Co z kredytem po śmierci kredytobiorcy?

Co z kredytem po śmierci kredytobiorcy?

author
14 lipca 2022

Wiele osób na pewno zastanawia się nad tym, co dzieje się z kredytem po śmierci kredytobiorcy. W takiej sytuacji zobowiązania kredytowe nie wygasają, a przechodzą na najbliższych krewnych. Podpowiadamy, jak uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłej osoby.

Kredyt a śmierć kredytobiorcy

Nieuregulowany kredyt po śmierci kredytobiorcy jest na pewno stresującą sytuacją dla najbliższej rodziny. Wszystko jest uzależnione od tego, o jaki rodzaj zadłużenia chodzi oraz od tego, czy kredytobiorca był ubezpieczony. Jeśli zaciągnięty został kredyt z małżonkiem lub wspólnikiem, wtedy to on musi dokończyć spłatę zadłużenia. W przypadku, gdy chodzi o kredyt gotówkowy, nie powinniśmy się aż tak martwić. Są to zazwyczaj niewielkie kwoty, które łatwo spłacić.

Gorzej wygląda sprawa z kredytem hipotecznym, ponieważ są to wyłącznie wysokie finansowania, udzielane na wiele lat. Banki biorą pod uwagę ryzyko, że dłużnik może w tym czasie umrzeć i zakładają, że w takiej sytuacji, to najbliższa rodzina spłaci zobowiązanie. Innym finansowaniem, które może być sporym obciążeniem dla spadkobierców to kredyt konsolidacyjny.

Spis treści:

  1. Kredyt a śmierć kredytobiorcy
  2. Zawiadomienie banku o śmierci kredytobiorcy
  3. Co z kredytem po śmierci kredytobiorcy?
  4. Naliczanie odsetek od kredytu po śmierci
  5. Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci
  6. Umorzenie kredytu po śmierci - czy to możliwe?
Zwiń spis treści

Zawiadomienie banku o śmierci kredytobiorcy

W przypadku śmierci bliskiej osoby, która nie uregulowała za życia kredytu, powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym bank. Przed wizytą w danej placówce należy przygotować kilka najważniejszych dokumentów. Przede wszystkim musimy zabrać ze sobą akt zgonu, ale na jego podstawie bank nie udzieli nam informacji o sumie zadłużenia i warunkach kredytowych, ponieważ obowiązuje go tajemnica bankowa.

Wszelkie informacje związane ze spłatą kredytu, bank przekaże jeśli przedstawimy takie dokumenty jak:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • akt zgonu kredytobiorcy,
  • testament lub sądowe postanowienie o nabyciu spadku.

Dzięki takim dokumentom udowodnimy, że jesteśmy prawnymi spadkobiercami i bank będzie musiał udzielić nam najważniejszych informacji. Zapoznamy się z kwotą zadłużenia, saldem konta i sposobem spłat zadłużenia. Od tego momentu będziemy musieli systematycznie opłacać raty.

Co z kredytem po śmierci kredytobiorcy?

Przejęcie kredytu po zmarłej osobie nigdy nie jest proste i przyjemne. O tym, kto zostanie wyznaczony do regulowania zobowiązania, zdecyduje testament sporządzony przez zmarłego lub rozstrzygną to przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego. Możemy wyróżnić kilka najpopularniejszych sytuacji związanych z dziedziczeniem kredytu.

Spłatę przejmuje współmałżonek

Najprościej jest, gdy kredyt został zaciągnięty wraz z współmałżonkiem. W takiej sytuacji śmierć jednego z kredytobiorców niewiele zmienia, ponieważ w obowiązku drugiej osoby jest spłacanie pozostałych rat. Takie finansowanie nie wchodzi również w skład masy spadkowej, także nikt inny nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za spłatę kredytu.

Kredyt jest umarzany

Zapewne większość z nas myśli, że z chwilą śmierci dłużnika, kredyt zostaje automatycznie umorzony. Niestety tak nie jest. W takiej sytuacji banki rozwiązują umowę kredytową, ale mogą wymagać spłaty całości zadłużenia od spadkobierców. Jeśli zostaliśmy poinformowani o dziedziczeniu kredytu, warto udać się do banku i ustalić dogodne dla nas rozwiązanie.

Spłatę przejmują dzieci

W Kodeksie Cywilnym przeczytamy, że dzieci i współmałżonek zmarłego należą do pierwszej grupy spadkowej. Wobec tego, to właśnie te osoby w pierwszej kolejności zostają prawnymi spadkobiercami (oczywiście jeśli nie został spisany testament). Pamiętajmy, że jeśli odziedziczymy spadek z długami, mamy kilka rozwiązań takiej sytuacji – przyjęcie spadku wprost, odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W momencie śmierci rodziców, pierwszymi spadkobiercami majątku – obciążonego długami lub nie – są dzieci. Jest tak zarówno podczas przejęcia majątku w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza. Druga sytuacja zabezpieczana nas jednak przed odziedziczeniem długów wyższych niż suma majątku.

Kredyt spłaca poręczyciel

Inną sytuacją jest kredyt z poręczycielem, który charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest nie tylko pomiędzy Klientem a kredytodawcą, lecz także pomiędzy poręczycielem. Takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku, gdy Klient samodzielnie nie dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową, przez co musi znaleźć osobę, która poręczy spłatę finansowania w odpowiednim terminie.

Co dzieje się ze spłatą finansowania po śmierci głównego kredytobiorcy? Żyrant może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spłatę kredytu jedynie wtedy, gdy rodzina zmarłego odrzuci spadek lub nie będzie spłacać zadłużenia. W pierwszej kolejności spłacanie finansowania przypada bowiem w udziale spadkobiercom.

Naliczanie odsetek od kredytu po śmierci

A co dzieje się z odsetkami po śmierci kredytobiorcy? Najważniejszą informacją jest to, że banki w takiej sytuacji nie umarzają, ani nie wstrzymują naliczania odsetek. Po ustaleniu spadkobierców majątku, to na nich przechodzi obowiązek spłaty finansowania wraz z odsetkami. Słowem oznacza to, że śmierć kredytobiorcy nie zmienia umowy kredytowej, zmienia się jedynie osoba spłacająca kredyt.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci

Bez wątpienia możemy stwierdzić, że ubezpieczenie kredytu jest najbezpieczniejszą formą ochrony spadkobierców przed dziedziczeniem zadłużenia. Dotyczy to zarówno kredytu hipotecznego, gotówkowego czy kredytu na sprzęt RTV i AGD.

Na rynku jest dostępnych wiele polis ubezpieczeniowych, które zapewniają bezpieczeństwo naszym bliskim. Po śmierci kredytobiorcy, to ubezpieczyciel jest zobowiązany spłacić całość lub część zadłużenia. Zadaniem rodziny jest dostarczenie jedynie aktu zgonu.

Śmierć kredytobiorcy - najczęstsze pytania

Wszystko zależy od warunków umowy. Jeśli zaciągnięty kredyt nie był ubezpieczony, to obowiązek spłaty może spaść na współmałżonka, dzieci, dalszych krewnych lub żyranta.

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Umowa poręczenia nie wygasa zarówno w razie śmierci dłużnika, jak i żyranta. Jeśli poręczyciel zostanie wyznaczony do spłaty kredytu, a tego nie zrobi, to istnieje ryzyko, że będą musiały zrobić to jego dzieci.

Żyrant może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za spłatę kredytu jedynie wtedy, gdy rodzina zmarłego odrzuci spadek lub nie będzie spłacać zadłużenia.

Jeśli rodzic przed śmiercią nie sporządził testamentu, to spadkobierców wyznacza się według prawa spadkowego. W pierwszej kolejności jest to małżonek i dzieci. W sytuacji kiedy dziedziczymy również długi, możemy się zrzec majątku w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Umorzenie kredytu po śmierci - czy to możliwe?

Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy jest niezwykle rzadko spotykane. Banki niechętnie zgadzają się na takie rozwiązanie, aczkolwiek jest to możliwe w konkretnych przypadkach. Najważniejszym argumentem – który działa na korzyść spadkobiercy – jest to, że obowiązek spłaty zadłużenia, zdecydowanie przekracza możliwości finansowe spadkobiercy.

Okoliczności umorzenia długu po śmierci kredytobiorcy:

• śmierć męża/żony (jeśli wpłynęła na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny),

• utrata majątku przez klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.)

• brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej, spowodowany kalectwem bądź innym stałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Takie osoby mogą spróbować złożyć do banku wniosek o umorzenie kredytu. Pamiętajmy jednak, że firmy finansowe nie muszą się na to zgodzić, ponieważ nie zobowiązują ich do tego żadne przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rekomendacja L – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
04 marca 2020

Rekomendacja L – najważniejsze informacje

BNP Paribas oddziały w Kamiennej Górze
Oddziały
author
21 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Kamiennej Górze

Kasa Stefczyka Kłodzko
Oddziały
author
20 października 2020

Kasa Stefczyka Kłodzko

Kredyt samochodowy Kłodzko
Kredyty miasta
author
01 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Kłodzko

KredytOK w Sanoku
Oddziały
author
20 stycznia 2017

KredytOK w Sanoku

Santander Bank Polska w Radzyminie
Oddziały
author
20 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Radzyminie