Scenariusze szkolne od UKNF

Scenariusze szkolne od UKNF

author
Dominika Sobieraj
28 lipca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował gotowe scenariusze lekcji, z których mogą skorzystać nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. Dotyczą one ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach terminowych i kapitałowych.

Scenariusz lekcji – podstawy przedsiębiorczości

Nowe publikacje wydane Nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego obejmują gotowe scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości:

1. Pierwsze kroki na rynku finansowym – Scenariusze lekcji, J. Banach, A. Jarmuszyńska, P. Jaroszewicz, M. Zdrojewski, 2019.

2. Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych, P. Stangenberg, 2019.


Wszystkie scenariusze są zgodne z Podstawą programową do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zawartą w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).

Nauczyciele mogą zatem korzystać z nich w ramach realizacji rozkładu materiału. Scenariusze można pobrać bezpłatnie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego:

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=66613&p_id=18.

Skrócony opis scenariuszy od UKNF


Pierwsze kroki na rynku finansowym – Scenariusze lekcji

Publikacja pozwoli nauczycielowi przeprowadzić cały szereg lekcji skupiony wokół zagadnień związanych z pierwszymi krokami na rynku finansowym. Przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów można przeprowadzić nawet 585 minut lekcji, czyli aż 13 jednostek lekcyjnych.

Na cykl składają się:

1. Tekst wprowadzający oraz pytania z wyjaśnieniami, które mogą służyć nauczycielowi jako podstawa do przeprowadzenia lekcji mających na celu zaprezentowanie uczniowi podstawowych informacji.

Czas trwania: 45 minut – 180 minut (w zależności od zakresu przedstawianego materiału)

2. Pytania, które mogą być wykorzystane w celu sprawdzenia wiedzy uczniów z danego zakresu.

Czas trwania: 45 minut

3. Gra w wersji “pytania po kolei” – połączenie formy gry z aktywną nauką.

Czas trwania: 45 minut – 180 minut

4. Gra w pełnej wersji. KNF zamieścił w scenariuszach gotowe zasady gry oraz planszę dla uczniów.

Czas trwania: 45 minut – 180 minut

Minimalny czas potrzebny do zrealizowania całego toku przewidzianego przez scenariusz KNF to 4 jednostki lekcyjne (po 45 minut każda). 


Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych

Scenariusze kierowane są do nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zarówno w liceach, jak i w technikach.

Jak wskazuje KNF, “w materiale zaprezentowano pod- stawowe informacje na temat akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz funduszy inwestycyjnych z jednoczesnym zwróceniem uwagi uczniów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku kapitałowym i terminowym.

Wskazano również, że inwestor przed rozpoczęciem inwestycji na rynku finansowym powinien zweryfikować czy podmiot, w zakresie oferowanych usług, z których inwestor chce skorzystać, posiada wymagane prawem zezwolenie. Można to sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem www.knf.gov.pl.

Praktyczna część zajęć oparta jest na pracy uczniów w grupach w for- mie prezentacji i analiz ryzyk związanych z inwestycjami w instrumenty finansowe, jak również dokonywa- niem obliczeń matematycznych na podstawie posiadanych danych na temat instrumentów pochodnych czy też jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”.


Źródło:

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=66613&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Szczytno
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
04 kwietnia 2022

Chwilówki Szczytno

Jakich Klientów lubią banki
Wpisy
autor wpisu
Monika_Lis
14 lipca 2014

Jakich Klientów lubią banki

Pożyczki bez zaświadczeń Ostrowiec Świętokrzyski
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
16 listopada 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Ostrowiec Świętokrzyski

American Express zatrudni w Warszawie
Aktualności
author
Patryk Byczek
26 czerwca 2018

American Express zatrudni w Warszawie

Iluzja pieniądza – na czym polega?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
08 maja 2019

Iluzja pieniądza – na czym polega?

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
24 września 2019

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj