Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny

author
Dominika Byczek
13 września 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Odwrócony kredyt hipoteczny to sposób dla tych, którzy chcieliby sprzedaż mieszkanie, ale jednocześnie mieszkać w nim do śmierci. W Polsce trudno jednak z takiego produktu skorzystać. Sprawdź wszystkie informacje na ten temat.

Spis treści:

  1. Odwrócony kredyt hipoteczny
  2. Podstawa prawna
  3. Odwrócony kredyt hipoteczny a hipoteka odwrócona
  4. Jak otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny
  5. Podsumowanie
  6. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny to jeden z modeli hipoteki odwróconej (model kredytowy). Polega na dosłownie odwróceniu standardowego kredytu hipotecznego – kredyt zabezpiecza się hipoteką, otrzymuje się pieniądze w ramach wartości hipoteki, a prawa własności przepisuje się na instytucję udzielającą kredytu.

Czym różni się to od sprzedaży nieruchomości? Głównie tym, że w mieszkaniu/domu można mieszkać do śmierci. Można zatem jednocześnie nie pozbawiać się miejsca do mieszkania i korzystać ze środków finansowych, które potencjalnie można byłoby uzyskać ze sprzedaży.

Wypłatę w ramach odwróconego kredytu hipotecznego można:

  • przyjąć jednorazowo,
  • przyjmować w ratach comiesięcznych.

Comiesięczna wypłata dodatkowych środków może zatem stanowić uzupełnienie emerytury lub renty – szczególnie w przypadku, gdy ta nie jest zbyt wysoka.

Sprawdź najważniejsze informacje o:

Kredycie hipotecznym – na własne mieszkanie

Drugim kredycie hipotecznym – czy jest możliwy?

Kredycie hipotecznym dla singla – czy można wziąć w pojedynkę?

Kredycie hipotecznym z rodzicami – czy się opłaca?

Kalkulatorze kredytów hipoteczny – poznaj ofertę

Podstawa prawna

Odwrócony kredyt hipoteczny przez długi czas nie był uregulowany prawnie, w związku z czym banki i firmy bały się wprowadzić taki produkt do swojej oferty. Dopiero w 2014 roku wprowadzono Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym.

Ograniczyła ona jednak znacznie produkty zwane odwróconym kredytem hipotecznym – od tamtego czasu mogą zaoferować je jedynie banki, jednakże żaden z nich dotychczas takiego rozwiązania do swojej oferty nie wprowadził.

Prywatne firmy po wejściu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym znalazły inne rozwiązanie – zdecydowały się na wprowadzenie w to miejsce rent dożywotnich, które regulowane są zupełnie innymi podstawami prawnymi.

Art. 4. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego

1. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.
2. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Dz.U.2016.0.786 t.j. – Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Odwrócony kredyt hipoteczny a hipoteka odwrócona

Odwrócony kredyt hipoteczny to jeden z rodzajów hipoteki odwróconej. Hipoteka odwrócona to pojęcie nadrzędne wobec dwu modeli sprzedaży:

  • modelu kredytowego, czyli właśnie odwróconego kredytu hipotecznego,
  • modelu sprzedażowego, czyli renty dożywotniej. 

Jak otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny

To, jak otrzymać kredyt hipoteczny, można by opisywać jedynie w teorii, ponieważ póki co przez 4 lata obowiązywania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie takiego produktu finansowego do swojej oferty.

Oferty banków

Największe banki, takie jak mBank, Bank Millennium, PKO BP, jednoznacznie deklarują, że takiego produktu do swojej oferty nie wprowadzą. Obecnie zatem żaden bank w Polsce nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Podsumowanie

Odwrócony kredyt hipoteczny stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych kredytów hipotecznych oraz sprzedaży nieruchomości. To rozwiązanie, które pozwala osobom starszym czerpać korzyści z wartości swojej nieruchomości, jednocześnie pozostając w niej do końca życia. W ramach tego modelu finansowego, instytucja finansowa udziela pożyczki zabezpieczonej hipoteką, a pożyczkobiorca może wybrać, czy chce otrzymać środki jednorazowo czy w formie comiesięcznych wypłat. Ta forma kredytu może stanowić istotne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów, zwłaszcza gdy ich dochody są ograniczone.

Warto zaznaczyć, że odwrócony kredyt hipoteczny nie był od razu uregulowany prawnie w Polsce. Dopiero w 2014 roku wprowadzono Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, co umożliwiło oferowanie tego produktu przez banki. Niemniej jednak, do chwili obecnej żaden z większych banków nie wprowadził takiej oferty, co sprawia, że prywatne firmy poszukują alternatywnych rozwiązań, takich jak renty dożywotnie.

Hipoteka odwrócona to szerokie pojęcie, które obejmuje dwa główne modele: model kredytowy, czyli odwrócony kredyt hipoteczny, oraz model sprzedażowy, czyli renta dożywotnia. Oba te modele pozwalają osobom starszym na uzyskanie środków finansowych związanych z ich nieruchomością, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do mieszkania w niej.

W obecnej chwili, mimo teoretycznej dostępności odwróconego kredytu hipotecznego na mocy ustawy, żaden z głównych banków w Polsce nie oferuje tego produktu w swojej ofercie. To sprawia, że osoby zainteresowane tą formą finansowania muszą szukać alternatywnych rozwiązań lub skonsultować się z firmami oferującymi renty dożywotnie.

