numer PESEL dla cudzoziemców?
 3. Gdzie dostać numer PESEL dla cudzoziemców?
 4. Dokumenty potrzebne do uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemców
 5. Koszt i czas oczekiwania na PESEL dla cudzoziemców
Zwiń spis treści

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemców - najważniejsze informacje

Posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemców mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest konieczne do tego, by mogli oni w pełni korzystać z praw przysługujących polskim obywatelom. Prawo do otrzymania numeru PESEL nie przysługuje jednak wszystkim chętnym. By otrzymać ten indywidualny numer ewidencji ludności, należy spełniać jeden z kilku prawnie określonych warunków, jakie umożliwiają cudzoziemcom otrzymanie PESEL-u.

Sprawdziliśmy, w jakich sytuacjach imigranci oraz uchodźcy w Polsce mogą liczyć na nadanie im numeru PESEL. Przedstawimy także informacje, gdzie udać się z odpowiednim wnioskiem, jakie dokumenty zabrać i na jakie koszty się przygotować. Sprawdź oferty pożyczek na dowód oraz pożyczek bez BIK.

Oto najważniejsze informacje, z jakimi powinien zapoznać się każdy cudzoziemiec ubiegający się o polski numer PESEL: 

 • Numer PESEL przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy posiadają zgodę na pobyt w Polsce.
 • PESEL możesz otrzymać na dwa sposoby: z urzędu lub na wniosek.
 • Aby otrzymać numer PESEL z urzędu wystarczy zameldować się na terenie Polski.
 •  Jeśli nie masz możliwości zameldowania się w Polsce, możesz ubiegać się o numer PESEL na wniosek.
 • Numer PESEL nadawany jest w urzędach gminy, a w wyjątkowych sytuacjach – w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
 • Za nadanie numeru PESEL nic nie zapłacisz.
 • PESEL nadaje Minister Cyfryzacji.

Kiedy można otrzymać numer PESEL dla cudzoziemców?

Numer PESEL otrzymać można w Polsce na dwa sposoby:

 • z urzędu – czyli nadany automatycznie,
 • na wniosek – czyli po złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie.

Niezależnie od sposobu uzyskania numeru PESEL (na wniosek lub z urzędu) cudzoziemiec musi spełnić jeden z prawnie określonych warunków, jakie pozwolą mu w ogóle obiegać się o nadanie numeru polskiej ewidencji ludności. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

1. Prawo stałego pobytu: 

Jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, otrzymasz numer PESEL, jeśli tylko posiadać będziesz prawo do stałego pobytu w Polsce. Jeśli nie jesteś jednak obywatelem żadnego z wyżej wymienionych krajów, lecz posiadasz prawo do stałego pobytu w Polsce, numer PESEL otrzymasz, jeśli dzieckiem, rodziem lub małżonkiem obywatela UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej.

2. Inne zezwolenie na pobyt:

Cudzoziemiec obiegający się o nadanie numeru PESEL może liczyć na pomyślne rozpatrzenie jego wniosku wtedy, jeśli posiada on zezwolenie na pobyt stały, zgodę na pobyt w Polsce jako długoterminowy rezydent UE lub zgodę na pobyt tolerowany. Wszyscy cudzoziemcy, jacy ze względów bezpieczeństwa opuścili swą ojczyznę i schronili się w Polsce, mogą liczyć na otrzymanie numeru PESEL. Wystarczy, iż posiadają oni status uchodźcy, odpowiedni azyl lub ochronę uzupełniającą, zgodę na ochronę czasową lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

3. Pokrewieństwo z uchodźcą:

Jeśli jesteś członkiem rodziny uchodźcy lub osoby posiadającej zgodę na ochronę czasową w Polsce, możesz liczyć na otrzymanie numeru PESEL. W takiej sytuacji musisz jednak wykazać odpowiednie spokrewnienie z danym cudzoziemcem – być jego rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem.

Gdzie dostać numer PESEL dla cudzoziemców?

Cudzoziemcy, którzy kwalifikują się do otrzymania numeru PESEL w Polsce, muszą ubiegać się o jego nadanie o odpowiednim urzędzie – w zależności od tego, z jakich przyczyn kwalifikują się oni do otrzymania tegoż numeru:

 • w odpowiednim urzędzie gminy – jeśli cudzoziemiec został lub chce zostać zameldowany na terenie Polski, musi udać się on do odpowiedniego urzędu gminy, do jakiej przynależy konkretne miejsce zameldowania. Ci istotne, w przypadku zameldowania numer PESEL zwykle zostaje nadany z urzędu, czyli automatycznie. Jeśli jednak cudzoziemiec nie jest i nie może być zameldowany, lecz zatrudniony jest na terenie Polski, wystarczy, iż uda się z wnioskiem o nadanie PESEL-u do odpowiedniego urzędu gminy – czyli tego, na którego zakresie terytorialnym znajduje się siedziba pracodawcy.
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – jeśli cudzoziemca nie może uzyskać zameldowania na terenie Rzeczypospolitej i nie jest on także zatrudniony w Polsce, może on złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Urząd ten znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 43 w Warszawie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemców

Aby uzyskać numer PESEL musisz przygotować:

 • odpowiedni wniosek – druk znajdziesz nie tylko we właściwym urzędzie gminy lub Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, lecz także na stronie internetowej owych organów,
 • dokument potwierdzający twoją tożsamość – dokument ten powinien nie tylko określać dane personalne wnioskodawcy, lecz także udowadniać spełnianie jednego z warunków przyznania numeru PESEL cudzoziemcy,
 • umowę o pracę – jeśli decydujesz się na wnioskowanie o numer PESEL w urzędzie gminy, powołując się na pracę na terenie Polski, musisz przedłożyć dokument potwierdzający takową pracę i bezpośrednio wskazujący adres siedziby pracodawcy.

Koszt i czas oczekiwania na PESEL dla cudzoziemców

Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wniosek o nadanie numeru PESEL zostaje przyjęty do weryfikacji od razu po jego złożeniu w odpowiednim urzędzie. Rządowe strony informacyjne nie podają jednak czasu, w jakim można liczyć na rozpatrzenie wniosku. O otrzymaniu indywidualnego numeru ewidencji ludności w Polsce wnioskodawca zostanie powiadomiony samodzielnie wskazanym we wniosku kanałem komunikacji. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Katarzyna Kauhanka
Katarzyna Kauhanka
2019-02-12 15:21:09

Jak tak piękne wszystko piszecie, to proszę mi wytłumaczyć dla czego Pani z pokoju 22 ( napewno osoba tam decydująca) z Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy powiedziała mi że oni nie nadają numeru PESEL obce krajowcam, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony i nie mają możliwości zameldowania , bo mają nieuczciwych właścicieli mieszkań , które nie chcą ich meldować. A ten PESEL bez meldunku nadają tylko zamożnym obcekrajowcem , które prowadzą biznes w Polsce?

nie podam
nie podam
2018-07-12 08:55:14

kto to wymyślil ze cudoziemcom sie daje nasz pesel tak ładwo!!!!!!!!!!!!!!!

Podobne artykuły

Bank BPH – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Szukasz danych do przelewu na konto w Banku BPH ? Sprawdź najważniejsze informacje: kod SWIFT, BIC oraz IBAN. Zobacz również adres Banku BPH do przelewu.

author
Dominika Byczek
03 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Spółdzielczy w Zatorze – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Zatorze to polski bank , który jest zrzeszony Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Miasteczka Świętego Mikołaja od BGŻ BNP Paribas

Kojarzycie świąteczną ciężarówkę Coca-Coli ? Bank BGŻ BNP Paribas poszedł tym tropem i organizuje w 42 miastach mobilne Miasteczko Świętego Mikołaja.

author
Patryk Byczek
30 listopada 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Płacenie gotówką jest zdrowsze od karty ?

Naukowcy stwierdzili, że korzystanie z karty i wirtualnych pieniędzy sprzyja niekorzystnym wyborom dla naszego zdrowia. 

author
Aneta Jankowska
21 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Profi Credit w Sanoku

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Sanoku.

author
Dominika Byczek
08 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Prosta spółka akcyjna – najważniejsze informacje

Pomysł wprowadzenia prostej spółki akcyjnej powstał już ponad rok temu. Temat jednak ucichł, a nowej formy spółki nie wprowadzono. Teraz temat powraca, jednak w nieco zmodyfikowanej formie. W ramach nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powstał nowy projekt. Prostą Spółkę Akcyjną będzie można założyć już na początku przyszłego roku. 

author
Dominika Byczek
21 maja 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj