zadluzenia.com
zamknij

Deutsche Bank PBC ukarany przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 212 tysięcy złotych na Deutsche Bank PBC, w związku z naruszeniem przez Bank zbiorowych interesów konsumentów.

 

Kara to efekt postępowania wszczętego przez UOKiK w listopadzie 2012 roku. Wątpliwości Urzędu wzbudził zapis w umowach o kredyt konsumencki dotyczący bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej b.t.e.), na podstawie którego b.t.e. obejmował wszystkie koszty związane z dochodzeniem należności od klienta.

Takie postanowienie było niezgodne z przepisami ustawy Prawo Bankowe. Bank zaprzestał stosowania tej praktyki jeszcze przed wydaniem decyzji przez Urząd.

 

Przypomnijmy - bankowy tytuł egzekucyjny to dokument ściśle sformalizowany i wystawiany pod ściśle określonymi warunkami przez banki. Jeżeli b.t.e spełnia warunki formalne i materialne, może być dla komornika podstawą do wszczęcia egzekucji wobec dłużnika. Wystarczy, iż bank uzyska od sądu rejonowego klauzulę wykonalności. Więcej o b.t.e. w tym artykule.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY