Bank Pekao dołącza do nowego indeksu giełdowego

Bank Pekao dołącza do nowego indeksu giełdowego

author
Patryk Byczek
28 stycznia 2020

Bank Pekao S.A. jest jedyną instytucją w Polsce i jedną z niewielu w Europie Środkowo-Wschodniej, która zakwalifikowała się do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index. Indeks ten wyróżnia głównie spółki, które aktywnie działają na rzecz równości płci w środowisku pracy.

Bank Pekao dołączył do globalnego indeksu dzięki temu, że dba o:

– równy dostęp płci do awansu i rozwoju,
– równouprawnienie kobiet i mężczyzn w odniesieniu do płac.

Instytucja na bieżąco i z pozytywnym skutkiem wdraża politykę różnorodności, przeciwdziałania mobbingowi oraz równych szans przy doborze kadr.

Tegoroczna edycja Bloomberg GE Index

Tegoroczna edycja Bloomberg GE Index skupiała 325 różnych firm reprezentujących 50 branż z aż 42 krajów. Uczestników indeksu wybrano spośród 6000 firm pochodzących z 84 państw świata. Firmy te musiały udzielić odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, o na przykład prawdopodobieństwie zatrudnienia kobiety w firmie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czy odsetek kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w firmie. Pytania były związane również z  dotowaniem edukacji zatrudnionych kobiet, czy elastycznym czasie pracy umożliwiającym opiekę nad dziećmi.

Jestem dumny, że Pekao jako jedyna w Polsce i jedna z niewielu firm z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej spełniliśmy kryteria indeksu Bloomberg Gender-Equality Index. Dla banku dbanie o różnorodność, równouprawnienie i rozwój pracowników to integralna część kultury korporacyjnej. W ramach naszej strategii aktywnie budujemy profil pracodawcy dla najlepszych, w którym aspekt równości płci jest istotnym elementem.” – mówił cytowany w komunikacie Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao.

Przykładamy dużą wagę do równości płci i właściwych relacji w środowisku pracy. Przekłada się to na obowiązujące w naszym banku rozwiązania, takie jak korporacyjna polityka równości, polityka antymobbingowa czy karta zasad, której strzegą rzecznicy karty. Kobiety zajmują najwyższe pozycje w naszej organizacji, a chcemy żeby było ich na kierowniczych stanowiskach jeszcze więcej.” – dodała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao.

Zatrudnienie w Banku Polskim

Znaczną większość zatrudnionych osób w Banku Pekao stanowią kobiety. Obecnie aż 60% kobiet zajmuje stanowiska dyrektorskie. Ponad 90% kobiet kontynuuje pracę w Pekao rok po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. To bardzo wysoki wynik – dla porównania, średni wynik w grupie ankietowanych przez Bloomberga firm wyniósł 82%. W Pekao obowiązuje polityka równości płci, która ma zapewnić:

osiągnięcie sukcesu,
ocenę pracy w oparciu o osiągnięcia indywidualne,
zarządzanie karierą,

nie biorąc pod uwagę płci pracownika. Wytycznymi prowadzącej przez instytucję polityki równości płci są między innymi:

dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji,
uwzględnienie zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych,
eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy.

Od ponad dekady w Banku Pekao obowiązuje także polityka antymobbingowa. Instytucja nie dopuszcza do działań o charakterze mobbingowym. Politykę równouprawnienia wspiera Karta Zasad, która jest wewnętrznym zbiorem wartości korporacyjnych, w skład których wchodzą:

zaufanie,
równość,
wolność,
szacunek,
przejrzystość,
wzajemność.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/481906/bank-pekao-dolacza-do-globalnego-indeksu-gieldowego-bloomberg-gender-equality-index

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

IIe wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2017
Wpisy
author
Aneta Jankowska
21 grudnia 2016

IIe wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2017

Dobry klimat dla firm
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2021

Dobry klimat dla firm

Expander w Krakowie
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Krakowie

Skąd wziąć pieniądze na wakacje?
Porady
author
Patryk Byczek
01 marca 2023

Skąd wziąć pieniądze na wakacje?

Szybkie pożyczki Lubartów
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Lubartów

Statystyczny Polak rocznie marnuje 235 kg żywności
Blog
author
Aneta Jankowska
17 października 2018

Statystyczny Polak rocznie marnuje 235 kg żywności

Porównaj