Odwrócony kredyt hipoteczny stanowi interesującą opcję dla osób starszych, które chcą czerpać korzyści z własnej nieruchomości, nie tracąc prawa do zamieszkiwania w niej. Niemniej jednak, brak dostępności tego produktu w ofertach większości banków w Polsce może skłaniać potencjalnych beneficjentów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań finansowych, takich jak renty dożywotnie. Warto dokładnie rozważyć swoje potrzeby i możliwości przed podjęciem decyzji w tej sprawie

Pytania i odpowiedzi

Odwrócony kredyt hipoteczny to specyficzny rodzaj kredytu, w którym to bank lub inna instytucja finansowa udziela pożyczki osobie, która jest właścicielem nieruchomości. W przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu hipotecznego, gdzie pożyczkobiorca spłaca raty, w odwróconym kredycie hipotecznym to bank wypłaca pożyczkobiorcy pieniądze w oparciu o wartość nieruchomości, a pożyczka jest spłacana po śmierci pożyczkobiorcy lub w inny ustalony sposób.

Główną różnicą jest to, że w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego pożyczkobiorca może nadal mieszkać w nieruchomości do śmierci, podczas gdy w przypadku sprzedaży nieruchomości traci się prawo do mieszkania w niej. Ponadto, odwrócony kredyt hipoteczny pozwala pożyczkobiorcy czerpać korzyści finansowe z nieruchomości, zachowując jednocześnie miejsce do życia.

Wypłatę w ramach odwróconego kredytu hipotecznego można przyjąć jednorazowo lub w ratach comiesięcznych. Comiesięczne wypłaty mogą stanowić dodatkowe źródło dochodu, zwłaszcza dla osób o niskich emeryturach lub rentach.

Odwrócony kredyt hipoteczny został uregulowany prawnie w Polsce poprzez Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, która została wprowadzona w 2014 roku. Ta ustawa określa zasady i warunki udzielania tego rodzaju kredytów.

Kredytobiorcą w odwróconym kredycie hipotecznym może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Może to także dotyczyć współwłaścicieli nieruchomości.

Tak, od 2014 roku tylko banki mogą oferować odwrócony kredyt hipoteczny, ale do tej pory żaden z nich nie wprowadził takiego produktu do swojej oferty. Prywatne firmy zdecydowały się na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań, takich jak renty dożywotnie.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest jednym z rodzajów hipoteki odwróconej. Hipoteka odwrócona to ogólna kategoria obejmująca dwa główne modele: kredytowy (odwrócony kredyt hipoteczny) i sprzedażowy (renta dożywotnia).

Obecnie żaden z większych banków w Polsce nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego. Większość z nich zadeklarowała, że nie zamierza wprowadzać takiego produktu do swojej oferty.

Potencjalne korzyści to możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, które można wykorzystać w późniejszym okresie życia, zachowując jednocześnie prawo do mieszkania w nieruchomości.

Alternatywą dla odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce są renty dożywotnie, które są uregulowane zupełnie innymi podstawami prawymi niż odwrócony kredyt hipoteczny. Firmy oferujące renty dożywotnie są dostępne na rynku jako alternatywne rozwiązanie finansowe dla osób starszych.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mirelka
mirelka
2018-08-31 07:10:25

fajna opcja dla osob bez dzieci, jelsi ktos nie bedzie chcial oddac domu potomstwu,szkoda ze tak malo opcji na to u nas w kraju. polska daleko w tyle jak zawsze....

Podobne artykuły

Prezes Idea Banku rezygnuje ze stanowiska

Zaszły zmiany w zarządzie Idea Banku. Dotychczasowy prezes banku Tobiasz Bury zrezygnował ze swojego stanowiska, w związku z czym Jerzy Pruski, za zgodą Rady Nadzorczej, pełni obowiązki prezesa banku.

author
Patryk Byczek
08 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pekao z oddziałem w Wielkiej Brytanii ?

Prezes Banku Pekao Michał Krupiński, podał do wiadomości, że instytucja planuje otworzyć swój oddział na Wyspach Brytyjskich. Bank celuje w studentów i osoby, które posiadają wykształcenie wyższe.

author
Patryk Byczek
14 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Większa zdolność kredytowa z Rodzina 500+

 

author
Dominika Byczek
19 lipca 2016
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Załóż kartę Citi Simplicity i zdobądź 400 zł w sklepie Xiaomi” w Citi Handlowym

W Citibanku trwa promocja, w której nowi Klienci za spełnienie bardzo prostych warunków promocji mogą zgarnąć kod rabatowy o wartości 400 złotych do wykorzystania w sklepie Xiaomi – mi-home.pl. Promocja trwa do 11 lutego 2020 roku.

author
Patryk Byczek
13 grudnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

„Zimowa wyprzedaż” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski poinformował w komunikacie prasowym o specjalnej ofercie kredytów hipotecznych, która trwa od 8 lutego do 14 lutego 2021 roku. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
10 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wyłudzenie kredytu i pożyczki – jak się bronić?

Oszustwa polegające na wyłudzeniu pożyczki na osobę trzecią są coraz powszechniejsze i coraz częściej słyszy się o przykrych konsekwencjach, z jakimi latami zmagają się ofiary przestępców. Sprawdziliśmy więc, jak bronić się przed próbami wyłudzenia kredytu na nasze nazwisko.

author
Dorota Grycko
17 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Porównaj