Jak umorzyć kredyt studencki?

Jak umorzyć kredyt studencki?

author
Dominika Byczek
13 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyty studenckie to pomoc finansowa od państwa dla osób, które chcą podjąć naukę w szkole wyższej. Koszty kredytu są praktycznie zerowe, ale są różne sytuacje, które sprawiają, że możemy mieć problem ze spłatą zobowiązania. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące umorzenia kredytu studenckiego.

Spis treści:

 1. Umorzenie kredytu studenckiego - na czym polega?
 2. Kto może skorzystać z umorzenia kredytu studenckiego?
 3. Jak umorzyć kredyt studencki?
 4. Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego
 5. Dokumenty do umorzenia kredytu studenckiego
Zwiń spis treści

Umorzenie kredytu studenckiego - na czym polega?

Umorzenie kredytu studenckiego polega na zwolnieniu kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu. Umorzeniu podlega kwota, która pozostała do spłaty w dniu doręczenia wniosku do banku, ale z reguły nie może być to kwota wyższa niż 50% całego kredytu.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).

Kto może skorzystać z umorzenia kredytu studenckiego?

1. Osoby posiadające najlepsze wyniki na studiach.

Dotyczy to osób będących w grupie 10% najlepszych absolwentów:

 • studiów pierwszego stopnia,
 • studiów drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich,
 • studiów doktoranckich.

2. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

Dotyczy to osób, których sytuacja życiowa zmieniła się do tego stopnia, że nie są w stanie dalej spłacać zobowiązania. W tym przypadku podstawą do umorzenia kredytu studenckiego jest orzeczenie wydane na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Za trudną sytuację życiową rozumie się trudną sytuację materialną studenta i członków jego rodziny (sytuacja ta musi być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej) lub trudną sytuację materialną studenta wynikającą ze zdarzenia losowego, które spowodowało czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązania, czyli głównie: choroba samego kredytobiorcy lub osoby z jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorą osobą bliską, z powodu pożaru, klęski żywiołowej lub katastrofy.

Jaką część kredytu studenckiego można umorzyć?

50% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych studentów

35% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych studentów

20% kwoty kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych studentów

do 100% kwoty kredytu – w przypadku, gdy kredytobiorca ma trudną sytuację życiową lub na stałe stracił możliwość spłaty zobowiązania

Jak umorzyć kredyt studencki?

Aby umorzyć kredyt studencki, wystarczy spełniać wszystkie warunki konieczne do uzyskania umorzenia i złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu studenckiego. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Sprawdź także pożyczki dla studentów oraz pożyczki dla każdego.

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego

Wniosek o umorzenie kredytu studenckiego można pobrać pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_07/c2710124ec4caa2a65afa0eef9daba70.docx.

Do wniosku o umorzenie należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia i złożyć go:

 • w banku, który udzielił kredytu studenckiego – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z powodu bycia w grupie 10% najlepszych studentów,
 • listownie – w przypadku osób, które ubiegają się o umorzenie z pozostałych przyczyn. Wniosek z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów (adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa).

Dokumenty do umorzenia kredytu studenckiego

 1. Uzasadnienie wniosku w formie opisu sytuacji życiowej.
 2. Kopia umowy o kredyt studencki.
 3. Zaświadczenie z banku, które potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku albo kopia harmonogramu spłaty kredytu.
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Dokumenty przedstawiające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym albo osób, na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
  – zaświadczenia o dochodach z miejsca zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy,
  – dla bezrobotnych: kopia decyzji urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  – kopie decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
  – zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o istnieniu powodów do korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
  – informacje o innych dochodach, np.: rentach, alimentach, czy też stypendiach.
 6. Kopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy albo członka rodziny.
 7. Oświadczenia (zarówno kredytobiorcy, jak i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

danusia5660@interia.pl
2018-11-23 10:30:06

potrzEbny jest wniosek o umorzenie kRedytu studenckiego

nikolastudentka
nikolastudentka
2018-08-07 07:22:57

bardzo pomocny wpis sama wlasnie stoje przed decyzja czy umorzyc moj kredyt, dzieki jeszcze raz

Podobne artykuły

Deutsche Bank w Legnicy

Deutsche Bank Polska S.A. wchodzi w skład jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Swoim Klientom oferuje dostęp do usług bankowych w niemal 150 placówkach w Polsce. Jedna z nich mieści się Legnicy.  

author
Dominika Byczek
28 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja lokat w Plus Banku

Promocja lokat w Plus Banku wystartowała 31 października bieżącego roku i potrwa do 31 stycznia 2019 roku. Jako pierwsza promocją została objęta lokata Nowa Kasa = Większy Zysk, która jest skierowana do nowych oraz obecnych Klientów, który posiadają lub otwierają konto oszczędnościowo-rozliczeniowe. Ważnym aspektem w promocji jest ulokowanie na rachunku nowych środków.

author
Patryk Byczek
05 listopada 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Czeladź

Poszukujesz najbardziej atrakcyjnej chwilówki w Czeladzi? Sprawdź nasz ranking darmowych ofert. Pieniądze dostaniemy w całości bez wychodzenia z domu i bez zaświadczeń o dochodach. Najwyższa kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
15 lutego 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Świętochłowicach

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdzamy placówki i oddziały w Świętochłowicach – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
26 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kto może założyć firmę pożyczkową? Wymogi

Szybkie pożyczki są bardzo popularne na rynku finansowym, ponieważ otrzymanie ich jest szybkie, proste i bez zbędnych formalności. Pożyczkodawcy nie mogą narzekać na brak zainteresowania, co sprzyja rozwijaniu się tej branży. Sprawdzamy, jak założyć firmę pożyczkową i kto może to zrobić.

author
Dorota Grycko
12 marca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Szybkie pożyczki Ruda Śląska

Szukasz najtańszej pożyczki w Rudzie Śląskiej? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj