Dobra informacje dla emerytów i rencistów. Rząd podał już oficjalną wysokość podwyżek świadczeń dla seniorów – w 2020 roku waloryzacja sięgnie poziomu 3,56%, ale dla najniższych świadczeń nadal przewiduje się waloryzację kwotową (wzrost o 70 zł niezależnie od wysokości świadczenia). Sprawdź waloryzację emerytur i rent w 2020 – w tabeli brutto/netto wskazujemy wysokość świadczenia po podwyżce.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 12.02.2020
Udostępnij:

Waloryzacja emerytur 2020


Aktualizacja 12.02.2020

Są już oficjalne informacje w sprawie ostatecznej wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur – wyniósł on 3,56%. Jest zatem sporo wyższy, niż pierwotnie zakładano. Główną tego przyczyną jest rosnąca inflacja, która również okazała się na wyższym poziomie, niż planowano.

O wysokości wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2020 roku poinformował rząd w komunikacie z dnia 12 lutego:

Waloryzacja jest rekordowo wysoka. Dodatkowo – do progu 1966,29 zł – waloryzacja będzie kwotowa, a nie procentowa. Wzrost emerytur do tej kwoty będzie wynosił w każdym przypadku 70 zł.

Wraz z waloryzacją wzrosły także wysokości minimalnych świadczeń. Minimalna emerytura wypłacana przez ZUS podniesiona została do 1200 zł. Wypłata będzie wyższa od marca 2020 roku. Do tej samej kwoty (1200 zł) podniesiono także:

  • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • rentę rodzinną,
  • rentę socjalną.

Z kwoty 825 zł do poziomu 900 zł wzrośnie natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Koszt tegorocznych podwyżek z tytułu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych to około 9,2 mld zł.

Waloryzacja procentowa (o 3,56%) będzie dotyczyła jedynie świadczeń powyżej progu 1966,29 zł. Dodatki do emerytur i rent również zostaną podniesione o procentowy wskaźnik waloryzacji.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. “Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach, dzięki której do kieszeni emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg cytowana w rządowym komunikacie.

Aktualna tabela emerytur i rent 2020 po waloryzacji (3,56%)


Jeszcze przed wyborami PiS obiecywał waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie 2,94% przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej kwoty podwyżki emerytury i renty o 70 zł.

Trzyprocentowa podwyżka przy minimalnej emeryturze w wysokości zaledwie dałaby zaledwie około 30 zł brutto więcej w skali miesiąca. To dwa razy mniej niż zapowiadana przez rząd podwyżka minimalna w kwocie 70 zł dla każdego emeryta i rencisty.

W rozrachunku rocznym senior miał zatem dostać o 400 zł mniej, niż mu obiecywano, a przy obecnych cenach leków i zabiegów medycznych taka kwota może być dla niejednego emeryta i rencisty na wagę złota.

Czuję się oszukana – mówi nam pani Jolanta z Nowej Soli (62 l.) – Swój głos oddawałam na tzw. “dobrą zmianę”, a tymczasem okazuje się, że żadnej zmiany nie będzie. Znowu najbiedniejsi są poszkodowani i dostaną najmniej, a ci, którym i tak wystarcza pieniędzy na wszystko, dostaną największe podwyżki. Przecież nie chciałabym wydać tych pieniędzy na wakacje, tylko kupić podstawowe leki i produkty spożywcze – dodaje.

Wysokość podwyżki świadczeń rentowych i emerytalnych jest zależna od wysokości płac w danym roku oraz poziomu inflacji. Niestety takie dane GUS zlicza dopiero po kończącym się roku, dlatego oficjalny wskaźnik waloryzacji poznaliśmy dopiero w styczniu 2020 roku.

Wszystkie podawane przed tym terminem wskazania dotyczące poziomu waloryzacji opierają się głównie na przewidywaniach i analizach rynku płac w Polsce. Co roku jednak rozbieżność pomiędzy przewidywanym i proponowanym procentem waloryzacji, a tym, który ostatecznie zostaje ustalony w styczniu przez rząd, jest niewielka.

Obecnie przyjmowana wysokość waloryzacji została zresztą zapisana w planie budżetowym na rok 2020, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło również w wypowiedzi przesłanej do Gazety Wyborczej: “Z prognozowanych wielkości makroekonomicznych (…) wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24 proc. Taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020″. Ostatecznie wartość ta okazała się być jeszcze wyższa, a wypłaty zwaloryzowanych świadczeń emerytalno-rentowych mają kosztować budżet państwa ponad 9 mld zł.

Wysokość waloryzacji 2020

Przy pierwotnie zakładanym wskaźniku waloryzacji w wysokości 2,94% najniższa emerytura wzrosłaby o 25 zł na rękę, a średnia emerytura o około 50 zł na rękę.

W żadnym planie jednak rząd nie zakłada, by możliwe było wprowadzenie emerytur bez żadnego podatku, choć tego domagają się seniorzy już od kilku lat.

Waloryzacja 2020 – tabela

Tabela pokazuje kwotę podwyżki świadczenia przy założeniu, że waloryzacja miałaby być poziomie 3,24%. Obecnie ustalony wskaźnik waloryzacji jest wyższy, co przekłada się na znacznie wyższe kwoty podwyżek na rękę (szczególnie w najniższych płacach).W 2019 roku rząd również zastosował waloryzację kwotowo-procentową. Świadczenia emerytów i rencistów wzrastały o konkretny procent waloryzacji, ale jeżeli ten w przeliczeniu dawał podwyżkę mniejszą niż 70 zł, dodawano do świadczenia właśnie tę kwotę, a nie niższą, która wynikałaby z przelicznika procentowego.

W ten sposób największe podwyżki otrzymały osoby pobierające najniższe świadczenia. Rząd jeszcze pod koniec 2019 roku zapowiadał, że w 2020 roku nie ma szans na powtórzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. 

Moim zdaniem to bardzo dobrze, że rząd zrezygnował z powtórzenia waloryzacji z zeszłego roku. Nigdy pewnie nie dowiemy się, ile tak naprawdę kosztowało to nasz budżet – mówi pan Jan z Gdyni (73 l.) – To sprawiedliwe, że ci, którzy pracowali w życiu mniej i wypracowali sobie niższą emeryturę, teraz dostają mniejszą podwyżkę.

Jak mieli się czuć rok temu ci, którzy na emeryturę ciężko pracowali, a dostali podwyżkę niższą niż ci, co mają emeryturę minimalną, bo tak sobie wymyślił rząd? Równa waloryzacja procentowa dla wszystkich jest bardziej sprawiedliwa. Moim zdaniem nie ma potrzeby, by zmieniać tę zasadę – dodaje pan Jan wyraźnie popierając powrót rządu do dawnych zasad waloryzacji emerytur i rent.

Jak wiemy jednak teraz – powrotu do dawnych zasad nie będzie, ponieważ waloryzacja kwotowo-procentowa została wdrożona również i w tym roku.

Waloryzacja emerytur – co to?

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentownych to zasada, która gwarantuje świadczeniobiorcy dostosowanie kwoty wypłaty do jej wyrównania pod względem ekonomicznym. Sens waloryzacji łatwo zobrazować na prostym przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że pan Marek w dniu przejścia na emeryturę wypracował sobie kwotę 600 zł. Było to w roku 2002, kiedy chleb kosztował jeszcze złotówkę, a nie 2-3 zł. Teraz kwota tych 600 zł wypracowana przez pana Marka jest dużo mniej warta niż kilkanaście lat temu. Żeby dorównać kwotę emerytury pana Marka do tej, którą rzeczywiście sobie wypracował, należy podnieść ją do takiego poziomu, do jakiego zostały podniesione ceny.

Dzięki waloryzacji emerytur i rent kwota świadczeń jest co roku podnoszona o tyle, ile trzeba do wyrównania jej do aktualnego poziomu cen. Brak waloryzacji skutkowałby zapewne zwiększonym zapotrzebowaniem na pożyczki dla emerytów, ponieważ przy stale rosnących cenach kwoty wypracowane przez nich kilkanaście lat temu mogłyby nie pokryć nawet podstawowych potrzeb życiowych.

Waloryzacja standardowo jest zatem konkretnym procentem odpowiadającym procentowi wzrostu cen i kosztu życia. Waloryzacja kwotowa (nie o procent świadczenia, a o konkretną sumę pieniędzy – taką samą dla wszystkich) jest rzadkością i jej ewentualne wprowadzenie w każdym roku z osobna leży w gestii rządu. W 2020 roku rząd naszego kraju na pewno nie wprowadzi ponownie waloryzacji kwotowej.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-waloryzacji-emerytur-w-gore

https://www.gov.pl/web/rodzina/mamy-to-prezydent-za-podwyzka-emerytur

https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-za-podwyzka-emerytur

Komentarze (86)

“Piniendzy nie było, nie ma i nie bedzie. nie bedzie! “

Dlaczego panstwo Polskie okrada Polaków Gdzie ta kasa z OFE ? Dlaczego renty i emerytury niewzrastaja o kwotę wzrostu minimalnej płacy albo przeliczone według co roku rosnącej w ZUs kwoty bazowej od marca Oszuści

Oszuści krętacze zacznijcie ludzi traktować jak ludzi Jakie rzady by nie były oszukujecie najbiedniejsza grupę społeczną okradanie jawnie bez skrupułów idźcie nieuki do szkoły zacznijcie szanować się wzajemnie Jak można ? Ludzie koronawirus z biedy i nieudolności rządów Dlaczego socjal w Niemczech jest inny niZ w Polsce

Usuwamy rdzę (płytkę nazębną) na powłoce wanny w Moskwie

do ksatowicznki z 19 grudnia 2019 r. Wskaźnik waloryzacji emerytur w latach 2005-2015

PIS ( Rządy w latach 2005- 2007)
1 marca 2005 r. – nie było
1 marca 2006 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających waloryzację – 102,3%, a dla pozostałych świadczeń – 106,2%
1 marca 2007 r. – nie było

PO Rządy w latach listopad 2007 do październik 2015)
1 marca 2008 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. – 104,2%, a dla pozostałych świadczeń – 106,5%
1 marca 2009 r. – 106,1%
1 marca 2010 r. – 104,62%
1 marca 2011 r. – 103,1%
1 marca 2012 r. – 104,8% „waloryzacja kwotowa” 71 zł
1 marca 2013 r. – 104,0%
1 marca 2014 r. – 101,6%
1 marca 2015 r. – 100,68%1) waloryzacja mieszana, 36 zł dla emerytur do wysokości 5299,97 zł

Sluchajcie, moze tym najbiedniejszym dać zasiłki z opieki. Sa tacy emeryci, którzy prowadząc biznes, odprowadzali najmniejszy zus, mają domy, samochody, pieniadze na koncie, a teraz płaczą, że niska emerytura. Coś za coś. Ci najbiedniejszi pójda po pomoc społeczna. ale ci bogaci będa się wstydzic.

Dobrze że nie 50 groszy,tragedia

Nie bende glosowal na Andrzeja Dude

Panie “redaktorze ! Nie piszemy rozłącznie “z resztą”, ale razem “zresztą”.

Mieczysław Łojek, 19 maja 2020 o 08:57

Ciekawa jest ta “rewaloryzacja” bo moją emeryturę po rewaloryzacji obniżono o 107,65 zł.

Niema sprawiedliwości w Polsce- bo inaczej nie można tego nazwać a PIS mówią mówią.
dlaczego sądownictwo , służby mundurowe nie płacą składek emerytalnych potworzyli im odrębne zakłady emerytalne i tam państwo daje im ile chcą, i tak piętnaście lat pracują ?????? a czterdzieści biorą emeryturę i doją z kasy państwa. To jest życie , a Kowalski tyra czterdzieści lat a emeryturę bierze 5 lat. A co do waloryzacji powinna być kwotowa jak 70 zł to wszystkim równo przecież to jest dodatek do emerytury i nikt tego nie wypracował to jest danina od państwa , a tak te nieroby , urzędasy , mają do tej grobowej dechy zawsze więcej , Tą sprawiedliwość społeczną to już w Polsce nikt nie przywróci. Jedyna to sprawiedliwa , to pewna Śmierć i nie wykupicie się za te swoje wielkie emerytury nikt wam do tej skrzynki nic nie włoży :;;;;;;;;;;

Wskaźnik waloryzacji emerytur w latach 2005-2015

PIS ( Rządy w latach 2005- 2007)
1 marca 2005 r. – nie było
1 marca 2006 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających waloryzację – 102,3%, a dla pozostałych świadczeń – 106,2%
1 marca 2007 r. – nie było

PO Rządy w latach listopad 2007 do październik 2015)
1 marca 2008 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. – 104,2%, a dla pozostałych świadczeń – 106,5%
1 marca 2009 r. – 106,1%
1 marca 2010 r. – 104,62%
1 marca 2011 r. – 103,1%
1 marca 2012 r. – 104,8% „waloryzacja kwotowa” 71 zł
1 marca 2013 r. – 104,0%
1 marca 2014 r. – 101,6%
1 marca 2015 r. – 100,68%1) waloryzacja mieszana, 36 zł dla emerytur do wysokości 5299,97 zł

A jak to jest z tą waloryzacją??? Kobieta nie mająca wypracowanego stażu otrzymuje świadczenie poniżej najniższej emerytury, które waloryzuje się procentowo. Jej mąż także nie wypracował wymaganego stażu, ale jego świadczenie jest wyższe niż najniższa emerytura i on otrzymuje 70 zł brutto waloryzacji? Czy nie jest to jawna dyskryminacja kobiet?

było pracować 46 lat tak jak ja, mam bardzo dobrą emeryturę i nie narzekam na władzę, w życiu odpowiadam za swoje wybory, nie winię nikogo jak ta kobieta że ma mało, mało pracowała i odprowadzała składki to i ma małą emeryturkę…

jak dobra zmiana jednym daje 500+ za free plus dopłaty do krów i świń to musi komuś zabrać. Pamiętajcie że rząd nie ma swoich tylko dzieli naszą kasę. I zamiast 4,5% waloryzacji emki daje 2,5% i tym sposobem ma na trzynastą emeryturę z naszych pieniędzy, których nam najpierw nie dała a potem kupuje za nie (chce kupić) nasze głosy

Emerytura bez podatku, 3 marca 2020 o 01:22

Waloryzacja nie nadąża za wzrostem cen w sklepach, aptekach. Emerytura musi być bez podatku, bo wpłacając składkę do zus-u już go odprowadziliśmy a teraz drugi raz.

Dalej glosujcie na dude

ta waloryzacja nie pokrywa podwyżek socjalnych które nakłada na nas rząd

Wielkie dzię .ki- to nie 2,57 zł, czy 5,70 zł za PO- PSL.
Glsuje na PIS .

A do p ewy
To druga pewnie nauczycielka co zamiast pracy strajki we lbie

Do pan jan…

Panie, pan taki madry w gebe a cale zycie zapewne rece w kieszeni trzymasz. Macie szczescie ze ta komurha jeszcze trwa…

słusznie – bardzo SŁUSZNIE kto pracował cięzko i uczciwie na półtora etatu musi mieć większa podwyzkę – a leniom i lawirantom – CHAŁA

Hieronim Bartek, 20 lutego 2020 o 22:22

Podwyżka emerytury pójdzie na śmieci i jeszcze nie wiem czy starczy !

Same kłamstwa. Najbardziej niezadowoloni to ci z UB, SB i PZPR

emeryt -maszynist, 16 lutego 2020 o 15:17

emerytury powinny byc bez podatku co innego na sluzbe zdrowia trzeba placic najnizsza emerytura 1600zl .

Kiedy odszczekacie te bzdury, Szczujnio?

Ogłoszono przez gus 3,56% żadna rewelacja.

3,56%

Niech oddadza podatek od emerytur i rent bo pobieraja 2 razy.

Teresa kowalska, 11 lutego 2020 o 01:04

500 na dzieci jak najbardziej powinno byc ale np. Do 3000 dochodu na osobe nie wiecej

do “Anonim, 6 lutego 2020 o 22:59” – gdzie ty pracowałeś, że po 42 latach masz tak małą emeryturę? U brata, który w tym czasie szukał pracy?

Boże wyć mi się chce 42 lata pracy ostatnie przed emeryturą 35 lat w jednym zakładzie i jestem żebrakiem. Waloryzacja 3,24-3,7 co to jest ? co ja mam kupic za te 50 złotych.Po opłatach zostaje mi 540 zł na miesiąc + kupno leków /160 zł/ miesięcznie .A niech to szlak trafi nawet do sprzątania nikt mnie nie chce. Oddajcie mój podatek od emerytury a trzynastki wsadzcie sobie w buty.

Waloryzacja nie będzie wyższa niż planują PIS iory bo brakuje kasy a prezes GUS podlega Mateuszowi i wyliczenia wyliczeniami a …..

Taką waloryzację to nich polski Stalin,oszust i jego skorumpowana,złodziejska grupa PZPR -PIS sobie ,Stalinowcy,niszczyciele polskiego narodu w dupę włożą może nie dostaną sraczki

waloryzacja będzie powyżej 3,7 a nie 3,24. Te powyższe wyliczenia już nieaktualne.

za jakiś czas wszyscy którzy pracują czy pracowali u prywaciarza za najniższą krajową będą narzekali że mają bardzo małe emerytury. było dobrze że brali pod stołem większe pieniądze i wypłata była dobra ale prywaciarz odprowadzał składki z najniższej krajowej. nikt się o to nie martwił ani nie martwi ale do czasu gdy przyjdzie czas emerytur. i niech ci wszyscy nie utyskują że emerytury małe że byli wykorzystani, trzeba wziąć się za prywaciarzy, jak nie chcą płacić to nie będzie ich na rynku . dbajmy o swoje prawa i nie dajmy się dla cwaniaków. ps.gdzie jest państwo żeby tępić patologię i pozwalać na przekręty dla prywaciarstwa. w Europie gdy ujawni się nielegalnie zatrudnionych kary są potężne a w polsce /specjalnie z małej/ malutki mandacik.

po 40 latach udokumentowanej pracy od rana do wieczora w czasie gdy odbudowywano kraj po wojnie, gdy niejednokrotnie nie było co do gara włożyć, po wielu poświęceniach, po utracie zdrowia, niejednokrotnie rodziny której nie potrafiliśmy utrzymać pomimo ciężkiej pracy, dzisiaj dostaję 1400 pln i nie stać mnie na utrzymaniu mieszkania na opał na lekarstwa. i to jest podziękowanie państwa dla obywatela ?????????????????????
a państwo wspiera dzisiaj patologię rozdając wszem 500+ ale nie dla emerytów stawiając im jakieś dodatkowe warunki do spełnienia. gdzie tu jest sprawiedliwość. żeby cokolwiek kupić dla dzieci brałem dyżury w niedzielę święta, w nocy, w dniach wolnych, to mi państwo zabrało zasiłek rodzinny bo miałem zbyt duży dochód a dzisiaj 500+ i nic patologii nie obchodzi, najlepiej narobić dzieci i iść pod sklep po winiawki, co mądrzejsi po smartfony po 3 tysiaki na które mnie po 40 latach pracy nie stać. i to się nazywa sprawiedliwość

Waloryzacja procentowa uwzględniająca poziom inflacji jest waloryzacją zgodną z przepisami ustawy o emeryturach i rentach i sprawiedliwą w przeciwieństwie do waloryzacji kwotowej , niesprawiedliwie faworyzującej osoby pobierające najniższe emerytury bo należy pamiętać o tym, że każdy emeryt otrzymuje taką emeryturę jaką sam wypracował . Każdy pracujący powinien mieć tego świadomość , że emerytura jaką będzie otrzymywał zależy od tego jak długo będzie pracował oraz jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał przez cały okres zatrudnienia. Nie można oczekiwać wysokich emerytur pracując tylko kilka lat i osiągając niskie wynagrodzenie spowodowane niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Podwyższanie najniższych emerytur w drodze waloryzacji kwotowej i to kosztem nie stosowania waloryzacji procentowej przyczynia się do spłaszczania emerytur i takie działanie jest bardzo niesprawiedliwe zwłaszcza dla tych emerytów którzy pracowali dłużej niż osoby pobierające najniższe emerytury i ich emerytura jest taka sama albo nieznacznie tylko wyższa niż emerytura najniższa po wprowadzeniu waloryzacji kwotowej.

Panie Janie z Gdyni. Rewaloryzacja procentowa emerytur jest niesprawiedliwa, a to dlatego, że podwyżki dotyczą wszystkich bez względu na wysokość emerytury. Ci co mają ją wysoką, to znaczy, że dobrze zarabiali i niekoniecznie długo pracowali. UWAŻAM, ŻE Z TEGO TYTUŁU MAJĄ WYSOKĄ EMERYTURĘ, A REWALORYZACJA POWINNA BYĆ JEDNAKOWA DLA WSZYSTKICH I NIE ZWIĄZANA Z WYSOKOŚCIĄ EMERYTURY. TA WYSOKOŚĆ EMERYTURY ZOSTAŁA EMERYCIE PRZYZNANA ZA LATA PRACY I WYSOKOŚĆ PENSJI, SKŁADEK , A PODWYŻKA CEN DOTYCZY WSZYSTKICH JEDNAKOWO. CI ,CO MAJA NISKA EMERYTURĘ / NIE Z WŁASNEJ WINY/ BARDZIEJ ODCZUWAJĄ WSZELKIE PODWYŻKI, NIŻ CI CO MAJA EMERYTURĘ WYSOKĄ. Ja pracowałam w szkole, kiedy pensje w niej były niskie, więc i emeryturę dostałam małą. Czy to moja wina, że wtedy nauczyciel zarabiał 1200 zł????

tak pracowalo sie na dziko bez zadnych umow i za 4 lub 3 zl na godzina tak bylo za platformy i nic dobrego nie jest za pis bo ksierza musza dawac emerytury ale za co pytamy tak robila platforma i teraz pis dla oka daja a ceny rosna ja mialem 2 dzieci chorych i zone musialem pracowac bez umowybez rodzinego tylko mialem zasilki pielegnacyjne i dziadoska pensjie pracowalem w rafineri w stoczni na budowie bralem co sie dalo bo na lekarzy i leki by mi wyplaty nie starczylo a mialem na utrzymaniu 5 ludzi wiec nie moglem pozwolic sobie na jakies wolne dzis przez to mam chore serce i jestem po 2 udarach silnych i z emerytura 1100 zl i niestac mnie wykupic lekow bo dzieci musza dbac o siebie i terz maja pozyczki mieszkaniowe wiec nie moga pomuc zrezygnowali z ret socjalnych i pracuja cieszko w pracach i nie chca nic od rzadu ja nawet dachu dziurawego nie moge zmienic bo za co jak niewykupujie lekow

ja zaiwanialem od rana do wieczora bez umowy bez ubezpieczenia nie chcial by nikt tak zapierdalac mialem 4 dzieci i zone cieszko chora co ty gnoju wiesz o zyciu pracowalem nawet rodzinego nie mialem na dzieci po 16 17 godzin z chlebem ze smalcem a ty wypisujesz lajno takie bzdury co ty komunista czy zlodziejem byles ze miales stala prace ja tak zapierdalalem ze na serce i pozniej udary 2 przeszlem bo zus odmowil rety dobrze ze niektorzy mieli taka prace ze maja wysokie emerytury ja jeszcze 2 dzieci chorych mialem mialem pieklo dzis place za to bo nazdrowiu upadlem i w tym jebanym burdelu mam 1100 emerytury

skandal my mamy niskie emerytury z powodu ze za walesy i platformy robilo sie na dziko a zlodziejie robili na umowy stale jak poslowie ludzi ktorzy zapierdalali na ta bande bez jedzenia glodni to teraz dostana najnisza podwyszke skandal pis i platforma to te samo dziadostwo glosujmy na lewice bedziemy mieli po 1600 zl emerytury i bedziemy mogli wrescie leki kupic bo dzis kupujemy te najtansze i nie kupujiemy tych co nelrolog zapisal stalych bo sa zadroge

polscy biedni i glodni emeryci, 10 stycznia 2020 o 10:13

to dziady zamiast tym co maja najnisza dac wiecej to znow pis robi to co platforma tylko bogaci dostana wiecej bo swoim chca wiecej nabic kasy pis nic nie rozni sie od platformy to samo zlo juz my emeryci niebedziemy glosowac na to samo zlo teraz bedziemy glosowac na lewice bo ona chce sprawiedliwosci i zrobic najnisza emeryture 1600 zl brawo lewica

Ja przepracowalam 42 lata wychowałam 2 synów nie miałam urlopu wychowawczego
Pracowałam w szkolnictwie jako nauczyciel .z czego mam być dumna z dyplomu czy z 2 tys emerytury

Dlaczego tym co mają duże emerytury nie dać? Nie dać nierobom i leniom, którzy nie pracowali a mają najwięcej do gadania.

28, zł k…. a na co? banda sobie tysiące a chorym chyba na sznurek!!!.

Ciekawe kiedy mandaty będą procentowe i czy wtedy tym “najbardziej pracowitym” będzie się to podobać.

Cieszę się bardzo mam 250 zł emerytury i dostanę do tego 3,24 procent.
Niech dobrze żyje Rząd PiS – ja nie muszę dobrze żyć.

No i zgadzam się w zupełności z “anonimem” z 15 grudnia z godz. 9.02.

Uważam, iż stanowczo powinny być obniżone podatki dla emerytów i rencistów. Stosownie do wysokości pobieranych rent i emerytur. Widełki : 5 % do 10%. Do tego waloryzacja co roku.

Tej pani, którą tak zawiodła dobra zmiana, proponuję zagłosować na PO i wtedy dostanie 3,75 zł lub 5,25 groszy podwyżki. starczy jej na lekarstwa.

Czytam te posty i zastanawiam się dlaczego stajemy się biedakami po przejściu na emeryturę.Odpowiedź jest tylko jedna ,” LENIU” kiedy było chodzić do szkoły ty wagarowałeś, nie pracowałeś wydajnie dla systemu ,unikałeś płacenia składek i podatków brałeś pod stołem,zwolnienia lekarskie – prace na czarno. Mnóstwo bym dawał przekładów. Dlatego będę bronił emerytur wysokich, to zapłata za ich trud , nieobecności w Święta.Są to ludzie bardzo zmęczeniu umysłowo i fizycznie. Jestem pewny ,że nareszcie przestaniecie użalać >Co zasiałeś to zebrałeś.Natomiast co do rolników.Płacił składki co kot napłakał,gospodarstwo przepisał na dzieci i dalej <Emerytura.

Stary człowiek jest nieznośny , kłótliwy , zgryżliwy , chytry , chamski i ciągle mu będzie mało i mało i ciągle będzie jęczał i stękał – obrzydliwe. Ani jednego komentarza bez płaczu i chamstwa.

Będę miał 5600 po waloryzacji 🙂

To nie jest prawdą że niektórym nie chciało się pracować.Znam osoby które pracowały po 35 lat i mają bardzo niskie emerytury.Wszystko zależy teraz od płacy a co można zrobić jak zarabia się mniejsze pieniądze bo taka pracę się złapało i jeszcze się cieszyło.Nawet ludzie ciężko pracując na produkcji nieraz nie mogą zarobić więcej.A nie każdy może być prezesem,kierownikiem,dyrektorem itp.Uwazam że podwyzszki powinny być wyższe dla najniższych emerytur i rent a dla mających powyżej 5000 zł.przez jakiś czas nie powinno być podwyżek.Prosze tych co mają niskie emerytury nie nazywać nierobami bo często ci co mają wysokie emerytury są właśnie nierobami,udawali że pracują.

kto uczciwie pracował dostanie więcej a ten kto ściemniał u prywaciarza mniej i tak powinno być

W dalszym ciagu dystans miedzy biednymi a bogatymi sie zwieksza a nie powinien.

Pracuj uczciwie,dlugo a będziesz miał dobrą emeryturę

Obrzydliwi manipulatorzy inflacja i podwużki były zawsze więc nie pie-pieprzcie głupot

Kazimierz Szczech, 14 listopada 2019 o 09:22

Znieście Podatki dla najmniejszych Emerytów.

ciegle wypomina sie wysokie emerytury.mam wysoka bo pracowalam 45 lat .a pan anonim zapomnial jaka byla waloryzacja za rzadow po/ 10 zlotych/

Od najmniejszych emertur i rent nie brac podatkow i bedzie spoko bo to i tak glodowe datki Troche by im ulzylo zeby rzad tak zrobil bylo by swietnie

czyli się nic nie zmieni do tych emerytow którzy otrzymują emeryture poniżej minimalnej znowu dostana 15 zl waloryzacji

Po co pracowałeś 40 lat i więcej ,za to jest kara ,trzeba było nie pracować ,teraz czas dać nierobom będzie sprawiedliwie ,waloryzacja co tzn kwotowa waloryzacja ,waloryzacja od wypracowanej emerytury!!!!!,ile ma być 3,24 bo się w końcu pogubiłam czy 2,94, emerytura bez podatku niesprawiedliwa pit do 26 roku sprawiedliwy

Zbigniew Traskowski, 6 września 2019 o 12:29

Niech przyjdą POwcy będziemy znowu okradani

Jan. LAZAREWICZ, 3 września 2019 o 09:11

Ja mam 870zl.

Powinno być nowe naliczanie emerytur .tz od lat składkowych mam 40lat pracy i 1380 emerytury koleżanka ma 23 lat pracy i 8 nieskładkowych otrzymuje 1600 zł

Pracowałam 25 lat i otrzymuję emeryturę 1.400 zl do ręki. Moje wynagrodzenie wykazane do ZUS było bez podatku. A teraz znów od wynagrodzenia netto pobierane są podatki, dlaczego? Dlaczego dwa razy płacę podatek? A rewaloryzacja jest śmieszna , powinna być kwotowa. Za pracę i lata jest odpowiednio wysoka emerytura, a waloryzacja powinna być jednkowa.

Przepracowałem 43,5 lat , większość po 12 i więcej godzin dziennie, soboty niedziele w pracy. Co mogę że nie którzy nie mogli z powodu zdrowia pracować tak jak ja, lub znaczna część nie chciała. Teraz mają powód narzekać, czyja wina? O dobrobyt na starość trzeba zadbać przez całe życie i ciężko pracować.

Malkontentom tu komentującym przypomnę jakie rewaloryzacje były za rządów PO- wskiej sitwy !!

Stanley Makuszewski, 23 lipca 2019 o 20:56

To już zeszli z 3,24 % na 2,94? Coś się chyba popiepszyło

DLACZEGO KASOWANE SĄ KOMENTARZE

Jan RÓWNIEZ eMERYT, 20 lipca 2019 o 10:53

jak to się ma do mundurowych emerytów w wieku czterdziestu paru lat i emeryturach prawie pięciotysięcznych, władza normalnie robi sobie z nas jaja

no szał

Powinno być tak że ten co ma małą emeryturę powinien dostać większą podwyżkę a nie odwrotnie

Miało być 3,24

Doradców nie brakuje na tym forum,szkoda , że nie możecie się przebić z tymi radami , żyli byśmy pewnie w raju.

już mnie raz, a porządnie, pozbawiła wypracowanej emerytury polityka emerytalna pani suchockiej, teraz więcej poniosę kosztów tej 52-złotowej podwyżki, niż polepszenia finansowego :/

Przykre, że idioci są większością głosujących w naszym kraju na pis.

To kpina. Pracujesz przez 45 lat, płacisz na swoją emeryturę , pobierają ci podatek od wynagrodzenia, a potem , najpierw kradną twoje środki finansowe zgromadzone w OFE, przychodzi czas emerytury, ZUS pobiera ponownie podatek od pieniędzy które już były opodatkowane, a na samym końcu, kombinują żeby ten chory i przepracowany człowiek dostał jak najmniej, wówczas nie będzie miał pieniędzy na leczenie i szybko umrze. ZUS-owi zostanie cała kasa, ot i finał. Żyjesz jak żebrak i umierasz jak żebrak. Taki kraj!

Wysokość wskażnika waloryzacji powinna być uzależniona od przepracowanych lat. Im więcej lat pracy tym wyższy wskażnik waloryzacji.

Miało być 3,24% a będzie 2,94% różnica 0,3% czyli najpierw nas okradną i wszystko wrzucą do betoniarki i wymieszają a następnie wypłacą nam 13-tkę. Czyli będzie po rusku “wydymał i okrad”.

Jak się pracowało tak się ma więc nie należy się porównywać osobami co pracowali po 40 i więcej lat

Wiesław Kozak, 2 czerwca 2019 o 19:41

Rząd powinien się zastanowić nad waloryzacją rent i emerytur i wprowadzić waloryzację rent i emerytur aby była sprawiedliwa to należy podwyższać najniższe renty i emerytury, emerytury i renty powyżej 4000 złoty w ogóle nie powinny być waloryzowane, kto ma dużo dostaje więcej a ten co mało dostaje grosze żołądki wszyscy mają jednakowe.

Elzbieta Musial, 30 maja 2019 o 14:05

To poprostu wielki wstyd.
Jak zwykle skorzystają ci co mają najwyzsze emerytury.
A podwyżka o 20 zl to czysta kpina.

To są tylko przypuszczenia i taki pan emeryt Marek mając 600 zł emerytury dostanie podwyżki 13 zł a nie jak piszą 50 zł. Dlaczego nie napiszecie ile dostaną ci którzy nie mają tej niskiej tylko tą poniżej progu 600 ,700,takich emerytów jest mnóstwo ale udajecie że takich nie ma