Dowód osobisty – najważniejsze informacje


Dowód osobisty – najważniejsze informacje


author
Halszka Gronek
27 lutego 2020

Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem każdego Polaka. Bez dowodu nie zdołamy załatwić żadnych ważnych dla nas spraw – nie tylko urzędowych, lecz także tych z pozoru  mało istotnych, jak chociażby odebranie przesyłki na poczcie. Czym jest dowód i jakie zawiera on dane?

Dowód osobisty to przede wszystkim dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość posiadającemu go obywatelowi Polski. Bez niego niemożliwe by było wylegitymowanie się w banku, urzędzie czy placówce pocztowej.

Dokument ten potwierdza także nasze obywatelstwo, co może okazać się niezwykle istotne w trakcie podróży za granicą lub na lotnisku międzynarodowym. Co więcej, z dowodem osobistym można przemieszczać się bez paszportu między różnymi krajami Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zaciągać szybkie pożyczki na dowód osobisty.

O pozostałych  przywilejach płynących z faktu posiadania dowodu piszemy w dzisiejszym artykule.

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Na początku zebraliśmy wszelkie najważniejsze dane, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba szukająca informacji o dowodzie osobistym:

 

KTO MUSI MIEĆ DOWÓD OSOBISTY?

Dowód osobisty musi posiadać każdy pełnoletni obywatel Polski, który mieszka na terenie Rzeczypospolitej. Powinność ta wynika wprost z  treści ustawy o dowodach osobistych:

Istnieje również kilka przypadków, w których wyrobienie nowego dowodu, mimo posiadania go, jest konieczne:

1. Gdy zmieniły się dane osobowe obywatela
Jeśli dane personalne osoby posiadającej dowód przestały być aktualne, przykładowo – w konsekwencji zawarcia związku małżeńskiego któreś z partnerów zmieniło nazwisko, konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu.

2. Gdy zmienił się wygląd obywatela
Jeśli dana osoba znacznie zmieniła swój wygląd, przykładowo – uległa wypadkowi lub przeszła operację plastyczną, a jej rozpoznanie po zdjęciu z dowodu jest utrudnione lub uniemożliwione, powinna ona jak najszybciej wyrobić nowy dowód.

3. Gdy obecny dowód został utracony
W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego konieczne jest jak najszybsze złożenie wniosku o wyrobienie nowego dowodu.

 

JAKIE DANE ZAWIERA DOWÓD?

Nowe dowody osobiste, czyli te wydawane od 1 marca 2015 roku, zawierają następujące dane:

1. Imię/imiona i nazwisko.

2. Nazwisko rodowe.

3. Imiona obojga rodziców.

4. Pełną datę urodzenia.

5. Symbol płci biologicznej (K/M).

6. Numer PESEL.

7. Obywatelstwo.

8. Miejsce urodzenia.

9. Nazwę organu wydająceg.

10. Serię i numer dowodu osobistego.

11. Datę wydania dokumentu.

12. Termin ważności dokumentu.

13. Zdjęcie osoby posiadającej.

W starych dowodach, czyli tych wydanych przed 1 marca 2015 roku, podane są również takie dane, jak: wzrost, kolor oczu, wzór podpisu oraz adres zameldowania osoby legitymującej się owym dokumentem. Co więcej, stare dowody zakładały posiadanie starego zdjęcia dowodowego. O tym, jak powinno wyglądać nowe zdjęcie do dowodu i paszportu, piszemy w naszym poradniku.

 

JAK DŁUGO WAŻNY JEST DOWÓD OSOBISTY

Nowe dowody osobiste ważne są aż 10 lat od dnia wydania dokumentu przez dany organ administracji publicznej. Termin ten jest jednak krótszy w przypadku dzieci poniżej 5-go roku życia. Wydawane im na wniosek dowody są ważne jedynie przez okres 5 lat.

Powyżej przytoczone reguły wynikają wprost z treści z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Dokument ten wszedł w  życie z dniem 1 marca 2015 roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 167 na rok 2010, pod pozycją 1131. Zapis dotyczący okresu ważności dowodów osobistych brzmi następująco:

 

KTO WYDAJE DOWÓD OSOBISTY?

Dowód osobisty wydaje osoba sprawująca urząd władzy wykonawczej w gminie, w której urzędzie dany obywatel złożył wniosek o wydanie dokumentu.

Dla gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców organem tym jest prezydent miasta. Dla mniejszych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich dowody osobiste wydaje burmistrz. W gminach wiejskich obowiązek ten sprawuje wójt.

Wniosek o dowód można złożyć w dowolnych urzędzie gminy na terenie Polski – niezależnie od miejsca obecnego zameldowania czy zamieszkania wnioskującego. Co więcej, wniosek można złożyć także drogą elektroniczną. Oczywiście wyrobienie dowodu jest całkowicie bezpłatne – każdy Polak ma prawo do wyrobienia dowodu osobistego.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
1) osobiście w formie pisemnej lub
2) w formie dokumentu elektronicznego […].
4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz […].

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

slawomir
slawomir
2018-07-13 09:13:11

AŻ Z CIEKAWOŚCI spojrzalem na swoj dowod i sie okazalo ze mam od 2 miesiecy nie wazny a tak chodzilem z nim!!

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Ełk
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
09 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Ełk

Recepta już tylko elektroniczna – zmiany dla aptek i pacjentów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 stycznia 2020

Recepta już tylko elektroniczna – zmiany dla aptek i pacjentów

Elektroniczna taca w Kościele
Blog
author
Aneta Jankowska
25 stycznia 2018

Elektroniczna taca w Kościele

Kredyt samochodowy Łódź
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
27 października 2017

Kredyt samochodowy Łódź

Porównaj