Kredyt walutowy – na czym polega?

Kredyt walutowy – na czym polega?

author
Halszka Gronek
13 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna być dokładnie przemyślania i przekalkulowania. Dlatego właśnie w wielu przypadkach warto jest rozważyć ofertę kredytu walutowego. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

  1. Czym jest kredyt walutowy?
  2. Kredyt walutowy a rekomendacja "S"
  3. Kto może otrzymać kredyt walutowy?
  4. Jak otrzymać kredyt?
  5. Wymagane dokumenty
  6. Które banki oferują kredyt walutowy?
  7. Podsumowanie
  8. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy, nazywany inaczej kredytem dewizowym, jest wciąż nieczeszącym się zbytnią popularnością produktem bankowym. Istotą takiego kredytu jest fakt udzielenia go w innej walucie niż ta obowiązująca w danym kraju.

Kredyt dewizowy w Polsce najczęściej oferowany jest w euro lub we frankach szwajcarskich. Co istotne, kredyty walutowe zwykle są niżej oprocentowane niż złotowe ze względu na niskie stopy procentowe w tamtejszych strefach.

Jednak wzięcie kredytu w obcej walucie nie jest takie proste, a jeśli już się nam to uda, będziemy musieli liczyć się z tzw. ryzykiem kursowym. Na skutek nieoczekiwanych zmian kursu waluty obcej zmianie ulegnie bowiem także oprocentowanie naszego zadłużenia.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Kredyt walutowy a rekomendacja "S"

Kredyty walutowe przezywały swe szczęśliwe lata na polskim rynku bankowym aż do 2014 roku.  Wtedy to właśnie weszła w życie jedna z wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji „S”. Owa wytyczna KNF-u zasądziła, iż banki będą mogły udzielać kredytów wyłącznie w walucie stałych dochodów klienta. Oznacza to, że wnioskodawcy zarabiający w złotówkach nie mają już możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego w żadnych walutach zagranicznych.

Zasada ta działa w dwie strony. Polacy, którzy pracują za granicą i zarabiają w tamtejszej walucie, nie mogą już ubiegać się o kredyt w polskiej walucie. Rekomendacja „S” dotyczy wszystkich potencjalnych kredytobiorców – niezależnie od wielkości uzyskiwanych przez nich dochodów i szacowanej zdolności kredytowej.

Kto może otrzymać kredyt walutowy?

Zgodnie z treścią Rekomendacji „S”, jakie w 2014 roku wydała Komisja Nadzoru Finansowego, banki mogą obecnie udzielać kredytów wyłącznie w tej walucie, w jakiej wnioskodawcy pobierają swe stałe dochody.

Oznacza to, że osoby, które zarabiają w złotówkach nie mają już obecnie szans na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego we frankach szwajcarskich, euro czy każdej innej walucie obcej. Natomiast Polacy, którzy pracują i zarabiają za granicą, nie mogą ubiegać się o kredyt złotówkowy. Zasada ta dotyczy wszystkich potencjalnych kredytobiorców – niezależnie od wielkości uzyskiwanych przez nich dochodów, wkładu własnego czy szacowanej zdolności kredytowej.

Jak otrzymać kredyt?

Jeśli jesteś osobą, która spełnia warunek zgodności waluty dochodu z walutą kredytu, i chcesz zaciągnąć kredyt dewizowy, nie musisz właściwie spełniać żadnych wyjątkowych kryteriów. Cały proces wnioskowania zbliżony jest bowiem do wnioskowania o kredyt złotówkowy. Najważniejszym warunkiem, jaki musisz spełniać, jest odpowiednia zdolność kredytowa, wyliczona na podstawie wysokości i stabilności dochodów, oraz wystarczająco wysoki wkład własny.

Poza tym konieczne będzie przygotowanie wszelkich niezbędnych zaświadczeń, o jakich pisaliśmy w sekcji Wymagane dokumenty. W przypadku pobierania dokumentach wymaganych przez bank. Zwykle konieczne jest wynagrodzenia za granicą banki będą mogły poprosić o przetłumaczenie owych druków na język polski.

Sprawdź najważniejsze informacje o:

Kredycie hipotecznym – na własne mieszkanie

Drugim kredycie hipotecznym – czy jest możliwy?

Kredycie hipotecznym dla singla – czy można wziąć w pojedynkę?

Kredycie hipotecznym z rodzicami – czy się opłaca?

Kalkulatorze kredytów hipoteczny – poznaj ofertę

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o kredyt walutowy przez konsumenta, który swe wynagrodzenie pobiera poza granicami kraju, banki mogą poprosić o dostarczenie  wymaganych zaświadczeń w języku polskim – nierzadko nawet przełożonych przez tłumacza przysięgłego).

Niezbędna będzie na pewno umową zawarta z pracodawcą (wraz ze wszystkimi niezbędnymi aneksami, jeśli takowe zostały spisane), zagraniczna deklaracja z ostatniego roku lub dwóch lat, a także wyciąg z rachunku bankowego, na który stale wpływa pensja. Na prośbę banku konieczne może być także przedłożenie u kredytodawcy pozwolenia na pobyt stały za granicą oraz pozwolenia na pracę. W przypadku osób od dawna przebywających za granicą, często wymaga się również okazania dokumentu prezentującego ich historię kredytową z zagranicznego odpowiednika BIK-u.

Które banki oferują kredyt walutowy?

Od czasu wprowadzenia w życie Rekomendacji „S” przez Komisję Nadzoru Finansowego, na polskim rynku znacznie spadł popyt na kredyty walutowe. Wszystko za sprawą wymogu zgodności waluty dochodu z walutą kredytu.

Obecnie trzy banki w Polsce udzielają kredytów hipotecznych w obcych walutach. Są to: Alior Bank, Bank Pekao, Credit Agricole. Kredyt walutowy to produkt, który dedykowany jest nie tylko na zakup mieszkania, domu lub ziemi, lecz także na dokończenie, budowę lub rozbudowę nieruchomości, remont  czy spłatę kredytu hipotecznego w innym banku (kredyt refinansowany).

Na co zwrócić uwagę?

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszyscy konsumenci, którzy zarabiają za granicą, mają równe szanse na otrzymanie kredytu walutowego.  W najtrudniejszym położeniu znaleźli się ci wnioskujący, którzy otrzymują wynagrodzenie w jednej z mało popularnych walut – np. koronach duńskich czy islandzkich, bowiem żaden polski bank nie oferuje finansowania w takich jednostkach monetarnych.  Aby mogli oni skorzystać z polskiego kredytu walutowego lub złotówkowego, muszą pozyskać drugiego kredytobiorcę, zarabiającego w takiej właśnie jednostce pieniężnej, przy czym jego dochody powinny przewyższać zarobki dochody pierwotnego wnioskodawcy.

Warto także pamiętać o tym, iż kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem na kilkanaście, a czasem nawet na kilkadziesiąt lat. Jeśli więc kredytobiorca zaciągnie zadłużenie walutowe, a w czasie spłaty zobowiązania zacznie zarabiać w złotówkach, będzie musiał skorzystać z przewalutowania. Dlatego właśnie warto upewnić się, czy bank, w którym planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, daje możliwość dokonania przewalutowania – a jeśli tak, należy postarać się o zawarcie takiego zapisu w umowie kredytowej i zweryfikować ewentualne koszty przeprowadzenia takiej operacji w przyszłości.

Podsumowanie

Kredyt walutowy, zwany także kredytem dewizowym, to produkt bankowy, który nadal nie cieszy się dużą popularnością w Polsce. Jego istotą jest udzielenie pożyczki w walucie obcej, co oznacza, że kwotę kredytu oraz raty spłaty określa się w innej walucie niż ta obowiązująca w kraju. W Polsce kredyty walutowe często są dostępne w euro lub frankach szwajcarskich. Jednym z głównych powodów, dla których kredyty te przyciągają uwagę klientów, jest zazwyczaj niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów udzielanych w polskiej walucie. To wynika z różnicy w stopach procentowych między Polską a krajami, których waluty są używane w tego rodzaju kredytach.

Jednak warto zdawać sobie sprawę z istniejącego ryzyka kursowego, związanego z kredytem walutowym. Fluktuacje kursów walutowych mogą wpływać na koszty kredytu, ponieważ oprocentowanie zadłużenia jest zwykle zmienną zależną od kursu waluty obcej. To oznacza, że w wyniku nieoczekiwanych zmian kursu, miesięczne raty kredytu i łączny koszt kredytu mogą ulec zmianie.

W 2014 roku na polskim rynku bankowym kredyty walutowe doświadczyły pewnych ograniczeń w związku z wprowadzeniem Rekomendacji “S” przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasada ta stanowi, że banki mogą udzielać kredytów wyłącznie w walucie, w której klient pobiera swoje stałe dochody. Oznacza to, że osoby zarabiające w złotówkach nie mogą już wnioskować o kredyt mieszkaniowy w obcych walutach, a Polacy pracujący za granicą nie mogą ubiegać się o kredyt w polskiej walucie. To ograniczenie dotyczy wszystkich potencjalnych kredytobiorców, niezależnie od ich dochodów czy zdolności kredytowej.

Aby otrzymać kredyt walutowy, klient musi spełnić pewne warunki. Najważniejszym z nich jest odpowiednia zdolność kredytowa, która jest oceniana na podstawie dochodów i stabilności finansowej. Wysoki wkład własny może również być wymagany. Poza tym, klient musi dostarczyć niezbędne dokumenty, w tym umowę z pracodawcą, deklaracje podatkowe, wyciągi bankowe, a w przypadku dokumentów w obcej walucie – ich tłumaczenie na język polski. Pomimo tych ograniczeń, istnieje kilka banków w Polsce, które nadal oferują kredyty walutowe. Deutsche Bank jest jednym z tych banków, który udziela kredytów hipotecznych nie tylko w złotówkach, ale także w euro, funtach brytyjskich i dolarach. Ich oferta “db Kredyt Mieszkaniowy” jest dostępna nie tylko na zakup mieszkania, ale także na budowę, rozbudowę, remont, lub spłatę kredytu hipotecznego w innym banku (kredyt refinansowany).

Należy jednak pamiętać, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. Jeśli kredytobiorca zaciągnie kredyt walutowy i w trakcie spłaty jego dochody zmienią się na walutę krajową, może to wymagać przewalutowania. Dlatego tak istotne jest, aby dokładnie zrozumieć warunki kredytu i możliwości jego przewalutowania, a także rozważyć ryzyko kursowe i potencjalne koszty z tym związane.

Pytania i odpowiedzi

Kredyt walutowy, nazywany również kredytem dewizowym, to rodzaj kredytu udzielanego w walucie obcej, różnej od waluty obowiązującej w danym kraju.

Kredyty walutowe są często oprocentowane niższymi stopami procentowymi niż kredyty złotowe ze względu na niższe stopy procentowe w krajach, których walutą jest kredyt.

Ryzyko kursowe polega na tym, że zmiany w kursie waluty obcej mogą wpłynąć na ostateczny koszt kredytu, ponieważ oprocentowanie zadłużenia może zmieniać się w zależności od kursu waluty.

Rekomendacja “S” nakazała bankom udzielać kredytów tylko w walucie odpowiadającej stałym dochodom klienta, co ograniczyło dostępność kredytów walutowych w Polsce.

Osoby, które pobierają stałe dochody w danej walucie, mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w tej walucie zgodnie z Rekomendacją “S”.

Do ubiegania się o kredyt walutowy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody w danej walucie, takie jak umowa z pracodawcą, deklaracja podatkowa i wyciąg z konta bankowego.

Obecnie kredyty walutowe można znaleźć w ofercie Alior Banku, Banku Pekao oraz Credit Agricole.

Niektóre waluty są mniej popularne i polskie banki nie oferują kredytów w takich walutach. W takim przypadku konieczne jest znalezienie drugiego kredytobiorcy, zarabiającego w tej samej walucie.

Przewalutowanie to proces zmiany waluty kredytu na inną w trakcie spłaty. Jeśli kredytobiorca zacznie zarabiać w innej walucie, może to być konieczne.

Przed zaciągnięciem kredytu walutowego warto sprawdzić, czy bank umożliwia przewalutowanie i jakie są związane z tym koszty. Ponadto, warto dokładnie ocenić ryzyko kursowe i dostępność potrzebnych dokumentów.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Modlitwa do św. Judy Tadeusza w sprawach finansowych

Kiedy mamy problemy finansowe, możemy zastanawiać się gdzie szukać wsparcia. Niektórzy wybierają modlitwę, jako sposób na poprawę trudnej sytuacji materialnej. Do kogo możemy się modlić, aby poprosić o wstawiennictwo w sprawach związanych z długami?

author
Dorota Grycko
01 grudnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Ile zarabia biegły rewident?

Biegły rewident to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia ewidencji finansowej. Sprawdzamy, ile zarabia się w tym zawodzie.

author
Sandra Tessmer
06 października 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Promocja: „Załóż Konto z Lwem i odbierz premię” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski ruszył z kolejną edycją w promocji, w której Klienci za założenie konta Direct lub Mobi mogą zgarnąć nawet 140 złotych. Promocja trwa do 30 czerwca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
02 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Czersku

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Czersku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Większość Polaków mieszka w domach

Analizy Open Finance pokazują, że coraz więcej z nas decyduje się mieszkać w domach. Bloki natomiast tracą na popularności. W Polsce możemy zaobserwować odwrotny trend niż w takich krajach jak Niemcy czy Austria.  

author
Aneta Jankowska
25 lipca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Czarnej Białostockiej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Czarnej Białostockiej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
14 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj