Wyniki ING Banku Śląskiego w 2019

Wyniki ING Banku Śląskiego w 2019

author
Patryk Byczek
17 lutego 2020

ING Bank Śląski wypracował w 2019 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 1 658 700 000 złotych, co oznacza wzrost z tego tytułu o 9% względem roku poprzedniego. Sprawdź szczegółowe wyniki swojego banku.

Wyniki ING Bank Śląski w 2019 roku

Przychody ogółem 2019

W całym roku bank wypracował z tytułu przychodów ogółem wynik na poziomie 5 796 400 000 złotych, czyli o 11% więcej niż w roku poprzednim.

Koszty ogółem 2019

W całym roku bank wypracował z tytułu kosztów ogółem wynik na poziomie 2 497 400 000 złotych, czyli o 7% więcej niż w roku poprzednim.

Wynik przed kosztami ryzyka 2019

W całym roku bank wypracował wynik przed kosztami ryzyka na poziomie 3 299 000 000 złotych, czyli o 14% więcej niż w roku poprzednim.

Zysk brutto 2019

W całym roku bank wypracował zysk brutto na poziomie 2 257 800 000 złotych, czyli o 11% więcej niż w roku poprzednim.

Zysk netto 2019

W całym roku bank wypracował zysk netto na poziomie 1 658 700 000 złotych, czyli o 9% więcej niż w roku poprzednim.

ROE 2019

W całym roku bank wypracował zwrot kapitału na poziomie 11,6% czyli o 0,8% mniej niż w roku poprzednim.

Wskaźnik C/I 2019

W całym roku bank wypracował z tytułu kosztów do dochodów wynik na poziomie 43,1%, czyli o 1,4% mniej niż w roku poprzednim.

Kredyty zagrożone 2019

W całym roku udział kredytów zagrożonych wyniósł 3%, gdzie średnia banków z tego tytułu wyniosła 6,2%.

Wskaźnik TCR 2019

Na koniec ubiegłego roku wskaźnik TCR wyniósł 16,93%.

W 2019 roku przyrost akcji kredytowej osiągnął poziom 118,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten osiągamy zachowując jakość aktywów – udział kredytów zagrożonych wyniósł 3% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,2%. W minionym roku bank konsekwentnie przyrastał pod względem depozytów, które osiągnęły poziom 128,8 mld zł.

mówił cytowany w komunikacie prezes ING Banku Śląskiego, Brunon Bartkiewicz.

Biznesowe wyniki Grupy ING w 2019 roku

Wartość kredytów 2019

W 2019 roku wartość kredytów wyniosła 118 473 000 000 złotych, czyli wzrosłą o 13% względem roku poprzedniego.

Wartość depozytów 2019

W 2019 roku wartość depozytów wyniosła 128 800 000 000 złotych, czyli wzrosła o 11% względem roku poprzedniego.

Liczba Klientów detalicznych 2019

Pod koniec 2019 roku liczba Klientów detalicznych wyniosła ponad 4 400 000. 1 900 000 osób z tej grupy to Klienci Primary.

Liczba Klientów korporacyjnych 2019

Pod koniec 2019 roku liczba Klientów korporacyjnych wyniosła ponad 71 900.

ING Bank Śląski

Pod koniec 2019 roku ING Bank Śląskiego obsługiwał ponad 4 400 000 Klientów instytucji. Obecnie instytucja liczy nieco ponad 4 000 000 współpracujących z nią Klientów detalicznych oraz 71 900 średnich i dużych firm. Wypracowany zysk netto na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosił blisko 379 000 000 złotych. Zysk osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł około 450 300 000 złotych. Na koniec 2019 roku wynosiły 158 610 000 000 złotych. ING Bank Śląski posiada 351 placówek oraz 63 punkty ING Express. Bank dysponuje dodatkowo tysiącem bankomatów i wpłatomatów. Bank posiada swoje akcje na GPW od 1996 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Klembowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 września 2019

PKO BP w Klembowie

Autobusy bez kierowców – ostatnia prosta technologii
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 czerwca 2019

Autobusy bez kierowców – ostatnia prosta technologii

PKO BP w Sławie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Sławie

Expander w Opolu
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
29 stycznia 2015

Expander w Opolu

Ilu Polaków chce wrócić z emigracji?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
31 lipca 2019

Ilu Polaków chce wrócić z emigracji?

Porównaj