Jedną z najpopularniejszych metod ściągania długów jest egzekucja z renty. Sprawdziliśmy, ile z tego świadczenia może zabrać komornik w 2019 roku.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

 1. Ile może zająć komornik z renty w 2019 roku?
 2. Kwota wolna od zajęcia z renty.
 3. Granice zajęcia z renty.
 4. Ile zajmie komornik z renty w 2019 – tabela.
 5. Jak ZUS wylicza potrącenie z renty?
 6. Ile komornik może zająć z renty socjalnej?
 7. Ile komornik może zająć z renty rodzinnej?
 8. Pytania i odpowiedzi.

ILE KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ Z RENTY W 2019? 

W każdym roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną i inne kwoty, w tym kwota wolna od potrąceń komorniczych. Komornik podczas każdej egzekucji musi jednak stosować się do przepisów nakazujących mu pozostawienie do dyspozycji dłużnika konkretną kwotę.

W poprzednich latach komornik był zobowiązany do pozostawienia dłużnikowi równowartości 50% kwoty renty minimalnej. Od 1 lipca 2017 roku komornik może zająć niższą kwotę – jedynie 25%. Oznacza to, że jest zobowiązany do pozostawienia dłużnikowi równowartości 75% najniższej renty. Komornik może zająć jedynie nadwyżkę nad tę kwotę, ale musi jednocześnie uwzględnić górne granice zajęcia komorniczego.

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA Z RENTY 

Kwota wolna od zajęcia z renty zależy od rodzaju tej renty. Od kwoty brutto konkretnej renty wylicza się 75%, by sprawdzić, ile w danym roku wynosi kwota wolna od zajęcia z renty.

Waloryzacja emerytur i rent w 2019 roku podnosi kwoty tych świadczeń do:

 • 1100 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Oznacza to, że w praktyce kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi:

 • 825 zł z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 618,75 zł z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

GRANICE ZAJĘCIA Z RENTY 

Na samym początku obliczania kwoty, którą komornik może zabrać z renty, ZUS sprawdza, jaki jest rodzaj egzekwowanej należności. Od rodzaju długu zależy, ile procent renty może trafić do komornika. Potrącenia mogą być wykonywane maksymalnie w granicach maksymalnie do:

 • 60%, jeżeli jest to egzekucja alimentacyjna,
 • 50% w przypadku egzekucji związanej z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 25% w odniesieniu do każdej innej egzekucji.

Dłużnicy zazwyczaj znajdują się w tej ostatniej kategorii (tzw. innych długów), którym komornik może zająć maksymalnie 1/4 renty. Jednocześnie oczywiście ZUS, wyliczając kwotę potrącenia, musi wziąć pod uwagę kwotę wolną od zajęcia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ILE ZAJMIE KOMORNIK Z RENTY W 2019 – TABELA 

JAK ZUS WYLICZA POTRĄCENIE Z RENTY? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje konkretną instrukcję, jak oblicza, ile może potrącić z renty dłużnika. Korzystając z tego sposobu każdy jest w stanie samodzielnie obliczyć, ile ZUS potrąci mu z renty na rzecz egzekucji komorniczej. Co robi ZUS:

 1. Bierze wysokość renty brutto (B).
 2. Wylicza kwotę netto renty (N).
 3. Ustala maksymalny procent potrącenia i wylicza go od kwoty brutto (%B).
 4. Odejmuje maksymalny procent potrącenia od renty netto (N-%B).
 5. Porównuje tę kwotę z kwotą wolną od zajęcia (sprawdza, czy wyższa jest kwota wolna, czy kwota należna według wyliczeń).
 6. Odpowiednią kwotę wypłaca dłużnikowi.

Podajmy przykład tych wyliczeń dla renty 1100 zł:

 1. renta brutto: 1100 zł
 2. renta netto: 934,59 zł
 3. 25% brutto: 275 zł
 4. netto – 25% brutto: 934,59 – 275 zł = 659,59 zł
 5. kwota wolna od zajęcia: 825 zł
 6. wypłata dla dłużnika: 825 zł

ILE KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ Z RENTY SOCJALNEJ? 

Do niedawna renta socjalna wynosiła dokładnie 84% kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od pierwszego września 2018 roku kwota ta została podniesiona do 100% zwykłej renty. W 2019 kwota renty socjalnej wynosi zatem dokładnie 1100 zł brutto (934,59 zł na rękę).

Komornik ma pełne prawo do tego, by zająć rentę socjalną. Kwota wolna od zajęcia komorniczego z renty socjalnej wynosi 75% jej kwoty, a zatem komornik może zająć jedynie całą nadwyżkę tej kwoty. Dłużnikowi musi on bezwzględnie pozostawić do dyspozycji 825 zł.

ILE KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ Z RENTY RODZINNEJ? 

Wysokość renty rodzinnej również jest od 2018 roku zrównana z kwotą 100% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wynosi ona zatem 1100 zł brutto. Przed zajęciem komorniczym również chronione jest 75% tej kwoty. Oznacza to, że komornik musi pozostawić dłużnikowi 825 zł.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Czy na kwotę wolną od zajęcia z renty ma wpływ liczba egzekucji?

Nie, liczba egzekucji komorniczych w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Czy na kwotę wolną od zajęcia wpływa wysokość zadłużenia?

Wysokość zadłużenia nie zmienia warunków egzekucji komorniczej.

Czy da się uniknąć egzekucji z renty?

Niestety nie. Egzekucji nie dokonujemy bowiem samodzielnie, ani też nie dokonuje jej komornik. Odliczanie kwoty na poczet spłaty długów odbywa się już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do rencisty trafia już kwota po odliczeniu środków na rzecz komornika.

Czy kwota wolna od zajęcia obowiązuje w przypadku dłużników alimentacyjnych?

Dłużnicy alimentacyjni są traktowani przez polskie prawo o wiele bardziej restrykcyjnie, ponieważ spłata długów z tego tytułu jest uznawana jest za priorytetową. Komornik nie musi zwracać uwagi na to, czy po egzekucji komorniczej renciście pozostaną środki potrzebne do życia.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 3.5 / 5, łącznie 8 ocen
Komentarze (29)
Krzysztof Długosz, 12 grudnia 2019 o 21:12

Komornik to żłodziej .

ALEKSANDER KUCICKI, 18 listopada 2019 o 13:23

Bank sandander polska wysłał mojom calom rentę rodzinom 2200 p zmarłej mamie

dłużnik posiada pierwszą gr. in. płaci alimenty czy komornik może mu pobrać jeszcze z tytułu egzekucji administracyjnej 94,40 1100 brutto renta ?

dłużnik posiada pierwszą gr. in. płaci alimenty czy komornik może mu pobrać jeszcze z tytułu egzekucji administracyjnej 94,40 1100 brutto renta ?

To jest jakieś niedorzeczne ja mam przyzną rentę najniższą i po otrąceniu mi zostało 360 zł czy to jest zgodny z prawem

Witam, mam komornika, otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, mam pierwszą gr. inwalidzką, zamierzam iść do pracy za najniższa krajowa. Czy komornik mi zabierze coś z tych pieniędzy. Dziękuję.

Witam, mam komornika, otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, mam pierwszą gr. inwalidzką, zamierzam iść do pracy za najniższa krajowa. Czy komornik mi zabierze coś z tych pieniędzy. Dziękuję.

Mój wnuk dostaje netto 340 zł renty bo to świadczenie biorą jeszcze dwie osoby, komornik zajął mu 64 zł czy słusznie sprawa jest skomplikowana bo dług matki dlaczego ZUS potrąca z tak niskiego świadczenia?

a ile może zabrać jak ktoś ma rentę i najniższą średnią krajową?. Czy wtedy wszystko z renty ponad płace minimalną jest zabierane?

Czy jak się ma rentę o całkowitej niezdolności do pracy w kwocie 935 zł i pracuje za najniższą średnią krajową tj. 1630 zł. To czy komornik może zająć mi rentę lub wynagrodzenie za pracę i w jakiej kwocie.

Marek Waleszczyński, 7 czerwca 2019 o 22:30

Czy jak się ma rentę całkowita niezdolność do pracy 935 zł i pracuje na najniższej średniej krajowej tj. 1630 zł. To czy komornik może zająć mi rentę lub wypłatę za pracę.

Czy jak się ma rentę z pierwszą grupą niepelnosprawnosci najniższa to ile może komornik z tego zabrać

Witam ile komornik może zająć raty rodzinnej

Głupota totalna najniższa pensja nie podlega egzekucji a renta czy emerytura już podlega pomimo , że jest niższa . Mam rentę z tyt. całkowitej niezdolności do pracy to zrezygnuję z niej i pójdę pracować za najniższą i będę miał więcej kasy . Za biurkiem mogę siedzieć , może wytrzymam .

Komornik nie powinien zabierać z najniższej emerytury i renty ! Z czego żyć?!!!!

Rafał Malaczewski, 1 kwietnia 2019 o 12:32

Pobieranie długów komorniczych z….
Renty socjalnej to jest masakra!!!!!!!!!
Powinno się zakazać pobór komorniczych z renty socjalnej!!!!!!!

Barbara Bernat-Goral, 14 marca 2019 o 12:44

Do P. Ewy 13 nie zabierze komornik gdyż jest ona wolna od zajęć komorniczych. Wypowiedź Min. Rafalskiej

Kwota wolna od potrąceń w 2018 uznawana była także w przypadku zobowiązań alimentacyjnych i wynosiła 500 pln. Wydaję mi się, że Państwo wprowadzili błędne informacje na ostatnim pytaniu, jeżeli zaś od 2019 r. nie będzie bezwzględnie najniższej kwoty od zajęcia to proszę to uzasadnić.

Ewa kornacka, 3 marca 2019 o 11:03

czy komornik moze zajac 13 pesje recisci jak tak to ile

Kazimierz dubrowski, 1 marca 2019 o 16:34

Czy ktoś odpowie na nasze pytania ?

Komornik od roku zabiera mamie cala rentę rodzinna. Czy jest to zgodne z prawem?

Dalej nic nie wiadomo jaka będzie ta kwota wolna?

Kazimierz Dubrowski, 20 lutego 2019 o 18:55

mysle ze tak choc moge sie mylić , na to pytanie odpowie pewnie pani dominika

Małgorzata Glinka, 20 lutego 2019 o 12:13

czy komornik może zabrać zwrot podatku dochodowego za 2018 r.jeżeli już zabiera 25% z renty.

Kazimierz Dubrowski, 19 lutego 2019 o 15:35

kwota wolna od marca 2019 wyniesie 848,60 zł , czyli dla wiekszosci zadłużonych emerytów tragedia czyli nie dostana ani podwyzki ani zwrotu z podatku zus , brawo dla rządzących

Dominika Sobieraj, 8 lutego 2019 o 00:28

Szanowni Państwo, staramy się aktualizować treści naszych artykułów na bieżąco, ale posiadamy w bazie kilka tysięcy tekstów. Już niebawem opublikujemy konkretne informacje dotyczące zajęcia komorniczego po waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu tego roku.

Kazimierz dubrowski, 7 lutego 2019 o 19:56

Po co zakladają ludzie strony internetowe skoro nie odpowiadają na pytania ? Bedzie zmieniona kwota do końca lutego kwota wolna 825 od marca bedzie zwiekszona .pytanie do właściciela portalu . O ile i jaka bedzie kwota wolna od zajecia renty od marca 2019 roku ?

No właśnie od marca się zmienia to jaka będzie kwota wolna od potrąceń ja miałam konto w milenium ikomornik zabrał mi wszystko izmopsu irente całą nie zostało mi nic nawet na kromke chleba taki komornik Poznań Konrad Ciesielski nie miałam co jeść nic co można zrobić wtej sprawie

Krystyna Zietek, 1 stycznia 2019 o 18:24

ale kwota wolna od zajecia w marcu sie zmienia i bedzie wyzsza niz 825 zł , teraz pytanie ? jaka bedzie ?