BIK S.A. – informacje ogólne

BIK S.A. – informacje ogólne

autor wpisu
Maciej_Stanko
30 kwietnia 2013
Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i banki, na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe:

„(…) Banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

– bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1 ustawy Prawo bankowe

– innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń”.

Aktualnie Biuro Informacji Kredytowej jest monopolistą, ale nic nie stoi na przeszkodzie by ZBP wraz z bankami utworzyli kolejne biuro kredytowe. Jak wygląda otoczenie organizacyjno-prawne biur kredytowych w Europie ? Część państw posiada jedno biuro kredytowe m.in. Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech działa kilka biur kredytowych. W Belgii i Austrii działają zarówno publiczne jak i prywatne biura kredytowe.

Akcjonariusze BIK S.A.

BIK prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej stąd, często używa się zamiennie zwrotu „BIK S.A.”. Akcjonariuszami BIK S.A. są:

– Związek Banków Polskich, czyli izba gospodarcza zrzeszająca banki, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku.

– Bank Gospodarki Żywnościowej

– Bank Handlowy w Warszawie

– Bank DNB Nord Polska

– Bank Millenium

– Bank PEKAO

– Getin Noble Bank

– Bank Zachodni WBK

– BRE Bank

– ING Bank Śląski

– NORDEA Bank Polska

– PKO Bank Polski

Współpraca BIK z instytucjami finansowymi

BIK gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące zobowiązań kredytowych klientów banków i SKOKów. BIK współpracuje ze wszystkimi SKOKami oraz prawie wszystkimi bankami.

BIK może współpracować z Biurami Informacji Gospodarczej na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Aktualnie Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z BIG Infomonitor S.A.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak poznać nowy banknot 200 zł
Blog
autor wpisu
Marek_Rutkowski
13 lutego 2016

Jak poznać nowy banknot 200 zł

Ile zarabia opiekunka do dziecka?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
16 grudnia 2019

Ile zarabia opiekunka do dziecka?

PKO BP w Łochowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
18 października 2019

PKO BP w Łochowie

Provident w Elblągu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
06 sierpnia 2016

Provident w Elblągu

Biurokracja winna pogarszania sytuacji polskich eksporterów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
05 lipca 2019

Biurokracja winna pogarszania sytuacji polskich eksporterów

Lombardy w Siedlcach
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
22 marca 2022

Lombardy w Siedlcach

Porównaj