Strona główna Porady Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

author
Lukasz_Zubrzycki
12 grudnia 2016
Egzekucja z renty/emerytury jest częstym sposobem wskazywanym przez Wierzycieli we wniosku egzekucyjnym. Czy komornik może również zająć rentę socjalną ? Niestety tak.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami renty/emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 %. Komornik nie może zająć wszystkich środków. Wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca 50 % najniższej renty/emerytury.

Komornik dokonując zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS, informując jednocześnie, by zajęte kwoty przekazał bezpośrednio do Komornika. To ZUS wylicza kwotę, którą należy potrącić ze świadczenia Dłużnika.

Odpis zajęcia otrzymuje Dłużnik oraz Wierzyciel. Na czynność polegającą na zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje skarga. Skarga powinna być wniesiona na piśmie. Skargę można oprzeć na proceduralnej wadliwości czynności.

Będąc w posiadaniu wniosku Wierzyciela o zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych komornik jest uprawniony do zajęcia renty, w tym: renty rodzinnej, renty socjalnej oraz emerytury, także częściowej. Zajęciu podlega również zasiłek pogrzebowy, lecz można go zająć tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wyłącza zajęcia renty socjalnej czy rodzinnej. Również kodeks postępowania egzekucyjnego nie przewiduje takiego wyłączenia.

Egzekucji nie podlegają natomiast świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.   

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Provident przedłuża promocję darmowej pożyczki
Wpisy
author
Katarzyna_Meyer
30 kwietnia 2016

Provident przedłuża promocję darmowej pożyczki

Alior Bank w Końskich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2019

Alior Bank w Końskich

Bierzemy pożyczkę chwilówkę w Kyzoo
Pod Lupą
author
Lukasz_Zubrzycki
23 kwietnia 2014

Bierzemy pożyczkę chwilówkę w Kyzoo

INVEST BANK przekształca się w PLUS BANK
Wpisy
author
Maciej_Stanko
10 grudnia 2013

INVEST BANK przekształca się w PLUS BANK

Komisja Europejska oceni ustawę o cenach energii
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
12 stycznia 2019

Komisja Europejska oceni ustawę o cenach energii

PKO BP w Kazimierzu Biskupim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Kazimierzu Biskupim