Kredyt klęskowy – kto może otrzymać

Kredyt klęskowy – kto może otrzymać

author
Dominika Sobieraj
14 września 2023

Susza, powódź, osunięcie ziemi- straty wyrządzone przez naturę są zazwyczaj nie do odratowania. Każdy rolnik, który ucierpiał z powodu klęski żywiołowej, może ubiegać się o wparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące kredytu klęskowego.

Spis treści:

 1. Czym jest kredyt klęskowy?
 2. Kto może otrzymać kredyt klęskowy?
 3. Kredyt klęskowy - przyczyny przyznania
 4. Rodzaje kredytu klęskowego
 5. Szczegóły kredytu - okres kredytowania, karencja, kwota kredytu
 6. Kto może udzielić kredytu klęskowego?
 7. Procedura przyznawania
 8. Kredyt klęskowy - wymagane dokumenty
 9. Kredyt klęskowy - zalety i wady
 10. Podsumowanie
 11. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest kredyt klęskowy?

Kredyt klęskowy to jak sama nazwa wskazuje kredyt udzielany tym, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywiołowej. Jako klęski rozumiane są nie tylko kataklizmy, ale również różne długotrwałe szkodliwe warunki atmosferyczne. Wszyscy poszkodowani mogą dzięki niskooprocentowanemu kredytowi mieć szansę na zmniejszenie strat powstałych na skutek klęski.

Korzystne warunki kredytowe możliwe są dzięki dofinansowaniom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach kredytu można zakupić materiały na odbudowę budynków służących produkcji rolnej, środki ochrony roślin lub zainwestować w nowe zwierzęta hodowlane, jeżeli dotychczasowe również ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Kto może otrzymać kredyt klęskowy?

Kredyt klęskowy mogą otrzymać:

 • rolnicy indywidualni,
 • mikroprzedsiębiorstwa rolne,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa rolne,
 • duże przedsiębiorstwa rolne.

Warunkiem uznania szkody jest poniesienie jej w gospodarstwie rolnym albo rybackim posiadanym na własność albo dzierżawionym albo w dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dopuszczalne są 4 rodzaje szkód, w przypadku których przysługuje kredyt klęskowy:

1. W przypadku upraw albo hodowli zwierząt – gdy szkoda stanowi ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej (średnią wylicza się z trzech poprzednich lat).
2. W przypadku upraw albo hodowli zwierząt – gdy szkoda stanowi ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej od pięciu lat przed nastaniem klęski (z pominięciem lat, w których wynik był najwyższy i najniższy).
3. W przypadku szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jeżeli wystąpiły one co najmniej 2 razy w danym roku kalendarzowym (szkody muszą stanowić więcej niż 30% produkcji rolnej).
4. W przypadku szkód niezwiązanych z uprawą lub hodowlą zwierząt, ale tylko w przypadku, gdy ich wartość jest wyższa niż 1050 zł.

Kredyt klęskowy - przyczyny przyznania

Jako przyczyna klęski żywiołowej traktowane są:

 • grad,
 • huragan,
 • powódź,
 • susza,
 • burza z piorunami,
 • nawałnica,
 •  lawina,
 • osunięcie ziemi,
 • przezimowanie,
 • przymrozki (wiosenne).

Rodzaje kredytu klęskowego

Banki oferują dwa typy kredytu klęskowego: obrotowy i inwestycyjny.

Klęskowy kredyt inwestycyjny to kredyt, który można wykorzystać w celu doprowadzenia produkcji rolnej do stanu, w którym była ona przed okresem zniszczeń. Uzyskanie takiego kredytu wiąże się z koniecznością przedstawienia dokładnego planu strat i szans na przywrócenie gospodarstwa do normalnego stanu. Wydatki muszą być udokumentowane w całości przez okres 30 miesięcy po wypłaceniu środków.

Klęskowy kredyt obrotowy to kredyt, który można wykorzystać na ogólne wydatki bieżące związane z odtworzeniem produkcji rolnej i zakup środków obrotowych pozwalających na uzyskiwanie dochodu, np.: pasz czy nawozów. Wydatki muszą być udokumentowane jedynie w 50%.

Szczegóły kredytu - okres kredytowania, karencja, kwota kredytu

Jest kilka szczegółów, o których każdy Klient ubiegający się o taki rodzaj kredytu wiedzieć powinien.

Kiedy może być udzielony kredyt klęskowy?
Do 12 miesięcy po terminie, w którym komisja powołana przez wojewodę oszacowała szkody powstałe w wyniku klęski.

Jaki jest okres kredytowania?
Okres kredytowania zależny jest od typu kredytu i wynosi: – 15 lat w przypadku kredytu inwestycyjnego, – 4 lata w przypadku kredytu obrotowego.

Jaki jest okres karencji?
Okres karencji również jest zależny od typu kredytu i wynosi: – 2 lata w przypadku kredytu inwestycyjnego, – 4 lata w przypadku kredytu obrotowego.

Czy jest wymagany wkład własny? 
Nie, wkład własny nie jest wymagany ani w przypadku kredytu inwestycyjnego, ani w przypadku kredytu obrotowego.

Ile można otrzymać? 
Maksymalne limity kredytów wynoszą:

 • 5 mln w przypadku kredytu klęskowego przyznawanego gospodarstwom rolnym,
 • 8 mln w przypadku kredytu dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Jakie jest oprocentowanie kredytu klęskowego?
Oprocentowanie jest zmienne, ale posiada górną granicę – ograniczone jest wartością 1,6 stopy redyskontowej weksli. Oprocentowanie wynosi:

 • 0,1% jeżeli uprawy były ubezpieczone,
 • 3,58% w pozostałych przypadkach.

Sprawdź najważniejsze informacje o:

Kredycie hipotecznym – na własne mieszkanie

Drugim kredycie hipotecznym – czy jest możliwy?

Kredycie hipotecznym dla singla – czy można wziąć w pojedynkę?

Kredycie hipotecznym z rodzicami – czy się opłaca?

Kalkulatorze kredytów hipoteczny – poznaj ofertę

Kto może udzielić kredytu klęskowego?

Kredytu klęskowego może udzielić każdy bank, który nawiązał odpowiednie porozumienie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to:

 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze),
 • SGB-Bank S.A., (a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze),
 • BNP Paribas,
 • Santander Bank Polska.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Aby poznać szczegółową ofertę, najlepiej udać (lub zadzwonić) się do banku i wypytać obsługę Klienta o wszystkie szczegóły.

Procedura przyznawania

1. Rolnik zgłasza do Urzędu Gminy szkodę.
2. Wojewoda powołuje komisję, która szacuje szkody.
3. Komisja sporządza odpowiedni raport.
4. Wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na dofinansowanie.
5. Minister uruchamia program pomocy przy finansowaniu kredytów klęskowych.
6. Rolnik składa wniosek kredytowy i inne wymagane dokumenty (listę sprawdzisz tutaj) w wybranym banku.
7. Bank rozpatruje wniosek rolnika.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu rolnik podpisuje umowę kredytową z bankiem i ustala w niej wszystkie warunki kredytu.

Kredyt klęskowy - wymagane dokumenty

1. Protokół stworzony i podpisany przez komisję zawierający listę szkód wywołanych przez klęskę.
2. Wniosek kredytowy, który można pobrać ze strony ARiMR w formie PDF i wydrukować albo pobrać w wersji papierowej w oddziale banku.
3. Dokumenty wymagane przez wybrany przez rolnika bank.

Kredyt klęskowy - zalety i wady

Kredyt klęskowy ma zarówno swoje zalety, jak i wady, które warto rozważyć, zanim się go przyjmie. Oto kilka głównych cech kredytu klęskowego:

Zalety kredytu klęskowego:

 1. Szybka dostępność środków. Jedną z największych zalet kredytu klęskowego jest to, że umożliwia szybkie uzyskanie środków finansowych w nagłych sytuacjach, takich jak klęski żywiołowe czy kryzysy. To może być kluczowe dla odbudowy lub zapewnienia niezbędnych środków w sytuacji kryzysowej.
 2. Wsparcie w trudnych chwilach. Kredyt klęskowy jest dostępny dla osób lub firm, które doznały znaczących strat finansowych z powodu klęski. To może pomóc w złagodzeniu skutków katastrofy i umożliwić szybszą odbudowę.
 3. Elastyczność warunków. W niektórych przypadkach warunki kredytu klęskowego mogą być bardziej elastyczne niż standardowych kredytów. Może to obejmować dłuższy okres spłaty, niższe oprocentowanie lub nawet brak odsetek.

Wady kredytu klęskowego:

 1. Obciążenie długiem. Kredyt klęskowy to zobowiązanie finansowe, które trzeba będzie spłacić w przyszłości. W przypadku osób lub firm już dotkniętych kryzysem, dodatkowe zadłużenie może być ciężkim obciążeniem finansowym.
 2. Wysokie koszty finansowania. Chociaż niektóre kredyty klęskowe mogą oferować korzystne warunki, inne mogą wiązać się z wysokimi kosztami finansowania, zwłaszcza jeśli są udzielane przez instytucje prywatne.
 3. Konieczność spełnienia warunków. Kredyt klęskowy może być przyznawany na określonych warunkach, które trzeba spełnić. Mogą to być np. wymogi dotyczące planu odbudowy lub uzyskania zgody na wydatki.
 4. Ryzyko nadużycia. Istnieje ryzyko, że niektóre osoby lub firmy mogą próbować nadużyć kredytu klęskowego, wykorzystując go niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Kredyt klęskowy może być cennym narzędziem w sytuacjach kryzysowych, ale należy go rozważać ostrożnie. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć warunki i koszty związane z tym rodzajem kredytu i mieć plan na spłatę zadłużenia w przyszłości.

Czy warto korzystać z kredytu klęskowego?

Decyzja o wzięciu kredytu klęskowego w nagłej sytuacji jest poważnym wyborem, który wymaga dokładnego zastanowienia się nad swoją sytuacją i potrzebami finansowymi. Warto rozważyć kilka kluczowych aspektów, zanim podejmiesz taką decyzję.

Po pierwsze, kredyt klęskowy może być pomocny, gdy znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, na przykład w wyniku klęski żywiołowej, powodzi, trzęsienia ziemi lub innej nagłej katastrofy. Dostęp do środków finansowych w takim przypadku może być kluczowy dla zapewnienia sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa oraz umożliwienia odbudowy po zdarzeniu. Jednak warto również zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, zanim weźmiesz kredyt klęskowy, zastanów się, czy istnieją inne dostępne źródła finansowania. Czy masz oszczędności, na które możesz polegać? Czy kwalifikujesz się do jakiejkolwiek pomocy rządowej lub wsparcia organizacji charytatywnych?

Kolejnym ważnym aspektem jest dokładne zrozumienie kosztów i warunków kredytu klęskowego. Przeczytaj umowę ze zrozumieniem, zwracając uwagę na oprocentowanie, okres spłaty i ewentualne opłaty. Upewnij się, że jesteś w stanie spłacić kredyt w przyszłości, bez nadmiernego obciążenia swojego budżetu. Plan spłaty jest kluczowym elementem. Opracuj realistyczny plan, który uwzględnia Twoje obecne i przyszłe możliwości finansowe. Zastanów się, jakie kroki podejmiesz, aby spłacić kredyt, unikając problemów finansowych. Warto także skonsultować się z doradcą finansowym lub specjalistą ds. kredytów przed podjęciem decyzji. Taki ekspert może pomóc Ci ocenić, czy kredyt klęskowy jest najlepszą opcją dla Twojej sytuacji.

Podsumowanie

Kredyt klęskowy to istotne narzędzie, które dostarcza wsparcia finansowego osobom i firmom dotkniętym klęskami żywiołowymi oraz innymi długotrwałymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jest to forma pomocy, która umożliwia szybkie uzyskanie środków potrzebnych do odbudowy i przeciwdziałania stratom spowodowanym przez katastrofy.

Osoby i przedsiębiorstwa uprawnione do otrzymania kredytu klęskowego obejmują rolników, mikroprzedsiębiorstwa rolne, małe i średnie przedsiębiorstwa rolne oraz duże przedsiębiorstwa rolne, o ile poniosły one szkody w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Kredyt ten jest dostępny w przypadku różnych rodzajów szkód, w tym znaczących strat w produkcji rolnej, wielokrotnego wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych uszkodzeń, których wartość przekracza 1050 zł.

