mBank wypracował w drugim kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 86 980 000 złotych. Rok wcześniej z tego samego tytułu bank osiągnął 372 410 000 złotych. Oznacza to zysk niższy o 30% względem oczekiwań rynku, który spodziewał się wyniku na poziomie 67 000 000 złotych

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 02.08.2020
Udostępnij:

Dziesięć biur maklerskich oczekiwało wyniku za drugi kwartał 2020 roku w granicach od 43 000 000 złotych do 93 000 000 złotych.

Wyniki mBank

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy mBanku w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł 1 006 610 000 złotych.

Prowizje i opłaty

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 362 940 000 złotych, podczas gdy rok temu wynik ten wynosił 310 050 000 złotych.

Dochody

Dochody instytucji w pierwszym półroczu wyniosły 2 903 800 000 złotych. Wynik okazał się być o 10,9% wyższy względem roku poprzedniego, kiedy to wyniósł 2 618 300 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa netto wyniosła w drugim kwartale 2,48% wobec 2,68% rok wcześniej.

Koszty działaności

mBank poinformował, że w pierwszym półroczu 2020 roku koszty działalności instytucji wyniosły, wraz z amortyzacją, 1 307 800 000 złotych. Oznacza to wzrost o 4,4% względem roku poprzedniego.

Odpisy

Odpisy w drugim kwartale 2020 roku 352 200 000 złotych. Odpisy wzrosły o 57% rok do roku i spadły o 14% kwartał do kwartału

Współczynnik Tier 1

Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 16,43%.

Współczynnik TCR

Współczynnik kapitału TCR wyniósł 19,26%.

Aktywa razem

Aktywa razem mBanku wyniosły w drugim kwartale 2020 roku 182 940 000 000 złotych, podczas gdy w roku poprzednim wynosiły 158 720 000 000 złotych.

Dodatkowe rezerwy

mBank utworzył dodatkowe rezerwy w wysokości 188 900 000 złotych na ewentualne ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

mBank

mBank jest bankiem uniwersalnym założonym w 1986 roku. Swoją ofertę kieruje do Klientów detalicznych, inwestycyjnych, MŚP, korporacji oraz bankowości indywidualnej. Akcje banku widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku. mBank jest jednym z najpopularniejszych banków w Polsce. Instytucja wypracowała w trzecim kwartale bieżącego roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 285 300 000 złotych. Od 2007 roku działa na polskim, czeskim i słowackim rynku. Prezesem zarządu mBanku jest aktualnie Cezary Stypułkowski.

Komentarze