Pozytywna decyzja kredytowa – co dalej?

Pozytywna decyzja kredytowa – co dalej?

author
Julia Wierciło
14 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Otrzymanie kredytu hipotecznego jest związane z wieloma formalnościami. Złożony wniosek przechodzi przez kolejne etapy, w których wymagane są różne dokumenty oraz zaświadczenia. Niektóre z podejmowanych kroków będą także wiązały się z dodatkowymi kosztami. Sprawdźmy jak wygląda cały proces oraz jakie dokumenty będą potrzebne w kolejnych stadiach starania się o kredyt hipoteczny.

Po jakim czasie otrzymujemy decyzję kredytową?

Analiza dostarczonych przez nas dokumentów poprzedza decyzję dotyczącą przyznania kredytu hipotecznego (a także kredytu gotówkowego, ale w tym artykule skupimy się raczej na hipotekach). Ile czeka się na decyzję kredytową? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ jest to dość skomplikowana operacja, a ze względu na wiele różnych czynników, także długo trwa. Przed otrzymaniem decyzji od banku jest on na etapie rozpatrywania wniosków, którego skutki możemy podzielić na:

 • decyzję kredytową wstępną – wstępna decyzja kredytowa jest często otrzymywana od razu, ewentualnie w ciągu paru dni,
 • decyzję kredytową ostateczną – decyzja powinna być podjęta w ciągu 21 dni.

Niekiedy negatywna decyzja kredytowa wydawana jest od razu – wtedy nie trzeba już czekać na ostateczną decyzję kredytową. Wydanie decyzji kredytowej negatywnej jest ostateczne. Dzieje się tak w przypadku, kiedy nie spełniamy podstawowych wymagań kredytowych. Droga od wstępnej decyzji kredytowej do ostatecznej decyzji kredytowej zajmuje natomiast sporo więcej – z reguły kilkanaście dni. Ostateczna decyzja kredytowa musi być wydana w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Jaka jest różnica pomiędzy decyzją wstępną a ostateczną?

W przeciwieństwie do kredyt gotówkowego, proces przyznawania kredytu hipotecznego jest dużo bardziej skomplikowany i zdecydowanie dłuższy. Bank podejmuje pierwszą decyzję biorąc pod uwagę ogólną analizę zdolności kredytowej. Jeżeli nie chcemy zdecydować się na taką formę kredytu, możemy rozważyć opcję pożyczki bez zdolności kredytowej. Bank dokonuje analizy na podstawie dokumentów potwierdzających dochód potencjalnego kredytobiorcy.

Dzięki wstępnej decyzji dowiadujemy się czy dzięki naszym dochodom możemy otrzymać kredyt, ale nie jest to decyzja ostateczna. Tym samym nie jest wiążąca. W przypadku chęci podniesienia zdolności, warto sprawdzić, jak zwiększyć zdolność kredytową. Otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej oznacza możliwość podjęcia kolejnych kroków w procedurze starania się o otrzymanie kredytu.

Warto od razu dostarczyć wszystkie dokumenty kredytowe

Wraz z pozytywną decyzją kredytową otrzymujemy spis wymaganych przez bank dokumentów, które są konieczne w dalszym procesie. Wniosek będzie kompletny tylko z wymaganymi dokumentami. Są to na przykład operat z wyceną nieruchomości, a także umowa przedwstępna kupna-sprzedaży. W momencie dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów rozpoczyna się procedura rozpatrywania naszego wniosku, czego skutkiem jest ostateczna decyzja. W przeciwieństwie do decyzji wstępnej jest ona wiążąca. Czas oczekiwania na decyzję kredytową jest zależny od wstępnej oraz ostatecznej decyzji, co uzależnione będzie od czasu dostarczenia koniecznych dokumentów przez potencjalnego kredytobiorcę.

Czy można przyspieszyć wydanie decyzji kredytowej?

Osoba wnioskująca o kredyt może wpłynąć na przyspieszenie wydania decyzji kredytowej właśnie poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w czasie oraz poprawne wypełnienie wniosku. Wymagania dokumentacyjne mogą się różnić w zależności od rodzaju kredytu i polityki firmy finansowej, ale zazwyczaj wymagane są m.in. dokumenty potwierdzające dochód, historię kredytową i zatrudnienie.

Dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji może znacznie przyspieszyć proces analizy wniosku i podejmowania decyzji kredytowej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów lub niejasnych informacji, firma finansowa może poprosić o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie, co opóźni cały proces. Dodatkowo, osoba wnioskująca o kredyt może skontaktować się z firmą finansową i poprosić o informację o postępie analizy wniosku oraz o ewentualne braki w dokumentacji. W ten sposób, klient będzie miał pewność, że jego wniosek jest aktywnie analizowany i będzie mógł w razie potrzeby uzupełnić brakujące dokumenty.

Warto również pamiętać o weryfikacji swojej historii kredytowej przed złożeniem wniosku. Dzięki temu, klient będzie miał pewność, że jego historia kredytowa jest aktualna i nie zawiera błędów. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w historii kredytowej, klient może skontaktować się z biurem informacji kredytowej i poprosić o ich korektę.

Pozytywna decyzja kredytowa – co dalej?

Jeżeli ostateczna decyzja, którą otrzymamy od banku będzie pozytywna, powinien on przedstawić ofertę kredytu, a także podać czas na podpisanie umowy. Oferta jest ważna zazwyczaj przez 30 do 45 dni i to właśnie w tym okresie powinniśmy podjąć decyzję. Jeżeli nie będziemy chcieli sfinalizować umowy w tym czasie, po jego upływie cała procedura będzie musiała rozpocząć się od nowa. W przypadku zdecydowania się na przedstawioną przez bank ofertę, należy podpisać umowę. Odbywa się to w określonym oddziale banku.

Jeżeli kredyt został wzięty z drugą osobą (na przykład ze współmałżonkiem), to na podpisanie umowy kredytowej należy pojawić się wspólnie, a także mieć przy sobie odpowiednie dokumenty tożsamości.

Kiedy otrzymujemy pieniądze po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej?

Termin wypłaty środków jest jasno określony w umowie. Nie następuje to od razu po podpisaniu umowy. W przeciwieństwie do szybkich pożyczek, czeka nas wiele formalności. Aby skorzystać z szybkiego zobowiązania, najlepsze rozwiązanie warto sprawdzić w naszym rankingu kredytów gotówkowych. W przypadku kredytu hipotecznego, w pierwszej kolejności należy spełnić wszystkie konieczne do uruchomienia kredytu warunki. Wypłata kredytu następuje najczęściej jeden dzień roboczy po ich spełnieniu. Warunkiem, który musi zostać spełniony obowiązkowo jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Najpierw jednak własność nieruchomości musi zostać przeniesiona.

Finalizacja kredytu hipotecznego

Transakcja zakupu nieruchomości musi zostać sfinalizowana. Jest to najważniejsze działanie, które spełniamy zawierając umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Po zawarciu umowy, notariusz powinien złożyć wniosek elektroniczny, dotyczący wpisu do księgi wieczystej. Należy pamiętać, że spotkanie z notariuszem wiąże się z kosztami. Będzie to podatek PCC od transakcji zakupu. Kolejnym krokiem będzie wniosek o ustanowienie hipoteki, który należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych naszego sądu rejonowego. Tutaj również konieczne będzie uiszczenie opłaty od dokonania wpisu w KW.

Czego jeszcze będą wymagały banki po pozytywnej decyzji kredytowej?

 • dostarczenia przez nas potwierdzenia złożenia wniosku o wpis do hipoteki,
 • dostarczenia aktu notarialnego zakupu,
 • potwierdzenia wpłaty wkładu własnego,
 • dostarczenia potwierdzenia ubezpieczenia nieruchomości,
 • dostarczenia innych indywidualnie wymaganych przez bank dokumentów.

Co robić w wypadku otrzymania negatywnej decyzji kredytowej?

Jeżeli decyzja dotycząca naszego kredytu będzie negatywna, należy złożyć wniosek o wyjaśnienie. Należy zastanowić się, dlaczego bank odmówił udzielenia kredytu? Jeżeli bowiem otrzymamy negatywną decyzję kredytową, to zawsze wynika ona z konkretnego powodu. Odrzucenie wniosku może wiązać się z wieloma czynnikami. Dokładna analiza przyczyny pomoże nam na uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości. Jeżeli obecnym problemem jest wiele zadłużeń możemy skorzystać z opcji kredytu konsolidacyjnego. Pomoże to podsumować zobowiązania. W przypadku problemów ze spłatą rozsądnym rozwiązaniem może okazać się kredyt dla zadłużonych.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Pozytywna decyzja kredytowa oznacza, że bank lub inna instytucja finansowa zdecydowała się udzielić kredytu wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego dochody, wydatki oraz historię kredytową.

Wysokość dochodów, stan zdrowia, wiek, historia kredytowa i inne czynniki mogą wpłynąć na zdolność kredytową wnioskodawcy.

Bank lub instytucja finansowa sprawdza historię kredytową wnioskodawcy, w tym jego zdolność do spłaty wcześniejszych kredytów, terminowość spłaty, a także inne informacje, takie jak zadłużenie.

Warunki udzielenia kredytu, takie jak wysokość oprocentowania, okres spłaty kredytu, wysokość raty kredytowej oraz inne koszty, mogą zależeć od różnych czynników, takich jak wysokość dochodów, rodzaj kredytu itp.

Nie, pozytywna decyzja kredytowa nie jest gwarancją uzyskania kredytu, ponieważ bank lub instytucja finansowa może zdecydować się na udzielenie kredytu na niższych lub wyższych warunkach lub odmówić udzielenia kredytu z powodu niskiej zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Podsumowanie

 1. Pozytywna decyzja kredytowa oznacza, że bank lub inna instytucja finansowa zdecydowała się udzielić kredytu wnioskodawcy.
 2. Decyzja kredytowa jest wynikiem oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, czyli jego zdolności do spłacenia kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie.
 3. Wnioskodawca powinien przedstawić bankowi lub instytucji finansowej dokumenty potwierdzające jego dochody, wydatki oraz historię kredytową.
 4. Bank lub instytucja finansowa sprawdza historię kredytową wnioskodawcy, w tym jego zdolność do spłaty wcześniejszych kredytów, terminowość spłaty, a także inne informacje, takie jak zadłużenie.
 5. Otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej może zależeć od wielu czynników, takich jak wysokość dochodów, stan zdrowia, wiek, historię kredytową i inne czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową wnioskodawcy.
 6. Pozytywna decyzja kredytowa może być udzielona na różne cele, takie jak zakup samochodu, remont mieszkania, wyjazd na wakacje itp.
 7. Bank lub instytucja finansowa może wymagać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o dochodach z pracy lub z innych źródeł.
 8. Pozytywna decyzja kredytowa może być udzielona na różnych warunkach, takich jak wysokość oprocentowania, okres spłaty kredytu, wysokość raty kredytowej oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu.
 9. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, wnioskodawca otrzymuje umowę kredytową, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kredytu oraz zobowiązania związane z jego spłatą.
 10. Pozytywna decyzja kredytowa nie jest gwarancją uzyskania kredytu, ponieważ bank lub instytucja finansowa może zdecydować się na udzielenie kredytu na niższych lub wyższych warunkach lub odmówić udzielenia kredytu z powodu niskiej zdolności kredytowej wnioskodawcy.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski ze Złotym Listkiem CSR

ING Bank Śląski poinformował w najnowszym komunikacie o przyznanej instytucji nagrodzie Złotego Listka CSR Polityki. Bank otrzymał nagrodę, ponieważ jako jedna z wielu organizacji wyróżnia się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

author
Patryk Byczek
11 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Informacja o awizo przyjdzie jako SMS

Poczta Polska od 18 sierpnia 2020 roku wdrożyła nowe opcje dostępne przez Internet. Ułatwią nam one korzystanie z usług pocztowych oraz mogą wpłynąć zmniejszenie się kolejek wewnątrz placówek pocztowych. Niektóre opcje będą wymagały od nas potwierdzenia tożsamości za pomocą profilu zaufanego.

author
Dominika Byczek
21 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Górze

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Górze – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
04 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Customer Lab w BNP Paribas

Bank BNP Paribas przenosi badania potrzeb i preferencji Klienta na zupełnie inny, wyższy poziom. Instytucja zdecydowała się powołać Customer Lab, czyli tak zwane zewnętrzne „centrum wiedzy o kliencie”. BNP wykorzystuje do tego najnowocześniejszą przestrzeń technologiczną oraz posiadaną wiedzę z obszaru statystyki, socjologii oraz psychologii.

author
Patryk Byczek
07 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zostać policjantem?

Komendy polskiej policji nie narzekają na brak chętnych. Nic dziwnego - dobra pensja, wczesna emerytura i liczne dodatki do wypłaty oraz tak zwana trzynasta pensja w roku - mundurówka - zachęcają niejednego młodego człowieka do przywdziania niebieskiego munduru.

author
Dominika Byczek
02 września 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Oszustwo “na kwarantannę”

Dopiero co wczoraj pisaliśmy o oszustwie na Polski Bon Turystyczny, a już media donoszą o nowym oszustwie – tym razem jego ofiarą mogą paść osoby przebywające na kwarantannie. Podpowiadamy, czego się wystrzegać.

author
Dominika Byczek
27 lipca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj