Strona główna Bez kategorii Rzecznik Finansowy chce uszczelnienia uchwał SN

Rzecznik Finansowy chce uszczelnienia uchwał SN

author
Halszka Gronek
26 grudnia 2019

Rzecznik Finansowy złożył wniosek o wydanie jednolitej i wiążącej uchwały Sądu Najwyższego w obszarze prawa, który dziś uważa się za rozbieżnie interpretowany. Na braku jednoznacznego stanowiska władzy sądowniczej najdotkliwiej cierpią rodziny osób ciężko poszkodowanych, często znajdujących się w stanie terminowym lub wegetatywnym.

W powodu widocznej rozbieżności w orzecznictwie izb Sądu Najwyższego Rzecznik Finansowy złożył wniosek do naczelnego organu władzy sądowniczej w Polsce o wydanie oficjalnej uchwały rozstrzygającej istniejącą lukę w przepisach prawa. Sprawa tyczy się uprawnień rodziny poszkodowanego do żądania zadośćuczynienia za krzywdę. W opinii Izby Cywilnej Sądu Najwyższego tego typu zadośćuczynienie powinno przysługiwać krewnym i bliskim. Z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych po raz kolejny zajęła przeciwstawne stanowisko.

Komunikat Rzecznika Finansowego jest związany z ostatnim oddaleniem skargi nadzwyczajnej przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Mowa o decyzji z dnia 17 grudnia 2019 roku. Izba podzieliła stanowisko Sądu Apelacyjnego, odmawiając rodzinie poszkodowanego, który stał się znacznie niepełnosprawny z powodu błędu medycznego, prawa do uzyskania zadośćuczynienia. Oddalając skargę Izba zajęła zupełnie przeciwstawne stanowisko do tego, jakie już w marcu 2018 roku przedstawione zostało przez Izbę Cywilną Sąd Najwyższego.

"

Współczuję rodzinie poszkodowanego, gdyż oddalenie powództwa definitywnie zamyka drogę do uzyskania zadośćuczynienia. Prokurator Generalny chciał wykorzystać instytucję skargi nadzwyczajnej dostrzegając, że naruszone zostało poczucie sprawiedliwości. Niestety w tym konkretnym przypadku decyzja tej Izby pozbawiła ich prawa do takiej rekompensaty, a systemowo pogłębiła niepewność prawną w odniesieniu do innych podobnych przypadków

– tłumaczy Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Potrzeba szybkiego usunięcia rozbieżności

Jedna z Izb Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) wydała uchwałę, z zgodne z którą sąd może orzec o wypłacie zadośćuczynienia na rzecz rodziny poszkodowanego, który wprawdzie przeżył wypadek lub inną szkodę, lecz znacząco podupadł na zdrowiu. Z kolei inna Izba Sądu Najwyższego (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) wydała decyzję przeczącą pierwszemu orzecznictwu, wprawiając w osłupienie nie tylko powodów, lecz także wszystkich ekspertów prawa śledzących orzecznictwo w zakresie zobowiązań i czynów niedozwolonych. 

"

Obecnie mamy taką sytuację, że część sądów idąc za jednolitym i jednoznacznym stanowiskiem Izby Cywilnej SN przyznaje takie zadośćuczynienia. Tu mamy przykład w którym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zajmuje stanowisko przeciwne […]. To przykład na bardzo poważną rozbieżność w orzecznictwie, która […]  ma bardzo istotny wpływ na życie rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych. Tak daleko idące rozbieżności w orzecznictwie SN są w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa

– wyjaśnia Rzecznik Finansowy.

Chcąc doprowadzić do usunięcia przykrych rozbieżności prawnych, Rzecznik Finansowy złożył w dniu 13 grudnia br. wniosek o ustalenie jednolitej i wiążącej regulacji prawnej przez Sąd Najwyższy. Instytucja zaproponowała, by sprawa została rozpatrzona przez pełen skład Sądu, skład połączonych Izb lub skład całej izby. W ten sposób możliwe by było uniknięcie przykrych sytuacji, na których cierpią poszkodowani i ich bliscy. Uchwała usunęłaby także niepewność po stronie obywateli, z których część być może będzie kiedyś, w przyszłości, zmuszona dochodzić podobnych roszczeń. 

Sąd Najwyższy nie powinien dużej zwlekać

Nie da się ukryć, że na braku jednolitego orzecznictwa najbardziej cierpią bliscy poszkodowanych. To właśnie oni nie są dziś równo traktowani przez prawo. Jednym z nich przyznane zostaje zadośćuczynienie na rzecz rodziny, a drugim niestety odmawia się przyznania pomocy finansowej. Taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca, zwłaszcza, ze kolejne rodziny właśnie szykują się do rozpoczęcia batalii sądowej, a ich prawnicy nie mogą nawet oszacować, jak zakończy się spór. 

"

Wątpliwości w drodze uchwały ustanawiającej zasadę prawną trzeba usunąć jak najszybciej. Uważam, że rodziny poszkodowanych są już szczególnie doświadczone przez los i naszą rolą jest zdjęcie z nich niepewności prawnej związanej z dochodzeniem roszczeń. Regulacje można rozważyć, jeśli stanowisko SN nie wpłynie zmianę praktyki rynkowej

– podkreśla Mariusz Jerzy Golecki cytowany w najnowszym komunikacie prasowym biura Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy jest także zdania, że wszyscy ci, który obecne rozważają złożenie pozwu o dotyczącego wypłaty zadośćuczynienia rodzinie poszkodowanego, wstrzymali się do czasu usunięcia rozbieżności w prawie. Jeśli sprawa jest już w sądzie, warto złożyć wniosek o odroczenie postępowania (zwłaszcza że w podobnych sytuacjach w przeszłości sędziowie przychylali się do wniosku). 

Na koniec warto dodać, że jak najszybsze rozstrzygnięcie rozbieżności jest szczególnie istotne, gdyż sprawa dotyczy przypadków obejmujących tak zwane stany terminalne czy wegetatywne. Mowa o sytuacjach, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. Rzecznik Finansowy zauważa, że rodzina takich osób, często nie ma sił i środków na sądową walkę z ubezpieczycielem. Krewni nie powinni więc dodatkowo się obciążać, otwierając spór w nieuregulowanym prawie.


Źródła:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Rzecznik_Finansowy_walczy_o_prawa_rodzin_osob_najciezej_poszkodowanych__23130

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Alior Bank w Kłodzku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 czerwca 2019

Alior Bank w Kłodzku

Biuro Terenowe ZUS w Kole
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Kole

Porozumienie BODiE i FRBS o edukacyjnej współpracy
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 września 2019

Porozumienie BODiE i FRBS o edukacyjnej współpracy

Bank Pekao w Piekarach Śląskich
Oddziały
author
Patryk Byczek
06 lipca 2019

Bank Pekao w Piekarach Śląskich

ING Bank Śląski otrzymał certyfikat prostej polszczyzny
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2021

ING Bank Śląski otrzymał certyfikat prostej polszczyzny