Oferta Banku Pekao SA zwiększyła się. Wśród produktów oferowanych przez instytucje znalazły się publiczne listy zastawne. Przyznane przez instytucję kredyty samorządowe oraz wynikające z nich wierzytelności są zabezpieczeniem listów.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 03.09.2018
Udostępnij:

Grupa realizuje swoją strategię inwestorską na lata 2018-2020. Dzięki listom, między innymi, efektywność zarządzania bilansem skonsolidowanym banku ma zostać zwiększona. Emitentem listów jest Pekao Bank Hipoteczny SA.


 

Odświeżenie produktu

Listy zastawne są obligacjami Suma stopy referencyjnej WIBOR 3M, która została dodatkowo powiększona o marzę wynoszącą 0,45% tworzy oprocentowanie listów. Wprowadzenie publicznych listów zastawnych na rynek jest pierwszym tego typu działaniem od ponad 5 lat. Na dzień wykupu listów wyznaczone 10 września 2025 roku. 

Strategia Pekao

Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Banku Pekao SA, Rafał Petsch mówił, że grupa wytrwale dąży ku realizacji założonej strategii, która ma na celu „budowę szerokiej bazy finansowania” skierowanej do polskich inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto, Pekao chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym nowe, lecz przede wszystkim bezpieczne produkty inwestycyjne.


 

Listy zastawne

Aktywa są zabezpieczeniem listów. Dzięki temu odznaczają się one znikomym ryzykiem inwestycyjnym. Z drugiej strony, ze względu na bardzo rozległe zastosowanie listów, bankowość i gospodarka nie są narażone na jakikolwiek kryzys na rynku kapitałowym. Oferowany przez Pekao produkt nie zyskał jeszcze popularności w naszym kraju, pomimo gwarantowanego bezpieczeństwa. To właśnie z tego faktu są one polecanym źródłem finansowania. Bank chce zaoferować swoim Klientom produkty zabezpieczone aktywami, które wytwarza instytucja. 


 

Komentarze