Dofinansowanie na budowę domu

Dofinansowanie na budowę domu

author
Dorota Grycko
20 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Rozpoczynasz budowę domu? Zapewne zorientowałeś się, że jest to ogromna inwestycja, dlatego warto skorzystać z ulg oraz dotacji, które chociaż w niewielki sposób zmniejszą koszty. Sprawdzamy, gdzie można ubiegać się o wsparcie finansowe i kto może na nie dzisiaj liczyć.

Spis treści:

 1. Dofinansowanie na budowę domu - z jakiej dotacji można skorzystać?
 2. Dofinansowanie na budowę domu - na jakie programy możemy liczyć?
 3. "Mój Prąd" – szczegóły rządowego programu
 4. Budowa domu a program "Moja Woda"
 5. Ulga termomodernizacyjna
 6. Jak skorzystać z programu "Czyste Powietrze"
 7. Program "Moje Ciepło" - jak działa?
 8. Kto może skorzystać z dofinansowania na budowę domu?
 9. Na co można przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach dofinansowania?
Zwiń spis treści

Dofinansowanie na budowę domu - z jakiej dotacji można skorzystać?

Wybudowanie domu od zawsze było kosztownym przedsięwzięciem, a w obecnych czasach staje się niemal niemożliwe. Oprócz kredytu hipotecznego, który ułatwia sfinansowanie budowy domu, istnieją różne dotacje, o które można się ubiegać. Rodzaj i wysokość dofinansowania zależy od konkretnego projektu, ponieważ niektóre dotacje nie mają charakteru ogólnopolskiego, a skierowane są do mieszkańców konkretnych gmin i powiatów. W 2023 roku na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim osoby, które decydują się na budowę domu energooszczędnego. Od 2021 roku obowiązuje Dyrektywa Unii Europejskie, która zobowiązuje do budowania nieruchomości o jak najmniejszym zużyciu energii.

Bank odmawia kredytu? Sprawdź, jak zwiększyć zdolność kredytową.

Dofinansowanie na budowę domu - na jakie programy możemy liczyć?

 • Mój Prąd,
 • Moja Woda,
 • Czyste Powietrze,
 • Moje Ciepło.
 • Ulga termomodernizacyjna.

"Mój Prąd" – szczegóły rządowego programu

“Mój prąd” to program rządowy, dzięki któremu pieniądze trafiają do gospodarstw domowych jako dofinansowanie na zakup paneli fotowoltaicznych. W ramach programu można uzyskać częściowy zwrot za:

 • instalacje fotowoltaiczne (PV),
 • magazyny ciepła,
 • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
 • systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS

Dotacje w ramach programu “Mój prąd”, obejmą instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.

 • Nie więcej niż 4000 zł (dla samej mikroinstalacji PV)

Jeśli będziemy ubiegać się o dofinansowanie wraz z elementami dodatkowymi, możemy otrzymać:

 • nie więcej niż 5000 zł (dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z co najmniej jednym sprzętem, takim jak: magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS),
 • nie więcej niż 7500 zł (dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania energii elektrycznej),
 • nie więcej niż 3000 zł (dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Budowa domu a program "Moja Woda"

Program „Moja Woda” finansuje przydomowe instalacje, których celem jest zatrzymywanie wód opadowych lub roztopowych. Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dotacji można uzyskać do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie, ale kwota ta nie może przekraczać 80% kwalifikowanych kosztów instalacji całości.

Ministerstwo podaje, że finansowanie obejmuje:

– zakup,
– montaż,
– uruchomienie

instalacji, które pozwalają na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na całym terenie nieruchomości objętej programem. Pozwoli to na odprowadzanie niechcianych wód do, na przykład:

– kanalizacji bytowo-gospodarczej,
– kanalizacji deszczowej,
– rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place.

Wsparcie w ramach programu można przeznaczyć na :

– przewody odprowadzające wody opadowe,
– zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny,
– oczko wodne, instalację rozsączającą,
– elementy do nawadniania,

lub jakiegokolwiek innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna będzie dostępna tylko dla tych, którzy rozliczają się: według skali podatkowej,  płacąc podatek 19%, płacąc podatek w formie ryczałtu od przedmiotów ewidencjonowanych.

Ponadto ulga będzie przysługiwała tylko tym, którzy wykonają termomodernizację w domkach jednorodzinnych, do których posiadają akt własności. Ulga nie przysługuje osobom, które termomodernizacji dokonają w blokach lub domkach z zabudowy szeregowej. W dodatku ulga może zostać przyznana tylko na działania wykonane przez specjalistów – nie ma zatem możliwości, aby jakiekolwiek samodzielnie wykonane prace zostały potem odliczone w formie ulgi podatkowej.

Termomodernizacja przy remoncie domu

Osoby remontujące domy będą mogły odliczyć sobie:
– wymianę źródeł ciepła starej generacji (opalane węglem) na nowoczesne węzły cieplne,

– wymianę kotłów na paliwo stałe (biomasa, węgiel),
– wprowadzenie systemu ogrzewania elektrycznego,
– wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła,
– docieplenie budynków,
– zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Termomodernizacja przy budowie domu

Osoby, które dopiero budują dom, również będą mogły skorzystać z odliczenia środków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli przeznaczą pieniądze na:

– dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych,
– wprowadzenie kotłów na paliwo stałe,
– zastosowanie systemów ogrzewania elektrycznego,
– wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła.

Ile będzie można odliczyć?

Maksymalnie 53 000 zł. Tyle odliczą jednak jedynie osoby, które na całą termomodernizację wydadzą ponad 230 tysięcy. Dlaczego? Ponieważ obowiązuje także maksymalny procent odliczenia – w każdym przypadku może to być jedynie 23% wszystkich wydatków związanych z termomodernizacją.

Potrzebujesz gotówki? Sprawdź ranking kredytów gotówkowych.

Jak skorzystać z programu "Czyste Powietrze"

Rządowy Program „Czyste Powietrze” został wprowadzony w życie 1. sierpnia 2018 roku. Jego istotą jest dofinansowywanie termomodernizacji budynków oraz oferowanie mieszkańcom Polski licznych dotacji i ulg podatkowych na cele grzewcze.

Cały projekt został zaplanowany na 12 lat, a jego przewidywany koszt określany jest w granicach 130 miliardów złotych. Lwia część budżetu ma zostać przeznaczona na dofinansowywanie wymiany domowych pieców starej generacji. By uzyskać wsparcie pieniężne na termomodernizację, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotację będą mogli otrzymać zarówno remontujący domy już istniejące, jak i budujący nowe domy. Termomodernizacja ma objąć w sumie nawet 4 miliony domów. Osoby o najniższych dochodach będą mogły liczyć na dofinansowanie termomodernizacji w wysokości nawet 90% całkowitego jej kosztu. Maksymalna kwota dotacji rządowych ma jednak nie przekroczyć 53 000 zł.

Dotacje dla remontujących domy – na co? 

 • wymiana źródeł ciepła starej generacji (opalane węglem) na nowoczesne węzły cieplne,
 • wymiana kotłów na paliwo stałe (biomasa, węgiel),
 • wprowadzenie systemu ogrzewania elektrycznego,
 • wprowadzenie kotły gazowe kondensacyjne i pomp ciepła,
 • docieplenie budynków,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dotacje dla budujących domy – na co? 

 • dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych,
 • wprowadzenie kotłów na paliwo stałe,
 • zastosowanie systemów ogrzewania elektrycznego,
 • wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła.

Pamiętaj o możliwości połączenia wszystkich swych zobowiązań, w jeden kredyt konsolidacyjny.

Program "Moje Ciepło" - jak działa?

Program “Moje Ciepło” zakłada wypłatę dofinansowań do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Dotacja przeznaczona jest dla właścicieli tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Ministerstwo podaje, że finansowanie obejmuje: powietrzne, wodne i gruntowne pomp ciepła, wykorzystywane albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

Wysokość wsparcia z NFOŚiGW wynosi od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Co w praktyce oznacza, że za zakup i montaż wybranej pompy ciepła, będzie można uzyskać zwrot od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Zobacz także: ile wynosi średnia krajowa.

Kto może skorzystać z dofinansowania na budowę domu?

Możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę domu zależy przede wszystkim od konkretnego programu. Każdy z opisanych wyżej programów charakteryzuje się innymi zasadami i indywidualnie określa grupę osób, która może ubiegać się o dotację. Rodzaj i wysokość dofinansowania zależy od konkretnego projektu, ponieważ niektóre dotacje nie mają charakteru ogólnopolskiego, a skierowane są do mieszkańców konkretnych gmin i powiatów. Niektóre finansowania dostępne są dla osób fizycznych, inne z kolei wyłącznie dla przedsiębiorców.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który prawidłowo wypełnimy. Wszelkie informacje możemy znaleźć na stronie rządowej, która przedstawia szczegóły konkretnego programu. W niektórych przypadkach konieczne będzie dołączenie dokumentacji przedstawiającej schemat instalacji albo szczegółowy opis urządzeń wraz z parametrami technicznymi. Najlepiej jest zapoznać się z wymaganymi dokumentami, zanim złożymy wniosek.

Na co można przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach dofinansowania?

Finansowane otrzymane z dotacji w zależności od jej rodzaju przeznaczyć można na takie przedsięwzięcia jak:

 • instalacje fotowoltaiczne (PV),
 • magazyny ciepła,
 • przewody odprowadzające wody opadowe,
 • zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny,
 • oczko wodne, instalację rozsączającą,
 • elementy do nawadniania,
 • dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych,
 • wprowadzenie kotłów na paliwo stałe,
 • zastosowanie systemów ogrzewania elektrycznego,
 • wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła,
 • powietrzne, wodne i gruntowne pomp ciepła.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Chwilówki Trzebnica

Masz w planach skorzystać z pożyczki chwilówki, lecz nie wiesz która z ofert będzie dla Ciebie najkorzystniejsza? Nasz ranking pozwoli Ci na podjęcie rozsądnej decyzji. Najwyższa kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas wprowadził innowacyjny system komunikacji KIR

Klienci banku BNP Paribas mogą korzystać z nowo uruchomionego systemu elektronicznej komunikacji z systemem bankowym. Mechanizm daje możliwość szybkiego zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach publicznych, takich jak aktualne tabele opłat i prowizji czy regulaminy korzystania z usługi. 

author
Halszka Gronek
20 września 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Santander Consumer Bank Jarosław

Santander Consumer Bank to jeden z najpopularniejszych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Jarosławie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
02 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Chwilówki Bełchatów

Chcesz wziąć pożyczkę chwilówkę? W naszym rankingu sprawdzisz, jakie firmy w Bełchatowie oferują taką usługę. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
03 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Awaria w PKO – bank oferuje darmowe przelewy natychmiastowe

Awaria, która miała miejsce w bankowości internetowej i mobilnej największego banku w Polsce, PKO BP zakończyła się. Klienci mogą ponownie bezproblemowo logować się na swoje konto na stronie internetowej oraz za pomocą aplikacji smartfonu. Bank postanowił zrekompensować klientom tymczasowe problemy techniczne zwalniając ich z opłat za przelewy natychmiastowe.

author
Natalia Narloch
28 października 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

Co to jest bot rekrutacyjny Emplobot?

Rekrutacja do pracy przez Messenger? Tak, to możliwe. Znalezienie pracy w taki sposób oferuje innowacyjna platforma Emplobot. Sprawdzamy, jak to działa.

author
Dominika Byczek
25 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj