Skarb Państwa daje szansę na wygranie nagród pieniężnych w wysokości 10000 zł, 1000 zł, 100 zł i 10 zł. Jedynym, co trzeba zrobić, by wziąć udział w losowaniu nagród, jest zakup obligacji skarbowych do 30 czerwca 2018 roku. Sprawdź, czym są obligacje premiowe POS i jak skorzystać z promocyjnej oferty. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.06.2018
Udostępnij:

Przy zakupie obligacji premiowych poza tradycyjnymi odsetkami, mamy także szansę na wygranie specjalnej premii pieniężnej. Warunkiem jest niewycofanie obligacji przez cały okres ich trwania (10 miesięcy). 20 marca profesjonalny elektroniczny program losujący wybierze zwyciężców spośród wszystkich, którzy nabyli obligacje POS0419. 

Czym są obligacje premiowe?

Promocyjne obligacje premiowe to dziesięciomiesięczne premiowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym. Członu skrótu POS0419 oznaczają kolejno:
 

 • POS to symbol obligacji (skrót od Premiowe Oszczędnościowe Stałoprocentowe),
 • 04 – miesiąc wykupu (kwiecień),
 • 19 – rok wykupu (2019 r.).
   

Cechy obligacji premiowych

Obligacje premiowe są zupełnie inne, niż wszystkie obligacje skarbowe dostępne w stałej ofercie Ministerstwa Finansów. Charakteryzują się krótkim – dziesięciomiesięcznym okresem oszczędzania oraz stałym procentowaniem przez cały czas trwania obligacji: 1,5% w sali roku. Wykup obligacji premiowych wiąze się także z szansą uzyskania specjalnej premii pieniężnej nawet do 10000 zł.

Kto może kupić obligacje premiowe? 
 

 • osoby fizyczne (także nierezydenci)
 • stowarzyszenia
 • organizacje społeczne i zawodowe
 • fundacje wpisane do rejestru sądowego.
   

Zakup obligacji

Skarb Państwa oferuje 4 sposoby nabycia obligacji:
 

 • w oddziałach PKO Banku Polskiego, 
 • w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP, 
 • przez Internet na stronie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 • za pośrednictwem konta Inteligo: www.inteligo.pl.

O tym, jak nabyć obligacje, przeczytasz więcej w naszym artykule Jak kupić obligacje skarbowe?. Każdej zakupionej pojedynczej sztuce obligacji będzie nadany unikalny numer. Numer nabytej obligacji będziemy mogli sprawdzić w treści potwierdzenia zakupu (także w internetowym potwierdzeniu realizacji dyspozycji). 

Nagrody

20 marca 2019 roku wśród nabywców obligacji zostaną rozlosowane premie:
 

 • I stopnia – 10.000 zł,
 • II stopnia – 1.000 zł,
 • III stopnia – 100 zł,
 • IV stopnia – 10 zł.

W losowaniu będą brały udział wszystkie pojedyncze obligacje, co oznacza, że każde wydane przez nas 100 zł ma szansę na zdobycie innej nagrody. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej 21 marca 2019 roku. 

Komentarze