Jak złożyć reklamację w Ikano Bank?

Jak złożyć reklamację w Ikano Bank?

author
Dorota Cholewicka
29 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Ikano Banku? Uważasz, że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź, w jaki sposób możesz złożyć reklamację.

Spis treści:

 1. Reklamacja w Ikano Banku
 2. Jak złożyć reklamację w Ikano Banku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do Ikano Banku?
 4. Odpowiedź na reklamację w Ikano Banku
Zwiń spis treści

Reklamacja w Ikano Banku

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w Ikano Banku?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w Ikano Banku.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

 • przesyłką pocztową na adres do korespondencji: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

4) Telefonicznie

 • numery telefonów: 22 431 56 00 lub  801 802 805.

Co powinna zawierać reklamacja do Ikano Banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia itp.)
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w Ikano Banku

Ikano Bank ma zawsze 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w Ikano Banku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 30 dni kalendarzowych.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach Ikano Bank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 60 dni kalendarzowych.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta dodatkowo odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez e-mail.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Na samym początku możesz odwołać się do Rzecznika Klienta Banku. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Leasing 2020 – jakie zasady?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
04 marca 2020

Leasing 2020 – jakie zasady?

thumbnail
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
11 sierpnia 2019

ING Bank Śląski we Wrocławiu

Bank Pekao w Jastrzębiu-Zdroju
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 lipca 2019

Bank Pekao w Jastrzębiu-Zdroju

Kto jest Klientem Wonga
Blog
autor wpisu
m_szydlowski
01 maja 2017

Kto jest Klientem Wonga

Polacy rzucili się na obligacje z loterią premiową
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
27 czerwca 2018

Polacy rzucili się na obligacje z loterią premiową

Santander Consumer Bank Poznań
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
24 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Poznań

Porównaj