Skorzystać z renty dożywotniej to jak sprzedać mieszkanie i jednocześnie nie pozbawiać się prawa do mieszkania w nim. Sprawdź, na czym polega renta dożywotnia i kto może ją otrzymać.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 25.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Renta dożywotnia – definicja.
2. Podstawa prawna.
3. Na czym polega renta dożywotnia?
4. Ile wynosi renta dożywotnia?
5. Hipoteka odwrócona a renta dożywotnia.
6. Co z prawem własności?
7. Renta dożywotnia – oferty.


 

RENTA DOŻYWOTNIA – DEFINICJA

Renta dożywotnia to jeden z modeli hipoteki odwróconej. Pozwala ona przekształcić pieniądze „zamrożone” w zamieszkałej przez nas nieruchomości w pieniądze do naszej dyspozycji, ale bez jej sprzedawania. 

Bez zastosowania takiej opcji nieruchomość trzeba po prostu sprzedać, by mieć z niej jakiekolwiek środki finansowe, jednakże nie każdy jest gotowy na rozstanie się z własnym domem. Renta dożywotnia pozwala jednocześnie sprzedać mieszkanie i mieszkać w nim do śmierci. 

Pieniądze pochodzące z umowy renty dożywotniej są wypłacane beneficjentowi dożywotnio, ale najpierw musi on przenieść prawo własności nieruchomości na firmę, z którą ta umowa została podpisana. Oznacza to, że po śmierci tej osoby mieszkanie stanie się po prostu własnością firmy. 

Renta dożywotnia może jednak znacząco podnieść standard życia jeszcze za życia danej osoby, ponieważ wypłata renty dokonywana jest w ratach, a zatem stanowi comiesięczny dodatek do zwyczajnie otrzymywanej emerytury lub renty.

PODSTAWA PRAWNA

Renta dożywotnia regulowana jest w Kodeksie cywilnym przez przepisy, które odnoszą się właściwie do wszelkich tego typu świadczeń. Dotyczą jej artykuły:
– od 903 do 907 (dotyczące rent),
– od 908 do 916 (dotyczące umów na dożywocie). 

Art. 903. Istota umowy renty
Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.
Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Art. 908. Istota umowy o dożywocie
§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.
§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.
Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

NA CZYM POLEGA RENTA DOŻYWOTNIA?

Renta dożywotnia to środki wypłacane do końca życia beneficjenta w zamian za to, że przepisze on na firmę udzielającą renty prawo własności swojej nieruchomości. Aby skorzystać z renty dożywotniej, trzeba zatem posiadać prawo do nieruchomości. Może być to:
– prawo własności,
– spółdzielcze prawo własnościowe.

W przypadku posiadania innego typu prawa do nieruchomości albo obciążenia wpisami w trzecim i czwartym w księdze nieruchomości decyzja podejmowana jest indywidualnie. Ze względu na istotę świadczenia renta dożywotnia przyznawana jest głównie seniorom. W zamian za zbycie prawa własności do nieruchomości emeryt będzie otrzymywał dożywotnio określoną sumę pieniędzy jako comiesięczną wypłatę. 

Jest to mechanizm podobny do umowy dożywotniej, która ma zapewnić danej osobie stały dochód do końca życia. Atutem renty dożywotniej jest jednak dożywotnie prawo do użytkowania mieszkania. W ramach renty firma nie pokrywa jednak żadnych kosztów wynikających z posiadania i użytkowania mieszkania. Senior musi samodzielnie dokonywać wszystkich opłat eksploatacyjnych i opłacać media. Wszystkie naprawy mieszkania wynikające z jego użytkowania również leżą w gestii seniora. Zazwyczaj fundusze oferujące renty dożywotnie zapewniają także ubezpieczenie wykupionej nieruchomości od: 

– ognia,
– powodzi,
– zdarzeń losowych.  

ILE WYNOSI RENTA DOŻYWOTNIA? 

Wysokość renty dożywotniej jest ustalana w oparciu o wartość nieruchomości i oczekiwaną długość życia wnioskującego. GUS co roku publikuje tablice średniego dalszego trwania życia i to one stanowią podstawę do szacowania, ile jeszcze miesięcy życia zostało klientowi. Oczywiście znaczenie ma tu także stan zdrowia danej osoby. 

W Internecie znaleźć można wiele kalkulatorów obliczających szacowaną kwotę renty dożywotniej. Jest to jednak kwota szacowana – żaden z takich kalkulatorów nie pokazuje kwoty ostatecznej. Realna kalkulacja może być wykonana tylko pod konkretnego Klienta. 

Kalkulatory odkrywają jednak jeden ważny mechanizm – szacowana kwota, która ma być wypłacona za życia seniora, nie sięga nawet 50% wartości nieruchomości. Senior musiałby zatem żyć dużo dłużej, niż przewiduje to średnia, żeby nie być zbyt wiele stratnym. 


 

HIPOTEKA ODWRÓCONA A RENTA DOŻYWOTNIA

Hipoteka odwrócona to pojęcie ogólne kryjące pod sobą dwa modele:
– model sprzedażowy, czyli właśnie rentę dożywotnią,
– model kredytowy, czyli odwrócony kredyt hipoteczny. 

Każdy z tych modeli polega na czymś zupełnie innym i jest regulowany przez odmienne podstawy prawne.  

CO Z PRAWEM WŁASNOŚCI?

Podpisanie umowy o rencie dożywotniej automatycznie zmienia właściciela nieruchomości – staje się nim firma, z którą została zawarta umowa. Zmienia to znacząco zasady utrzymania mieszkania. O ile remonty, naprawy i uiszczanie opłat leży nadal w gestii zamieszkującego mieszkanie, o tyle do zapłaty czynszu, ubezpieczenia i podatku od nieruchomości staje się zobowiązany właściciel, czyli firma. 

Co ważne – utrata domu/mieszkania jest nieodwracalna, ponieważ właściciel zostaje zmieniony notarialnie. Wpływa to oczywiście na prawo spadkowe. Jeżeli senior podpisze umowę o rentę dożywotnią, to jego spadkobiercy nie będą mieli możliwości odziedziczyć po nim lokalu (w tym także drogą sądową). 

Nie ma jednak prawnej możliwości, żeby po podpisaniu aktu własności Klient otrzymał nakaz opuszczenia lokalu. Każda firma oferująca renty dożywotnie zapewnia, że w księdze wieczystej pojawi się wpis dotyczący dożywotniego prawa do zamieszkania w nim. 

RENTA DOŻYWOTNIA – OFERTY

Obecnie są na rynku jedynie dwie prywatne firmy, które oferują renty dożywotnie. 

1. Familia S.A. Fundusz Hipoteczny.
– do 3000 zł miesięcznej wypłaty,
– pieniądze na spłatę zadłużenia,
– prawo dożywotniego użytkowania,
– hipoteka umowna,
– poddanie się przez fundusz egzekucji na wypadek niewypłacenia już jednej raty.

2. Fundusz Hipoteczny DOM.
– gwarancja zamieszkiwania do końca życia,
– darmowa wycena nieruchomości,
– notariusz i zaświadczenia zapewnione przez firmę,
– comiesięczna wypłata.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

suoer opcja dla ludzi bez dzieci!