Dowód osobisty – najważniejsze informacje


Dowód osobisty – najważniejsze informacje


author
Halszka Gronek
27 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem każdego Polaka. Bez dowodu nie zdołamy załatwić żadnych ważnych dla nas spraw – nie tylko urzędowych, lecz także tych z pozoru  mało istotnych, jak chociażby odebranie przesyłki na poczcie. Czym jest dowód i jakie zawiera on dane?

Spis treści:

 1. Dowód osobisty - informacje w pigułce
 2. Kto musi mieć dowód osobisty?
 3. Jakie dane zawiera dowód osobisty?
 4. Jak długo ważny jest dowód osobisty?
 5. Kto wydaje dowód osobisty?
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Dowód osobisty to przede wszystkim dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość posiadającemu go obywatelowi Polski. Bez niego niemożliwe by było wylegitymowanie się w banku, urzędzie czy placówce pocztowej.

Dokument ten potwierdza także nasze obywatelstwo, co może okazać się niezwykle istotne w trakcie podróży za granicą lub na lotnisku międzynarodowym. Co więcej, z dowodem osobistym można przemieszczać się bez paszportu między różnymi krajami Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zaciągać szybkie pożyczki na dowód osobisty. O pozostałych  przywilejach płynących z faktu posiadania dowodu piszemy w dzisiejszym artykule.

Dowód osobisty - informacje w pigułce

Na początku zebraliśmy wszelkie najważniejsze dane, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba szukająca informacji o dowodzie osobistym.

Dowód osobisty  – najważniejsze informacje:

 • Dowód osobisty jest dokumentem, jaki pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo danej osoby.
 • Dzięki ważnemu dowodowi osobistemu możliwe jest podróżowanie bez paszportu do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dowód osobisty musi posiadać każdy Polak, który ukończył 18 rok życia.
 • Dowód może wyrobi też osoba poniżej 18 roku życia – nie jest to jednak obligatoryjne.
 • Nowe dowody (wydawane od 1 marca 2015 roku) nie zwierają już takich danych, jak wzrost, kolor oczu, wzór podpisu i adres zameldowania osoby posiadającej dokument.
 • Nowe dowody (wydawane od 1 marca 2015 roku) muszą zawierać informację na temat obywatelstwa, jakie posiada osoba legitymująca się danym dokumentem.
 • Dowód osobisty ważny jest 10 lat – choć w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia wydawany jest on jedynie na okres 5 lat.
 • Dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania zameldowania.

Kto musi mieć dowód osobisty?

Dowód osobisty musi posiadać każdy pełnoletni obywatel Polski, który mieszka na terenie Rzeczypospolitej. Powinność ta wynika wprost z  treści ustawy o dowodach osobistych. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

Art. 5. Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego

1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Istnieje również kilka przypadków, w których wyrobienie nowego dowodu, mimo posiadania go, jest konieczne:

 • gdy zmieniły się dane osobowe obywatela
  Jeśli dane personalne osoby posiadającej dowód przestały być aktualne, przykładowo – w konsekwencji zawarcia związku małżeńskiego któreś z partnerów zmieniło nazwisko, konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu.
 • gdy zmienił się wygląd obywatela
  Jeśli dana osoba znacznie zmieniła swój wygląd, przykładowo – uległa wypadkowi lub przeszła operację plastyczną, a jej rozpoznanie po zdjęciu z dowodu jest utrudnione lub uniemożliwione, powinna ona jak najszybciej wyrobić nowy dowód.
 • gdy obecny dowód został utracony
  W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego konieczne jest jak najszybsze złożenie wniosku o wyrobienie nowego dowodu.

Jakie dane zawiera dowód osobisty?

Nowe dowody osobiste, czyli te wydawane od 1 marca 2015 roku, zawierają następujące dane:

 • imię/imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona obojga rodziców,
 • pełną datę urodzenia,
 • symbol płci biologicznej (K/M),
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo,
 • miejsce urodzenia,
 • nazwę organu wydającego,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • datę wydania dokumentu,
 • termin ważności dokumentu,
 • zdjęcie osoby posiadającej.

W starych dowodach, czyli tych wydanych przed 1 marca 2015 roku, podane są również takie dane, jak: wzrost, kolor oczu, wzór podpisu oraz adres zameldowania osoby legitymującej się owym dokumentem. Co więcej, stare dowody zakładały posiadanie starego zdjęcia dowodowego. O tym, jak powinno wyglądać nowe zdjęcie do dowodu i paszportu, piszemy w naszym poradniku.

Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Nowe dowody osobiste ważne są aż 10 lat od dnia wydania dokumentu przez dany organ administracji publicznej. Termin ten jest jednak krótszy w przypadku dzieci poniżej 5-go roku życia. Wydawane im na wniosek dowody są ważne jedynie przez okres 5 lat.

Powyżej przytoczone reguły wynikają wprost z treści z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Dokument ten wszedł w  życie z dniem 1 marca 2015 roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 167 na rok 2010, pod pozycją 1131.

Art. 7. Okres ważności dowodów

1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Kto wydaje dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje osoba sprawująca urząd władzy wykonawczej w gminie, w której urzędzie dany obywatel złożył wniosek o wydanie dokumentu.

Dla gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców organem tym jest prezydent miasta. Dla mniejszych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich dowody osobiste wydaje burmistrz. W gminach wiejskich obowiązek ten sprawuje wójt.

Wniosek o dowód można złożyć w dowolnych urzędzie gminy na terenie Polski – niezależnie od miejsca obecnego zameldowania czy zamieszkania wnioskującego. Co więcej, wniosek można złożyć także drogą elektroniczną. Oczywiście wyrobienie dowodu jest całkowicie bezpłatne – każdy Polak ma prawo do wyrobienia dowodu osobistego. Sprawdź oferty pożyczek bez baz oraz pożyczek dla zadłużonych.

Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
1) osobiście w formie pisemnej lub
2) w formie dokumentu elektronicznego […].
4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz […].

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Z dowodu osobistego można odczytać: 

 • imię/imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona obojga rodziców,
 • pełną datę urodzenia,
 • symbol płci biologicznej (K/M),
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo,
 • miejsce urodzenia,
 • nazwę organu wydającego,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • datę wydania dokumentu,
 • termin ważności dokumentu.

Tak, za pomocą dowodu osobistego można zaciągnąć zobowiązanie, takie jak kredyt gotówkowy lub pożyczkę.

Wyrobienie nowego dokumentu trwa maksymalnie 30 dni.

Zdjęcie do nowego dowodu powinno być aktualne.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

slawomir
slawomir
2018-07-13 09:13:11

AŻ Z CIEKAWOŚCI spojrzalem na swoj dowod i sie okazalo ze mam od 2 miesiecy nie wazny a tak chodzilem z nim!!

Podobne artykuły

Deutsche Bank w Zgorzelcu

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem ogólnoświatowej grupy to członek światowej Grupy Deutsche Bank, która jest jedną z największych instytucji bankowych. Jedna z krajowych placówek tego banku mieści się w Zgorzelcu.

author
Dominika Byczek
21 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Finanse seniorów – raport BIG InfoMonitor

Zadłużenie polskich seniorów 21 i 22 stycznia to święto wszystkich babci i dziadkow. Z tej okazji Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor sprawdził jak z finansami radzą sobie...

author
Aneta Jankowska
21 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Chwilówki Przeworsk

Chcesz wziąć pożyczkę chwilówkę w Przeworsku, ale nie wiesz, które firmy mają je w ofercie? Możesz sprawdzić to w naszym zestawieniu.  Zebraliśmy w nim wszystkie ekspresowe pożyczki dostępne dla mieszkańców Twojego miasta. Najwyższa kwota pożyczki może wynieść 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Średni dług seniora to prawie 20 000 zł

BIK podaje, że jeden na dwudziestu seniorów ma problem z nieterminowymi płatnościami. Łączne, niespłacone w terminie raty kredytów i bieżące rachunki osób po 64. roku życia wynoszą około 5,7 mld zł. 

author
Aneta Jankowska
13 października 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Skawinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Skawinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Niedziele handlowe 2021 – wykaz, kalendarz

Rok 2021 to rok, w którym wolnych niedziel w całym roku zaplanowanych jest tylko siedem. Zakupy mamy móc zrobić jedynie w niedziele przedświąteczne oraz w kilka ostatnich niedziel wybranych miesięcy. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej są przekonani do tego, że zamykanie sklepów w niedziele jest jednak złym pomysłem – tym bardziej w obliczu strat, które odnotowują sklepy i centra handlowe na skutek ograniczeń działalności wprowadzanych podczas pandemii koronawirusa. Czy jest jednak szansa na zniesienie zakazu?

author
Dominika Byczek
28 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj