Każdy bank wprowadza w życie własne reguły udzielania kredytów. Dokładana obserwacja standardów rynkowych pozwala jednak odnaleźć pewne wspólne mianowniki dla każdej z oferowanych pożyczek. Jednym z nich jest maksymalny wiek kredytobiorcy.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.08.2018
Udostępnij:

Konsument, który ubiega się o udzielenie kredytu hipotecznego, ma w zwyczaju martwić się przede wszystkim o dwie rzeczy: o odpowiednią zdolność kredytową  i wkład własny.
Niekażdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż dla banków znaczenie ma wiele innych rzeczy, a lista kryteriów, które kredytobiorca powinien spełnić, jest niespodziewanie długa.
Jedną z tych wytycznych jest maksymalny wiek kredytobiorcy. Szczególne znaczenie ma on w przypadku kredytu hipotecznego, bowiem to właśnie ten produkt jest zazwyczaj zobowiązaniem na wiele lat.

Różne definicje
Termin „wiek maksymalny kredytobiorcy” powszechnie rozumiany jest jako maksymalna liczba lat, po której przekroczeniu wnioskujący o kredyt nie ma szans na rozpatrzenie wniosku.
W rozumieniu takim możemy więc przyjąć, iż przykładowo – dla banku, w którym ustalono maksymalny wiek kredytobiorcy na 70 lat, 71-latek nie ma szans na otrzymanie kredytu hipotecznego.
Rynek bankowy posługuje się jednak terminem „maksymalnego wieku kredytobiorcy” w zupełnie innym kontekście. Maksymalny wiek określa bowiem liczbę lat, jaką konsument powinien osiągnąć w chwili dokonywania ostatniej spłaty kredytu – lecz nie wcześniej.

Ile mogę mieć lat, by wziąć kredyt?
Rozumiejąc już bankową definicję „maksymalnego wieku kredytobiorcy”, wiemy, że nie istnieje prawnie określony wiek, w jakim klienci mogą starać się o kredyt. W większości przypadków banki podają jedynie zakres: od 18 do 70 lat.

Więc jeśli mam 50 lat, czy wciąż mogę wziąć kredyt hipoteczny? Oczywiście, że tak –  o ile Twoje dochody pozwolą na spłacenie całego zobowiązania do czasu osiągnięcia przez Ciebie maksymalnego wieku kredytobiorcy (w rozumieniu bankowym).
Taka sama sytuacja tyczy się i 30-latków, i 60-latków. Każdy ma szansę na kredyt hipoteczny, o ile jego zdolność kredytowa i osiągane dochody pozwolą na spłacenie całego zadłużenia najpóźniej do chwili osiągnięcia przez nich maksymalnego wieku kredytobiorcy. Wszystko zależy także od ewentualnych ograniczeń danego banku.

Ile wynosi maksymalny wiek kredytobiorcy?
Obecnie funkcjonujące na polskim rynku banki samodzielnie ustalają górną granicę wieku konsumenta, po przekroczeniu której nie będzie mógł on już spłacać swego zobowiązania.
Przeciętna liczba lat wskazywana przez banki jako maksymalny wiek kredytobiorcy to 70. Niektórzy kredytodawcy pozwalają swym klientom na spłatę kredytu do 75 roku życia (np. Bank Millennium czy BGŻ), a jeszcze mniej z nich nawet do 80 r.ż. (np. Alior Bank).
Wiele banków zgadza się także na przesunięcie granicy maksymalnego wieku kredytobiorcy o kilka lat w górę, o ile wykupią oni zewnętrzne ubezpieczenie lub dodatkową polisę na życie.

Wyjątkowe przypadki wieku maksymalnego
Niektóre banki nie udzielają swym klientom kredytów hipotecznych po osiągnięciu przez nich wskazanego wieku – nawet, jeśli ich zdolność kredytowa oraz osiągane dochody pozwolą kilku/kilkunastoletnią spłatę całego zobowiązania.
W 2017 roku ofertę taką posiadał m.in. mBank, który nie udzielał 30-letnich kredytów hipotecznych konsumentom po 37. roku życia czy bank Citi Handlowy, gdzie górna granica wynosiła 39 lat.
W odróżnieniu od wskazanych wyżej kredytodawców, standardowe warunki wieku maksymalnego znalazły się rok temu w ofercie PKO Banku Polskiego czy Banku Zachodniego WBK.

Komentarze