Jak umorzyć kredyt studencki?
jak umorzyć kredyt studencki

Jak umorzyć kredyt studencki?

author
Dominika Sobieraj
13 kwietnia 2023

Kredyty studenckie to pomoc finansowa od państwa dla osób, które chcą podjąć naukę w szkole wyższej. Koszty kredytu są praktycznie zerowe, ale są różne sytuacje, które sprawiają, że możemy mieć problem ze spłatą zobowiązania. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące umorzenia kredytu studenckiego.

Spis treści:

 1. Umorzenie kredytu studenckiego - na czym polega?
 2. Kto może skorzystać z umorzenia kredytu studenckiego?
 3. Jak umorzyć kredyt studencki?
 4. Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego
 5. Dokumenty do umorzenia kredytu studenckiego
Zwiń spis treści

Umorzenie kredytu studenckiego - na czym polega?

Umorzenie kredytu studenckiego polega na zwolnieniu kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu. Umorzeniu podlega kwota, która pozostała do spłaty w dniu doręczenia wniosku do banku, ale z reguły nie może być to kwota wyższa niż 50% całego kredytu.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).

Kto może skorzystać z umorzenia kredytu studenckiego?

1. Osoby posiadające najlepsze wyniki na studiach.

Dotyczy to osób będących w grupie 10% najlepszych absolwentów:

 • studiów pierwszego stopnia,
 • studiów drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów doktoranckich.

2. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

Dotyczy to osób, których sytuacja życiowa zmieniła się do tego stopnia, że nie są w stanie dalej spłacać zobowiązania. W tym przypadku podstawą do umorzenia kredytu studenckiego jest orzeczenie wydane na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Za trudną sytuację życiową rozumie się trudną sytuację materialną studenta i członków jego rodziny (sytuacja ta musi być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej) lub trudną sytuację materialną studenta wynikającą ze zdarzenia losowego, które spowodowało czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązania, czyli głównie: choroba samego kredytobiorcy lub osoby z jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorą osobą bliską, z powodu pożaru, klęski żywiołowej lub katastrofy.

Jaką część kredytu studenckiego można umorzyć?

50% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych studentów

35% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych studentów

20% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów

do 100% kwoty kredytu – w przypadku, gdy kredytobiorca ma trudną sytuację życiową lub na stałe stracił możliwość spłaty zobowiązania

Jak umorzyć kredyt studencki?

Aby umorzyć kredyt studencki, wystarczy spełniać wszystkie warunki konieczne do uzyskania umorzenia i złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu studenckiego. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Sprawdź także pożyczki dla studentów oraz pożyczki dla każdego.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego można pobrać pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_07/c2710124ec4caa2a65afa0eef9daba70.docx.

Do wniosku o umorzenie należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia i złożyć go:

 • w banku, który udzielił kredytu studenckiego – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z powodu bycia w grupie 10% najlepszych studentów,
 • listownie – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z pozostałych przyczyn. Wniosek z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów (adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa).

Dokumenty do umorzenia kredytu studenckiego

 1. Uzasadnienie wniosku w formie opisu sytuacji życiowej.
 2. Kopia umowy o kredyt studencki.
 3. Zaświadczenie z banku, które potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku albo kopia harmonogramu spłaty kredytu.
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Dokumenty przedstawiające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym albo osób, na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
  – zaświadczenia o dochodach z miejsca zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy,
  – dla bezrobotnych: kopia decyzji urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  – kopie decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
  – zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o istnieniu powodów do korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
  – informacje o innych dochodach, np.: rentach, alimentach, czy też stypendiach.
 6. Kopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy albo członka rodziny.
 7. Oświadczenia (zarówno kredytobiorcy, jak i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

danusia5660@interia.pl
2018-11-23 10:30:06

potrzEbny jest wniosek o umorzenie kRedytu studenckiego

nikolastudentka
nikolastudentka
2018-08-07 07:22:57

bardzo pomocny wpis sama wlasnie stoje przed decyzja czy umorzyc moj kredyt, dzieki jeszcze raz

Podobne artykuły

Profi Credit w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
05 czerwca 2019

Profi Credit w Ostrowcu Świętokrzyskim

Santander Bank Polska w Jędrzejowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 maja 2019

Santander Bank Polska w Jędrzejowie

Szybkie pożyczki Łęczna
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Łęczna

Pożyczki bez BIK Myślenice
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 maja 2022

Pożyczki bez BIK Myślenice

Promocja: „Bonus za aktywność – III edycja/2021” w Getin Banku
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
12 czerwca 2021

Promocja: „Bonus za aktywność – III edycja/2021” w Getin Banku

Pożyczki bez zaświadczeń Dąbrowa Górnicza
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
04 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Dąbrowa Górnicza

Porównaj