Jak złożyć reklamację w Banku Nowym?

Jak złożyć reklamację w Banku Nowym?

author
Dorota Cholewicka
03 czerwca 2023

Jesteś niezadowolony z usług w Banku Nowego? Możesz złożyć reklamację. Sprawdź, jak to zrobić szybko i poprawnie.

Spis treści:

 1. Reklamacja w Banku Nowym
 2. Jak złożyć reklamację w Banku Nowym?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do Banku Nowego?
 4. Odpowiedź na reklamację w Banku Nowym
Zwiń spis treści

Reklamacja w Banku Nowym

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w Banku Nowym?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w Banku Nowym.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego przez serwisy internetowe Banku na stronach: www.banknowy.pl,
 • formularza kontaktowego udostępnionego w ramach usługi bankNOWY24 oraz poczty elektronicznej na adres:
  [email protected].

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Osobiście podczas wizyty Klienta w dowolnej placówce Banku.

3) Listownie

Przesyłając list na adres:

 • Bank Nowy S.A., ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, lub na adres dowolnej placówki Banku.

4) Telefonicznie

 • za pośrednictwem infolinii Banku pod nr telefonu +48 13 46 55 750 lub 801 372 772.

Co powinna zawierać reklamacja do Banku Nowego?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia,
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w Banku Nowym

Bank Nowy ma zawsze 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w Banku Nowym ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 15 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach Bank Nowy może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 35 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych
 • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej lub za pomocą “innego trwałego nośnika informacji”.

Uwaga! O otrzymaniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez pocztę elektroniczną jedynie na jego wcześniejszy wniosek.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

W pierwszej kolejności możesz wnieść odwołanie do Rzecznik Klientów Banku Nowego. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Profi Credit w Grodzisku Wielkopolskim
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
17 listopada 2018

Profi Credit w Grodzisku Wielkopolskim

Lombardy w Inowrocławiu
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
13 grudnia 2022

Lombardy w Inowrocławiu

Młodzi Polacy zadłużeni na blisko 6 mld zł
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
02 kwietnia 2021

Młodzi Polacy zadłużeni na blisko 6 mld zł

PKO BP w Sulikowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 września 2019

PKO BP w Sulikowie

Inspektorat ZUS w Lęborku
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Lęborku

Promocja: „Jeszcze wygodniej” w PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
14 września 2020

Promocja: „Jeszcze wygodniej” w PKO BP

Porównaj