Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła ocenę ratingową BOŚ Banku na poziomie BB. Perspektywa banku została uznana za stabilną.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.10.2019
Udostępnij:

Fitch Ratings Ltd oceniła BOŚ Bank

Ocena ratingowa Banku Ochrony Środowiska została opublikowana 15 października przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd. Jest to jedna z najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym (zaliczana do jednego grona wraz z agencjami Moody’s i Standard&Poor’s).

“Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 3 października 2019 r” – poinformował BOŚ Bank w oficjalnym komunikacie z dnia 16 października 2019 roku.

Kredyty we frankach nie są zagrożeniem dla BOŚ Banku

W uzasadnieniu decyzji zamieszczonej w wydanym raporcie agencja podkreśliła, że “ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych nie jest obecnie kluczowym czynnikiem oceny ratingowej BOŚ”.

Agencja Fitch zaznaczyła jednak, że proces potencjalnych zmian, które zachodzą w sektorze bankowym, będzie przez nią stale analizowany. Agencja będzie poddawała analizie również wpływ tych zmian na sytuację Banku.

Agencja Fitch regularnie ocenia prawie 6 tysięcy instytucji finansowych, ponad 200 przedsiębiorstw oraz 100 krajów.

Bank Ochrony Środowiska oceny jest na polskim rynku finansowym od 1991 roku. Jest to polski bank specjalizujący się w – jak sama nazwa wskazuje – finansowaniu przedsięwzięć, które wchodzą w zakres ochrony środowiska. Od początku swojego istnienia bank sfinansował już inwestycje proekologiczne na łączną kwotę ponad 20 mld zł.


Źródło:

https://www.bosbank.pl/files/file_358/Agencja-Fitch-_-utrzymanie-ratingu-BOS_-16102019.pdf

Komentarze