Polski Instytut Ekonomiczny – czym się zajmuje?

Polski Instytut Ekonomiczny – czym się zajmuje?

author
Dominika Byczek
27 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia się jako publiczny think tank gospodarczy. Czym w istocie jest i jakie są jego zadania? Sprawdzamy.

Spis treści:

 1. Zadania Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 2. Struktura Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 3. Polski Instytut Ekonomiczny – historia
Zwiń spis treści

Zadania Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Podstawowym zadaniem PIE jest dostarczanie analiz i ekspertyz rynkowych potrzebnych do realizacji wieloletniego planu rządowego: Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto Polski Instytut Ekonomiczny ma zajmować się popularyzacją polskich badań naukowych (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych) w kraju i za granicą.

Wypunktujmy pozostałe najważniejsze zadania, za których realizację odpowiedzialny jest Polski Instytut Ekonomiczny:

 • Gromadzenie księgozbioru specjalistycznego oraz całej dokumentacji badań naukowych.
 • Dbanie o upowszechnianie wiedzy o stanie polskiej sytuacji gospodarczej i tendencjach zmian w niej zachodzących.
 • Organizacja różnego rodzaju konferencji i seminariów, na których byłyby prezentowane wyniki badań instytutu.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat rozwoju stosunków gospodarczych.
 • Organizacja szkoleń z zakresu wiedzy ekonomicznej i społecznej.

Polski Instytut Ekonomiczny nie działa w pojedynkę – do współpracy zaprasza polskie i zagraniczne jednostki naukowe i akademickie, a także angażuje do działania różnego rodzaju instytucje i osoby fizyczne. Celem nawiązywania kontaktów z jednostkami zagranicznymi jest popularyzacja polskich badań w tym zakresie.

Struktura Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Polski Instytut Ekonomiczny działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym. Działalność instytutu jest finansowana z corocznej dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Na kolejne lata (do 2027 roku) wskazano w ustawie kwotę maksymalnego limitu wydatków państwa na ten cel. Rocznie Polski Instytut Ekonomiczny może otrzymać do 15 milionów zł. Nie każda instytucja otrzymuje środki w takiej wysokości. Możliwe do zaciągnięcia kwoty dla osób fizycznych są jeszcze mniejsze, a przykładem może być kredyt do 10 tysięcy zł.

Poza tym PIE może czerpać środki na działalność między innymi z:

 • dotacji celowych z budżetu państwa,
 • środków z Unii Europejskiej,
 • przychodów z tytułu różnego rodzaju projektów badawczych i programów,
 • spadków i darowizn (podatki od darowizn).

Polski Instytut Ekonomiczny – historia

Polski Instytut Ekonomiczny w obecnym kształcie nawiązuje do wieloletniej tradycji istnienia Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych. Pierwotnie taka jednostka została utworzona w 1926 roku przez Edwarda Lipińskiego – znanego ekonomistę, działacza społecznego, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników.

W założeniu działanie instytutu miało być wzorowane na podobnej jednostce funkcjonującej wtedy przy Uniwersytecie Harvarda. Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych powstał przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Po dwu latach ustalono także ostateczna nazwę – nowa jednostka miała nazywać się Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen.

Działania instytutu były wtedy kilkutorowe. Dzięki danym z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej instytut mógł na bieżąco monitorować rynek pracy i wskazywać jego trendy. Obliczano wtedy poziom bezrobocia i próbowano wskazywać jego przyczyny. Należy pamiętać, iż istnieją rodzaje bezrobocia, a każdy z nich jest uzależniony od innych czynników.

Instytut miał także dostęp do danych Izby Przemysłowo-Handlowej i danych Banku Polskiego, dzięki czemu mógł zajmować się badaniem rachunku bilansu płatniczego Polski. IBGiC badał także proces reglamentacji cen oraz strukturę zbytu przemysłu motoryzacyjnego w naszym kraju. Finalnie zatem obszar działania był jeszcze szerszy niż w przypadku harwardzkiego pierwowzoru.

Niemały wkład dla wzmacniania pozycji Zakładu mieli Witold Trompczyński i Wiesław Rydygier. W 1969 r. przekształcono ten resortowy zakład w Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Badał on – teoretycznie i empirycznie – efektywność polskiego handlu zagranicznego. Pracownicy analizowali także przemiany struktury towarowej i geograficznej handlu (polskiego i międzynarodowego) oraz ich związki z dochodem narodowym.

Rok 1983 w PIE

W 1983 r. w wyniku przekształceń i połączeń innych instytutów gospodarczych powstał Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Jego dyrektorami byli znakomici ekonomiści Tadeusz Sztucki, Teresa Pałaszewska-Reindl, Marian Strużycki, Leon Koźmiński, Andrzej K. Koźmiński, Jan Beksiak, Brunon Górecki, Alicja Jusińska czy Andrzej Spoćka” – wskazano na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W 2007 roku scalono Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego i w wyniku tego połączenia powołano Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

“Dziesięć lat później nadano mu status państwowego instytutu badawczego, który skupiał się na badaniu rozwoju rynków w Polsce i innych krajach UE, a także na zmianach zachodzących w konsumpcji i preferencjach konsumenckich oraz koniunkturach światowych” – zaznaczono na stronie internetowej pie.net.pl. Polski Instytut Ekonomiczny istnieje dopiero od 22 września 2018 roku (od momentu przyjęcia ustawy likwidującej jednocześnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur).

Obecnie Polski Instytut Ekonomiczny zajmuje się “dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą”.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

bol.slaw
bol.slaw
2019-08-27 19:00:38

W sumie myślałem ciągle że to to samo, co pamiętny IRWiK. Ale działań obecnego instytutu to jakoś nie widać, oj... nie widać....

Ewa Kaliszuk
Ewa Kaliszuk
2019-01-30 11:48:45

Sprostowanie: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWIK) to był zupełnie inny instytut. W 2007 roku został połączony z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ) w jeden instytut pod nazwą Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK). W 2017 roku nadano mu status państwowego instytutu badawczego (IBRKK-PIB). We wrześniu 2018 r. został zlikwidowany. Utworzono Polski Instytut Ekonomiczny.

Dominika Sobieraj
Dominika Sobieraj
2019-01-28 12:31:34

Szanowna Pani Marzenno, dziękuję bardzo za uwagi. Informacje zostały zaczerpnięte ze strony podanej w źródłach. Zweryfikuję je z danymi w przesłanym przez Panią linku i zaktualizuję treść powyższego tekstu. Bardzo dziękuję za poradę merytoryczną. Z poważaniem, Dominika Sobieraj

Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Marzenna Błaszczuk-Zawiła
2019-01-28 10:20:18

Szanowna Pani! W końcowej części artykułu o PIE jest sporo nieścisłości. W szczególności, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji nie był następcą Zakładu Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego i jego kolejnych "odsłon". Współtworzył natomiast Instytut Badań, Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (wraz z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: http://handelue.home.pl/ibrkk/index.php/pl/zaklady/o-nas Z poważaniem Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Podobne artykuły

Odroczenie spłaty kredytu w Credit Agricole

Credit Agricole w oficjalnym komunikacie poinformował swoich Klientów, że w związku z zachowaniem ich bezpieczeństwa ekonomicznego możliwe jest teraz odroczenia spłaty rat kredytów o nawet sześć miesięcy.

author
Patryk Byczek
24 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polacy pokochali obligacje

W ubiegłym roku kupiliśmy detaliczne obligacje skarbowe za prawie 7 mld zł. To najwięcej od 10 lat, od kiedy ministerstwo publikuje odpowiednie dane. To średnio 571 mln zł miesięcznie, czyli o prawie 50% więcej niż rok wcześniej.

author
Aneta Jankowska
19 stycznia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Koszty uzyskania przychodu

Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego liniowo lub według zasad ogólnych, mają możliwość pomniejszenia swej podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Sprawdziliśmy, jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia, jak odpowiednio je dokumentować i na co zwracać szczególną uwagę. Zapraszamy do lektury!

author
Halszka Gronek
06 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Szybkie pożyczki Sopot

Tania pożyczka dostępna jest także w Sopocie. Przygotowaliśmy ranking najlepszych ofert pożyczkowych dostępnych w pełni online. Najwyższa oferta to aż 200 000 zł, a na spłatę można otrzymać nawet 10 lat.

author
Aleksandra Gościnna
23 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Raty BGŻ BNP Paribas w sieci Play

BGŻ BNP Paribas uruchomił sprzedaż ratalną w sieci Play. W ten sposób, klienci będą mogli kupić urządzenia elektroniczne, bez podpisywania żadnej umowy wiążącej na usługi telekomunikacyjne.

author
Aneta Jankowska
24 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Wyroki UOKiKu dotyczące ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Klientów i Konsumentów poinformował w komunikacie o wyrokach sądowych, dotyczących decyzji/pozwów UOKiK w zakresie ochrony konsumentów. Ukarane firmy to między innymi Pekao Leasing, Profi Credit oraz Provident.

author
Patryk Byczek
10 maja 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj