Obniżka podatku PIT w 2020 roku

Obniżka podatku PIT w 2020 roku

author
Dominika Sobieraj
10 lipca 2019

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę stawkę podatku PIT z 18 na 17% już w 2020 roku. Dzięki temu z niższych podatków skorzysta aż 25 mln Polaków – zarówno pracujących, jak i emerytów. Sprawdzamy, ile więcej pensji będziemy mogli otrzymać w przyszłym roku.

PIT z 18% na 17%

We wtorek, 9 lipca, Mateusz Morawiecki tuż po posiedzeniu rządu na konferencji prasowej zapowiedział, że rząd zajmie się projektem obniżenia stawki PIT z 18% na 17% już w przyszłym tygodniu.

Obniżka, jak już zapowiedziano, ma dotyczyć tylko najczęściej wybieranej stawki, czyli 18%. Drugi z progów podatkowych (sprawdź, czym są progi podatkowe i jak przekładają się na zarobki) ma pozostać bez zmian. Obniżenie progu z 18% na 17% nie zmieni zatem zarobków najbogatszych, czyli tych, którzy rocznie zarabiają powyżej 85 528 zł.

Projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i ma być rozpatrzony przez rząd już w przyszłym tygodniu. W projekcie dotyczącym obniżenia dolnej stawki PIT-u znalazł się także plan aż dwukrotnego podniesienia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów możemy znaleźć dokładną informację o tym, co jest przedmiotem zmiany podatkowej:

"

Zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;

2) obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%.

Zgodnie z informacjami podanymi przez rząd, ze zmiany podatkowej ma skorzystać aż 25 mln podatników. Celem wprowadzenia tych zmian jest “sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych”.

Reforma ma zmniejszyć różnicę między kwotą, którą dany pracownik dostaje na rękę, a tą, którą firma wydaje na jego zatrudnienie (jest to tzw. klin podatkowy). Zdaniem rządu po reformie podatkowej system płac w Polsce będzie bardziej sprawiedliwy.

Klin dla osób w okolicach płacy minimalnej w Polsce jest jednym z wyższych w krajach OECD, natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach to najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bodźców na rynku pracy – wskazuje rząd w komunikacie.


Obniżenie PIT z 18 na 17% – dla kogo?

Nowa stawka będzie dotyczyła ogółu podatników, którzy uzyskują dochody “podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytówrencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)”.

Niższy PIT (18% – 17%) w 2020

Projekt ma wejść w życie już w trzecim kwartale 2019 roku, a zatem przed wyborami. Niezależnie jednak od terminu uchwalenia, nowe przepisy będą dotyczyć tylko dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku.

"

Nowa skala, w tym obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Obniżka PIT z 18 na 17% dla emerytów

Emeryci w Polsce na skutek wysokich cen leków i stałych podwyżek cen żywności zmuszeni są liczyć każdą złotówkę. Obniżenie podatku z 18 na 17% pozwoli im zaoszczędzić koło 10-20 zł miesięcznie.

Zysk po zmianach dla emerytury minimalnej: 10 zł/miesiąc

Zysk po zmianach dla średniej emerytury: 20 zł/miesiąc

Taka podwyżka przyniesie seniorom roczny zysk na poziomie około 200 zł. Na podwyżkę świadczenia będzie miała także wpływ waloryzacja emerytur, która czeka nas w 2020 roku.

Więcej osób pójdzie do pracy?

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian podatkowych rząd wskazuje, że niższy podatek powinien “przynieść efekt w postaci poprawy współczynnika aktywności zawodowej w Polsce (co jest niezwykle istotne w obliczu niekorzystnych zjawisk demograficznych)”.

Obecnie bowiem o wiele bardziej opłaca się Polakom pracować na umowach śmieciowych niż na umowie o pracę, podobnie wygląda to ze strony pracodawcy, który często woli zatrudniać pracowników na niestabilnych umowach cywilnoprawnych.

Na stronie Rady Ministrów możemy znaleźć przykład takiej dysproporcji w zarobkach w zależności od umowy:

Wyższe zarobki na rękę przełożą się bezpośrednio na wyższą zdolność kredytową. Dzięki temu łatwiej będzie uzyskać kredyt online albo dokonać zakupu na raty w sklepach RTV/AGD.

Koszty uzyskania przychodów – podwyżka 2020

Zmiana podatkowa obejmuje także “obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników”. Jak wskazano w komunikacie:

"

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1 335 zł.

Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

Obecne KUP (w zł) KUP po zmianie (w zł)
111,25 250
139,06 300
1 335 3 000
1 668,72 3 600
2 002,05 4 500
2 502,56 5 400

Podstawowe koszty pracownicze wzrosną więc do 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie), a koszty dla dojeżdżających wzrosną aż do 300 zł miesięcznie (czyli 3600 zł rocznie). Kwoty te również wpłyną na zmianę wysokości dochodu na rękę.


Źródło:

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r6317685321169,Projekt-ustawy-zmieniajacej-ustawe-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

2019-09-07 13:57:57

Wprowadzenie tego od października spowoduje zamieszanie w działach kadrowo-płacowych (czemu nie od 01.01)? Ważniejsza jest kiełbasa wyborcza, niech kadrowe i księgowe siedzą po nocach? Dodatkowo obniży do mocno dochody budżetu państwa i wszelkie wzrosty wydatków będziemy chyba finansować powodując zwiększenie długu publicznego. Ciekawe też co z formularzami podatkowymi? Czy równie szybko będą zatwierdzone?

Podobne artykuły

Milion kont młodych w PKO BP
Wpisy
author
Patryk Byczek
07 października 2017

Milion kont młodych w PKO BP

Bank Spółdzielczy w Platerowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Platerowie sesje przychodzące i wychodzące

Pożyczka świąteczna w Alior Banku
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
07 grudnia 2017

Pożyczka świąteczna w Alior Banku

Pożyczka z premią w Providencie
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
17 czerwca 2014

Pożyczka z premią w Providencie

Kredyt hipoteczny Jastrzębie-Zdrój
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
10 listopada 2017

Kredyt hipoteczny Jastrzębie-Zdrój

Porównaj