Przewalutowanie kredytu – na czym polega?

Przewalutowanie kredytu – na czym polega?

author
Halszka Gronek
31 stycznia 2024
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Wraz ze skokiem wartości stóp procentowych wzrastają koszty kredytów zaciągniętych w danej walucie. Niestety podwyżki nie są zależne ani od banku, ani od kredytobiorcy. Sposobem na to, by nie stracić na nagłej zmianie stóp bazowych, może okazać się przewalutowanie kredytu, dzięki któremu zmienia się sposób rozliczania rat.

Spis treści:

 1. Na czym polega przewalutowanie kredytu?
 2. Kurs waluty a koszt kredytu
 3. Kto może przewalutować kredyt?
 4. Czy przewalutowanie kredytu się opłaca?
 5. Przewalutowanie kredytu - podsumowanie
Zwiń spis treści

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu jest jednym ze sposobów restrukturyzacji zadłużenia, a więc zmiany sposobu rozliczania się z zobowiązania finansowego, jakie zaciągnęliśmy w banku lub innej instytucji. Dzięki przewalutowaniu możemy skorygować pierwotnie uzgodniony i zatwierdzony sposób spłaty kredytu lub pożyczki – po to, aby rozliczanie stało się dla nas korzystniejsze, a przede wszystkim tańsze. Istotą przewalutowania kredytu jest zmiana waluty, według której zaciągnięty i rozliczany jest nasz kredyt.

Przewalutowanie kredytu to po prostu zmiana waluty, w której zostało udzielone zobowiązanie. Dzięki przewalutowaniu kredytu możemy uniknąć ryzyka związanego ze zmianami kursów obcych walut.

Przykładowo: zaciągając kredyt w złotówkach, możemy przewalutować go na kredyt rozliczany we frankach szwajcarskich, dolarach, euro czy funtach. Kredyt złotówkowy zamieniamy tym samym na kredyt walutowy, a dzięki zmianie waluty na korzystniejszą nasze zobowiązanie względem banku staje się mniejsze. 

Przewalutowanie kredytu jest odpowiednią formą restrukturyzacji zadłużenia dla wszystkich tych, którzy zaciągnęli swoje kredyty w umacniającej się walucie. Na rynku bowiem można zauważyć zależność, że im bardziej umacnia się dana waluta, tym szybciej rosną jej stopy procentowe. Tym samym wzrasta oprocentowanie kredytów, a więc ogólny koszt kredytu. Kredytobiorca, choć niczemu nie winien, musi ponieść koszty związane z ogólnorynkowymi przemianami i zmianą kursów. 

Kurs waluty a koszt kredytu

Wielu konsumentów nie rozumie, dlaczego ich kredyt, także kredyt hipoteczny, drożeje z powodów zupełnie niezależnych od nich, takich jak zmiany kursów walut i rynkowych stóp procentowych. Nie trudno zaprzeczyć temu, iż ponoszenie kosztów związanych z tendencjami zupełnie od nas niezależnymi jest niesprawiedliwe. Na tym jednak polega system bankowy i nie można tego obejść. Przekonali się o tym frankowicze, którzy w pierwszej dekadzie XXI wieku zaciągnęli spore kredyty we franku szwajcarskim, a teraz zmagają się z ich drogą spłatą.

Co ma wspólnego kurs waluty z kosztem naszego kredytu? Cóż, sprawa nie jest prosta, ale postaramy się ją przedstawić najzwięźlej, jak to możliwe. Po pierwsze: każdy kraj ma swoją obowiązującą walutę. Waluta z kolei ma swoją wartość, która w zależności od wielu makro- i mikroekonomicznych czynników może się umacniać bądź słabnąć. Małe zmiany wartości zwykle nie wnoszą większych rewolucji na rynek finansowy. Jednak drastyczne i utrzymujące się zmiany wartości walut skutkują zmianą stóp procentowych.

Gdy wzrasta wartość danej waluty (przykładowo frank się umacnia), rosną stopy procentowe obowiązujące w sektorze bankowym.

Wiąże się to z pożądanym aktywnem (państwa z mocną walutą oferują między innymi korzystne depozyty i wyjątkowo rentowne obligacje). I choć lokaty stają się korzystniejsze, to kredyty stają się coraz droższe – obowiązuje bowiem wyższa stopa procentowa, wedle której wypłaca się odsetki. W przypadku lokat bank płaci nam, lecz w przypadku kredytów – to my płacimy bankowi. Stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na koszt naszego kredytu. Wszystko to dlatego, że każda pożyczka, także pożyczki na raty i kredyt zakłada pewne oprocentowanie.

Na oprocentowanie natomiast składa się:

 • marża (procentowo wskazany zysk banku z udzielenia kredytu),
 • ogólnorynkowa stawka referencyjna (stopa procentowa).

Im większa wartość waluty, tym wyższa stopa, a co za tym idzie – wyższe oprocentowanie i ogólny koszt kredytu.

Kto może przewalutować kredyt?

Przewalutowanie kredytu na walutę o korzystniejszej stawce referencyjnej (stopie procentowej) może okazać się wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem – zwłaszcza wtedy, gdy waluta, podług której zaciągnęliśmy zobowiązanie, drastycznie zmieniła swoja wartość. Warto jednak wiedzieć, że aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba spełnić szereg wymogów. Przejście na kredyt walutowy od 2014 roku jest znacznie utrudnione ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa, których wymaga KNF, a mowa o Rekomendacji S.

Zgodnie z treścią Rekomendacji „S” wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego banki mogą udzielać kredytów wyłącznie w tej walucie, w jakiej wnioskodawcy pobierają swe stałe dochody.

Oznacza to, że osoby zarabiające w złotówkach nie mają już obecnie szans na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego we frankach szwajcarskich, euro czy każdej innej walucie obcej. Dotyczy to także przewalutowania pierwotnego kredytu złotówkowego. By móc skorzystać z przewalutowania kredytu, należy udowodnić przed bankiem, iż osiąga się dochody w tej walucie, wedle której chcielibyśmy się rozliczać z zaciągniętego zobowiązania. Banki w Polsce mają prawo poprosić o dostarczenie zaświadczeń przetłumaczonych na język polski (często wymaga się przekładu tłumacza przysięgłego). Należy pamiętać o:

 • zagranicznej deklaracji,
 • wyciągu z konta bankowego,
 • scoringu z zagranicznego biura informacji kredytowej (odpowiednik polskiego BIK S.A.).

Czy przewalutowanie kredytu się opłaca?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy przewalutowanie kredytu jest opłacalnym i korzystnym rozwiązaniem. Dotyczy to wszystkich zobowiązań bankowych, także kredytów online.

Czy przewalutowanie kredytu się opłaca? To zależy od:

 • indywidualnej sytuacji kredytobiorcy,
 • obowiązujących stóp procentowych,
 • prognoz rynkowych na przyszłe miesiące bądź lata,
 • określonych w umowie kosztów przewalutowania kredytu.

Zastanawiając się nad przewalutowaniem kredytu, warto wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki. W innym wypadku możemy gorzko się rozczarować. Przewalutowanie jako usługa bankowa jest oczywiście płatne. Banki pobierają za nie prowizję (zwykle w wysokości od 1% do 2% kwoty kredytu). Poza tym trzeba przygotować się na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej (standardowy koszt wynosi od 100 do 350 złotych – w zależności od indywidualnej polityki banku). Ostatnia opłata to tak zwany spread walutowy, czyli różnica między kursem wypłaty i spłaty kredytu.

Jeśli z naszych obliczeń jasno wyjdzie, iż przewalutowanie okaże się korzystnym wyjściem (bo różnica między stopami procentowymi dla poszczególnych walut jest aż tak znacząca), warto skorzystać z tej szansy.

Mimo wszystko jednak nie możemy być pewni, czy przewalutowanie kredytu po kilku czy kilkunastu latach spłaty nie okaże się klapą. W końcu stopy procentowe znów mogą ulec zmianie – ponownie na naszą niekorzyść. 

Przewalutowanie kredytu - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Przewalutowanie kredytu jest jednym ze sposobów restrukturyzacji zadłużenia, a więc zmiany sposobu rozliczania się z zobowiązania finansowego.
 • Istotą przewalutowania kredytu jest zmiana waluty, według której zaciągnięty i rozliczany jest nasz kredyt.
 • Przewalutowanie kredytu jest odpowiednią formą restrukturyzacji zadłużenia dla wszystkich tych, którzy zaciągnęli swoje kredyty w drożejącej i umacniającej się walucie.
 • Koszt kredytu jest zależny od zmian kursu waluty, bowiem oprocentowanie kredytu zależy od indywidualnej stopy procentowej odpowiadającej wartości waluty.
 • Im większa wartość waluty, tym wyższa stopa procentowa, a co za tym idzie – wyższe oprocentowanie i ogólny koszt kredytu.
 • Od 2014 roku możliwość skorzystania z przewalutowania kredytu jest znacznie ograniczona. Wszystko to na mocy Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • By móc skorzystać z przewalutowania kredytu, należy udowodnić przed bankiem, iż osiąga się dochody w tej walucie, wedle której chcielibyśmy się rozliczać z zaciągniętego zobowiązania.
 • Opłacalność przewalutowania zależy indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, obowiązujących stóp procentowych, prognoz rynkowych na przyszłe miesiące bądź lata, a także od określonych w umowie kosztów przewalutowania kredytu.
 • Nigdy nie możemy być pewni, czy przewalutowanie kredytu po kilku czy kilkunastu latach spłaty nie okaże się klapą. W końcu stopy procentowe znów mogą ulec zmianie – ponownie na naszą niekorzyść.
 • Kredytobiorcy i kredytodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na to, czy stopy procentowe ulegną zmianie. Zależy to bowiem od wielu makro- i mikroekonomicznych czynników.
author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pocztowy uhonorowany tytułem CESSIO

Bank Pocztowy poinformował w komunikacie prasowym o zdobyciu nagrody CESSIO 2021, którą przyznaje Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Instytucja zajęła pierwsze miejsce w kategorii CESSIO OUTSOURCING. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
23 września 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wzrosła liczba niewypłacalnych firm

Święta za pasem, ale nie wszyscy mogą obchodzić je w spokoju i wyciszeniu. 21 grudnia wiodący  globalny ubezpieczyciel opublikował raport, z którego wynika, że w Polsce mamy do czynienia z dużym wzrostem liczby wypłacalności firm. Największe problemy obserwujemy w sektorze rolnym i spożywczym.

author
Dominika Byczek
24 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile zarabia deweloper?

Deweloper to inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych. Sprawdziliśmy, ile zarabia się w tym zawodzie.

author
Sandra Tessmer
28 sierpnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Pożyczka 800 zł – kto udziela?

Chwilówki online to jedne z najczęstszych zobowiązań, po które sięgają Klienci. Produkty pozabankowe są o wiele prostsze do uzyskania, niż pożyczka lub kredyt w banku. Pamiętaj jednak, że nawet firma pożyczkowa może sprawdzać Twoją zdolność kredytową oraz Twoją sytuację pożyczkową w biurach informacji gospodarczej. Jeżeli interesuje Cię szybka pożyczka 500 zł to sprawdź nasz ranking pożyczek i wybierz tę, która jest najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb. Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu oraz z minimum formalności – wystarczy posiadać telefon komórkowy, tablet lub laptop. Maksymalny okres spłaty to czasami nawet kilka miesięcy. Sprawdź nasz ranking chwilówek oraz szczegóły ofert dostępnych na rynku pozabankowym.

author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komornik Sądowy Urszula Przetacka

Jeżeli nie spłacamy naszych zobowiązań, sprawa może trafić do Komornika Sądowego. Sprawdź co możesz zrobić, gdy zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

author
Patryk Byczek
05 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Instytucja znana dotąd jako Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych przekształciła się w Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Nowo powstały podmiot ma czuwać nad prawidłowym rozwojem całego polskiego rynku finansowego – w tym banków, pośredników finansowych, firm pożyczkowych, a nawet firm ubezpieczeniowych. Co jeszcze należy do obowiązków ZPF? 

author
Halszka Gronek
24 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj