Jak złożyć reklamację w VeloBanku?

Jak złożyć reklamację w VeloBanku?

author
Dorota Cholewicka
16 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z usług w VeloBanku? Złóż reklamację. Sprawdź, jak zrobić to szybko i skutecznie.

Spis treści:

 1. Reklamacja w VeloBanku
 2. Jak złożyć reklamację w VeloBanku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do VeloBanku?
 4. Odpowiedź na reklamację w VeloBanku
Zwiń spis treści

Reklamacja w VeloBanku

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.  Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w VeloBanku?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w VeloBanku.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

 • w Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej – przez formularz „Złóż reklamację”, który znajdziesz na stronie https://www.velobank.pl/kontakt w sekcji
  dotyczącej reklamacji lub https://www.velobank.pl/kontakt#reklamacje,

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

 • przesyłką pocztową na nasz adres korespondencyjny:
  – VeloBank S.A., Obszar Operacji, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa lub
  – VeloBank S.A., Obszar Operacji, Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice,
  – możesz również wysłać pismo na adres dowolnej placówki.

4) Telefonicznie

 • dla klientów z Oferty Indywidualnej: +48 664 919 797.
 • dla klientów z Oferty Bankowości Premium: +48 22 203 03 03,
 • dla klientów z Oferty Private Banking: +48 22 203 03 01.

Co powinna zawierać reklamacja do VeloBanku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia itp.)
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w VeloBanku

VeloBank ma zawsze od 15 do 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w VeloBanku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 15 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach VeloBank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 35 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych.
 • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta dodatkowo odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez e-mail.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Na samym początku możesz odwołać się do Rzecznika Klienta naszego VeloBanku. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Białobrzegach
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Białobrzegach

Szybkie pożyczki Lębork
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Lębork

Bezpieczny kredyt 2% w Alior Banku
Kredyty
author
Patryk Byczek
03 lipca 2023

Bezpieczny kredyt 2% w Alior Banku

Rosnące zarobki blogerów i youtuberów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
14 maja 2019

Rosnące zarobki blogerów i youtuberów

Credit Agricole w Rybniku
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 lipca 2019

Credit Agricole w Rybniku

Pożyczki bez BIK Rumia
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
11 maja 2022

Pożyczki bez BIK Rumia

Porównaj