Istnieją dwa główne rodzaje kredytu klęskowego: inwestycyjny i obrotowy. Kredyt inwestycyjny służy przywróceniu produkcji rolnej do stanu sprzed klęski, wymagając jednak dokładnego planu odbudowy i udokumentowanych wydatków. Kredyt obrotowy natomiast jest przeznaczony na bieżące wydatki związane z przywracaniem produkcji rolnej.

Decyzja o skorzystaniu z kredytu klęskowego powinna być starannie przemyślana. Należy rozważyć dostępność innych źródeł finansowania, dokładnie zrozumieć warunki kredytu oraz opracować realistyczny plan spłaty. Warto również skonsultować się z ekspertem finansowym przed podjęciem decyzji.

Kredyt klęskowy, mimo swojej dostępności i wsparcia, może stanowić obciążenie finansowe w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby osoby i firmy korzystające z tego rodzaju pomocy dokładnie przemyślały swoje potrzeby i możliwości finansowe, aby uniknąć problemów w przyszłości. Warto również pamiętać, że kredyt klęskowy jest instrumentem pomocowym w sytuacjach kryzysowych, który może pomóc w odbudowie, ale powinien być używany z rozwagą i odpowiedzialnością.

Pytania i odpowiedzi

Kredyt klęskowy to rodzaj kredytu udzielanego osobom i firmom dotkniętym stratami wynikającymi z klęsk żywiołowych lub katastrof.

Korzyścią z kredytu klęskowego jest szybki dostęp do środków finansowych w sytuacjach kryzysowych oraz elastyczność warunków spłaty.

Kredyt klęskowy mogą ubiegać się rolnicy indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa rolne, małe i średnie przedsiębiorstwa rolne oraz duże przedsiębiorstwa rolne.

Szkody wynikające z klęsk żywiołowych, takie jak grad, powódź, susza, czy burza, mogą kwalifikować się do kredytu klęskowego.

Wymagane dokumenty obejmują protokół komisji oceniającej szkody, wniosek kredytowy oraz dokumenty określone przez bank.

Maksymalny limit kredytu klęskowego wynosi 5 milionów złotych dla gospodarstw rolnych i 8 milionów złotych dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Nie, kredyt klęskowy nie wymaga wkładu własnego.

Banki oferują kredyt klęskowy inwestycyjny i obrotowy, różniące się przeznaczeniem i warunkami.

Okres kredytowania wynosi 15 lat dla kredytu inwestycyjnego i 4 lata dla kredytu obrotowego. Okres karencji to 2 lata dla kredytu inwestycyjnego i 4 lata dla kredytu obrotowego.

Tak, kredyt klęskowy (jak każdy inny) może prowadzić do dodatkowego zadłużenia i wiązać się z wysokimi kosztami finansowania, dlatego warto dokładnie rozważyć jego potrzebę i warunki przed podjęciem decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

melania83
melania83
2018-08-17 10:19:30

znajac zycie to i tak nikomu nie przyznadza takiego kiredytu, wszyscy kombinuja jak tu tylko zarobic na nieszczesciu innych....

Podobne artykuły

1 stycznia zniknie najbardziej zadłużona gmina
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 grudnia 2018

1 stycznia zniknie najbardziej zadłużona gmina

Zysk ING Banku Śląskiego w I kwartale 2020
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
10 maja 2020

Zysk ING Banku Śląskiego w I kwartale 2020

Pożyczka sLoan.pl
Firmy pożyczkowe
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
25 czerwca 2018

Pożyczka sLoan.pl

PeoPay KIDS nominowana do nagrody Mobile Trends Awards
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 lutego 2021

PeoPay KIDS nominowana do nagrody Mobile Trends Awards

Promocja: „Juniorowe kieszonkowe z Decathlon” w Getin Banku
Promocje bankowe
author
Aleksandra Gościnna
06 czerwca 2021

Promocja: „Juniorowe kieszonkowe z Decathlon” w Getin Banku

Porównaj