zadluzenia.com
zamknij

BIK S.A. - informacje ogólne

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i banki, na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe:

 

„(...) Banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 

- bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1 ustawy Prawo bankowe


- innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń”.


Aktualnie Biuro Informacji Kredytowej jest monopolistą, ale nic nie stoi na przeszkodzie by ZBP wraz z bankami utworzyli kolejne biuro kredytowe. Jak wygląda otoczenie organizacyjno-prawne biur kredytowych w Europie ? Część państw posiada jedno biuro kredytowe m.in. Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech działa kilka biur kredytowych. W Belgii i Austrii działają zarówno publiczne jak i prywatne biura kredytowe.

 

Akcjonariusze BIK S.A.

 

BIK prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej stąd, często używa się zamiennie zwrotu „BIK S.A.”. Akcjonariuszami BIK S.A. są:

 

- Związek Banków Polskich, czyli izba gospodarcza zrzeszająca banki, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku.

 

- Bank Gospodarki Żywnościowej

 

- Bank Handlowy w Warszawie

 

- Bank DNB Nord Polska

 

- Bank Millenium

 

- Bank PEKAO

 

- Getin Noble Bank

 

- Bank Zachodni WBK

 

- BRE Bank

 

- ING Bank Śląski

 

- NORDEA Bank Polska

 

- PKO Bank Polski

 

Współpraca BIK z instytucjami finansowymi

 

BIK gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące zobowiązań kredytowych klientów banków i SKOKów. BIK współpracuje ze wszystkimi SKOKami oraz prawie wszystkimi bankami.

 

BIK może współpracować z Biurami Informacji Gospodarczej na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Aktualnie Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z BIG Infomonitor S.A.


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY