Bank Pekao S.A. po raz drugi z rzędu otrzymał tytuł Najlepszego Banku Korporacyjnego w Polsce (Best Corporate Bank in Poland 2018) przyznawaną przez międzynarodowy magazyn Global Banking and Finance Review.

Autor: Natalia Narloch
Dodano: 11.01.2019
Udostępnij:

Global Banking and Finance Review

Wyróżnienia magazynu Global Banking and Finance Review przyznawane są corocznie firmom z branży finansowej, które wyróżniają się swoją innowacyjnością, wynikami i strategią w bankowości, funduszach hedingowych, funduszach emerytalnych i compliance.

Rok 2018 był dla Banku Pekao S.A. bardzo udany w bankowości korporacyjnej pod względem wolumenu i wartości transakcji, finansowaliśmy fuzje i przejęcia, inwestycje infrastrukturalne i inne. Umocniliśmy pozycję lidera na rynku korporacji, gdzie co druga duża polska firma jest naszym klientem” mówi Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wyróżnienia i nagrody uważam zawsze za potwierdzenie, że nasze wysiłki mają duży sens i są pozytywnie odbierane przez klientów, ale także jako zobowiązanie do kontynuacji ciężkiej pracy i świadczenia usług na najwyższym światowym poziomie” dodaje Tomasz Styczyński.

Global Banking and Finance Review to jeden z popularniejszych międzynarodowych magazynów poświęconych finansom. Zwycięzcy wybierani są przez międzynarodowe grono ekspertów już od 2011 roku. Magazyn trafia do odbiorców niemal na całym świecie, zarówno w formie tradycyjnej papierowej jak i online. Skierowany jest głównie do właścicieli firm, prezesów, analityków, dyrektorów finansowych, kadry menadżerskiej.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. jest polskim, międzynarodowym bakiem uniwersalnym, założonym w 1929 roku. Ponad to, jest największym bankiem korporacyjnym i liderem segmentu private bankingu w kraju. Pekao S.A. obsługuje łącznie ponad 5 milionów klientów, w tym 50% wszystkich polskich firm.

Pod względem wielkości kapitału, należy do najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek, liderów działalności maklerskiej, faktoringu, inwestycji finansowej i leasingu.

Bank zatrudnia obecnie ponad 15 000 osób, będąc jednocześnie jednym z większych pracodawców w Polsce. Jako pierwszy bank w kraju uruchomił bankomat. Wydał pierwszą kartę kredytową, jako pierwszy uruchomił biuro maklerskie i zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i notowany w ramach indeksu WIG20. W latach 1999-2017 kontrolowany przez UniCredit, a od 2017 roku zarząd nad bankiem sprawuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których pakiety kontrolne posiada Skarb Państwa.

Grupę Banku Pekao SA współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, współpracujące z bankiem uniwersalnym będącym podmiotem dominującym. Ofertę kierują zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

W skład grupy wchodzi Bank Pekao SA a także spółki zależne:

 • Centralny Dom Maklerski Pekao SA (maklerska)
 • Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (call center)
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (leasingowa)
 • Pekao Investment Banking SA
 • Pekao Leasing Holding SA (w likwidacji), w tym:
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (finansowa)
 • Centrum Kart S.A (finansowa pomocnicza)
 • Pekao Bank Hipoteczny SA (działalność bankowa)
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o. (usługi finansowe)
 • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Property SA (działalność deweloperska), w tym:
 • FPB – Media Sp. z o.o.

Od 2017 roku funkcję prezesa sprawuje Michał Krupiński.

Komentarze