Drugi kwartał 2018 roku okazał się dla ING Banku Śląskiego bardzo udany. Grupa, w porównaniu do zeszłego roku, zwiększyła zysk w drugim kwartale z około 360 400 000 złotych do ponad 372 700 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 03.08.2018
Udostępnij:

Biura maklerskie spodziewały się, że wynik instytucji za drugi kwartał znajdzie się między 380 000 000 złotych a 406 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Aktywa
 

Pod koniec drugiego kwartału 2018 roku aktywa banku uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 130 760 000 złotych.
 

Odsetki
 

Wynik z tytułu odsetek okazał się być wyższy od oczekiwań analityków o 0,7% i wyniósł 920 000 000 złotych.

Prowizje
 

Wynik prowizji w drugim kwartale roku wyniósł ponad 339 600 000 złotych.

Skonsolidowany zysk netto

Biorąc pod uwagę pierwszą połowę bieżącego roku, grupa odnotowała ponad 694 900 000 złotych skonsolidowanego zysku netto.


 

Klienci banku
 

Zwiększyła się także liczba Klientów, których obsługuje bank. W komunikacie podano, że liczba Klientów korporacyjnych wzrosła o około 6200 firm, dając ostateczny wynik wynoszący około 60 000. Liczba Klientów detalicznych wzrosła o ponad 287 000, dając finalnie ponad 4 680 000 Klientów.
 

Straty
 

Suma wynikająca z odpisów z tytułu strat oczekiwanych osiągnęła poziom około 173 700 000 złotych.
 

Udzielone kredyty
 

Wartość udzielonych kredytów, w porónwaniu do wyników zeszłorocznych, wzrosła  do ponad 96 200 000 000 złotych, czyli o 14%. Składają się na to kredyty dla Klientów prywatnych (wzrost o 22%) oraz Klientów korporacyjnych (wzrost o 8%).

Depozyty
Grupa odnotowała także wzrost wartości depozytów o 12% do ponad 107 500 000 000 złotych rok do roku.

Komentarze