Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem każdego Polaka. Bez dowodu nie zdołamy załatwić żadnych ważnych dla nas spraw – nie tylko urzędowych, lecz także tych z pozoru  mało istotnych, jak chociażby odebranie przesyłki na poczcie. Czym jest dowód i jakie zawiera on dane?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 27.02.2020
Udostępnij:

Spis treści:

1. Informacje w pigułce.
2. Kto musi mieć dowód osobisty?
3. Jakie dane zawiera dowód?
4. Jak długo ważny jest dowód osobisty?
5. Kto wydaje dowód osobisty?

Dowód osobisty to przede wszystkim dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość posiadającemu go obywatelowi Polski. Bez niego niemożliwe by było wylegitymowanie się w banku, urzędzie czy placówce pocztowej.

Dokument ten potwierdza także nasze obywatelstwo, co może okazać się niezwykle istotne w trakcie podróży za granicą lub na lotnisku międzynarodowym. Co więcej, z dowodem osobistym można przemieszczać się bez paszportu między różnymi krajami Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zaciągać szybkie pożyczki na dowód osobisty.

O pozostałych  przywilejach płynących z faktu posiadania dowodu piszemy w dzisiejszym artykule.

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Na początku zebraliśmy wszelkie najważniejsze dane, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba szukająca informacji o dowodzie osobistym:

 

KTO MUSI MIEĆ DOWÓD OSOBISTY?

Dowód osobisty musi posiadać każdy pełnoletni obywatel Polski, który mieszka na terenie Rzeczypospolitej. Powinność ta wynika wprost z  treści ustawy o dowodach osobistych:

Istnieje również kilka przypadków, w których wyrobienie nowego dowodu, mimo posiadania go, jest konieczne:

1. Gdy zmieniły się dane osobowe obywatela
Jeśli dane personalne osoby posiadającej dowód przestały być aktualne, przykładowo – w konsekwencji zawarcia związku małżeńskiego któreś z partnerów zmieniło nazwisko, konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu.

2. Gdy zmienił się wygląd obywatela
Jeśli dana osoba znacznie zmieniła swój wygląd, przykładowo – uległa wypadkowi lub przeszła operację plastyczną, a jej rozpoznanie po zdjęciu z dowodu jest utrudnione lub uniemożliwione, powinna ona jak najszybciej wyrobić nowy dowód.

3. Gdy obecny dowód został utracony
W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego konieczne jest jak najszybsze złożenie wniosku o wyrobienie nowego dowodu.

 

JAKIE DANE ZAWIERA DOWÓD?

Nowe dowody osobiste, czyli te wydawane od 1 marca 2015 roku, zawierają następujące dane:

1. Imię/imiona i nazwisko.

2. Nazwisko rodowe.

3. Imiona obojga rodziców.

4. Pełną datę urodzenia.

5. Symbol płci biologicznej (K/M).

6. Numer PESEL.

7. Obywatelstwo.

8. Miejsce urodzenia.

9. Nazwę organu wydająceg.

10. Serię i numer dowodu osobistego.

11. Datę wydania dokumentu.

12. Termin ważności dokumentu.

13. Zdjęcie osoby posiadającej.

W starych dowodach, czyli tych wydanych przed 1 marca 2015 roku, podane są również takie dane, jak: wzrost, kolor oczu, wzór podpisu oraz adres zameldowania osoby legitymującej się owym dokumentem. Co więcej, stare dowody zakładały posiadanie starego zdjęcia dowodowego. O tym, jak powinno wyglądać nowe zdjęcie do dowodu i paszportu, piszemy w naszym poradniku.

 

JAK DŁUGO WAŻNY JEST DOWÓD OSOBISTY

Nowe dowody osobiste ważne są aż 10 lat od dnia wydania dokumentu przez dany organ administracji publicznej. Termin ten jest jednak krótszy w przypadku dzieci poniżej 5-go roku życia. Wydawane im na wniosek dowody są ważne jedynie przez okres 5 lat.

Powyżej przytoczone reguły wynikają wprost z treści z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Dokument ten wszedł w  życie z dniem 1 marca 2015 roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 167 na rok 2010, pod pozycją 1131. Zapis dotyczący okresu ważności dowodów osobistych brzmi następująco:

 

KTO WYDAJE DOWÓD OSOBISTY?

Dowód osobisty wydaje osoba sprawująca urząd władzy wykonawczej w gminie, w której urzędzie dany obywatel złożył wniosek o wydanie dokumentu.

Dla gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców organem tym jest prezydent miasta. Dla mniejszych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich dowody osobiste wydaje burmistrz. W gminach wiejskich obowiązek ten sprawuje wójt.

Wniosek o dowód można złożyć w dowolnych urzędzie gminy na terenie Polski – niezależnie od miejsca obecnego zameldowania czy zamieszkania wnioskującego. Co więcej, wniosek można złożyć także drogą elektroniczną. Oczywiście wyrobienie dowodu jest całkowicie bezpłatne – każdy Polak ma prawo do wyrobienia dowodu osobistego.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
1) osobiście w formie pisemnej lub
2) w formie dokumentu elektronicznego […].
4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz […].

Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Komentarze (0)

AŻ Z CIEKAWOŚCI spojrzalem na swoj dowod i sie okazalo ze mam od 2 miesiecy nie wazny a tak chodzilem z nim!!