Każdy, kto stara się o udzielenie kredytu, skazany jest na przebrnięcie przez proces kredytowy. Sprawdziliśmy, na czym on polega i jakie są jego etapy.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 29.09.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest proces kredytowy? 
2. Na czym polega?
3. Etapy procesu kredytowego.
4. Podsumowanie. 

 

 

CO TO JEST PROCES KREDYTOWY?

Proces kredytowy to nic innego, jak kompletna i wieloetapowa procedura udzielenia wsparcia finansowego na rzecz wnioskodawcy. Proces ten rozpoczyna się wraz z pierwszym zapoznaniem oferty kredytowej, a trwa aż do chwili całkowitego spłacenia zaciągniętego zobowiązania.
 

Można więc powiedzieć, iż proces kredytowy jest szeroko rozumianą współpracą między bankiem a Kredytobiorcą. W procesie owy obie strony biorą czynny udział, choć każdy podmiot wypełnia inne role. 
 

Do zadań Kredytodawcy należy rzetelne przedstawienie ofert kredytowych, sprawdzenie zdolności i wiarygodności konsumenckiej Wnioskodawcy, a także późniejsza obsługa udzielonego produktu. Kredytobiorca musi natomiast chętnie współpracować i wypełniać swe konsumenckie obowiązki.

 

NA CZYM POLEGA?

Proces kredytowy to pełna procedura udzielenia kredytu. Rozpoczyna się ona wraz z pierwszym zapoznaniem danej oferty kredytowej przez Kredytobiorcę, a trwa aż do chwili całkowitego spłacenia przez niego zaciągniętego zobowiązania.
 

Aby kredyt został udzielony prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest wypełnienie każdego z poszczególnych etapów procesu kredytowego przez zaangażowane strony (bank i Kredytobiorcę).
 

Owe etapy polegają przede wszystkim na rzetelnym przedstawieniu oferty kredytowej, dogłębnym zbadaniu zdolności i wiarygodności konsumenckiej Klienta, a także na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji kredytowej.

 

ETAPY PROCESU KREDYTOWEGO

 

1) Przedstawienie produktów oferowanych w danym banku
Pierwszym etapem procesu kredytowego jest oczywiście wizyta w banku – celem zapoznania się z proponowanymi przez daną instytucję produktami.
 

Zanim zdecydujemy się na dany bank, warto jest porównać oferty z kilku różnych instytucji kredytowych. Każdy z banków może bowiem specjalizować w określonym typie produktów (np. kredyty dla firm lub kredyty hipoteczne) i właśnie takie oferty mieć na najlepszym poziomie. 

Warto więc poświęcić odrobinę czasu na przeanalizowanie obecnego rynku kredytowego i na sprawdzenie opinii innych Konsumentów na temat danego banku.

2) Wstępna ocena kredytowa
Gdy zdecydujemy się na jeden bank, powinniśmy udać się do jego oddziału, by bezpośrednio zapoznać się z konkretną ofertą kredytową.
 

Warto wiedzieć, iż wszystkie oferowane przez bank produkty dedykowane są określonej grupie Konsumentów. Dlatego właśnie, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów oferty, doradca kredytowy przeprowadzi naszą wstępną ocenę kredytową.
 

Wiedząc, jakie w przybliżeniu są nasze dochody i jakie mamy możliwości prywatno-finansowe, pracownik banku będzie wiedział, jakich produktów szukać i jakie oferty nam przedstawić.

3) Wybór oferty
Gdy pracownik banku przeprowadzi wstępną ocenę naszej zdolności kredytowej, zaproponuje nam ofertę zbliżoną zarówno do naszych oczekiwań, jak i do możliwości osobistych oraz finansowych.
 

Wybrana oferta z pewnością zawierać będzie kilka wariantów. Należy zapoznać się ze szczegółami każdego z nich i ocenić plusy oraz minusy danego produktu. W końcu każdy kredyt jest zobowiązaniem na kilka, czasem nawet na kilkanaście lat, dlatego nie warto decydować się na złe warunki kredytowe. 
 

Dalsza procedura kredytowa ruszy dopiero wtedy, gdy wybierzemy konkretną ofertę i zatwierdzimy wynegocjowane z bankiem warunki kredytowe. 

4) Podpisanie umowy przedwstępnej

W przypadku kredytów na sporą sumę pieniędzy – na przykład kredytów hipotecznych – cały proces kredytowy nie obejdzie się bez podpisania umowy przedwstępnej. 
 

Umowa przedwstępna ma na celu zabezpieczenie obu stron transakcji. Dzięki takiej umowie strony kredytu zdobędą dodatkowy czas na dookreślenie wzajemnych relacji, a ich wstępnie wynegocjowane warunki współpracy znajdą prawne potwierdzenie. 
 

Co równie istotne, umowa przedwstępna zapewni prawo do dochodzenia swych należności przed sądem – w sytuacji, gdy druga strona uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej (czyli właściwej). 

5) Zebranie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku
Gdy podpiszemy już umowę przedwstępną, zobowiązani będziemy do jak najszybszego zgromadzenia wymaganych dokumentów. Wszystko to dlatego, iż bez dołączenia niezbędnych zaświadczeń do naszego wniosku kredytowego, żaden bank nie zgodzi się udzielić nam finansowania. 
 

Kredytodawca poprosi nas o dostarczenie dokumentów osobowych (aktualny dowód osobisty, dokument potwierdzający stan cywilny czy też pismo urzędowe określające ilość osób przebywających na naszym utrzymaniu), dokumenty dochodowe (m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach) i inne niezbędne zaświadczenia (np. te dotyczące posiadanych już przez nas zobowiązań kredytowych).
 

Komplet zebranych dokumentów należy dołączyć do wniosku kredytowego, jaki następnie złożony zostanie do banku celem przeprowadzenia dogłębnej analizy naszej zdolności oraz wiarygodności konsumenckiej.

6) Analiza wniosku kredytowego
Analiza kredytowa składa się aż z trzech części (technicznej, formalno-prawnej i finansowej), a jej pełne przeprowadzenie może potrwać nawet 21 dni. Wszystko po to, by jak najrzetelniej sprawdzić danego wnioskodawcę, a tym samym zminimalizować ryzyko niespłacenia przez niego zobowiązania.
 

Część techniczna analizy kredytowej polega na ocenie m.in. proponowanych zabezpieczeń kredytu (np. hipoteki) pod kątem ich wartości rynkowej czy podstawy szacunku wartości. Sprawdzane są także wszystkie formalne aspekty umowy i danych w nią wprowadzonych.
 

Część formalno-prawna analizy polega na sprawdzeniu wiarygodności kredytowej danego Konsumenta – jego historii kredytowej, widnienia na czarnej liście dłużników, nagromadzonych zaległości wobec US lub ZUS, ryzyka zawodowego danej branży, a przypadku przedsiębiorców – sposobu zarządzania biznesem. 
 

Część finansowa analizy, przez wielu określana mianem kluczowej, polega na sprawdzeniu sprawozdań finansowych Klienta, a także jego płynności finansowej i zdolności kredytowej. Mówiąc prościej – sprawdzane jest to, czy danego Klienta stać na dany kredyt i czy poradzi on sobie z jego spłatą.
 

Martwisz się o odrzucenie Twojego wniosku kredytowego? Sprawdź, jak zwiększyć zdolność kredytową.

7) Wydanie decyzji kredytowej
Po przeanalizowaniu wiarygodności i zdolności kredytowej Wnioskodawcy, a także po obliczeniu przez analityków poziomu ryzyka danej transakcji, wygenerowany zostanie specjalny raport kredytowy na temat Konsumenta. 
 

Raport ten zawierać będzie wszelkie niezbędne informacje zgromadzone w trakcie pełnej analizy przypadku. Umieszczone w nim zostaną zarówno pozytywne, jak i negatywne dane kredytowe w sprawie Wnioskodawcy.
 

Można powiedzieć, iż wygenerowany przez analityków bankowych raport pełni rolę uzasadnienia dla równocześnie wydanej decyzji kredytowej. Oba dokumenty trafiają do doradcy bankowego, który ma za zadanie przedstawić ich treść Wnioskodawcy.
 

Otrzymałeś negatywną decyzję kredytową? Sprawdź, dlaczego bank odmówił Ci kredytu.

8) Podpisanie umowy kredytowej
Jeśli bank wydał wobec Ciebie pozytywną decyzję kredytową, oznacza to, że możesz śmiało przygotowywać się do podpisania docelowej umowy kredytowej. 
 

Każdy Wnioskodawca powinien otrzymać od banku kompletny egzemplarz umowy do wglądu. Warto na spokojnie zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokładnie przejrzeć wszystkie zapisy. 
 

Jeżeli poszczególne paragrafy zgadzają się z wcześniej ustalonymi warunkami kredytowymi, Konsument będzie mógł umówić się na podpisanie umowy.


 

9) Uruchomienie środków i dalsza obsługa kredytu

Jeżeli Konsument spełni wszystkie warunki do uruchomienia kredytu, ostatnim etapem procesu kredytowego będzie wypełnienie przez Kredytobiorcę polecenia wypłaty środków i dostarczenia owego dokumentu do banku.
 

Konsument otrzyma kredyt, a bank przejmie pieczę nad danym produktem. Obsługa kredytu potrwa aż do chwili wpłacenia przez nas na rzecz banku ostatniej raty zobowiązania. 
 

W przypadku drobnych kredytów czas ten może trwać do 1 roku. W sytuacji zaciągnięcia zobowiązania na sporą kwotę, obsługa kredytu może potrwać nawet 30-35 lat. W chwili spłacenia ostatniej raty zobowiązania na dobre zakończymy proces kredytowy.

 

 

PODSUMOWANIE

1. Proces kredytowy to nic innego, jak pełna procedura udzielenia kredytu przez instytucję finansową.
 

2. Zanim uruchomimy proces kredytowy, warto przejrzeć oferty kilku banków, by znaleźć produkt najlepiej spełniający nasze oczekiwania.
 

3. Proces kredytowy rozpoczyna się wraz z pierwszym zapoznaniem danej oferty kredytowej przez Kredytobiorcę, a trwa aż do chwili całkowitego spłacenia przez niego zaciągniętego zobowiązania.
 

4. Proces kredytowy w wąskim rozumieniu (czyli kończąc na wypłaceniu środków na rzecz Kredytodawcy) trwa zwykle od 2 tygodni do nawet 6-8 miesięcy.
 

5. Proces kredytowy w szerokim rozumieniu (czyli kończąc na opłaceniu ostatniej raty zaciągniętego kredytu) może trwać nawet 30-35 lat
 

6. Podczas procesu kredytowego bank dokładnie sprawdzi naszą ocenę kredytową
 

7. Podczas oceny kredytowej przeanalizowana zostanie nasza zdolność, historia oraz wiarygodność kredytowa
 

8. By oddać wniosek do analizy banku, konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów. Co istotne, każdy bank żąda przedłożenia innych zaświadczeń.
 

9. W procesie kredytowym udział bierze nie tylko doradca kredytowy obsługujący nas w banku, lecz także analityk kredytowy wydający nam decyzję kredytową. 
 

10. Decyzja kredytowa wydana przez bank może być pozytywna lub negatywna – w zależności od indywidualnej oceny naszego wniosku i efektów analizy konsumenckiej.
 


 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (0)

dzieki, utwierdziliscie mnie w przekonaniu ze z kredytem to wiecej zachodu niz to warte