Polski Instytut Ekonomiczny – czym się zajmuje?

Polski Instytut Ekonomiczny – czym się zajmuje?

author
Dominika Sobieraj
27 stycznia 2019

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia się jako publiczny think tank gospodarczy. Czym w istocie jest i jakie są jego zadania? Sprawdzamy.

Think tank to określenie pochodzące z języka angielskiego, ale często używane już w formie nietłumaczonej. Oznacza ono grupę ekspertów zajmującą się badaniami oraz różnego rodzaju analizami dotyczącymi spraw publicznych.

Zadania Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Podstawowym zadaniem PIE jest dostarczanie analiz i ekspertyz rynkowych potrzebnych do realizacji wieloletniego planu rządowego: Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto Polski Instytut Ekonomiczny ma zajmować się popularyzacją polskich badań naukowych (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych) w kraju i za granicą.

Wypunktujmy pozostałe najważniejsze zadania, za których realizację odpowiedzialny jest Polski Instytut Ekonomiczny:

  1. Gromadzenie księgozbioru specjalistycznego oraz całej dokumentacji badań naukowych.
  2. Dbanie o upowszechnianie wiedzy o stanie polskiej sytuacji gospodarczej i tendencjach zmian w niej zachodzących.
  3. Organizacja różnego rodzaju konferencji i seminariów, na których byłyby prezentowane wyniki badań instytutu.
  4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat rozwoju stosunków gospodarczych.
  5. Organizacja szkoleń z zakresu wiedzy ekonomicznej i społecznej.

Polski Instytut Ekonomiczny nie działa w pojedynkę – do współpracy zaprasza polskie i zagraniczne jednostki naukowe i akademickie, a także angażuje do działania różnego rodzaju instytucje i osoby fizyczne. Celem nawiązywania kontaktów z jednostkami zagranicznymi jest popularyzacja polskich badań w tym zakresie.

Struktura Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Polski Instytut Ekonomiczny działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym. Działalność instytutu jest finansowana z corocznej dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Na kolejne lata (do 2027 roku) wskazano w ustawie kwotę maksymalnego limitu wydatków państwa na ten cel. Rocznie Polski Instytut Ekonomiczny może otrzymać do 15 milionów zł.

Poza tym PIE może czerpać środki na działalność między innymi z:

  • dotacji celowych z budżetu państwa,
  • środków z Unii Europejskiej,
  • przychodów z tytułu różnego rodzaju projektów badawczych i programów.
  • spadków i darowizn.

Polski Instytut Ekonomiczny – historia

Polski Instytut Ekonomiczny w obecnym kształcie nawiązuje do wieloletniej tradycji istnienia Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych. Pierwotnie taka jednostka została utworzona w 1926 roku przez Edwarda Lipińskiego – znanego ekonomistę, działacza społecznego, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników.

W założeniu działanie instytutu miało być wzorowane na podobnej jednostce funkcjonującej wtedy przy Uniwersytecie Harvarda. Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych powstał przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Po dwu latach ustalono także ostateczna nazwę – nowa jednostka miała nazywać się Instytut Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen.

Działania instytutu były wtedy kilkutorowe. Dzięki danym z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej instytut mógł na bieżąco monitorować rynek pracy i wskazywać jego trendy. Obliczano wtedy poziom bezrobocia i próbowano wskazywać jego przyczyny.

Instytut miał także dostęp do danych Izby Przemysłowo-Handlowej i danych Banku Polskiego, dzięki czemu mógł zajmować się badaniem rachunku bilansu płatniczego Polski. IBGiC badał także proces reglamentacji cen oraz strukturę zbytu przemysłu motoryzacyjnego w naszym kraju. Finalnie zatem obszar działania był jeszcze szerszy niż w przypadku harwardzkiego pierwowzoru.

Po II wojnie światowej musiało minąć wiele lat, zanim instytut na nowo wyłonił się z niebytu. Dopiero w 1961 r. udało się powołać nawiązujący do przedwojennej tradycji Zakład Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego przy GUS. Nowo utworzony zakład w 1962 r. zainicjował publikowanie serii Prace i Materiały oraz wydawane we współpracy z GUS Zeszyty Statystyczno-Ekonomiczne.

Niemały wkład dla wzmacniania pozycji Zakładu mieli Witold Trompczyński i Wiesław Rydygier. W 1969 r. przekształcono ten resortowy zakład w Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Badał on – teoretycznie i empirycznie – efektywność polskiego handlu zagranicznego. Pracownicy analizowali także przemiany struktury towarowej i geograficznej handlu (polskiego i międzynarodowego) oraz ich związki z dochodem narodowym.

W 1983 r. w wyniku przekształceń i połączeń innych instytutów gospodarczych powstał Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Jego dyrektorami byli znakomici ekonomiści Tadeusz Sztucki, Teresa Pałaszewska-Reindl, Marian Strużycki, Leon Koźmiński, Andrzej K. Koźmiński, Jan Beksiak, Brunon Górecki, Alicja Jusińska czy Andrzej Spoćka” – wskazano na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W 2007 roku scalono Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego i w wyniku tego połączenia powołano Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

“Dziesięć lat później nadano mu status państwowego instytutu badawczego, który skupiał się na badaniu rozwoju rynków w Polsce i innych krajach UE, a także na zmianach zachodzących w konsumpcji i preferencjach konsumenckich oraz koniunkturach światowych” – zaznaczono na stronie internetowej pie.net.pl.

Polski Instytut Ekonomiczny istnieje dopiero od 22 września 2018 roku (od momentu przyjęcia ustawy likwidującej jednocześnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur).

Obecnie Polski Instytut Ekonomiczny zajmuje się “dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą”.


Źródło:

http://pie.net.pl

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/12/2745_u.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

bol.slaw
bol.slaw
2019-08-27 19:00:38

W sumie myślałem ciągle że to to samo, co pamiętny IRWiK. Ale działań obecnego instytutu to jakoś nie widać, oj... nie widać....

Ewa Kaliszuk
Ewa Kaliszuk
2019-01-30 11:48:45

Sprostowanie: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWIK) to był zupełnie inny instytut. W 2007 roku został połączony z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ) w jeden instytut pod nazwą Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK). W 2017 roku nadano mu status państwowego instytutu badawczego (IBRKK-PIB). We wrześniu 2018 r. został zlikwidowany. Utworzono Polski Instytut Ekonomiczny.

Dominika Sobieraj
Dominika Sobieraj
2019-01-28 12:31:34

Szanowna Pani Marzenno, dziękuję bardzo za uwagi. Informacje zostały zaczerpnięte ze strony podanej w źródłach. Zweryfikuję je z danymi w przesłanym przez Panią linku i zaktualizuję treść powyższego tekstu. Bardzo dziękuję za poradę merytoryczną. Z poważaniem, Dominika Sobieraj

Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Marzenna Błaszczuk-Zawiła
2019-01-28 10:20:18

Szanowna Pani! W końcowej części artykułu o PIE jest sporo nieścisłości. W szczególności, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji nie był następcą Zakładu Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego i jego kolejnych "odsłon". Współtworzył natomiast Instytut Badań, Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (wraz z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: http://handelue.home.pl/ibrkk/index.php/pl/zaklady/o-nas Z poważaniem Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Brodnica
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 października 2020

Kasa Stefczyka Brodnica

Mamy już 2 mln kredytów hipotecznych
Blog
autor wpisu
Pawel-Zdunski
20 czerwca 2016

Mamy już 2 mln kredytów hipotecznych

Kasa Stefczyka Kielce
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 października 2020

Kasa Stefczyka Kielce

Zakaz geoblokowania przy internetowych zakupach
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
17 grudnia 2018

Zakaz geoblokowania przy internetowych zakupach

Porównaj