Waloryzacja emerytur 2020

Waloryzacja emerytur 2020

author
Dominika Sobieraj
12 lutego 2020

Dobra informacje dla emerytów i rencistów. Rząd podał już oficjalną wysokość podwyżek świadczeń dla seniorów – w 2020 roku waloryzacja sięgnie poziomu 3,56%, ale dla najniższych świadczeń nadal przewiduje się waloryzację kwotową (wzrost o 70 zł niezależnie od wysokości świadczenia). Sprawdź waloryzację emerytur i rent w 2020 – w tabeli brutto/netto wskazujemy wysokość świadczenia po podwyżce.

Waloryzacja emerytur 2020


Aktualizacja 12.02.2020

Są już oficjalne informacje w sprawie ostatecznej wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur – wyniósł on 3,56%. Jest zatem sporo wyższy, niż pierwotnie zakładano. Główną tego przyczyną jest rosnąca inflacja, która również okazała się na wyższym poziomie, niż planowano.

O wysokości wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2020 roku poinformował rząd w komunikacie z dnia 12 lutego:

Waloryzacja jest rekordowo wysoka. Dodatkowo – do progu 1966,29 zł – waloryzacja będzie kwotowa, a nie procentowa. Wzrost emerytur do tej kwoty będzie wynosił w każdym przypadku 70 zł.

Wraz z waloryzacją wzrosły także wysokości minimalnych świadczeń. Minimalna emerytura wypłacana przez ZUS podniesiona została do 1200 zł. Wypłata będzie wyższa od marca 2020 roku. Do tej samej kwoty (1200 zł) podniesiono także:

  • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • rentę rodzinną,
  • rentę socjalną.

Z kwoty 825 zł do poziomu 900 zł wzrośnie natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Koszt tegorocznych podwyżek z tytułu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych to około 9,2 mld zł.

Waloryzacja procentowa (o 3,56%) będzie dotyczyła jedynie świadczeń powyżej progu 1966,29 zł. Dodatki do emerytur i rent również zostaną podniesione o procentowy wskaźnik waloryzacji.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. “Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach, dzięki której do kieszeni emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg cytowana w rządowym komunikacie.

Aktualna tabela emerytur i rent 2020 po waloryzacji (3,56%)


Jeszcze przed wyborami PiS obiecywał waloryzację świadczeń dla seniorów na poziomie 2,94% przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej kwoty podwyżki emerytury i renty o 70 zł.

Trzyprocentowa podwyżka przy minimalnej emeryturze w wysokości zaledwie dałaby zaledwie około 30 zł brutto więcej w skali miesiąca. To dwa razy mniej niż zapowiadana przez rząd podwyżka minimalna w kwocie 70 zł dla każdego emeryta i rencisty.

W rozrachunku rocznym senior miał zatem dostać o 400 zł mniej, niż mu obiecywano, a przy obecnych cenach leków i zabiegów medycznych taka kwota może być dla niejednego emeryta i rencisty na wagę złota.

Czuję się oszukana – mówi nam pani Jolanta z Nowej Soli (62 l.) – Swój głos oddawałam na tzw. “dobrą zmianę”, a tymczasem okazuje się, że żadnej zmiany nie będzie. Znowu najbiedniejsi są poszkodowani i dostaną najmniej, a ci, którym i tak wystarcza pieniędzy na wszystko, dostaną największe podwyżki. Przecież nie chciałabym wydać tych pieniędzy na wakacje, tylko kupić podstawowe leki i produkty spożywcze – dodaje.

Wysokość podwyżki świadczeń rentowych i emerytalnych jest zależna od wysokości płac w danym roku oraz poziomu inflacji. Niestety takie dane GUS zlicza dopiero po kończącym się roku, dlatego oficjalny wskaźnik waloryzacji poznaliśmy dopiero w styczniu 2020 roku.

Wszystkie podawane przed tym terminem wskazania dotyczące poziomu waloryzacji opierają się głównie na przewidywaniach i analizach rynku płac w Polsce. Co roku jednak rozbieżność pomiędzy przewidywanym i proponowanym procentem waloryzacji, a tym, który ostatecznie zostaje ustalony w styczniu przez rząd, jest niewielka.

Obecnie przyjmowana wysokość waloryzacji została zresztą zapisana w planie budżetowym na rok 2020, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło również w wypowiedzi przesłanej do Gazety Wyborczej: “Z prognozowanych wielkości makroekonomicznych (…) wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24 proc. Taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020″. Ostatecznie wartość ta okazała się być jeszcze wyższa, a wypłaty zwaloryzowanych świadczeń emerytalno-rentowych mają kosztować budżet państwa ponad 9 mld zł.

Wysokość waloryzacji 2020

Przy pierwotnie zakładanym wskaźniku waloryzacji w wysokości 2,94% najniższa emerytura wzrosłaby o 25 zł na rękę, a średnia emerytura o około 50 zł na rękę.

W żadnym planie jednak rząd nie zakłada, by możliwe było wprowadzenie emerytur bez żadnego podatku, choć tego domagają się seniorzy już od kilku lat.

Waloryzacja 2020 – tabela

Tabela pokazuje kwotę podwyżki świadczenia przy założeniu, że waloryzacja miałaby być poziomie 3,24%. Obecnie ustalony wskaźnik waloryzacji jest wyższy, co przekłada się na znacznie wyższe kwoty podwyżek na rękę (szczególnie w najniższych płacach).W 2019 roku rząd również zastosował waloryzację kwotowo-procentową. Świadczenia emerytów i rencistów wzrastały o konkretny procent waloryzacji, ale jeżeli ten w przeliczeniu dawał podwyżkę mniejszą niż 70 zł, dodawano do świadczenia właśnie tę kwotę, a nie niższą, która wynikałaby z przelicznika procentowego.

W ten sposób największe podwyżki otrzymały osoby pobierające najniższe świadczenia. Rząd jeszcze pod koniec 2019 roku zapowiadał, że w 2020 roku nie ma szans na powtórzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. 

Moim zdaniem to bardzo dobrze, że rząd zrezygnował z powtórzenia waloryzacji z zeszłego roku. Nigdy pewnie nie dowiemy się, ile tak naprawdę kosztowało to nasz budżet – mówi pan Jan z Gdyni (73 l.) – To sprawiedliwe, że ci, którzy pracowali w życiu mniej i wypracowali sobie niższą emeryturę, teraz dostają mniejszą podwyżkę.

Jak mieli się czuć rok temu ci, którzy na emeryturę ciężko pracowali, a dostali podwyżkę niższą niż ci, co mają emeryturę minimalną, bo tak sobie wymyślił rząd? Równa waloryzacja procentowa dla wszystkich jest bardziej sprawiedliwa. Moim zdaniem nie ma potrzeby, by zmieniać tę zasadę – dodaje pan Jan wyraźnie popierając powrót rządu do dawnych zasad waloryzacji emerytur i rent.

Jak wiemy jednak teraz – powrotu do dawnych zasad nie będzie, ponieważ waloryzacja kwotowo-procentowa została wdrożona również i w tym roku.

Waloryzacja emerytur – co to?

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentownych to zasada, która gwarantuje świadczeniobiorcy dostosowanie kwoty wypłaty do jej wyrównania pod względem ekonomicznym. Sens waloryzacji łatwo zobrazować na prostym przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że pan Marek w dniu przejścia na emeryturę wypracował sobie kwotę 600 zł. Było to w roku 2002, kiedy chleb kosztował jeszcze złotówkę, a nie 2-3 zł. Teraz kwota tych 600 zł wypracowana przez pana Marka jest dużo mniej warta niż kilkanaście lat temu. Żeby dorównać kwotę emerytury pana Marka do tej, którą rzeczywiście sobie wypracował, należy podnieść ją do takiego poziomu, do jakiego zostały podniesione ceny.

Dzięki waloryzacji emerytur i rent kwota świadczeń jest co roku podnoszona o tyle, ile trzeba do wyrównania jej do aktualnego poziomu cen. Brak waloryzacji skutkowałby zapewne zwiększonym zapotrzebowaniem na pożyczki dla emerytów, ponieważ przy stale rosnących cenach kwoty wypracowane przez nich kilkanaście lat temu mogłyby nie pokryć nawet podstawowych potrzeb życiowych.

Waloryzacja standardowo jest zatem konkretnym procentem odpowiadającym procentowi wzrostu cen i kosztu życia. Waloryzacja kwotowa (nie o procent świadczenia, a o konkretną sumę pieniędzy – taką samą dla wszystkich) jest rzadkością i jej ewentualne wprowadzenie w każdym roku z osobna leży w gestii rządu. W 2020 roku rząd naszego kraju na pewno nie wprowadzi ponownie waloryzacji kwotowej.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-waloryzacji-emerytur-w-gore

https://www.gov.pl/web/rodzina/mamy-to-prezydent-za-podwyzka-emerytur

https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-za-podwyzka-emerytur

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Icek z Rostowa

"Piniendzy nie było, nie ma i nie bedzie. nie bedzie! "

Kalinka kowal

Dlaczego panstwo Polskie okrada Polaków Gdzie ta kasa z OFE ? Dlaczego renty i emerytury niewzrastaja o kwotę wzrostu minimalnej płacy albo przeliczone według co roku rosnącej w ZUs kwoty bazowej od marca Oszuści

Mac kil

Oszuści krętacze zacznijcie ludzi traktować jak ludzi Jakie rzady by nie były oszukujecie najbiedniejsza grupę społeczną okradanie jawnie bez skrupułów idźcie nieuki do szkoły zacznijcie szanować się wzajemnie Jak można ? Ludzie koronawirus z biedy i nieudolności rządów Dlaczego socjal w Niemczech jest inny niZ w Polsce

WispaFT

Usuwamy rdzę (płytkę nazębną) na powłoce wanny w Moskwie

ccc

do ksatowicznki z 19 grudnia 2019 r. Wskaźnik waloryzacji emerytur w latach 2005-2015 PIS ( Rządy w latach 2005- 2007) 1 marca 2005 r. – nie było 1 marca 2006 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających waloryzację – 102,3%, a dla pozostałych świadczeń – 106,2% 1 marca 2007 r. – nie było PO Rządy w latach listopad 2007 do październik 2015) 1 marca 2008 r. – dla emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. – 104,2%, a dla pozostałych świadczeń – 106,5% 1 marca 2009 r. – 106,1% 1 marca 2010 r. – 104,62% 1 marca 2011 r. – 103,1% 1 marca 2012 r. – 104,8% „waloryzacja kwotowa” 71 zł 1 marca 2013 r. – 104,0% 1 marca 2014 r. – 101,6% 1 marca 2015 r. – 100,68%1) waloryzacja mieszana, 36 zł dla emerytur do wysokości 5299,97 zł

Podobne artykuły

Banki czynne w sobotę – Alior Express
Banki
author
Dominika Sobieraj
29 września 2014

Banki czynne w sobotę – Alior Express

Fundusz Trójmorza – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
20 czerwca 2019

Fundusz Trójmorza – czym się zajmuje?

Provident w Ełku
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
06 sierpnia 2016

Provident w Ełku

Lendo – nowa platforma pożyczkowa
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2018

Lendo – nowa platforma pożyczkowa

Polacy nadal niechętnie odkładają na emerytury
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
26 listopada 2018

Polacy nadal niechętnie odkładają na emerytury

PKO BP w Braniewie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
09 września 2019

PKO BP w Braniewie