zadluzenia.com
zamknij

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

Egzekucja z renty/emerytury jest częstym sposobem wskazywanym przez Wierzycieli we wniosku egzekucyjnym. Czy komornik może również zająć rentę socjalną ? Niestety tak.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami renty/emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 %. Komornik nie może zająć wszystkich środków. Wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca 50 % najniższej renty/emerytury.

 

Komornik dokonując zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS, informując jednocześnie, by zajęte kwoty przekazał bezpośrednio do Komornika. To ZUS wylicza kwotę, którą należy potrącić ze świadczenia Dłużnika.

 

Odpis zajęcia otrzymuje Dłużnik oraz Wierzyciel. Na czynność polegającą na zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje skarga. Skarga powinna być wniesiona na piśmie. Skargę można oprzeć na proceduralnej wadliwości czynności.

 

 

Będąc w posiadaniu wniosku Wierzyciela o zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych komornik jest uprawniony do zajęcia renty, w tym: renty rodzinnej, renty socjalnej oraz emerytury, także częściowej. Zajęciu podlega również zasiłek pogrzebowy, lecz można go zająć tylko na zaspokojenie tych kosztów.

 

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wyłącza zajęcia renty socjalnej czy rodzinnej. Również kodeks postępowania egzekucyjnego nie przewiduje takiego wyłączenia.

 

Egzekucji nie podlegają natomiast świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.   

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
~wsbdenis

TAK można przez urząd skarbowy. US nakłada karę administracyjną 10 zł za unikanie płacenia. Ale ci co mają rentę socjalną nie powinni mieć długów ponieważ BANKI i dyskryminacja rządu poprzedniego i obecnego dla osób niepełnosprawnych nie pozwala na zaciągnięcie pożyczki. Polecam Provident, który pomaga w zaciągnięciu i spłaceniu pożyczki. Ale nawet to się zmieni od 2017 roku ponieważ zostanie nałożony dodatkowy podatek. Eksterminacja i upodlenie osób niepełnosprawnych Life is brutal. Polska polityka współczesnych obozów śmierci PO, PSL, Nowoczesna itd.   Odpowiedź