Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

author
12 grudnia 2016
Egzekucja z renty/emerytury jest częstym sposobem wskazywanym przez Wierzycieli we wniosku egzekucyjnym. Czy komornik może również zająć rentę socjalną ? Niestety tak.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami renty/emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 %. Komornik nie może zająć wszystkich środków. Wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca 50 % najniższej renty/emerytury.

Komornik dokonując zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS, informując jednocześnie, by zajęte kwoty przekazał bezpośrednio do Komornika. To ZUS wylicza kwotę, którą należy potrącić ze świadczenia Dłużnika.

Odpis zajęcia otrzymuje Dłużnik oraz Wierzyciel. Na czynność polegającą na zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje skarga. Skarga powinna być wniesiona na piśmie. Skargę można oprzeć na proceduralnej wadliwości czynności.

Będąc w posiadaniu wniosku Wierzyciela o zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych komornik jest uprawniony do zajęcia renty, w tym: renty rodzinnej, renty socjalnej oraz emerytury, także częściowej. Zajęciu podlega również zasiłek pogrzebowy, lecz można go zająć tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wyłącza zajęcia renty socjalnej czy rodzinnej. Również kodeks postępowania egzekucyjnego nie przewiduje takiego wyłączenia.

Egzekucji nie podlegają natomiast świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kinga Pawelczyk
Kinga Pawelczyk
2018-12-14 14:04:17

Dziendobry!mam dług w providencie...ponoc jestem na rencie socjalnej.myślę ze komornik nie wejdzie na nasza rentę socjalna...dziekujemy.wesołych świat.oraz szczęśliwego nowego roku!

wsbdenis
wsbdenis
2017-01-08 10:04:11

TAK można przez urząd skarbowy. US nakłada karę administracyjną 10 zł za unikanie płacenia. Ale ci co mają rentę socjalną nie powinni mieć długów ponieważ BANKI i dyskryminacja rządu poprzedniego i obecnego dla osób niepełnosprawnych nie pozwala na zaciągnięcie pożyczki. Polecam Provident, który pomaga w zaciągnięciu i spłaceniu pożyczki. Ale nawet to się zmieni od 2017 roku ponieważ zostanie nałożony dodatkowy podatek. Eksterminacja i upodlenie osób niepełnosprawnych Life is brutal. Polska polityka współczesnych obozów śmierci PO, PSL, Nowoczesna itd.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Częstochowa
Kredyty miasta
author
19 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Częstochowa

Nowe kredyty w Nest Banku
Wpisy
author
27 kwietnia 2017

Nowe kredyty w Nest Banku

Ile Polacy wydają na filmy online
Blog
author
05 listopada 2018

Ile Polacy wydają na filmy online

Stypendium socjalne – kto może otrzymać?
Świadczenia socjalne
author
25 września 2018

Stypendium socjalne – kto może otrzymać?

Ile Polacy wydają na smartfona?
Blog
author
29 lipca 2019

Ile Polacy wydają na smartfona?