Postanowienia Banku Pekao w związku z koronawirusem

Postanowienia Banku Pekao w związku z koronawirusem

author
Patryk Byczek
18 marca 2020

Bank Pekao podejmuje kroki działania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Instytucja wprowadza nowe zasady działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno swoim pracownikom, jak i Klientom.

Obecnie dla Banku Pekao kluczowym i nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie ciągłości wsparcia i obsługi Klientów. Należy wiedzieć, że w związku z obecną sytuacją wstrzymano planowane zwolnienia grupowe.

Bezpieczniej zostać w domu

Najważniejszym celem, na które wpłynąć mają wszystko decyzje podejmowane przez Bank Pekao w ostatnim czasie, jest zapewnienie ciągłości świadczonych przez Pekao usług. Jednocześnie przy spełnianiu celów Bank chce zadbać o bezpieczeństwo swoich i pracowników, i Klientów. Instytucja powołała do działania sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację w Polsce oraz koordynuje wszystkie podejmowane działania.

Bank Pekao podejmuje również konkretne działania odnośnie do cyfrowej transformacji Banku, która na tę chwilę umożliwia Klientom dokonywanie większości ważnych transakcji bez wychodzenia z domu. Operacje można zlecać z poziomu bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej. Bank chce zachęcić Klientów do niewychodzenia z domu i korzystania z bankowości elektronicznej poprzez kampanię prowadzoną w mediach oraz swoich oddziałach. Kapania ma zaprezentować Klientom możliwości, które oferuje aplikacja mobilna PeoPay oraz nowa odsłona bankowości elektroniczne.

Zmiany w pracy oddziałów

Bank Pekao poinformował również, że zmienił się również dotychczasowy sposób pracy oddziałów. Placówki Banku Pekao będą otwarte w innych godzinach, przeważnie krócej. Dodatkowo w jednej placówce jednocześnie może przebywać limitowana liczba osób, która ma zapewnić półtorametrowe odstępy między Klientami. W placówkach rozłożono także dodatkowe środki dezynfekujące oraz zarządzono o poszerzeniu zakresu usług sprzątających.

Działając z myślą o bezpieczeństwie swoich pracowników Bank Pekao do minimum ograniczył spotkania wewnętrzne i zewnętrzne oraz zastopował wszelkie podróże służbowe i organizację szkoleń. Wielu pracownikom zlecono świadczenie pracy zdalnej.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/491561/dzialania-banku-pekao-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Znany wokalista bankrutem
Blog
author
Dominika Sobieraj
20 kwietnia 2019

Znany wokalista bankrutem

Znaczek z okazji jubileuszu PKO BP
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
12 lutego 2019

Znaczek z okazji jubileuszu PKO BP

Bezpłatna książka da dzieci od Fundacji mBank
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 lutego 2020

Bezpłatna książka da dzieci od Fundacji mBank

NOTUS Finanse – oddział we Wrześni
Wpisy
author
Patryk Byczek
30 września 2018

NOTUS Finanse – oddział we Wrześni

Nowa możliwość potwierdzania dochodu w Banku Millennium
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 maja 2020

Nowa możliwość potwierdzania dochodu w Banku Millennium

Porównaj