Jak bank sprawdza zatrudnienie Klienta?

Jak bank sprawdza zatrudnienie Klienta?

author
Patryk Byczek
15 grudnia 2022

Klienci, którzy starają się o kredyt w banku, musi przedstawić bankowi źródło swoich dochodów. Tylko w ten sposób potencjalny kredytobiorca może potwierdzić swoją zdolność kredytową – tj. zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Warto zatem dowiedzieć się, czy i w jaki sposób banki sprawdzają informacje, które Klienci podają o swoim zatrudnieniu.

Spis treści:

 1. Zatrudnienie – podstawowy warunek przyznania kredytu
 2. Sposoby weryfikacji podanego zatrudnienia
 3. Weryfikacja pracodawcy
 4. Czy banki dzwonią do pracodawcy?
 5. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Zatrudnienie – podstawowy warunek przyznania kredytu

Niektóre instytucje finansowe oferują tak zwane pożyczki na dowód, co oznacza, że wystarczy przedstawić dowód osobisty, by dostać finansowanie. Mimo tego jednak zdecydowana większość pożyczkodawców, zwłaszcza tych „sprawdzonych” i „pewnych”, wymaga od wnioskodawców przedłożenia zaświadczenia o formie osiągania dochodów. W przypadku banków owa weryfikacja jest absolutną podstawą.

Banki komercyjne mają obowiązek weryfikacji zatrudnienia swych klientów, niezależnie od oferty kredytów gotówkowych. W końcu stabilność finansowa tychże instytucji zależy od tego, czy klienci pożyczający pieniądze zdołają zwrócić należność w wyznaczonym czasie. Jeśli tak, bank będzie mógł dalej się rozwijać. Jeśli nie, straci on swoją płynność – a to może grozić nawet upadkiem banku. Dlatego właśnie banki komercyjne stosują środek zabezpieczenia w postaci weryfikacji zatrudnienia kredytobiorców.

By móc dokładniej oszacować zdolność wnioskodawcy do spłaty zobowiązania finansowego, banki weryfikują nie tylko wysokość osiąganych przez niego dochodów, lecz także ich stabilność (podobną kwotę w poszczególnych miesiącach). Co więcej, w przypadku większych kredytów banki zwracają uwagę również na formę zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony jest najlepiej oceniana), wiarygodność pracodawcy, jego pozycję na rynku i stabilność sektora rynkowego, w którym działa.

Sposoby weryfikacji podanego zatrudnienia

Banki komercyjne działające na polskim rynku finansowym stosują różne sposoby sprawdzenia zatrudnienia wnioskodawcy. Podstawową formą takiej weryfikacji jest oczywiście zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – pisemny dokument sporządzony i opatrzony pieczęcią oraz podpisem pracodawcy. W przypadku stałych klientów banku, którzy starają się o któryś z kolei kredyt w tejże instytucji, czasami wystarczy oświadczenie o zatrudnieniu wypisane bezpośrednio przez pracownika.

Poza stosownymi formularzami banki weryfikują swych przyszłych kredytobiorców poprzez analizę wyciągu z konta osobistego, na które regularnie wpływa wynagrodzeni klienta. Wyciągu nie trzeba dostarczać, jeśli owe konto bankowe posiadamy w tym samym banku, w którym staramy się o kredyt. Analitycy bankowi mając dostęp do historii wpływów, sami zweryfikują, czy w przeciągu ostatnich miesięcy otrzymywaliśmy wynagrodzenie, a jeśli tak, to w jakiej kwocie.

Powyższe metody weryfikacji zatrudnienia – mimo iż wyglądają na wysoce skuteczne i restrykcyjne – bywały niestety wielokrotnie fałszowane przez nieuczciwych wnioskodawców. W końcu wypisanie zaświadczenia i wskazanie stałych wpływów można łatwo zaaranżować. Dlatego właśnie banki zmuszone zostały do wzmocnienia mechanizmów weryfikacji dochodów. Od kilku lat każdy bank prosi więc swych klientów o przedłożenie PIT-u za zeszły rok oraz kserokopii umowy z pracodawcą.

Podstawowe sposoby weryfikacji zatrudnienia – w pigułce

 • analiza umowy z pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt handlowy itp.),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (wystawione przez pracodawcę),
 • oświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanych dochodach (wypisuje pracownik, czyli wnioskodawca),
 • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie,
 • zeznanie podatkowe za ostatni rok (PIT),
 • zaświadczenie z US o uzyskiwanych dochodach (gdy wynagrodzenie nie jest przekazywanie przelewem na konto).

Weryfikacja pracodawcy

Oprócz standardowej weryfikacji zatrudnienia wnioskodawcy w oparciu o zaświadczenie o dochodach, banki często sprawdzają także samego pracodawcę, a więc przedsiębiorcę lub firmę, która wystawiła owy dokument. Wynika to po pierwsze z licznych przypadków oszustw, gdy zaświadczenie o zatrudnieniu przełożone pracownikowi banku okazało się być wystawione przez nieistniejącą firmę albo przez samego wnioskodawcę podszywającego się pod swego rzekomego szefa. Tak więc by mieć pewność co do prawdziwości zaświadczenia, banki sprawdzają pracodawcę.

Po drugie, banki weryfikują pracodawcę po to, by ograniczyć ryzyko inwestycyjne, a dokładniej by zminimalizować szansę na osiągnięcie przez kredytobiorcę niewypłacalności. Dlatego właśnie analitycy bankowi sprawdzają, czy pracodawca, który wystawił zaświadczenie o dochodach, działa legalnie, to znaczy czy został zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oprócz CEIDG banki szukają wpisu na temat danego pracodawcy w KRS-ie.

Warto w tym miejscu dodać, iż w przypadku starania się o kredyt z długim okresem spłaty, banki prowadzące konserwatywną politykę kredytową oceniają także stabilność rynku, na którym działa firma zatrudniająca wnioskodawcę. Niektóre branże, takie jak szewstwo czy bednarstwo, uważane są obecnie za zagrożone, dlatego banki nie traktują ich jako dobre i stabilne źródła utrzymania. Ponadto konserwatywne banki weryfikują, czy pracodawca nie jest zadłużony i czy nie jest bliski bankructwu.

Czy banki dzwonią do pracodawcy?

To prawda, iż wielu kredytodawców decyduje się na telefoniczne potwierdzenie otrzymanego zaświadczenia o zatrudnieniu wnioskodawcy. Wówczas przedstawiciel banku wykonuje telefon do zakładu pracy, który wystawił owy dokument. Pracownik banku prosi o ustne potwierdzenie informacji zawartych na zaświadczeniu. Po jego uzyskaniu ma niemal stuprocentową pewność co do zarobków wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowana zostaje podejrzenie oszustwa.

Warto jednak wiedzieć, iż pracodawcy mają prawo odmówić telefonicznego udzielenia informacji na temat zatrudnienia pracowników.

Jak wskazują bowiem przepisy, pracodawca powinien nadłożyć wszelkich starań, by poufne dane dotyczące pracowników nie wyciekły do nieuprawnionych podmiotów. A jak wiadomo przecież, pracodawca nie jest w stanie potwierdzić tożsamości osoby, która dzwoni do niego z zapytaniem o zatrudnienie jednego z pracowników. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odmowa udzielenia telefonicznego potwierdzenia prawdziwości zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach.

Większość banków akceptuje odmowę telefonicznego udzielenia informacji przez pracodawcę – wywczas analitycy proszą wnioskodawcę o dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niestety zdarza się też tak, że niektóre banki traktują odmowę pracodawcy jako bezpośredni przejaw braku chęci współpracy i tym samym z automatu odrzucają wniosek kredytowy zainteresowanego klienta. Nie ma w tej kwestii żadnej reguły.

Podsumowanie

Jak bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy? – najważniejsze informacje

 1. Większość pożyczkodawców wymaga od klientów przedłożenia zaświadczenia o formie osiągania dochodów. W przypadku banków owa weryfikacja jest absolutną koniecznością.
 2. Podstawową formą weryfikacji zatrudnienia jest oczywiście zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – pisemny dokument sporządzony i opatrzony pieczęcią oraz podpisem pracodawcy.
 3. W przypadku stałych klientów banku, którzy starają się o któryś z kolei kredyt w tejże instytucji, czasami wystarcza oświadczenie o zatrudnieniu wypisane bezpośrednio przez pracownika.
 4. Banki weryfikują zatrudnienie swych przyszłych kredytobiorców także poprzez analizę wyciągu z konta osobistego, na które regularnie wpływa wynagrodzeni klienta.
 5. Niektóre banki wymagają od swych klientów przedłożenia PIT-u za zeszły rok lub oficjalnego zaświadczenia o dochodach wystawionego przez Urząd Skarbowy lub ZUS.
 6. Oprócz standardowej weryfikacji zatrudnienia wnioskodawcy w oparciu o zaświadczenie o dochodach, banki często sprawdzają także samego pracodawcę.
 7. Analitycy bankowi weryfikują między innymi to, czy pracodawca, który wystawił zaświadczenie o dochodach, został zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Chcąc zminimalizować ryzyko inwestycyjne związane z udzieleniem kredytu osobie zatrudnionej, banki weryfikują, czy pracodawca nie jest zadłużony lub bliski bankructwu.
 9. Banki prowadzące konserwatywną politykę kredytową oceniają także stabilność rynku (branży), na którym działa firma zatrudniająca wnioskodawcę.
 10. Banki mają prawo zadzwonić do pracodawcy, by zweryfikować prawdziwość przełożonego zaświadczenia. Pracodawca natomiast ma możliwość udzielenia odmowy, powołując się na ustawowo wskazaną ochronę danych osobowych zatrudnionych.
 11. Szczególna weryfikacja jest w sytuacji, gdy Klient stara się o kredyt hipoteczny. Wówczas bardzo skrupulatnie bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

leon zawodowiec
leon zawodowiec
2019-06-17 13:58:48

to ja przepraszam ale czegos tu nie rouzmiem, banki aja prawo zadzwonic do pracodawcy, pracodawca ma prawo odmowic informacji, wobec czego bank ma prawo odmowic kredytu, a my mamy prawo zachowac milczenie. czy tylko ja widze tutaj absurd????

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Lubartowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Lubartowie

Jak złożyć reklamację w BZ WBK ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
24 listopada 2016

Jak złożyć reklamację w BZ WBK ?

Bank Spółdzielczy w Tyczynie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 grudnia 2019

Bank Spółdzielczy w Tyczynie sesje przychodzące i wychodzące

Bank z Grupy PKO BP najlepszym bankiem na Ukrainie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
24 lutego 2021

Bank z Grupy PKO BP najlepszym bankiem na Ukrainie

Biuro paszportowe w Ożarowie Mazowieckim
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Ożarowie Mazowieckim

Credit Agricole oddziały w Gdyni
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2019

Credit Agricole oddziały w Gdyni

Porównaj