Na które cele w budżecie Polacy przeznaczyliby pieniądze? Odpowiedzi na pytanie możemy szukać w sondażu IPSOS zamówionym przez serwis OKO.press. Wynika z niego, że jesteśmy szczególnie niechętni Programowi Rodzina 500+.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 14.02.2018
Udostępnij:

W przypadku, kiedy to Polacy decydowaliby na co trafią pieniądze z budżetu, na Program 500+ przeznaczono by znacznie mniej pieniędzy. W styczniu IPSOS przeprowadził ankietę, w której postawił przed respondentami cele, z których musieli wybrać dwa, na które przeznaczyliby więcej pieniędzy i dwa, na które poszłoby mniej środków.

Na które cele przeznaczylibyśmy mniej pieniędzy ?

Odpowiedź, że środki na Program 500+ należy zmniejszyć zaznaczyło w ankiecie 35% badanych. Zaraz za 500+ wśród nielubianych przez nas “inwestycji” z naszych podatków znalazło się wojsko – 26% wskazań badanych chciało zmniejszenia środków na ten cel. Niechlubne podium zamyka policja – 18% wskazań.

Cele, które wymagają większego finansowania według Polaków

Pieniądze, które zabralibyśmy z 500+, wojska i policji najchętniej przekazalibyśmy na służbę zdrowia – 56% odpowiedzi wśród ankietowanych. Polacy uważają, że dodatkowych środków potrzebują także emeryci, którym często nie wystarcza na podstawowe potrzeby – 34% wskazań padło na podwyższenie świadczeń emerytów. Natomiast 17% ankietowanych podwyższyłoby środki na edukację i szkolnictwo wyższe.

Wyniki badania a poglądy polityczne 

W ankiecie uwzględniono również sympatie polityczne. Respondenci mieli do wyboru zaznaczenie jednej z opcji głosowania na PiS lub też nie.Okazuje się, że wśród zwoleników aktualnie rządzącej partii, przeciwników rządowego Programu 500+ jest 16%. Z drugiej strony, wśród przeciwników negatywnie o programie wypowiada się już 46% badanych.

Podobnie jest w przypadku wojska – 19% wyborców PiS uważa, że wydatki na ten sektor są za duże, zaś druga strona wypowiedziała się negatywnie w 30%.   

Wyborcy PiS przeznaczyliby także więcej pieniędzy na zdrowie i emerytów (kolejno 50% i 40% wskazań). Przeciwnicy tej partii nie chcieliby większego dofinansowania służby zdrowia.

Wiedza Polaków na temat 500+

Na naszym portalu wcześniej opisywaliśmy wyniki innego badania, które sprawdzało wiedzę Polaków na temat głównych źródeł finansowania Programu Rodzina 500+. Badanie przeprowadzone dla serwisu Ciekaweliczby.pl, pokazało, że 21% Polaków nie wiem jakie jest główne źródło finansowania 500+. Natomiast 38% badanych ma świadomość, że tym źródłem są płacone właśnie przez nich podatki.

Część Polaków nie wie, że coś takiego jak “pieniądze rządowe” zupełnie nie istnieje. Wszystkie środki, które są przeznaczone na wypłaty 500+, edukację lub ochronę zdrowia, pochodzą z identycznego źródła, czyli z podatków płaconych przez obywateli oraz firmy.

Rodzina 500+ to program realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Ma pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. 

Świadczenie na koniec ubiegłego roku pobierało 2,62 mln rodzin na 3 mln 654 tys. dzieci. Stanowi to ponad 57% ogółu (liczba gospodarstw domowych w Polsce wynosi 14,08 mln). W gminach wiejskich pieniądze płacone są na 65% dzieci, a w miejskich na 51%.

Komentarze